Pytania otagowane jako android-support-library

Biblioteka pomocy technicznej systemu Android zawiera obsługiwane interfejsy API z nowszych platform oraz interfejsy API, które oferują funkcje narzędziowe.

14
appcompat-v7: 21.0.0 ”: Nie znaleziono zasobu pasującego do podanej nazwy: attr„ android: actionModeShareDrawable ”
Podczas próby użycia najnowszej biblioteki obsługi aplikacji appcompat-v7 w moim projekcie pojawia się następujący błąd: /Users/greg/dev/mobile/android_project/app/build/intermediates/exploded-aar/com.android.support/appcompat-v7/21.0.0/res/values-v11/values.xml Error:(36, 21) No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. Error:(36, 21) No resource found that matches the given name: attr 'android:actionModeShareDrawable'. Error:(36, 21) No resource found that matches the given name: …

27
W aplikacji Android metoda Toolbar.setTitle nie ma żadnego efektu - nazwa aplikacji wyświetlana jest jako tytuł
Próbuję utworzyć prostą aplikację przy użyciu biblioteki Android-support-v7: 21. Fragmenty kodu: MainActivity.java public class MainActivity extends ActionBarActivity { Toolbar mActionBarToolbar; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); mActionBarToolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar_actionbar); mActionBarToolbar.setTitle("My title"); setSupportActionBar(mActionBarToolbar); } Activity_main.xml <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:fitsSystemWindows="true" android:orientation="vertical"> <android.support.v7.widget.Toolbar android:id="@+id/toolbar_actionbar" android:background="@null" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="?actionBarSize" android:fitsSystemWindows="true" …


26
Nie znaleziono zasobu pasującego do podanej nazwy: attr „android: keyboardNavigationCluster”. podczas aktualizacji do Biblioteki pomocy technicznej 26.0.0
Mam ten problem podczas aktualizacji do najnowszej wersji Biblioteki pomocy technicznej 26.0.0 ( https://developer.android.com/topic/libraries/support-library/revisions.html#26-0-0 ): Błąd: (18, 21) Nie znaleziono zasobu pasującego do podanej nazwy: attr „android: keyboardNavigationCluster”. /.../app/build/intermediates/res/merged/beta/debug/values-v26/values-v26.xml Error:(15, 21) No resource found that matches the given name: attr 'android:keyboardNavigationCluster'. Error:(18, 21) No resource found that matches the given …

26
Wiele plików dex definiuje Landroid / support / v4 / accessibilityservice / AccessibilityServiceInfoCompat
Jeśli uruchomię gradle assembleDebugz wiersza poleceń, nagle pojawia się ten błąd: UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: com.android.dx.util.DexException: Multiple dex files define Landroid/support/v4/accessibilityservice/AccessibilityServiceInfoCompat$AccessibilityServiceInfoVersionImpl; at com.android.dx.merge.DexMerger.readSortableTypes(DexMerger.java:592) at com.android.dx.merge.DexMerger.getSortedTypes(DexMerger.java:550) at com.android.dx.merge.DexMerger.mergeClassDefs(DexMerger.java:531) at com.android.dx.merge.DexMerger.mergeDexBuffers(DexMerger.java:168) at com.android.dx.merge.DexMerger.merge(DexMerger.java:186) at com.android.dx.command.dexer.Main.mergeLibraryDexBuffers(Main.java:300) at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:232) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:174) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:91) Jeśli grep dla v4, widzę dwa pliki w folderze kompilacji. Binary file …

30
Nie można rozwiązać symbolu „AppCompatActivity”
Właśnie próbowałem użyć Android Studio. Stworzyłem pusty projekt i próbowałem utworzyć, Activityktóry się rozszerza AppCompatActivity. Unfortunalty Android Studio „mówi”, że to Nie można rozwiązać symbolu „AppCompatActivity” Mam compile "com.android.support:appcompat-v7:22.0.+"na liście zależności mojego modułu „App” i kilka razy przebudowałem projekt. Jednak mogę tylko użyć ActionBarActivity. Co ja robię źle?

14
Jak sprawić, by ConstraintLayout działał z wartościami procentowymi?
Z podglądem 1 Studio Android 2.2 Google wydała nowy układ w swojej bibliotece wsparcia: ConstraintLayout. Dzięki ConstraintLayout łatwiej jest użyć narzędzia do projektowania w Android Studio, ale nie znalazłem sposobu na użycie względnych rozmiarów (procentów lub „wag” jak w LinearLayout). Czy istnieje sposób zdefiniowania ograniczeń opartych na procentach? Np. Spraw, …

3
Fragmenty Android.app vs. android.support.v4.app przy użyciu ViewPager?
Mam pytanie dotyczące bibliotek obsługi systemu Android, fragmentów, a konkretnie przykładu - ViewPagerklasy. Moim zamiarem jest stworzenie aplikacji o podobnej funkcjonalności jak próbka podana na stronie Android Developer ( http://developer.android.com/training/animation/screen-slide.html lub http://developer.android.com/ szkolenie / implementacja-nawigacja / lateral.html ). Analizując ich kod, zauważyłem, że korzystają z android.support.v4.appbiblioteki, która z moich badań …

10
Rozwiązane wersje aplikacji (22.0.0) i aplikacji testowej (21.0.3) różnią się
Po aktualizacji do API 22 i obsłudze wersji lib 22 otrzymuję następujące ostrzeżenie: Ostrzeżenie: konflikt z zależnością „com.android.support:support-annotations”. Rozwiązane wersje aplikacji (22.0.0) i aplikacji testowej (21.0.3) różnią się. Sam Gradle jest bardziej wyrozumiały, ale Android Studio nie tyle. Nie mam zadeklarowanych zależności z wersją 21.0.3 ... czy jedna z bibliotek …

15
Wysokość widoku zagnieżdżonego modułu Recycler nie zawija zawartości
Mam aplikację, która zarządza zbiorami książek (np. Playlistami). Chcę wyświetlić listę kolekcji z pionowym RecyclerView i wewnątrz każdego wiersza, listę książek w poziomym RecyclerView. Kiedy ustawię layout_height wewnętrznego poziomego RecyclerView na 300dp, jest on wyświetlany poprawnie, ale kiedy ustawię go na wrap_content, nic nie wyświetla. Muszę użyć wrap_content, ponieważ chcę …

7
NavigationView Get / find układ nagłówka
W moim NavigationView mam układ nagłówka z identyfikatorem „viewId” z aktywnymi przyciskami. Aby skonfigurować te przyciski, wykonuję następujące czynności onPostCreate: final View panel = findViewById(R.id.viewId); panel.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { ... setup goes here ... }); W nowej wersji biblioteki obsługi systemu Android ( 23.1.0 ) nie można znaleźć widoku, zwraca on …

8
Material Design nie nadaje stylu ostrzeżeń w oknach dialogowych
Dodałem projekt materiału appCompat do mojej aplikacji i wygląda na to, że okna dialogowe z ostrzeżeniami nie używają moich kolorów podstawowych, podstawowych, ciemnych ani akcentujących. Oto mój styl podstawowy: <style name="MaterialNavyTheme" parent="@style/Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"> <item name="colorPrimary">@color/apptheme_color</item> <item name="colorPrimaryDark">@color/apptheme_color_dark</item> <item name="colorAccent">@color/apptheme_color</item> <item name="android:textColorPrimary">@color/action_bar_gray</item> </style> Zgodnie z moim zrozumieniem, tekst przycisków dialogów powinien również …

18
Jak mogę uzyskać dostęp do getSupportFragmentManager () we fragmencie?
Mam FragmentActivity i chcę w nim użyć fragmentu mapy. Mam problem z uzyskaniem dostępu do menedżera fragmentów wsparcia. if (googleMap == null) { googleMap = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() .findFragmentById(R.id.map1)).getMap(); // check if map is created successfully or not if (googleMap == null) { Toast.makeText(getApplicationContext(), "Sorry! unable to create maps", Toast.LENGTH_SHORT) .show(); …


13
Jak stworzyć prosty rozdzielacz w nowym NavigationView?
Firma Google wprowadziła do NavigationViewbiblioteki Design Support Library w wersji 22.2.0, za pomocą której można bardzo łatwo utworzyć szufladę za pomocą zasobu menu. Jak mogę utworzyć prostą linię podziału między dwoma elementami? Grupowanie elementów nie działa. Utworzenie sekcji elementów podrzędnych powoduje utworzenie linii podziału, ale wymaga tytułu, którego nie chcę. …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.