Interfejs / wyliczenie zawierające standardowe stałe typu MIME


122

Szukam wśród standardowych bibliotek (takich jak apache commons, jax, jboss, javax) dla interfejsu lub wyliczenia, które zawiera wartości wszystkich standardowych typów mime (aka content-type).

Ten interfejs nie powinien być zbytnio obciążony innymi klasami, które utrudniałyby włączenie całej paczki jako kodu źródłowego gwt.

na przykład

interface ContentType{
 String JSON = "Application/JSON";
 blah ... blah ...
}

lub,

enum ContentType{
 JSON("Application/JSON"),
 blah ... blah ...
}

1
Przypuszczam, że widziałeś już Apache Sling? sling.apache.org/site/mime-type-support-commonsmime.html
Jonathan Spooner

Odpowiedzi:


68

Biblioteka Guawa

Mamy Guava klasę na to: com.google.common.net.MediaType.

Został wydany z guawą 12, jak podano w kodzie źródłowym oraz w numerze 823 . Dostępne są również źródła .


Jeśli szukasz mapowań typu Mime z rozszerzeniami (tak jak ja), sprawdź MimeTypes, które napisałem kilka godzin temu z potrzeby.
Amr Mostafa

5
Szkoda, że ​​w programie nie zdefiniowano stałych String com.google.common.net.MediaType, ponieważ MediaType.toString()nie jest to stała czasowa kompilacji i dlatego nie można jej używać w adnotacjach
Markus Pscheidt

W rzeczywistości jest to wyliczenie typów mediów MIME. Inne rozwiązania nie są.
Stuart McIntyre

94

Z https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/ws/rs/core/MediaType.html :

staticjava.lang.String APPLICATION_ATOM_XML       "application/atom+xml"
staticMediaType    APPLICATION_ATOM_XML_TYPE    "application/atom+xml"
staticjava.lang.String APPLICATION_FORM_URLENCODED   "application/x-www-form-urlencoded"
staticMediaType    APPLICATION_FORM_URLENCODED_TYPE "application/x-www-form-urlencoded"
staticjava.lang.String APPLICATION_JSON         "application/json"
staticMediaType    APPLICATION_JSON_TYPE      "application/json"
staticjava.lang.String APPLICATION_OCTET_STREAM     "application/octet-stream"
staticMediaType    APPLICATION_OCTET_STREAM_TYPE  "application/octet-stream"
staticjava.lang.String APPLICATION_SVG_XML       "application/svg+xml"
staticMediaType    APPLICATION_SVG_XML_TYPE     "application/svg+xml"
staticjava.lang.String APPLICATION_XHTML_XML      "application/xhtml+xml"
staticMediaType    APPLICATION_XHTML_XML_TYPE    "application/xhtml+xml"
staticjava.lang.String APPLICATION_XML         "application/xml"
staticMediaType    APPLICATION_XML_TYPE       "application/xml"
staticjava.lang.String MEDIA_TYPE_WILDCARD       The value of a type or subtype wildcard: "*"
staticjava.lang.String MULTIPART_FORM_DATA       "multipart/form-data"
staticMediaType    MULTIPART_FORM_DATA_TYPE     "multipart/form-data"
staticjava.lang.String TEXT_HTML            "text/html"
staticMediaType    TEXT_HTML_TYPE          "text/html"
staticjava.lang.String TEXT_PLAIN            "text/plain"
staticMediaType    TEXT_PLAIN_TYPE         "text/plain"
staticjava.lang.String TEXT_XML             "text/xml"
staticMediaType    TEXT_XML_TYPE          "text/xml"
staticjava.lang.String WILDCARD             "*/*"
staticMediaType    WILDCARD_TYPE          "*/*"

68

Jeśli używasz Spring Framework, istnieje klasa MediaType dla typowych typów zawartości:

MediaType.TEXT_HTML 
MediaType.TEXT_PLAIN 
MediaType.TEXT_XML 
MediaType.APPLICATION_JSON 
MediaType.IMAGE_JPEG 
...

7
To działało dobrze, ale musiałem użyć części MediaType.foo_VALUE. Każda klasa ma odpowiednią wartość _VALUE, która jest ciągiem.
Jazzepi

Poprosiłem, aby interfejs / eunum nie był zbyt głęboko obciążony innymi klasami, co uniemożliwiłoby użycie go w GWT. GWT wymaga kodu źródłowego, a nie kodu bajtowego, ponieważ GWT jest transpilerem z Java do JavaScript. Framework Spring nie działa po stronie przeglądarki GWT.
Blessed Geek

2
Działa to dobrze, dopóki nie potrzebujesz stałej dla „application / zip”. Ta klasa nie maAPPLICATION_ZIP
naXa

18

Jest teraz także klasa org.apache.http.entity.ContentType z pakietu org.apache.httpcomponents.httpcore, począwszy od 4.2 w górę.


Dzięki, ale javadoc dla tej klasy mówi, że została dodana w wersji 4.2. Mogę ręczyć, że nie ma go w wersji 4.0.1, z czym na razie utknąłem.
John S

Używałem tego, dopóki nie potrzebowałem application/pdftypu mime. Niestety ta klasa nie ma stałej dla pdf :(
Dmitriy Popov
1

Jeśli korzystasz z Androida, masz wiele możliwości, z których tylko pierwsza jest rodzajem „wyliczenia”:

Na przykład

@Override
public String getType(Uri uri) {
  return URLConnection.getFileNameMap().getContentTypeFor(
      uri.getLastPathSegment());
}


-2

Rozwiązałem to za pomocą klasy statycznej:

@SuppressWarnings("serial")
public class MimeTypes {

  private static final HashMap<String, String> mimeTypes;

  static {
    mimeTypes = new HashMap<String, String>() {
      {
        put(".323", "text/h323");
        put(".3g2", "video/3gpp2");
        put(".3gp", "video/3gpp");
        put(".3gp2", "video/3gpp2");
        put(".3gpp", "video/3gpp");
        put(".7z", "application/x-7z-compressed");
        put(".aa", "audio/audible");
        put(".AAC", "audio/aac");
        put(".aaf", "application/octet-stream");
        put(".aax", "audio/vnd.audible.aax");
        put(".ac3", "audio/ac3");
        put(".aca", "application/octet-stream");
        put(".accda", "application/msaccess.addin");
        put(".accdb", "application/msaccess");
        put(".accdc", "application/msaccess.cab");
        put(".accde", "application/msaccess");
        put(".accdr", "application/msaccess.runtime");
        put(".accdt", "application/msaccess");
        put(".accdw", "application/msaccess.webapplication");
        put(".accft", "application/msaccess.ftemplate");
        put(".acx", "application/internet-property-stream");
        put(".AddIn", "text/xml");
        put(".ade", "application/msaccess");
        put(".adobebridge", "application/x-bridge-url");
        put(".adp", "application/msaccess");
        put(".ADT", "audio/vnd.dlna.adts");
        put(".ADTS", "audio/aac");
        put(".afm", "application/octet-stream");
        put(".ai", "application/postscript");
        put(".aif", "audio/x-aiff");
        put(".aifc", "audio/aiff");
        put(".aiff", "audio/aiff");
        put(".air", "application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip");
        put(".amc", "application/x-mpeg");
        put(".application", "application/x-ms-application");
        put(".art", "image/x-jg");
        put(".asa", "application/xml");
        put(".asax", "application/xml");
        put(".ascx", "application/xml");
        put(".asd", "application/octet-stream");
        put(".asf", "video/x-ms-asf");
        put(".ashx", "application/xml");
        put(".asi", "application/octet-stream");
        put(".asm", "text/plain");
        put(".asmx", "application/xml");
        put(".aspx", "application/xml");
        put(".asr", "video/x-ms-asf");
        put(".asx", "video/x-ms-asf");
        put(".atom", "application/atom+xml");
        put(".au", "audio/basic");
        put(".avi", "video/x-msvideo");
        put(".axs", "application/olescript");
        put(".bas", "text/plain");
        put(".bcpio", "application/x-bcpio");
        put(".bin", "application/octet-stream");
        put(".bmp", "image/bmp");
        put(".c", "text/plain");
        put(".cab", "application/octet-stream");
        put(".caf", "audio/x-caf");
        put(".calx", "application/vnd.ms-office.calx");
        put(".cat", "application/vnd.ms-pki.seccat");
        put(".cc", "text/plain");
        put(".cd", "text/plain");
        put(".cdda", "audio/aiff");
        put(".cdf", "application/x-cdf");
        put(".cer", "application/x-x509-ca-cert");
        put(".chm", "application/octet-stream");
        put(".class", "application/x-java-applet");
        put(".clp", "application/x-msclip");
        put(".cmx", "image/x-cmx");
        put(".cnf", "text/plain");
        put(".cod", "image/cis-cod");
        put(".config", "application/xml");
        put(".contact", "text/x-ms-contact");
        put(".coverage", "application/xml");
        put(".cpio", "application/x-cpio");
        put(".cpp", "text/plain");
        put(".crd", "application/x-mscardfile");
        put(".crl", "application/pkix-crl");
        put(".crt", "application/x-x509-ca-cert");
        put(".cs", "text/plain");
        put(".csdproj", "text/plain");
        put(".csh", "application/x-csh");
        put(".csproj", "text/plain");
        put(".css", "text/css");
        put(".csv", "text/csv");
        put(".cur", "application/octet-stream");
        put(".cxx", "text/plain");
        put(".dat", "application/octet-stream");
        put(".datasource", "application/xml");
        put(".dbproj", "text/plain");
        put(".dcr", "application/x-director");
        put(".def", "text/plain");
        put(".deploy", "application/octet-stream");
        put(".der", "application/x-x509-ca-cert");
        put(".dgml", "application/xml");
        put(".dib", "image/bmp");
        put(".dif", "video/x-dv");
        put(".dir", "application/x-director");
        put(".disco", "text/xml");
        put(".dll", "application/x-msdownload");
        put(".dll.config", "text/xml");
        put(".dlm", "text/dlm");
        put(".doc", "application/msword");
        put(".docm", "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12");
        put(".docx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document");
        put(".dot", "application/msword");
        put(".dotm", "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12");
        put(".dotx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template");
        put(".dsp", "application/octet-stream");
        put(".dsw", "text/plain");
        put(".dtd", "text/xml");
        put(".dtsConfig", "text/xml");
        put(".dv", "video/x-dv");
        put(".dvi", "application/x-dvi");
        put(".dwf", "drawing/x-dwf");
        put(".dwp", "application/octet-stream");
        put(".dxr", "application/x-director");
        put(".eml", "message/rfc822");
        put(".emz", "application/octet-stream");
        put(".eot", "application/octet-stream");
        put(".eps", "application/postscript");
        put(".etl", "application/etl");
        put(".etx", "text/x-setext");
        put(".evy", "application/envoy");
        put(".exe", "application/octet-stream");
        put(".exe.config", "text/xml");
        put(".fdf", "application/vnd.fdf");
        put(".fif", "application/fractals");
        put(".filters", "Application/xml");
        put(".fla", "application/octet-stream");
        put(".flr", "x-world/x-vrml");
        put(".flv", "video/x-flv");
        put(".fsscript", "application/fsharp-script");
        put(".fsx", "application/fsharp-script");
        put(".generictest", "application/xml");
        put(".gif", "image/gif");
        put(".group", "text/x-ms-group");
        put(".gsm", "audio/x-gsm");
        put(".gtar", "application/x-gtar");
        put(".gz", "application/x-gzip");
        put(".h", "text/plain");
        put(".hdf", "application/x-hdf");
        put(".hdml", "text/x-hdml");
        put(".hhc", "application/x-oleobject");
        put(".hhk", "application/octet-stream");
        put(".hhp", "application/octet-stream");
        put(".hlp", "application/winhlp");
        put(".hpp", "text/plain");
        put(".hqx", "application/mac-binhex40");
        put(".hta", "application/hta");
        put(".htc", "text/x-component");
        put(".htm", "text/html");
        put(".html", "text/html");
        put(".htt", "text/webviewhtml");
        put(".hxa", "application/xml");
        put(".hxc", "application/xml");
        put(".hxd", "application/octet-stream");
        put(".hxe", "application/xml");
        put(".hxf", "application/xml");
        put(".hxh", "application/octet-stream");
        put(".hxi", "application/octet-stream");
        put(".hxk", "application/xml");
        put(".hxq", "application/octet-stream");
        put(".hxr", "application/octet-stream");
        put(".hxs", "application/octet-stream");
        put(".hxt", "text/html");
        put(".hxv", "application/xml");
        put(".hxw", "application/octet-stream");
        put(".hxx", "text/plain");
        put(".i", "text/plain");
        put(".ico", "image/x-icon");
        put(".ics", "application/octet-stream");
        put(".idl", "text/plain");
        put(".ief", "image/ief");
        put(".iii", "application/x-iphone");
        put(".inc", "text/plain");
        put(".inf", "application/octet-stream");
        put(".inl", "text/plain");
        put(".ins", "application/x-internet-signup");
        put(".ipa", "application/x-itunes-ipa");
        put(".ipg", "application/x-itunes-ipg");
        put(".ipproj", "text/plain");
        put(".ipsw", "application/x-itunes-ipsw");
        put(".iqy", "text/x-ms-iqy");
        put(".isp", "application/x-internet-signup");
        put(".ite", "application/x-itunes-ite");
        put(".itlp", "application/x-itunes-itlp");
        put(".itms", "application/x-itunes-itms");
        put(".itpc", "application/x-itunes-itpc");
        put(".IVF", "video/x-ivf");
        put(".jar", "application/java-archive");
        put(".java", "application/octet-stream");
        put(".jck", "application/liquidmotion");
        put(".jcz", "application/liquidmotion");
        put(".jfif", "image/pjpeg");
        put(".jnlp", "application/x-java-jnlp-file");
        put(".jpb", "application/octet-stream");
        put(".jpe", "image/jpeg");
        put(".jpeg", "image/jpeg");
        put(".jpg", "image/jpeg");
        put(".js", "application/x-javascript");
        put(".json", "application/json");
        put(".jsx", "text/jscript");
        put(".jsxbin", "text/plain");
        put(".latex", "application/x-latex");
        put(".library-ms", "application/windows-library+xml");
        put(".lit", "application/x-ms-reader");
        put(".loadtest", "application/xml");
        put(".lpk", "application/octet-stream");
        put(".lsf", "video/x-la-asf");
        put(".lst", "text/plain");
        put(".lsx", "video/x-la-asf");
        put(".lzh", "application/octet-stream");
        put(".m13", "application/x-msmediaview");
        put(".m14", "application/x-msmediaview");
        put(".m1v", "video/mpeg");
        put(".m2t", "video/vnd.dlna.mpeg-tts");
        put(".m2ts", "video/vnd.dlna.mpeg-tts");
        put(".m2v", "video/mpeg");
        put(".m3u", "audio/x-mpegurl");
        put(".m3u8", "audio/x-mpegurl");
        put(".m4a", "audio/m4a");
        put(".m4b", "audio/m4b");
        put(".m4p", "audio/m4p");
        put(".m4r", "audio/x-m4r");
        put(".m4v", "video/x-m4v");
        put(".mac", "image/x-macpaint");
        put(".mak", "text/plain");
        put(".man", "application/x-troff-man");
        put(".manifest", "application/x-ms-manifest");
        put(".map", "text/plain");
        put(".master", "application/xml");
        put(".mda", "application/msaccess");
        put(".mdb", "application/x-msaccess");
        put(".mde", "application/msaccess");
        put(".mdp", "application/octet-stream");
        put(".me", "application/x-troff-me");
        put(".mfp", "application/x-shockwave-flash");
        put(".mht", "message/rfc822");
        put(".mhtml", "message/rfc822");
        put(".mid", "audio/mid");
        put(".midi", "audio/mid");
        put(".mix", "application/octet-stream");
        put(".mk", "text/plain");
        put(".mmf", "application/x-smaf");
        put(".mno", "text/xml");
        put(".mny", "application/x-msmoney");
        put(".mod", "video/mpeg");
        put(".mov", "video/quicktime");
        put(".movie", "video/x-sgi-movie");
        put(".mp2", "video/mpeg");
        put(".mp2v", "video/mpeg");
        put(".mp3", "audio/mpeg");
        put(".mp4", "video/mp4");
        put(".mp4v", "video/mp4");
        put(".mpa", "video/mpeg");
        put(".mpe", "video/mpeg");
        put(".mpeg", "video/mpeg");
        put(".mpf", "application/vnd.ms-mediapackage");
        put(".mpg", "video/mpeg");
        put(".mpp", "application/vnd.ms-project");
        put(".mpv2", "video/mpeg");
        put(".mqv", "video/quicktime");
        put(".ms", "application/x-troff-ms");
        put(".msi", "application/octet-stream");
        put(".mso", "application/octet-stream");
        put(".mts", "video/vnd.dlna.mpeg-tts");
        put(".mtx", "application/xml");
        put(".mvb", "application/x-msmediaview");
        put(".mvc", "application/x-miva-compiled");
        put(".mxp", "application/x-mmxp");
        put(".nc", "application/x-netcdf");
        put(".nsc", "video/x-ms-asf");
        put(".nws", "message/rfc822");
        put(".ocx", "application/octet-stream");
        put(".oda", "application/oda");
        put(".odc", "text/x-ms-odc");
        put(".odh", "text/plain");
        put(".odl", "text/plain");
        put(".odp", "application/vnd.oasis.opendocument.presentation");
        put(".ods", "application/oleobject");
        put(".odt", "application/vnd.oasis.opendocument.text");
        put(".one", "application/onenote");
        put(".onea", "application/onenote");
        put(".onepkg", "application/onenote");
        put(".onetmp", "application/onenote");
        put(".onetoc", "application/onenote");
        put(".onetoc2", "application/onenote");
        put(".orderedtest", "application/xml");
        put(".osdx", "application/opensearchdescription+xml");
        put(".p10", "application/pkcs10");
        put(".p12", "application/x-pkcs12");
        put(".p7b", "application/x-pkcs7-certificates");
        put(".p7c", "application/pkcs7-mime");
        put(".p7m", "application/pkcs7-mime");
        put(".p7r", "application/x-pkcs7-certreqresp");
        put(".p7s", "application/pkcs7-signature");
        put(".pbm", "image/x-portable-bitmap");
        put(".pcast", "application/x-podcast");
        put(".pct", "image/pict");
        put(".pcx", "application/octet-stream");
        put(".pcz", "application/octet-stream");
        put(".pdf", "application/pdf");
        put(".pfb", "application/octet-stream");
        put(".pfm", "application/octet-stream");
        put(".pfx", "application/x-pkcs12");
        put(".pgm", "image/x-portable-graymap");
        put(".pic", "image/pict");
        put(".pict", "image/pict");
        put(".pkgdef", "text/plain");
        put(".pkgundef", "text/plain");
        put(".pko", "application/vnd.ms-pki.pko");
        put(".pls", "audio/scpls");
        put(".pma", "application/x-perfmon");
        put(".pmc", "application/x-perfmon");
        put(".pml", "application/x-perfmon");
        put(".pmr", "application/x-perfmon");
        put(".pmw", "application/x-perfmon");
        put(".png", "image/png");
        put(".pnm", "image/x-portable-anymap");
        put(".pnt", "image/x-macpaint");
        put(".pntg", "image/x-macpaint");
        put(".pnz", "image/png");
        put(".pot", "application/vnd.ms-powerpoint");
        put(".potm", "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12");
        put(".potx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template");
        put(".ppa", "application/vnd.ms-powerpoint");
        put(".ppam", "application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12");
        put(".ppm", "image/x-portable-pixmap");
        put(".pps", "application/vnd.ms-powerpoint");
        put(".ppsm", "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12");
        put(".ppsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow");
        put(".ppt", "application/vnd.ms-powerpoint");
        put(".pptm", "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12");
        put(".pptx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation");
        put(".prf", "application/pics-rules");
        put(".prm", "application/octet-stream");
        put(".prx", "application/octet-stream");
        put(".ps", "application/postscript");
        put(".psc1", "application/PowerShell");
        put(".psd", "application/octet-stream");
        put(".psess", "application/xml");
        put(".psm", "application/octet-stream");
        put(".psp", "application/octet-stream");
        put(".pub", "application/x-mspublisher");
        put(".pwz", "application/vnd.ms-powerpoint");
        put(".qht", "text/x-html-insertion");
        put(".qhtm", "text/x-html-insertion");
        put(".qt", "video/quicktime");
        put(".qti", "image/x-quicktime");
        put(".qtif", "image/x-quicktime");
        put(".qtl", "application/x-quicktimeplayer");
        put(".qxd", "application/octet-stream");
        put(".ra", "audio/x-pn-realaudio");
        put(".ram", "audio/x-pn-realaudio");
        put(".rar", "application/octet-stream");
        put(".ras", "image/x-cmu-raster");
        put(".rat", "application/rat-file");
        put(".rc", "text/plain");
        put(".rc2", "text/plain");
        put(".rct", "text/plain");
        put(".rdlc", "application/xml");
        put(".resx", "application/xml");
        put(".rf", "image/vnd.rn-realflash");
        put(".rgb", "image/x-rgb");
        put(".rgs", "text/plain");
        put(".rm", "application/vnd.rn-realmedia");
        put(".rmi", "audio/mid");
        put(".rmp", "application/vnd.rn-rn_music_package");
        put(".roff", "application/x-troff");
        put(".rpm", "audio/x-pn-realaudio-plugin");
        put(".rqy", "text/x-ms-rqy");
        put(".rtf", "application/rtf");
        put(".rtx", "text/richtext");
        put(".ruleset", "application/xml");
        put(".s", "text/plain");
        put(".safariextz", "application/x-safari-safariextz");
        put(".scd", "application/x-msschedule");
        put(".sct", "text/scriptlet");
        put(".sd2", "audio/x-sd2");
        put(".sdp", "application/sdp");
        put(".sea", "application/octet-stream");
        put(".searchConnector-ms", "application/windows-search-connector+xml");
        put(".setpay", "application/set-payment-initiation");
        put(".setreg", "application/set-registration-initiation");
        put(".settings", "application/xml");
        put(".sgimb", "application/x-sgimb");
        put(".sgml", "text/sgml");
        put(".sh", "application/x-sh");
        put(".shar", "application/x-shar");
        put(".shtml", "text/html");
        put(".sit", "application/x-stuffit");
        put(".sitemap", "application/xml");
        put(".skin", "application/xml");
        put(".sldm", "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12");
        put(".sldx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide");
        put(".slk", "application/vnd.ms-excel");
        put(".sln", "text/plain");
        put(".slupkg-ms", "application/x-ms-license");
        put(".smd", "audio/x-smd");
        put(".smi", "application/octet-stream");
        put(".smx", "audio/x-smd");
        put(".smz", "audio/x-smd");
        put(".snd", "audio/basic");
        put(".snippet", "application/xml");
        put(".snp", "application/octet-stream");
        put(".sol", "text/plain");
        put(".sor", "text/plain");
        put(".spc", "application/x-pkcs7-certificates");
        put(".spl", "application/futuresplash");
        put(".src", "application/x-wais-source");
        put(".srf", "text/plain");
        put(".SSISDeploymentManifest", "text/xml");
        put(".ssm", "application/streamingmedia");
        put(".sst", "application/vnd.ms-pki.certstore");
        put(".stl", "application/vnd.ms-pki.stl");
        put(".sv4cpio", "application/x-sv4cpio");
        put(".sv4crc", "application/x-sv4crc");
        put(".svc", "application/xml");
        put(".swf", "application/x-shockwave-flash");
        put(".t", "application/x-troff");
        put(".tar", "application/x-tar");
        put(".tcl", "application/x-tcl");
        put(".testrunconfig", "application/xml");
        put(".testsettings", "application/xml");
        put(".tex", "application/x-tex");
        put(".texi", "application/x-texinfo");
        put(".texinfo", "application/x-texinfo");
        put(".tgz", "application/x-compressed");
        put(".thmx", "application/vnd.ms-officetheme");
        put(".thn", "application/octet-stream");
        put(".tif", "image/tiff");
        put(".tiff", "image/tiff");
        put(".tlh", "text/plain");
        put(".tli", "text/plain");
        put(".toc", "application/octet-stream");
        put(".tr", "application/x-troff");
        put(".trm", "application/x-msterminal");
        put(".trx", "application/xml");
        put(".ts", "video/vnd.dlna.mpeg-tts");
        put(".tsv", "text/tab-separated-values");
        put(".ttf", "application/octet-stream");
        put(".tts", "video/vnd.dlna.mpeg-tts");
        put(".txt", "text/plain");
        put(".u32", "application/octet-stream");
        put(".uls", "text/iuls");
        put(".user", "text/plain");
        put(".ustar", "application/x-ustar");
        put(".vb", "text/plain");
        put(".vbdproj", "text/plain");
        put(".vbk", "video/mpeg");
        put(".vbproj", "text/plain");
        put(".vbs", "text/vbscript");
        put(".vcf", "text/x-vcard");
        put(".vcproj", "Application/xml");
        put(".vcs", "text/plain");
        put(".vcxproj", "Application/xml");
        put(".vddproj", "text/plain");
        put(".vdp", "text/plain");
        put(".vdproj", "text/plain");
        put(".vdx", "application/vnd.ms-visio.viewer");
        put(".vml", "text/xml");
        put(".vscontent", "application/xml");
        put(".vsct", "text/xml");
        put(".vsd", "application/vnd.visio");
        put(".vsi", "application/ms-vsi");
        put(".vsix", "application/vsix");
        put(".vsixlangpack", "text/xml");
        put(".vsixmanifest", "text/xml");
        put(".vsmdi", "application/xml");
        put(".vspscc", "text/plain");
        put(".vss", "application/vnd.visio");
        put(".vsscc", "text/plain");
        put(".vssettings", "text/xml");
        put(".vssscc", "text/plain");
        put(".vst", "application/vnd.visio");
        put(".vstemplate", "text/xml");
        put(".vsto", "application/x-ms-vsto");
        put(".vsw", "application/vnd.visio");
        put(".vsx", "application/vnd.visio");
        put(".vtx", "application/vnd.visio");
        put(".wav", "audio/wav");
        put(".wave", "audio/wav");
        put(".wax", "audio/x-ms-wax");
        put(".wbk", "application/msword");
        put(".wbmp", "image/vnd.wap.wbmp");
        put(".wcm", "application/vnd.ms-works");
        put(".wdb", "application/vnd.ms-works");
        put(".wdp", "image/vnd.ms-photo");
        put(".webarchive", "application/x-safari-webarchive");
        put(".webtest", "application/xml");
        put(".wiq", "application/xml");
        put(".wiz", "application/msword");
        put(".wks", "application/vnd.ms-works");
        put(".WLMP", "application/wlmoviemaker");
        put(".wlpginstall", "application/x-wlpg-detect");
        put(".wlpginstall3", "application/x-wlpg3-detect");
        put(".wm", "video/x-ms-wm");
        put(".wma", "audio/x-ms-wma");
        put(".wmd", "application/x-ms-wmd");
        put(".wmf", "application/x-msmetafile");
        put(".wml", "text/vnd.wap.wml");
        put(".wmlc", "application/vnd.wap.wmlc");
        put(".wmls", "text/vnd.wap.wmlscript");
        put(".wmlsc", "application/vnd.wap.wmlscriptc");
        put(".wmp", "video/x-ms-wmp");
        put(".wmv", "video/x-ms-wmv");
        put(".wmx", "video/x-ms-wmx");
        put(".wmz", "application/x-ms-wmz");
        put(".wpl", "application/vnd.ms-wpl");
        put(".wps", "application/vnd.ms-works");
        put(".wri", "application/x-mswrite");
        put(".wrl", "x-world/x-vrml");
        put(".wrz", "x-world/x-vrml");
        put(".wsc", "text/scriptlet");
        put(".wsdl", "text/xml");
        put(".wvx", "video/x-ms-wvx");
        put(".x", "application/directx");
        put(".xaf", "x-world/x-vrml");
        put(".xaml", "application/xaml+xml");
        put(".xap", "application/x-silverlight-app");
        put(".xbap", "application/x-ms-xbap");
        put(".xbm", "image/x-xbitmap");
        put(".xdr", "text/plain");
        put(".xht", "application/xhtml+xml");
        put(".xhtml", "application/xhtml+xml");
        put(".xla", "application/vnd.ms-excel");
        put(".xlam", "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12");
        put(".xlc", "application/vnd.ms-excel");
        put(".xld", "application/vnd.ms-excel");
        put(".xlk", "application/vnd.ms-excel");
        put(".xll", "application/vnd.ms-excel");
        put(".xlm", "application/vnd.ms-excel");
        put(".xls", "application/vnd.ms-excel");
        put(".xlsb", "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12");
        put(".xlsm", "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12");
        put(".xlsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet");
        put(".xlt", "application/vnd.ms-excel");
        put(".xltm", "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12");
        put(".xltx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template");
        put(".xlw", "application/vnd.ms-excel");
        put(".xml", "text/xml");
        put(".xmta", "application/xml");
        put(".xof", "x-world/x-vrml");
        put(".XOML", "text/plain");
        put(".xpm", "image/x-xpixmap");
        put(".xps", "application/vnd.ms-xpsdocument");
        put(".xrm-ms", "text/xml");
        put(".xsc", "application/xml");
        put(".xsd", "text/xml");
        put(".xsf", "text/xml");
        put(".xsl", "text/xml");
        put(".xslt", "text/xml");
        put(".xsn", "application/octet-stream");
        put(".xss", "application/xml");
        put(".xtp", "application/octet-stream");
        put(".xwd", "image/x-xwindowdump");
        put(".z", "application/x-compress");
        put(".zip", "application/x-zip-compressed");
      }
    };
  }

  public static String getMimeType(String extension) {
    if (extension == null) {
      return null;
    }

    if (!extension.startsWith(".")) {
      extension = "." + extension.toLowerCase(Locale.getDefault());
    }

    String mime = mimeTypes.get(extension);

    return mime != null ? mime : "application/octet-stream";
  }
}

Uwielbiam to rozwiązanie :), Co to jest: "pomyśl dwa razy koduj raz", przepraszam, jestem zajęty kodowaniem.
Gábor Csikós

-3

Jak już napisano we wcześniejszej odpowiedzi, większość typowych typów MIME jest konfigurowana na serwerze WWW. Na przykład w tomcat conf / mamy web.xml z następującą konfiguracją MIME:

  <mime-mapping>
   <extension>abs</extension>
   <mime-type>audio/x-mpeg</mime-type>
  </mime-mapping>
  <mime-mapping>
   <extension>ai</extension>
   <mime-type>application/postscript</mime-type>
  </mime-mapping>
  <mime-mapping>
   <extension>aif</extension>
   <mime-type>audio/x-aiff</mime-type>
  </mime-mapping>
...

Utwórz odbiornik startowy, który uruchamia się, gdy aplikacja internetowa jest uruchamiana, analizuje ten plik XML i tworzy ENUMS dla Ciebie i wiąże go z kontekstem serwletu w celu udostępnienia w dół.


3
Brzmi to bardzo skomplikowanie w przypadku prostego wymagania, jakim jest lista dostępnych typów MIME. Co więcej, typy MIME niewiele się zmieniają, więc dlaczego miałbyś je analizować w kółko? Do tego służą wyliczenia i stałe.
Thomas Eizinger

Po co wymyślać koło na nowo, skoro lista jest już na serwerze internetowym. Po co kodować coś na stałe - po prostu napisz prosty parser xml, który odczyta wartości i zapisze je raz w pamięci podręcznej po uruchomieniu serwera WWW. Jutro, jeśli będziesz potrzebować obsługi nowego typu MIME, Twój serwer sieciowy i tak musi zostać zaktualizowany i zrestartowany. Podejście parsera pomaga w takich sytuacjach. Zamiast zmieniać się w wielu miejscach, po prostu zmień konfigurację serwera WWW.
Bimalesh Jha

Jeśli chcesz obsługiwać nowy typ MIME, najprawdopodobniej i tak napiszesz jakiś niestandardowy kod, ponieważ nie ma możliwości ogólnej obsługi nowego typu MIME. (Z wyjątkiem tego, że po prostu przekazujesz go do innego systemu, w takim przypadku i tak nie musisz go analizować.)
Thomas Eizinger
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.