Problem z filtrami WFS (BBOX, INTERSECTS)


10

Próbuję uzyskać funkcję / funkcje z małego obszaru za pomocą filtra BBOX (lub INTERSECTS) w moim zapytaniu WFS. Powinienem oczekiwać tylko niewielkiego zestawu funkcji lub pojedynczej funkcji, a mimo to zapytanie zwraca całkiem spory ich zestaw.

Mam GeoServer w wersji 2.2.2 z magazynem danych Oracle. Wyłączyłem opcję „loose bbox”, aby nie była przyczyną problemu.

Oto zapytanie z filtrem BBOX:

<wfs:GetFeature
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
service="WFS"
version="1.1.0"
outputFormat="json"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <wfs:Query typeName="LiVi:LIIKENNE_ELEMENTTI" srsName="EPSG:3067" xmlns:LiVi="http://172.17.14.211:8080/LiVi">
  <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
   <ogc:BBOX>
    <ogc:PropertyName>GEOMETRY</ogc:PropertyName>
    <gml:Envelope xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsName="EPSG:3067">
     <gml:lowerCorner>316600 6838986</gml:lowerCorner>
     <gml:upperCorner>327696 6844298</gml:upperCorner>
    </gml:Envelope>
   </ogc:BBOX>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Problem utrzymuje się w przypadku filtra INTERSECTS. Rozmiar wielokąta wynosi około 10 x 10 metrów.

<wfs:GetFeature
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
service="WFS"
version="1.1.0"
outputFormat="json"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <wfs:Query typeName="LiVi:LIIKENNE_ELEMENTTI" srsName="EPSG:3067" xmlns:LiVi="http://172.17.14.211:8080/LiVi">
  <ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
   <ogc:Intersects>
    <ogc:PropertyName>GEOMETRY</ogc:PropertyName>
    <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsName="EPSG:3067">
     <gml:exterior>
      <gml:LinearRing>
       <gml:posList>308082.07106781186 6833724.928932188 308082.07106781186 6833739.071067812 308067.92893218814 6833739.071067812 308067.92893218814 6833724.928932188 308082.07106781186 6833724.928932188</gml:posList>
      </gml:LinearRing>
     </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
   </ogc:Intersects>
  </ogc:Filter>
 </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Edytować:

Oto kolejne żądanie (tym razem żądanie GET):

http://172.17.14.211:8080/geoserver/wfs?request=GetFeature&version=1.1.0&srsName=EPSG:3067&typeName=LiVi:LIIKENNE_ELEMENTTI&BBOX=316600,6838986,316605,6838991,EPSG:3067

Chociaż obszar BBOX jest dość mały, odzyskuję 1263 funkcje, z których większość nawet nie mieści się w granicach określonych w żądaniu. Na przykład z jednej z funkcji w odpowiedzi:

<gml:boundedBy>
 <gml:Envelope srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#3067">
  <gml:lowerCorner>317629.69841038 6841957.478078741</gml:lowerCorner>
  <gml:upperCorner>317902.64972173725 6841987.000123474</gml:upperCorner>
 </gml:Envelope>
</gml:boundedBy>

Odpowiedzi:


5

Problem został rozwiązany przez ustawienie wartości SRID w bazie danych i użycie natywnego SRS w Geoserver. Mimo że zadeklarowany (i wymuszony) kod SRS w Geoserver był taki sam jak natywny SRS, najwyraźniej wpłynął na filtry przestrzenne.

http://172.17.14.211:8080/geoserver/wfs?request=GetFeature&version=1.1.0&srsName=EPSG:3067&typeName=LiVi:LIIKENNE_ELEMENTTI&BBOX=316600,6838986,316605,6838991,EPSG:3067


2
Czy możesz dodać trochę więcej szczegółów do tej odpowiedzi? Co masz na myśli, ustawiając SRID w bazie danych? Mówisz, że rozwiązaniem było użycie natywnego SRS, ale mówisz również, że używałeś natywnego SRS, więc nie jest dla mnie jasne, co zrobiłeś, aby to rozwiązać.
ca0v
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.