Pytania otagowane jako cloud

2
Jak obliczyć złożoną umowę o gwarantowanym poziomie usług (SLA) dla usług w chmurze?
Usługi w chmurze w serwisie Amazon Web Services , Azure , Google i większość innych publikuje S erwis L Evel A greement lub SLA dla poszczególnych usług, które świadczą. Architekci, inżynierowie platform i programiści są następnie odpowiedzialni za połączenie ich w celu stworzenia architektury zapewniającej hosting aplikacji. W oderwaniu, usługi …


2
Jak uniknąć „ponownych burz” w usługach rozproszonych?
„Ponowna burza” jest powodowana, gdy klienci są skonfigurowani do ponawiania określonej liczby razy przed poddaniem się, zasada ponawiania jest konieczna, ponieważ utrata pakietów nastąpi podczas normalnego działania usługi. Weź ten przykład: Jeśli na przykład usługi jako całość zostały skalowane w celu obsługi 80 000 żądań na sekundę i działały przy …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.