Pytania otagowane jako gist-index

2
Błąd WYŁĄCZENIA PostgreSQL: Użycie liczby całkowitej typu danych nie ma domyślnej klasy operatora
W PostgreSQL 9.2.3 próbuję utworzyć tę uproszczoną tabelę: CREATE TABLE test ( user_id INTEGER, startend TSTZRANGE, EXCLUDE USING gist (user_id WITH =, startend WITH &&) ); Ale pojawia się ten błąd: ERROR: data type integer has no default operator class for access method "gist" HINT: You must specify an operator …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.