Jak całkowicie usunąć SQL Server 2017 na Ubuntu?


Odpowiedzi:


21

Są to w rzeczywistości bardzo słabe instrukcje usuwania Microsoft SQL Server.

SQL Server instaluje te powiązane pakiety.

mssql-server
mssql-server-fts
mssql-tools
msodbcsql
unixodbc-dev

Zakładając, że chcesz całkowicie usunąć SQL Server, powinieneś

# Stop the service
systemctl stop mssql-server.service

sudo add-apt-repository --remove "$(curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/$(lsb_release -rs)/prod.list)"

# Remove those packages from the system.
sudo apt-get --purge remove mssql-server mssql-server-fts mssql-tools msodbcsql unixodbc-dev

# Delete the SQL Server repositories
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mssql-* /etc/apt/sources.list.d/msprod*

# Remove the Microsoft keys.
apt-key del "BC52 8686 B50D 79E3 39D3  721C EB3E 94AD BE12 29CF"

# Delete the Microsoft created directories
sudo rm -rf /var/opt/mssql/ /opt/{microsoft,mssql-tools,mssql}/ /usr/share/doc/{msodbcsql,mssql-server,mssql-tools}
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.