Gdy relacyjna baza danych ma lepszą wydajność niż brak relacyjnej


13

Kiedy relacyjna baza danych, taka jak MySQL, ma lepszą wydajność niż brak relacyjna, taka jak MongoDB?

Pewnego dnia widziałem pytanie dotyczące Quory, dlaczego Quora nadal używa MySQL jako zaplecza i że ich wydajność jest nadal dobra.


1
Ta strona mongodb.com/nosql-explained zawiera kilka szczegółowych informacji na ten temat
Michele

Zależy to od tego, jaką wydajnością jesteś zainteresowany: zdolność do obsługi bardzo dużej liczby równoczesnych żądań, możliwość pobrania określonego rekordu z bardzo dużej liczby rekordów, możliwość obliczenia złożonych wartości sumarycznych z danych, itp?
damienfrancois

Odpowiedzi:


10

To zależy od twoich danych i tego, co z nimi robisz. Na przykład, jeśli przetwarzanie, które musisz wykonać, wymaga zsynchronizowania transakcji między węzłami, prawdopodobnie szybsze będzie użycie transakcji zaimplementowanych w RDBMS niż samodzielne wdrożenie go na bazie baz danych NoSQL, które nie obsługują go natywnie.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.