Czy istnieje „naturalny” nierozstrzygalny język?


22

Czy istnieje jakiś „naturalny” język, który jest nierozstrzygalny?

przez „naturalny” rozumiem język zdefiniowany bezpośrednio przez właściwości ciągów, a nie przez maszyny i ich odpowiedniki. Innymi słowy, jeśli język wygląda jak gdzie to TM, DFA (lub regularny exp), PDA (lub gramatyka) itp., To nie jest naturalne. Jednak jest naturalne.

L={M}
ML L={xyx is a prefix of y}

Odpowiedzi:21

Istnieje wiele przykładów, ale oto kilka:

  • Zbiór prawdziwych zdań w języku arytmetyki jest nierozstrzygalny.

  • Zbiór zdań możliwych do udowodnienia w teorii mnogości (ZFC) jest nierozstrzygalny.

  • Zbiór równań diofantycznych z rozwiązaniami jest nierozstrzygalny.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.