Diament alfabetu


31

Widziałeś niesamowity trójkąt alfabetu , zemstę trójkąta alfabetu, a teraz nadszedł czas na zemstę trójkąta alfabetu!

Przedstawiamy ...

DIAMENT ŚWIĘTEGO ALFABETU!

Twoim zadaniem jest wydrukowanie tego dokładnego tekstu, małe / wielkie litery nie mają znaczenia, chociaż znaki nowej linii:

bcdefghijklmnopqrstuvwxyzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
cdefghijklmnopqrstuvwxyzabazyxwvutsrqponmlkjihgfedc
defghijklmnopqrstuvwxyzabcbazyxwvutsrqponmlkjihgfed
efghijklmnopqrstuvwxyzabcdcbazyxwvutsrqponmlkjihgfe
fghijklmnopqrstuvwxyzabcdedcbazyxwvutsrqponmlkjihgf
ghijklmnopqrstuvwxyzabcdefedcbazyxwvutsrqponmlkjihg
hijklmnopqrstuvwxyzabcdefgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih
ijklmnopqrstuvwxyzabcdefghgfedcbazyxwvutsrqponmlkji
jklmnopqrstuvwxyzabcdefghihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj
klmnopqrstuvwxyzabcdefghijihgfedcbazyxwvutsrqponmlk
lmnopqrstuvwxyzabcdefghijkjihgfedcbazyxwvutsrqponml
mnopqrstuvwxyzabcdefghijklkjihgfedcbazyxwvutsrqponm
nopqrstuvwxyzabcdefghijklmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpon
opqrstuvwxyzabcdefghijklmnmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo
pqrstuvwxyzabcdefghijklmnonmlkjihgfedcbazyxwvutsrqp
qrstuvwxyzabcdefghijklmnoponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq
rstuvwxyzabcdefghijklmnopqponmlkjihgfedcbazyxwvutsr
stuvwxyzabcdefghijklmnopqrqponmlkjihgfedcbazyxwvuts
tuvwxyzabcdefghijklmnopqrsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut
uvwxyzabcdefghijklmnopqrstsrqponmlkjihgfedcbazyxwvu
vwxyzabcdefghijklmnopqrstutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv
wxyzabcdefghijklmnopqrstuvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw
xyzabcdefghijklmnopqrstuvwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx
yzabcdefghijklmnopqrstuvwxwvutsrqponmlkjihgfedcbazy
zabcdefghijklmnopqrstuvwxyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
bcdefghijklmnopqrstuvwxyzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
zabcdefghijklmnopqrstuvwxyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz
yzabcdefghijklmnopqrstuvwxwvutsrqponmlkjihgfedcbazy
xyzabcdefghijklmnopqrstuvwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx
wxyzabcdefghijklmnopqrstuvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw
vwxyzabcdefghijklmnopqrstutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv
uvwxyzabcdefghijklmnopqrstsrqponmlkjihgfedcbazyxwvu
tuvwxyzabcdefghijklmnopqrsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut
stuvwxyzabcdefghijklmnopqrqponmlkjihgfedcbazyxwvuts
rstuvwxyzabcdefghijklmnopqponmlkjihgfedcbazyxwvutsr
qrstuvwxyzabcdefghijklmnoponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq
pqrstuvwxyzabcdefghijklmnonmlkjihgfedcbazyxwvutsrqp
opqrstuvwxyzabcdefghijklmnmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo
nopqrstuvwxyzabcdefghijklmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpon
mnopqrstuvwxyzabcdefghijklkjihgfedcbazyxwvutsrqponm
lmnopqrstuvwxyzabcdefghijkjihgfedcbazyxwvutsrqponml
klmnopqrstuvwxyzabcdefghijihgfedcbazyxwvutsrqponmlk
jklmnopqrstuvwxyzabcdefghihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj
ijklmnopqrstuvwxyzabcdefghgfedcbazyxwvutsrqponmlkji
hijklmnopqrstuvwxyzabcdefgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih
ghijklmnopqrstuvwxyzabcdefedcbazyxwvutsrqponmlkjihg
fghijklmnopqrstuvwxyzabcdedcbazyxwvutsrqponmlkjihgf
efghijklmnopqrstuvwxyzabcdcbazyxwvutsrqponmlkjihgfe
defghijklmnopqrstuvwxyzabcbazyxwvutsrqponmlkjihgfed
cdefghijklmnopqrstuvwxyzabazyxwvutsrqponmlkjihgfedc
bcdefghijklmnopqrstuvwxyzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb

To jest kod-golf, wygrywa najmniejszy bytecount.

Zasady:

 1. Standardowe luki są niedozwolone.
 2. a musi być środkiem diamentu alfabetu.

11
Niezłe wyzwanie. Osobiście uważam, że byłoby bardziej sensowne, gdyby były rogi, aa centrum byłoz
ETHproductions

4
@ETHproductions Chciałem utrudnić golfistom, którzy potrafią przesuwać alfabet;). Chociaż wątpię, że jest to o wiele trudniejsze.
Magic Octopus Urn

@ carusocomputing Zrobiłby to obrót w lewo. Na przykład .<zrobiłby to w Pyth: .<S5 1spowodowałby [2, 3, 4, 5, 1]. To jest to samo co .<[1 2 3 4 5)1. Jednak nie jestem pewien co do diamentu.
Erik the Outgolfer

@EriktheGolfer Zdaję sobie sprawę, że istnieją też inteligentniejsze sposoby na zrobienie tego, na przykład zwijanie zmiany w czasie wykonywania. Sam diament powinien wymagać przesunięcia, dlatego istnieją sposoby na połączenie początkowego przesunięcia w rzeczywistych iteracjach diamentu. To była celowa część wyzwania, aby zobaczyć, kto zoptymalizował ich zapętlenie.
Magic Octopus Urn

@ carusocomputing Miałem na myśli, że jestem bpierwszą literą zamiast a. Oczywiście niezbędna jest również zmiana biegów.
Erik the Outgolfer

Odpowiedzi:


16

05AB1E , 13 12 bajtów

A27FÀDûˆ}¯û»

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

A       # push alphabet
 27F      # 27 times do
  À     # rotate alphabet left
   Dû    # create a palendromized copy
    ˆ    # add to global list
    }   # end loop
     ¯   # push global list
     û  # palendromize list
      »  # merge list on newline
        # implicit output

Prawdopodobnie mógłby zapisać bajt za pomocą rejestrów i g, aby obliczyć długość alfabetu zamiast go kopiować.
Magic Octopus Urn

@carusocomputing: Chyba, że ​​robię to źle (jeśli tak jest, możesz mnie edukować) skończyłem w wieku 13 lat, robiąc to. Udało mi się jednak zapisać bajt z listą globalną.
Emigna

A©gF®À©û})û»tak myślałem. Nigdy nie robisz tego źle! Nauczyłem się wszystkiego, co widziałem, heh. Globalna lista to ten sam podstawowy pomysł.
Magic Octopus Urn

1
Teraz jesteś ze mną związany. : 3
Oliver Ni

1
@Oliver: Rzeczywiście! I z 2 różnymi podejściami w tym samym języku :)
Emigna

27

Vim, 62 , 60 klawiszy

:se ri|h<_<cr>jjYZZPqqx$pYpq26@qdjyH:g/^/m0<cr>VP:%norm DPA<C-v><C-r>"<C-v><esc>x<cr>

Czerpiąc inspirację z niesamowitej odpowiedzi Lynna na pomysł kradzieży alfabetu z dokumentów pomocy.

Możesz obserwować, jak to się dzieje w czasie rzeczywistym, gdy próbuję zapamiętać właściwą sekwencję klawiszy!

enter image description here

Zauważ, że ten gif jest nieco przestarzały, ponieważ produkuje niewłaściwe wyjście, a ja nie miałem jeszcze okazji, aby go ponownie nagrać.


Wypróbowałem ten program i dostałem to .
LegionMammal978

Pls rerecord ty
tylko ASCII

8

MATL , 14 bajtów

2Y226Zv27Zv!+)

Wypróbuj online!

2Y2   % Push string 'abc...z'
26Zv  % Push symmetric range [1 2 ... 25 26 25 ... 2 1]
27Zv  % Push symmetric range [1 2 ... 25 26 27 26 25 ... 2 1]
!    % Transpose into a column
+    % Addition with broadcast. Gives a matrix of all pairwise additions:
    % [ 2 3 ... 26 27 26 ... 3 2
       3 4 ... 27 28 27 ... 4 3
       ...
      27 28 ... 51 52 51 ... 28 27
      28 29 ... 52 53 52 ... 29 28
      27 28 ... 51 52 51 ... 28 27
       ...
       2 3 ... 26 27 26 ... 3 2 ]
)    % Index modularly into the string. Display implicitly

6

PHP, 129 bajtów

for(;++$i<27;)$o.=($s=($f=substr)($r=join(range(a,z)),$i,26-$i)).$t.strrev($s.$t=$f($r,0,$i))."\n";echo$o.$f($o,0,51).strrev($o);

syntax error, unexpected '(' on line 1Która wersja php?
Tschallacka

1
@Tschallacka PHP> 7 zanim będziesz mógł pisać for($f=substr;i $f($r=join(range(a,z)),$i,26-$i))zamiast ($f=substr)($r=join(range(a,z)),$i,26-$i))uniknąć błędu
Jörg Hülsermann

5

Haskell, 75 bajtów

g=(++)<*>reverse.init 
unlines$g$g.take 26.($cycle['a'..'z']).drop<$>[1..27]

Jak to działa:

g=(++)<*>reverse.init  -- helper function that takes a list and appends the
             -- reverse of the list with the first element dropped, e.g.
             -- g "abc" -> "abcba"

       <$>[1..27] -- map over the list [1..27] the function that
      drop     -- drops that many elements from
  ($cycle['a'..'z'])  -- the infinite cycled alphabet and
  take 26        -- keeps the next 26 chars and
 g           -- appends the reverse of itself

             -- now we have the first 27 lines

 g            -- do another g to append the lower half
unlines         -- join with newlines

5

C, 76 bajtów

Funkcja, którą należy wywołać jak poniżej. Drukuje wielkie litery.

f(i){for(i=2756;--i;)putchar(i%52?90-(abs(i%52-26)+abs(i/52-26)+25)%26:10);}

//call like this
main(){f();}

Proste podejście, dodaj odległości xiy od środka kwadratu, a także przesunięcie 25 na aśrodku, weź moduł 26 i odejmij od 90kodu ASCII dla Z. Gdzie i%52== 0 10drukowany jest nowy wiersz ASCII .


Twoje przesunięcie +25jest takie samo, jak -1w modulo 26
Karl Napf,

2
@KarlNapf C nie implementuje modulo liczb ujemnych, tak jak robią to matematycy. -1%26w C wynosi -1, a nie 25. Wynik jest [w środku zamiast oczekiwanego A. W każdym razie dzięki, miałbyś rację w języku takim jak Ruby, gdzie -1%26jest równy 25.
Level River St

5

R, 71 bajtów

cat(letters[outer(c(1:27,26:1),c(0:25,24:0),"+")%%26+1],sep="",fill=53)

outertworzy macierz ze wskaźnikami liter, letters[...]następnie tworzy wektor z poprawnymi literami w. cat(...,sep="",fill=53)następnie drukuje go z pożądanym formatowaniem.


1
Niezłe! Jakoś zapomniałem o fillopcji dla cat. Świetny sposób drukowania sformatowanych matryc.
Billywob

4

Galaretka , 13 bajtów

Øaṙ1ṭṙJ$ŒBŒḄY

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

Øaṙ1ṭṙJ$ŒBŒḄY Main link. No arguments
Øa       Get the lowercase alphabet
 ṙ1      Rotate left by 1
  ṭ     Append to
    $    Monadic chain
   J     Indices of the alphabet [1, 2, ..., 26]
   ṙ      Rotate the alphabet by each
    ŒB   Bounce each rotation
     ŒḄ  Bounce the rotations
      Y Join with newlines and print implicitly

Øaṙ'JŒBŒḄYza 10 :)
Jonathan Allan

@JonathanAllan Dzięki, ale brakuje mi środkowej części, dlatego musiałem to zrobić ṙ1ṭ. ØaṙJŒBŒḄYJest też w porządku, nie potrzebujesz szybkiego, ponieważ wektoryzuje w prawo do 0
mil

Całkowicie przegapiłem, że diament nie był idealny! No cóż ...
Jonathan Allan,

4

Galaretka, 11 bajtów

27RØaṙŒḄŒBY

Wyjaśnienie:

27R     range of 1...27
  Øa    the alphabet
   ṙ    rotate
   ŒḄŒB  bounce in both dimensions
     Y join on newline

3

Python 2, 96 85 bajtów

Drukowanie wersji wielkiej litery (oszczędza 1 bajt).

R=range
for i in R(53):print''.join(chr(90-(abs(j-25)+abs(i-26)-1)%26)for j in R(51))

poprzednie rozwiązanie z pomocą błotniaka

s="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"*3
for i in range(53):j=min(i,52-i);print s[j+1:j+27]+s[j+25:j:-1]

3
nie tylko wpisywanie alfabetu mniej znaków?
Niebieski,

3

Perl, 77 bajtów

Wymaga -Ebez dodatkowych kosztów.

Całkiem standardowe podejście ... Nie podoba mi się wołanie o odwrócenie. Myślę, że prawdopodobnie jest to bardziej matematyczne podejście, zobaczę, jak sobie radzę!

@a=((a..z)x3)[$_..$_+26],$a=pop@a,(say@a,$a,reverse@a)for 1..26,reverse 1..25

Stosowanie

perl -E '@a=((a..z)x3)[$_..$_+26],$a=pop@a,(say@a,$a,reverse@a)for 1..26,reverse 1..25'

Można zapisać 1 bajt usuwając spacje po reversew reverse 1..25. Jednak forpotrzebuje tego.
simbabque

1
@simbabque może to jest wersja Perla, ale reverse1..25skutkuje 0..25. Biegnę 5.18.2...
Dom Hastings,

Masz rację. Ponieważ samo słowo reverse1jest niezdefiniowane. Ma sens.
simbabque

3

JavaScript (ES6), 97 96 bajtów

Zapisano 1 bajt dzięki @ user81655

R=(n,s=25,c=(n%26+10).toString(36))=>s?c+R(n+1,s-1)+c:c
C=(n=1,r=R(n))=>n<27?r+`
${C(n+1)}
`+r:r

Dwie funkcje rekurencyjne; Cto ten, który wyświetla poprawny tekst. Wypróbuj tutaj:


@ user81655 Zawsze zapominam o interpolacji ciągów znaków, gdy w
grę wchodzą znaki

3

Python 3, 119 bajtów

Próbowałem wykorzystać dwie osie symetrii diamentu, ale skończyło się to bardziej gadatliwym rozwiązaniem Karla Napfa .

A='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
D=''
for k in range(1,27):
 D+=A[k:]+A[:k]
 D+=D[-2:-27:-1]+'\n'
print(D+D[:51]+D[::-1])

Niemniej jednak dobre rozwiązanie! Możesz zmniejszyć 3 bajty, pisząc pętlę for w 1 linii:for k in range(1,27):D+=A[k:]+A[:k];D+=D[-2:-27:-1]+'\n'
FlipTack,

skrócić ponownie: zamienić z 'bcdefghijklmnopqrstuvwxyza'i zamienić range(1,27)z range(26). Moja liczba bajtów to teraz 114
FlipTack

3

Haskell, 67 66 bajtów

unlines[[toEnum$mod(-abs j-abs i)26+97|j<-[-25..25]]|i<-[-26..26]]

3

C, 252 bajty

#define j q[y]
#define k(w,v) (v<'z')?(w=v+1):(w=97)
char q[28][52],d;main(){int y,x=1;y=1;j[0]=98;j[50]=98;for(;y<27;y++){for(;x<26;x++){(x<1)?(k(d,q[y-1][50])):(k(d,j[x-1]));j[50-x]=d;j[x]=d;}x=0;j[51]=0;puts(j);}strcpy(j,q[1]);for(;y;y--)puts(j);}

Sformatowana wersja z makropoleceniami, która, mam nadzieję, jest bardziej zrozumiała:

#define j q[y]
#define k(w,v) (v<'z')?(w=v+1):(w=97)
char q[28][52],d;
main(){
int y,x=1;
y=1;
q[1][0]=98;q[1][50]=98;
//98 takes one less byte to type than the equivalent 'b'
for(;y<27;y++){
  for(;x<26;x++){
    (x<1)?
      (k(d,q[y-1][50]))
      :(k(d,q[y][x-1]));
    q[y][50-x]=d;
    q[y][x]=d;
    }
  x=0;
  q[y][51]=0;
  puts(q[y]);
  }
strcpy(q[y],q[1]);
for(;y;y--)puts(q[y]);
}

Wiem, że to nie może wygrać, ale dobrze się bawiłem próbując. To moja pierwsza w historii próba gry w golfa kodowego.


Witamy w code golf, to uzależnia haha;).
Magic Octopus Urn

3

Partia, 255 bajtów

@echo off
set l=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
set r=yxwvutsrqponmlkjihgfedcba
for /l %%i in (1,1,27)do call:u
for /l %%i in (1,1,25)do call:l
:l
set r=%r:~2%%l:~-1%.
set l=%l:~-2%%l:~0,-2%
:u
set r=%l:~-1%%r:~0,-1%
set l=%l:~1%%l:~0,1%
echo %l%%r%

Objaśnienie: Podprogram uobraca alfabet na zewnątrz o jedną literę od środka, co jest wzorem stosowanym w górnej połowie żądanego wyniku. Podprogram lobraca alfabet do wewnątrz o dwie litery. Następnie wpada do upodprogramu, osiągając skuteczny obrót do wewnątrz jednej litery. W końcu drukowany jest ostatni wiersz, pozwalając, by kod wpadł do lpodprogramu.


2

Pyke, 23 22 21 bajtów

GV'th+jj_t+j)K]0n'JOX

Wypróbuj tutaj!

GV     )     - repeat 26 times, initially push alphabet.
 'th+        - push tos[1:]+tos[0]
   j        - j = tos
    j       - push j
    _t+      - push pop+reversed(pop)[1:]
      j     - push j
       K    - pop
       ]0   - list(stack)
        n'JOX - print "\n".join(^),
           - splat ^[:-1]

2

C ++, 191 179 166 165 bajtów

-12 bajtów dzięki Kevinowi Cruijssenowi
-14 bajtów dzięki Zacharýmu

#include<iostream>
#define C j;)std::cout<<char(97+(d+j
int main(){for(int i=0,j,d=1;i<53;d+=i++/26?-1:1){for(j=0;26>C++)%26);for(j=24;0<=C--)%26);std::cout<<'\n';}}

1
Możesz zapisać 12 bajtów w ten sposób:#include<iostream> int main(){for(int i=0,j,d=1;i<53;d+=i++/26?-1:1){for(j=0;j<26;)std::cout<<char((j+++d)%26+97);for(j=24;j>=0;)std::cout<<char((j--+d)%26+97);std::cout<<'\n';};}
Kevin Cruijssen

Cholera Kevin, ty ninja mnie.
Zacharý

@KevinCruijssen Dziękujemy za pomoc. Nawiasem mówiąc, twój kod w komentarzu zawierał niedrukowalne znaki Unicode.
HatsuPointerKun

@HatsuPointerKun Obawiam się, że dzieje się to automatycznie w komentarzach. To naprawdę denerwujące, gdy próbujesz skopiować i wkleić z niego kod .. :)
Kevin Cruijssen

2
Możesz nadużywać makr, dodając to:, #define C j;)std::cout<<char(97+(d+ja następnie zmieniając ostatni wiersz na to:int main(){for(int i=0,j,d=1;i<53;d+=i++/26?-1:1){for(j=0;26>C++)%26);for(j=24;0<=C--)%26);std::cout<<'\n';};}
:,

2

Węgiel , 24 21 bajtów

-3 bajty dzięki tylko ASCII.

F²⁷«P✂×β³⊕ι⁺ι²⁷↓»‖B↓→

Wypróbuj online! Link jest do pełnej wersji.

... muszę popracować nad moim węglem drzewnym. : PTeraz dowiaduję się, że czwarty argument Slicejest opcjonalny. > _>
całkowicie ludzki,

Wszystkie (tak, wszystkie cztery) argumenty są opcjonalne
tylko ASCII

wat, co w ogóle robi niladic Slice?
całkowicie ludzki,

2
Och, czekaj nvm tak, wymagany jest pierwszy argument: P
tylko ASCII

1

JavaScript (ES6), 128 115 114 bajtów

a='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
for(o=[i=27];i--;)o[26-i]=o[26+i]=(a=(p=a.slice(1))+a[0])+[...p].reverse().join``
o

1

Groovy - 103 97 bajtów

Zdaję sobie sprawę, że istnieją sprytniejsze sposoby na zrobienie tego, ale ...

{t = ('a' .. 'z'). join (); q = {it [-2..0]}; c = []; 27 razy {t = t [1 ..- 1] + t [0]; c << t + q (t)}; (c + q (c)). join ('\ n')}

Po uruchomieniu wynikiem skryptu jest żądana odpowiedź.

(Dzięki carusocomputing za wskazówkę dotyczącą oszczędzania 7 bajtów).

Zaktualizowałem odpowiednio przykład:

Zobacz http://ideone.com/MkQeoW


Zamiast pętli for można użyć 27.times(){}i zapisać 7 bajtów;).
Magic Octopus Urn

1

Rakieta 293 bajtów

(let*((ls list->string)(rr reverse)(sr(λ(s)(ls(rr(string->list s))))))(let p((s(ls(for/list((i(range 97 123)))(integer->char i))))
(n 0)(ol'()))(let*((c(string-ref s 0))(ss(substring s 1 26))(s(string-append ss(string c)(sr ss))))(if(< n 53)(p s(+ 1 n)(cons s ol))
(append(rr ol)(cdr ol))))))

Nie golfowany:

(define (f)
 (define (sr s)      ; sub-fn reverse string;
  (list->string
   (reverse
   (string->list s))))
 (let loop ((s
       (list->string
        (for/list
          ((i
           (range 97 123)))
         (integer->char i))))
       (n 0)
       (ol '()))
  (define c (string-ref s 0))
  (define ss (substring s 1 26))
  (set! s (string-append
       ss 
       (string c)
       (sr ss)))
  (if (< n 53)
    (loop s (add1 n) (cons s ol))
    (append (reverse ol) (rest ol)))))

Testowanie:

(f)

Wydajność:

'("bcdefghijklmnopqrstuvwxyzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb"
 "cdefghijklmnopqrstuvwxyzabazyxwvutsrqponmlkjihgfedc"
 "defghijklmnopqrstuvwxyzabcbazyxwvutsrqponmlkjihgfed"
 "efghijklmnopqrstuvwxyzabcdcbazyxwvutsrqponmlkjihgfe"
 "fghijklmnopqrstuvwxyzabcdedcbazyxwvutsrqponmlkjihgf"
 "ghijklmnopqrstuvwxyzabcdefedcbazyxwvutsrqponmlkjihg"
 "hijklmnopqrstuvwxyzabcdefgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih"
 "ijklmnopqrstuvwxyzabcdefghgfedcbazyxwvutsrqponmlkji"
 "jklmnopqrstuvwxyzabcdefghihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj"
 "klmnopqrstuvwxyzabcdefghijihgfedcbazyxwvutsrqponmlk"
 "lmnopqrstuvwxyzabcdefghijkjihgfedcbazyxwvutsrqponml"
 "mnopqrstuvwxyzabcdefghijklkjihgfedcbazyxwvutsrqponm"
 "nopqrstuvwxyzabcdefghijklmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpon"
 "opqrstuvwxyzabcdefghijklmnmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo"
 "pqrstuvwxyzabcdefghijklmnonmlkjihgfedcbazyxwvutsrqp"
 "qrstuvwxyzabcdefghijklmnoponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq"
 "rstuvwxyzabcdefghijklmnopqponmlkjihgfedcbazyxwvutsr"
 "stuvwxyzabcdefghijklmnopqrqponmlkjihgfedcbazyxwvuts"
 "tuvwxyzabcdefghijklmnopqrsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut"
 "uvwxyzabcdefghijklmnopqrstsrqponmlkjihgfedcbazyxwvu"
 "vwxyzabcdefghijklmnopqrstutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv"
 "wxyzabcdefghijklmnopqrstuvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw"
 "xyzabcdefghijklmnopqrstuvwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx"
 "yzabcdefghijklmnopqrstuvwxwvutsrqponmlkjihgfedcbazy"
 "zabcdefghijklmnopqrstuvwxyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz"
 "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba"
 "bcdefghijklmnopqrstuvwxyzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb"
 "cdefghijklmnopqrstuvwxyzabazyxwvutsrqponmlkjihgfedc"
 "defghijklmnopqrstuvwxyzabcbazyxwvutsrqponmlkjihgfed"
 "efghijklmnopqrstuvwxyzabcdcbazyxwvutsrqponmlkjihgfe"
 "fghijklmnopqrstuvwxyzabcdedcbazyxwvutsrqponmlkjihgf"
 "ghijklmnopqrstuvwxyzabcdefedcbazyxwvutsrqponmlkjihg"
 "hijklmnopqrstuvwxyzabcdefgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih"
 "ijklmnopqrstuvwxyzabcdefghgfedcbazyxwvutsrqponmlkji"
 "jklmnopqrstuvwxyzabcdefghihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj"
 "klmnopqrstuvwxyzabcdefghijihgfedcbazyxwvutsrqponmlk"
 "lmnopqrstuvwxyzabcdefghijkjihgfedcbazyxwvutsrqponml"
 "mnopqrstuvwxyzabcdefghijklkjihgfedcbazyxwvutsrqponm"
 "nopqrstuvwxyzabcdefghijklmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpon"
 "opqrstuvwxyzabcdefghijklmnmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo"
 "pqrstuvwxyzabcdefghijklmnonmlkjihgfedcbazyxwvutsrqp"
 "qrstuvwxyzabcdefghijklmnoponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq"
 "rstuvwxyzabcdefghijklmnopqponmlkjihgfedcbazyxwvutsr"
 "stuvwxyzabcdefghijklmnopqrqponmlkjihgfedcbazyxwvuts"
 "tuvwxyzabcdefghijklmnopqrsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut"
 "uvwxyzabcdefghijklmnopqrstsrqponmlkjihgfedcbazyxwvu"
 "vwxyzabcdefghijklmnopqrstutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv"
 "wxyzabcdefghijklmnopqrstuvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw"
 "xyzabcdefghijklmnopqrstuvwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx"
 "yzabcdefghijklmnopqrstuvwxwvutsrqponmlkjihgfedcbazy"
 "zabcdefghijklmnopqrstuvwxyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz"
 "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba"
 "bcdefghijklmnopqrstuvwxyzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb"
 "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba"
 "zabcdefghijklmnopqrstuvwxyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz"
 "yzabcdefghijklmnopqrstuvwxwvutsrqponmlkjihgfedcbazy"
 "xyzabcdefghijklmnopqrstuvwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx"
 "wxyzabcdefghijklmnopqrstuvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw"
 "vwxyzabcdefghijklmnopqrstutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv"
 "uvwxyzabcdefghijklmnopqrstsrqponmlkjihgfedcbazyxwvu"
 "tuvwxyzabcdefghijklmnopqrsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut"
 "stuvwxyzabcdefghijklmnopqrqponmlkjihgfedcbazyxwvuts"
 "rstuvwxyzabcdefghijklmnopqponmlkjihgfedcbazyxwvutsr"
 "qrstuvwxyzabcdefghijklmnoponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq"
 "pqrstuvwxyzabcdefghijklmnonmlkjihgfedcbazyxwvutsrqp"
 "opqrstuvwxyzabcdefghijklmnmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo"
 "nopqrstuvwxyzabcdefghijklmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpon"
 "mnopqrstuvwxyzabcdefghijklkjihgfedcbazyxwvutsrqponm"
 "lmnopqrstuvwxyzabcdefghijkjihgfedcbazyxwvutsrqponml"
 "klmnopqrstuvwxyzabcdefghijihgfedcbazyxwvutsrqponmlk"
 "jklmnopqrstuvwxyzabcdefghihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj"
 "ijklmnopqrstuvwxyzabcdefghgfedcbazyxwvutsrqponmlkji"
 "hijklmnopqrstuvwxyzabcdefgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih"
 "ghijklmnopqrstuvwxyzabcdefedcbazyxwvutsrqponmlkjihg"
 "fghijklmnopqrstuvwxyzabcdedcbazyxwvutsrqponmlkjihgf"
 "efghijklmnopqrstuvwxyzabcdcbazyxwvutsrqponmlkjihgfe"
 "defghijklmnopqrstuvwxyzabcbazyxwvutsrqponmlkjihgfed"
 "cdefghijklmnopqrstuvwxyzabazyxwvutsrqponmlkjihgfedc"
 "bcdefghijklmnopqrstuvwxyzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb"
 "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba"
 "zabcdefghijklmnopqrstuvwxyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz"
 "yzabcdefghijklmnopqrstuvwxwvutsrqponmlkjihgfedcbazy"
 "xyzabcdefghijklmnopqrstuvwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx"
 "wxyzabcdefghijklmnopqrstuvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw"
 "vwxyzabcdefghijklmnopqrstutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv"
 "uvwxyzabcdefghijklmnopqrstsrqponmlkjihgfedcbazyxwvu"
 "tuvwxyzabcdefghijklmnopqrsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut"
 "stuvwxyzabcdefghijklmnopqrqponmlkjihgfedcbazyxwvuts"
 "rstuvwxyzabcdefghijklmnopqponmlkjihgfedcbazyxwvutsr"
 "qrstuvwxyzabcdefghijklmnoponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq"
 "pqrstuvwxyzabcdefghijklmnonmlkjihgfedcbazyxwvutsrqp"
 "opqrstuvwxyzabcdefghijklmnmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo"
 "nopqrstuvwxyzabcdefghijklmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpon"
 "mnopqrstuvwxyzabcdefghijklkjihgfedcbazyxwvutsrqponm"
 "lmnopqrstuvwxyzabcdefghijkjihgfedcbazyxwvutsrqponml"
 "klmnopqrstuvwxyzabcdefghijihgfedcbazyxwvutsrqponmlk"
 "jklmnopqrstuvwxyzabcdefghihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj"
 "ijklmnopqrstuvwxyzabcdefghgfedcbazyxwvutsrqponmlkji"
 "hijklmnopqrstuvwxyzabcdefgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih"
 "ghijklmnopqrstuvwxyzabcdefedcbazyxwvutsrqponmlkjihg"
 "fghijklmnopqrstuvwxyzabcdedcbazyxwvutsrqponmlkjihgf"
 "efghijklmnopqrstuvwxyzabcdcbazyxwvutsrqponmlkjihgfe"
 "defghijklmnopqrstuvwxyzabcbazyxwvutsrqponmlkjihgfed"
 "cdefghijklmnopqrstuvwxyzabazyxwvutsrqponmlkjihgfedc"
 "bcdefghijklmnopqrstuvwxyzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb")

1

Pyt ,21 19 bajtów

j+PKm+PJ.<Gd_JS27_K

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie:

j+PKm+PJ.<Gd_JS27_K  expects no input

j           joins on new line
 +  +        joins two strings
 P  P        prints everything but the last element
  K         initialize K and implicitly print
  m         for...in loop, uses d as iterator variable
    J       initialize J and implicitly print
    .<      cyclically rotate
     G      initialized to the lowercase alphabet
      d     iterating variables of m
      _  _  reverse
       J    call J
       S27   indexed range of 27
         K  call K

1

SOGL V0.12 , 10 bajtów

zl{«:}«¹╬,

Wypróbuj tutaj!

Wyjaśnienie:

z      push the lowercase alphabet
 l{ }   repeat length times
  «     put the 1st letter at the end
  :     duplicate
   «   put the 1st letter at the end (as the last thing called is duplicate)
    ¹  wrap the stack in an array
    ╬, quad-palindromize with 1 X and Y overlap

1

Java 8, 154 153 bajty

o->{String r="";for(int i=0,j,d=1;i<53;d+=i++>25?-1:1){for(j=0;j<26;r+=(char)((j+++d)%26+97));for(j=24;j>=0;r+=(char)((j--+d)%26+97));r+="\n";}return r;}

Port odpowiedzi @HatsuPointerKun C ++ , więc upewnij się, że go również głosujesz.

Wypróbuj tutaj.


1

Kotlin , 106 bajtów

{(0..52).map{i->(0..50).map{j->print((90-((Math.abs(j-25)+Math.abs(i-26)-1)+26)%26).toChar())}
println()}}

Upiększony

{
  (0..52).map {i->
    (0..50).map {j->
      print((90 - ((Math.abs(j - 25) + Math.abs(i - 26) - 1)+26) % 26).toChar())
    }
    println()
  }
}

Test

var v:()->Unit =
{(0..52).map{i->(0..50).map{j->print((90-((Math.abs(j-25)+Math.abs(i-26)-1)+26)%26).toChar())}
println()}}

fun main(args: Array<String>) {
  v()
}

TryItOnline

Port @Karl Napf odpowiedź „s


1

VBA (Excel), 116 bajtów

Sub a()
For i=-26To 26
For j=-25To 25
b=b & Chr(65+(52-(Abs(j)+Abs(i))) Mod 26)
Next
Debug.Print b
b=""
Next
End Sub

Zgodnie z logiką Sir Joffana. :RE


1

VBA, 109 105 78 bajtów

Anonimowa funkcja bezpośredniego okna VBE, która nie pobiera danych wejściowych i wysyła diament alfabetu do bezpośredniego okna VBE.

For i=-26To 26:For j=-25To 25:?Chr(65+(52-(Abs(j)+Abs(i)))Mod 26);:Next:?:Next


1

MY-BASIC , 89 bajtów

Anonimowa funkcja, która nie pobiera danych wejściowych i wyjściowych do konsoli.

For i=-26 To 26
For j=-25 To 25
Print Chr(65+(52-(Abs(j)+Abs(i)))Mod 26)
Next
Print;
Next

Wypróbuj online!

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.