Rysowanie gradientu w sztuce ASCII


41

Opis zadania:

Napisz program tak krótki, jak to możliwe, aby narysować gradient promieniowy w sztuce ASCII. Rozmiar siatki wyjściowej jest predefiniowany. Punkt środkowy i znaki używane w gradiencie są dostarczane jako dane wejściowe do programu.

Rozmiar gradientu będzie wynosił 70 x 25 znaków, z następującymi specyfikacjami

 • Lewy górny róg siatki ma współrzędne (0, 0).
 • Gradient, składający się z dostarczonych znaków, jest odwzorowany na 35 jednostek długości . Jednostka długości to jeden znak wysokości i dwa znaki szerokości (ponieważ monospaced fontszwykle mają znaki dwa razy wyższe niż są szerokie).
 • W obrębie tych 35 LU bieżącą odległość od punktu środkowego mnoży się przez liczbę znaków gradientu / 35, aby uzyskać indeks znaku do narysowania w tym punkcie. Liczby ułamkowe dla indeksu są tutaj zaokrąglane w kierunku zera. Jednostki długości należy pozostawić jako liczbę rzeczywistą. (Oczywiście, jeśli wyniki są takie same, wdrożenie nie ma znaczenia.)
 • Poza tymi 35 LU pojawia się tylko ostatni znak gradientu. Ponieważ jednak »pasmo« ostatniego gradientu zaczyna się już w 35 LU, ostatni znak zaczyna już pojawiać się poniżej 35 LU.

Wejście:

Dane wejściowe podane są na standardowym wejściu i składają się z trzech linii, każda zakończona podziałem linii:

 • W x współrzędnych punktu środkowego gradientu
 • Y współrzędnych punktu środkowego gradientu
 • Znaki używane do rysowania gradientu. Mogą to być spacje.

Wynik:

Dane wyjściowe to gradient zdefiniowany w powyższych regułach dotyczących wyjścia standardowego. Standardowy strumień błędów jest ignorowany. Każda linia gradientu kończy się podziałem linii. Nie mogą występować żadne inne znaki oprócz tych zdefiniowanych przez dane wejściowe.

Przykładowe wejście 1:

58
14
 .:;+=xX$&

Przykładowy wynik 1:

&&$$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxxx===========++++++++++++++++++++++++++++++++
&$$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxxx=========+++++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+
$$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx=========+++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========+++++++++;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::;;;;;
$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx=======+++++++++;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::;
$$$$$XXXXXXXxxxxxxxx=======+++++++++;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
$$$$XXXXXXXXxxxxxxx=======++++++++;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
$$$$XXXXXXXxxxxxxx========+++++++;;;;;;;;::::::::::...............::::
$$$XXXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;;:::::::::...................::
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======++++++++;;;;;;;::::::::.......................
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;::::::::.........    ........
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::........      ......
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::.......       .....
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::.......       .....
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::.......       .....
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::........      ......
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;::::::::.........    ........
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======++++++++;;;;;;;::::::::.......................
$$$XXXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;;:::::::::...................::
$$$$XXXXXXXxxxxxxx========+++++++;;;;;;;;::::::::::...............::::
$$$$XXXXXXXXxxxxxxx=======++++++++;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXXxxxxxxxx=======+++++++++;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx=======+++++++++;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::;
$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========+++++++++;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::;;;;;

Przykładowe wejście 2:

0
0
X.X.X.X

Przykładowe wyjście 2:

XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXX.............XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
..................XXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX
................XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXX
...............XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXX
............XXXXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX
.........XXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX................XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX..................XXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXX
...........................XXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXX
........................XXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
......................XXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
..................XXXXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX......................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przykładowe wejście 3:

70
25
.:+#

Przykładowe wyjście 3:

######################################################++++++++++++++++
#################################################+++++++++++++++++++++
#############################################+++++++++++++++++++++++++
##########################################++++++++++++++++++++++++++++
#######################################+++++++++++++++++++++++++++++++
####################################++++++++++++++++++++++++++++++++++
##################################++++++++++++++++++++++++++++++++++++
################################++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
##############################++++++++++++++++++++++++++++++++::::::::
#############################+++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::
###########################+++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::
##########################++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::
#########################++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::
########################+++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::
#######################++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::
######################++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::
#####################+++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::
####################+++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::.......
####################++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::..........
###################+++++++++++++++++++::::::::::::::::::::............
###################++++++++++++++++++:::::::::::::::::::..............
###################+++++++++++++++++:::::::::::::::::::...............
##################++++++++++++++++++::::::::::::::::::................
##################++++++++++++++++++:::::::::::::::::.................
##################++++++++++++++++++:::::::::::::::::.................

Przykładowe wejście 4

59
1
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789<>|,.-#+!$%&/()=?*'_:;

Próbka wyjściowa 4

!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCBzyxwutsrqonmlkjhgfedcbbbcdefghjkl
!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCAzyxwutsrqonmljihgfdcba abcdfghijl
!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCBzyxwutsrqonmlkjhgfedcbbbcdefghjkl
!+#-,|><97654310ZYXVUTSQPONMKJIHGEDCBAyxwvutrqponmkjihgffeedeeffghijkm
$+#-.|><98654320ZYXWUTSRQONMLKIHGFEDBAzyxwutsrqponmlkjihhggggghhijklmn
$!#-.,|<987643210YXWVUSRQPONLKJIHGEDCBAzywvutsrqponmllkjjjiiijjjkllmno
$!+#.,|><87654210ZYXVUTSRQONMLKJHGFEDCBAzywvutsrrqponnmmlllllllmmnnopq
%!+#-.|><987543210YXWVUTRQPONMLJIHGFEDCBAzyxwvutsrrqppooonnnnnoooppqrr
%$!+-.,|><87654310ZYXWVTSRQPONMLJIHGFEDCBAzyxxwvuttssrrqqqqqqqqqrrsstt
&%!+#-.,><987643210ZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzyyxwvvuutttssssssstttuuvv
&%$!+#.,|><986543210ZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDDCBAzzyyxwwwvvvuuuuuvvvwwwxy
/&%$!#-.,|><976543210ZYXVUTSRQPONMLKKJIHGFEEDCBBAAzzyyyxxxxxxxxxyyyzzA
(/&%!+#-.,|><876543210ZYXWVUTSRQPONMLKJJIHGGFEEDCCBBBAAAzzzzzzzAAABBBC
)(/%$!+#-.,|><876543210ZYXWVUTSRQPPONMLKKJIIHGGFFEEDDDCCCCCCCCCCCDDDEE
=)(&%$!+#-.,|><986543210ZYYXWVUTSRQPPONMMLKKJIIHHGGGFFFEEEEEEEEEFFFGGG
?=)(&%$!+#-.,|><9876543210ZYXWVVUTSRRQPOONMMLLKJJJIIIHHHHHHHHHHHHHIIIJ
*?=)(/%$!+#-.,|><98765432210ZYXWWVUTSSRQQPOONNMMLLLKKKJJJJJJJJJJJKKKLL
'*?=)(/&%$!+#-.,|><98765432110ZYXXWVUUTSSRRQPPOOONNNMMMMMLLLLLMMMMMNNN
_'*?=)(/&%$!+#-.,|><988765432210ZYYXWWVUUTTSSRRQQQPPPOOOOOOOOOOOOOPPPQ
:_'*?=)(/&%$!+##-.,|><9877654332100ZYYXXWVVUUTTTSSSRRRRQQQQQQQQQRRRRSS
;;:_'*?=)(/&%$!+#-.,,|><98876554322100ZZYYXXWWVVVUUUTTTTTTTTTTTTTTTUUU
;;;:_'*?=)(/&&%$!+#-.,,|><9987665443321100ZZYYYXXXWWWWVVVVVVVVVVVWWWWX
;;;;;:_'*?=)(/&%$$!+#-..,|>><9887665544322211000ZZZYYYYYYYYYYYYYYYYYZZ
;;;;;;:_'*??=)(/&%%$!+##-.,,|><<99877665544333222111100000000000001111
;;;;;;;;:_'*?==)(/&&%$!++#--.,,|>><<9887766655544433333322222223333334

Minął tydzień. Czas zaprezentować rozwiązania z konkursu naszej uczelni:

167 - Python
189 - Haskell
203 - C
210 - VB.NET
219 - C

I nasze własne rozwiązania:

  91 - GolfScript
125 - Ruby
157 - PowerShell


9
Pomyślałem, że fajnie byłoby mieć tag dla pytań w ascii-art
gnibbler

Mam problem z koncepcją LU lub próbkowane dane wyjściowe są niepoprawne. Z tego, co rozumiałem w każdym zespole, powinna być parzysta liczba znaków, ale w twoich próbkach nie jest to prawdą. Czy możesz mi pomóc to zrozumieć?
Juan

@Juan: Co dokładnie masz na myśli? Szczerze mówiąc, jestem do kitu. Zrobiłem to już w zeszłym roku. Ostatnie pasmo rozciąga się na resztę obrazu. W przeciwnym razie myślę, że drugi przykład jest najbardziej jasny. Ponieważ 35 jednostek logicznych ma szerokość 70 znaków, każde pasmo (których jest 7) ​​ma szerokość 10 znaków w górnym wierszu. Wzdłuż lewej krawędzi każdy pasek ma 5 znaków wysokości (ale tylko pierwsze 5 pasków pasuje do wysokości siatki).
Joey,

@Joey Mam na myśli, że w danym wierszu szerokość pasma powinna być równa, ponieważ pasmo składałoby się z n LU (każda szerokość 2 znaków). Zatem mamy 2 * n znaków na pasmo na linię. Czy to jest poprawne?
Juan

@Juan: Hm, zaokrąglenie należy zastosować do indeksu znaków, a nie jednostek długości. Spróbuję przeformułować w sposób mniej dwuznaczny. Kolejny punkt: cała siatka ma być traktowana jako siatka postaci, a nie siatka SLU (jednostka długości kwadratowej :-)). LU ma jedynie pomóc w wyraźniejszym rozróżnieniu odległości poziomych i pionowych. Nie działa zbyt dobrze. Pierwotnie miałem tam wyraźną formułę, została usunięta, ponieważ uznano ją za zbyt łatwą.
Joey,

Odpowiedzi:


11

Ruby 1.9, 116 114 108 101 znaków

x,y,z=*$<;25.times{|r|70.times{|c|$><<z[[(c-x.to_i+2.i*(r-y.to_i)).abs/70.0*k=z=~/$/,k-1].min]};puts}

27

Brainfuck - 1286

To jedno z moich ulubionych dzieł. Obejmuje działającą (dla niektórych definicji działających) funkcję pierwiastka kwadratowego.

>,>,<<<<<<<+>,[<+[<+>-],]<-[>>[>]>>>+<<<<[<]<-]>>[<+<+<+>>>-]<<<[>>>+<
<<-]>[>]>>>>>>>+++++[<+++++>-]<[>>+++++++[<++++++++++>-]<[>>+++++++[<+
+++++++++>-]<<[>->+<<-]>>[<<+>>-]<<<<<[>>>>->+<<<<<-]>>>>>[<<<<<+>>>>>
-]<[>+>+<<-]>[<+>-]>>+++++++[<<++++++++++>>-]>[-]>[-]+>[-]<<<<[>+>+<<-
]>[<+>-]<<[>>+<<-]+>>>[>-]>[<<<<->>[-]>>->]<+<<[>-[>-]>[<<<<->>[-]+>>-
>]<+<<-]>[-]>[-]<<<[-]<[-<+[+>+<]>+[<+>-]]++<[->-[>+>>]>[+[-<+>]>+>>]<
<<<<]>[-]>[-]>[<<<+>>>-]<+++++[<+++++>-]<<<<[>>>->+<<<<-]>>>>[<<<<+>>>
>-]<<<<<[>>>>->+<<<<<-]>>>>>[<<<<<+>>>>>-]<[>+>+<<-]>[<+>-]>>+++++[<<+
++++>>-]>[-]>[-]+>[-]<<<<[>+>+<<-]>[<+>-]<<[>>+<<-]+>>>[>-]>[<<<<->>[-
]>>->]<+<<[>-[>-]>[<<<<->>[-]+>>->]<+<<-]>[-]>[-]<<<[-]<[-<+[+>+<]>+[<
+>-]]<<[>>+>+<<<-]>>[>>>+<<<-]>>>[<<[<+>>+<-]>[<+>-]>-]<<[-]<[<<+>>-]<
[>+>+<<-]>[>>>+<<<-]>>>[<<[<+>>+<-]>[<+>-]>-]<<[-]<[<<+>>-]<<>+>>+<<<[
[>>+>>+<<<<-]>>>>[<<<<+>>>>-]>[-]>[-]+>[-]<<<<[>+>+<<-]>>[<<+>>-]<<<[>
>>+<<<-]>>>[>-]>[<<<<+>>[-]>>->]<+<<[>-[>-]>[<<<<+>>[-]+>>->]<+<<-]>[-
]>[-]<<+<<[>>-<[-]<-<<[-]>>]>>[-<<<[>+>+<<-]+>[<+>>+<-]>+>]<<<<]>[<+>-
]<-<<<<<[<+>->>>>>>+<<<<<<]<[>+<-]>>>>>>[>>>+<<<-]>>>[<<[<+>>+<-]>[<+>
-]>-]<+++++++<[-]>[<+++++>-]<<[->-[>+>>]>[+[-<+>]>+>>]<<<<<]>[-]>[-]>[
<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>-]<<<<<<<<<<<[-<[>>+<<-]>[<+>-]<]<.>>>[[<<+>>-]
>]>>>>>-]++++++++++.[-]<-]

Wyjście jest nieco wyłączone z powodu błędów zaokrąglania, ale nadal jest rozpoznawalne. Punkt zmiennoprzecinkowy jest powyżej mojego obecnego poziomu umiejętności. Niestety będzie to działać tylko z 16-bitowymi komórkami, co oznacza, że ​​będzie to pies wolny.

Wyjście 1:

&$$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxxxx========++++++++++++++++++++++;;;++++++++++
$$$$$$$$$XXXXXXxxxxxxxxxx========++++++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========++++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$$$$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;
$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========++++++++++;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::;;
$$$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++++;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++++;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++;;;;;;;;::::::::::::::::...::::::::::
$$$XXXXXXxxxxxxxx========++++++++;;;;;;::::::::::::...............::::
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;;;::::::::::...................::
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::::..........  ..........
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::........      ......
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......        ....
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......        ....
$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......          ..
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......        ....
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......        ....
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::........      ......
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::::..........  ..........
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;;;::::::::::...................::
$$$XXXXXXxxxxxxxx========++++++++;;;;;;::::::::::::...............::::
$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++;;;;;;;;::::::::::::::::...::::::::::
$$$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++++;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++++;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========++++++++++;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::;;

Wyjście 2:

XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XX................XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
..................XXXXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
................XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
..............XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX
..........XXXXXXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX
..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX................XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX..................XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXX
XX..........................XXXXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXXXXXXXX
..........................XXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXX
......................XXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
..................XXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX....................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX......................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3
Jestem rozdarty między rozważaniem tego okropnego i niesamowitego: D. Wydaje mi się, że dokładnego pierwiastka kwadratowego można dokonać tylko za pomocą tabeli odnośników lub przy użyciu znacznie większej ilości kodu
Joey

Wyszukiwanie nie pomogłoby. Mogę dokładnie obliczyć liczbę całkowitą poniżej pierwiastka kwadratowego. Potrzebujesz nowej reprezentacji danych, aby obsłużyć zmiennoprzecinkowe, a ja po prostu nie jestem gotowy na ten skok.
captncraig

12

Python - 141 znaków

x=input();y=input();z=raw_input();w=len(z)
for i in range(-y,25-y):print"".join(z[min(w-1,int((i*i*4+j*j)**.5*w/70))]for j in range(-x,70-x))

8

Delphi, 200 (i 185)

Ponieważ podoba mi się tutaj ascii-art, wersja tego kodu golfowego w wersji Delphi:

uses Math;var G:string;X,Y,l,i,j:Int16;begin ReadLn(X,Y);ReadLn(G);l:=Length(G);for j:=-y to 24-y do for i:=-x to 70-x do if i=70-x then WriteLn else Write(g[Min(l,1+Trunc(l*sqrt(i*i/4+j*j)/35))])end.

Niezbyt imponujący pod względem charakteru, ponieważ musiałem użyć jednostki Math, aby połączyć się w funkcji Min (). Ponadto ReadLn () w jakiś sposób nie odczytuje liczb całkowitych i ciągów w jednym wywołaniu, więc jest to również dość drogie. Nowa linia również potrzebuje wielu znaków. Ponadto Delphi potrzebuje sporo białych znaków wokół słów kluczowych. Niezbyt dumny z tego.

W każdym razie dane wyjściowe próbki 4 dają mi:

!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCBzyxwutsrqonmlkjhgfedcbbbcdefghjkl
!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCAzyxwutsrqonmljihgfdcba abcdfghijl
!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCBzyxwutsrqonmlkjhgfedcbbbcdefghjkl
!+#-,|><97654310ZYXVUTSQPONMKJIHGEDCBAyxwvutrqponmkjihgffeedeeffghijkm
$+#-.|><98654320ZYXWUTSRQONMLKIHGFEDBAzyxwutsrqponmlkjihhggggghhijklmn
$!#-.,|<987643210YXWVUSRQPONLKJIHGEDCBAzywvutsrqponmllkjjjiiijjjkllmno
$!+#.,|><87654210ZYXVUTSRQONMLKJHGFEDCBAzywvutsrrqponnmmlllllllmmnnopq
%!+#-.|><987543210YXWVUTRQPONMLJIHGFEDCBAzyxwvutsrrqppooonnnnnoooppqrr
%$!+-.,|><87654310ZYXWVTSRQPONMLJIHGFEDCBAzyxxwvuttssrrqqqqqqqqqrrsstt
&%!+#-.,><987643210ZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzyyxwvvuutttssssssstttuuvv
&%$!+#.,|><986543210ZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDDCBAzzyyxwwwvvvuuuuuvvvwwwxy
/&%$!#-.,|><976543210ZYXVUTSRQPONMLKKJIHGFEEDCBBAAzzyyyxxxxxxxxxyyyzzA
(/&%!+#-.,|><876543210ZYXWVUTSRQPONMLKJJIHGGFEEDCCBBBAAAzzzzzzzAAABBBC
)(/%$!+#-.,|><876543210ZYXWVUTSRQPPONMLKKJIIHGGFFEEDDDCCCCCCCCCCCDDDEE
=)(&%$!+#-.,|><986543210ZYYXWVUTSRQPPONMMLKKJIIHHGGGFFFEEEEEEEEEFFFGGG
?=)(&%$!+#-.,|><9876543210ZYXWVVUTSRRQPOONMMLLKJJJIIIHHHHHHHHHHHHHIIIJ
*?=)(/%$!+#-.,|><98765432210ZYXWWVUTSSRQQPOONNMMLLLKKKJJJJJJJJJJJKKKLL
'*?=)(/&%$!+#-.,|><98765432110ZYXXWVUUTSSRRQPPOOONNNMMMMMLLLLLMMMMMNNN
_'*?=)(/&%$!+#-.,|><988765432210ZYYXWWVUUTTSSRRQQQPPPOOOOOOOOOOOOOPPPQ
:_'*?=)(/&%$!+##-.,|><9877654332100ZYYXXWVVUUTTTSSSRRRRQQQQQQQQQRRRRSS
;;:_'*?=)(/&%$!+#-.,,|><98876554322100ZZYYXXWWVVVUUUTTTTTTTTTTTTTTTUUU
;;;:_'*?=)(/&&%$!+#-.,,|><9987665443321100ZZYYYXXXWWWWVVVVVVVVVVVWWWWX
;;;;;:_'*?=)(/&%$$!+#-..,|>><9887665544322211000ZZZYYYYYYYYYYYYYYYYYZZ
;;;;;;:_'*??=)(/&%%$!+##-.,,|><<99877665544333222111100000000000001111
;;;;;;;;:_'*?==)(/&&%$!++#--.,,|>><<9887766655544433333322222223333334

Jeśli zaakceptujesz wcięcie, ta wersja jest nieco krótsza, zmieniając znak nowej linii na wcięcie, które prowadzi do zawijania 80 znaków (symulując znak nowej linii na standardowych konsolach 80x25):

uses Math;var G:string;X,Y,l,i,j:Int16;begin ReadLn(X,Y);ReadLn(G);l:=Length(G);for j:=-y to 24-y do for i:=-x to 70-x do Write(g[Min(l,1+Trunc(l*sqrt(i*i/4+j*j)/35))]:11*Ord(i=-x))end.

(oszczędza to 15 znaków, w sumie 185 znaków). Jego wynikiem dla „0 0 XXXX” jest:

     XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     XXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     XXXXXX.............XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     ..................XXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX
     ................XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXX
     ...............XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXX
     ............XXXXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX
     .........XXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXX................XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXX..................XXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXX
     ...........................XXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXX
     ........................XXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     ......................XXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     ..................XXXXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     .............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXX......................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Czy widzisz wcięcie ?! ;-))


7

APL (74)

{L←⍴⊃C Y X⎕IO←⍞⎕⎕0⋄⎕←{C[⊃⌊L⌊35÷⍨L×.5*⍨+/2*⍨1 2÷⍨⍵-Y X]}¨⍳⍵}25 70

Powodem tego, że jest zawinięty w funkcję, jest to, że modyfikacja ⎕IOnie dotyczy reszty systemu.

Wyjaśnienie:

 • L←⍴⊃C Y X⎕IO←⍞⎕⎕0: Ustaw ⎕IOna 0(tworzenie tablic opartych na 0 zamiast na 1), ustaw X na (odczyt pierwszego wiersza), ustaw Y na (odczyt drugiego wiersza), ustaw C na (odczyt trzeciego wiersza, bez formatowania) i ustaw L do długości ( ) z C.
 • 25 70: wymiary matrycy.
 • ¨⍳⍵: dla każdego elementu w macierzy, w którym każdy element ma własne współrzędne ...
 • ⍵-Y X: różnica między punktem bieżącym a punktem środkowym
 • 1 2÷⍨: podziel współrzędną X przez 2 (ponieważ znak jest w połowie tak szeroki, jak jest wysoki)
 • .5*⍨+/2*⍨: weź pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów
 • 35÷⍨: podziel przez 35
 • ⌊L⌊: weź minimum liczby znaków i bieżącą wartość i zaokrągl ją w dół
 • ,/: Wartości są nadal zawinięte w listę (tylko jednego elementu), a to utworzy odstępy na wyjściu, więc „uwolni” wartości z ich list.
 • C[... ]: użyj wartości, którą znaleźliśmy jako indeksu na liście znaków
 • ⎕←: mamy teraz macierz, w której każdy element (x, y) jest znakiem dla (x, y), więc wypisz macierz.

6

Perl 5.10, 103 znaki

$x=<>;$y=<>;@C=<>=~/./g;for$j(-$y..24-$y){print+(map$C[@C/35*sqrt$_**2/4+$j**2]//$C[-1],-$x..69-$x),$/}

Dzięki @JB za fajną sztuczkę na codegolf.stackexchange.com/questions/678/…
ninjalj

Również dzięki @gnibbler za sztuczkę „odejmowanie wstępnie obliczone w zakresie”.
ninjalj

Masz pusty wiersz przed wyjściem. Obecnie jest to liczone jako nieprawidłowe.
Joey

@Joey: naprawiono ...
ninjalj

Jednak wciąż nie udaje mi się mój testowy przypadek. Dodałem go do pytania (Próbka 4). W jakiś sposób zera na wyjściu zostają zastąpione średnikiem.
Joey,

5

Perl, 120 znaków

$x,$y=<>,<>;@C=split'',<>;for$j(0..24){print+(map$C[($c=$#C/35*sqrt(($x/2-$_/2)**2+($y-$j)**2))<$#C?$c:$#C-1],0..69),$/}

zawodzi w pierwszym i trzecim przykładzie. absjest tam z jakiegoś powodu.
ninjalj

1
Kwadrat i tak usuwa znak, i tak nie widzę, jak abs zmieni cokolwiek
anonimowy tchórz

1
Nie! Masz całkowitą rację. To, co zawodzi w moim systemie, to $x,$y=<>,<>;.
ninjalj

4

Windows PowerShell, 157

Nic godnego uwagi. Pobity już na śmierć:

$x,$y,$c=@($input)
$l=$c.Length
$c+=(""+$c[-1])*90
0..24|%{$r=$_
-join(0..69|%{$c[[math]::truncate([math]::sqrt(($x-$_)*($x-$_)+4*($y-$r)*($y-$r))*$l/70)]})}

2

C 176

Oto tłumaczenie mojego rozwiązania Delphi na C, oszczędzając 24 znaki:

X,Y,l,i,j,t;char G[99];main(){scanf("%d\n%d\n",&X,&Y);gets(G);l=strlen(G);for(j=-Y;j<25-Y;j++)for(i=-X-1;i<70-X;)t=floor(l*sqrt(i*i++/4+j*j)/35),putchar(!i+X?10:G[t<l?t:l-1]);}

Możesz przetestować ten kod tutaj: http://www.ideone.com/oTvHt


3
Możesz umieścić deklarację zmiennych int na liście argumentów main()i chyba zapisać średnik w ten sposób.
Joey

2

Common Lisp, 173 znaków

(let*((c(read))(v(read))(g(read-line))(l(length g)))(dotimes(y 25)(dotimes(x 70)(princ(elt g(min(floor(*(sqrt(+(expt(/(- c x)2)2)(expt(- v y)2)))l)35)(1- l)))))(princ #\
)))

Jedyną sztuczką, której tu używam, jest użycie

#\[actual newline]

jako dosłowny znak nowej linii


1

scala 223 (204 bez opakowania aplikacji)

object C extends App{
import math._
def r=readInt
val p=r
val q=r
val m=readLine
(1 to 70)map(x=>(0 to 25)map(y=>{
printf("%c[%d;%dH%s",27,y,x,m(({
val a=abs(p-x)
val b=abs(q-y)
sqrt(a*a+2*b*b)
}*(m.size-1)/74).toInt))}
))}

Dynamiczne ustawienie kolumn i wierszy (70, 25) pozwoliłoby na wypełnienie gradientów.


1

C # 311

Pomyślałem, że stworzę długi program, aby inni poczuli się lepiej:

using System;class P{static void Main(){Func<string>r=Console.ReadLine;int x=int.Parse(r()),y=int.Parse(r());var c=r();for(int j=0;j<25;j++){for(int i=0;i<70;i++){var l=c.Length;Console.Write(c[(int)Math.Min(l*Math.Sqrt(Math.Pow(Math.Abs(x-i)/2.0,2)+Math.Pow(Math.Abs(y-j),2))/35,l-1)]);}Console.Write("\n");}}}

Dane wejściowe są pobierane z konsoli, jedna linia na raz (dwie linie dla współrzędnych i jedna dla znaków gradientu).

Dzięki Joey za wskazówki.

Próbka 1: http://ideone.com/X0jIZ

Próbka 2: http://ideone.com/RvICt


@Joey Right. Naprawiłem i zdałem sobie sprawę, dlaczego wypróbowanie tego w języku C # było dość złym pomysłem. Ale było fajnie. :-)
Cristian Lupascu

@Joey masz rację, ani klasa, ani metoda nie muszą być oznaczone jako publiczne
Cristian Lupascu

@Joey, jeśli intzamiast tego użyjemy floatwyrażeń x-ii y-jstaniemy się typem int. Z tego powodu zamiast liczby zmiennoprzecinkowej zostanie wywołana wartość `int Math.Abs ​​(wartość int), co spowoduje utratę precyzji. Próbowałem i mam jakieś
Cristian Lupascu

@ Joey Right, Abs nie wpływa na precyzję, ale zwraca liczbę całkowitą, która po podzieleniu przez 2 straci precyzję, w przeciwieństwie do liczby zmiennoprzecinkowej.
Cristian Lupascu

Przepraszam, zapomniałem modyfikacji, która będzie działać tak, jak chcesz (kosztuje dwa znaki, ale ints zaoszczędzą więcej;)). Aha, i *.5kosztuje tylko jeden znak.
Joey
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.