Posadź drzewo i patrz, jak rośnie


30

Drzewa, które hodujemy, mają kilka zasad, które określają sposób ich wzrostu:

Zasady wzrostu:

 1. Drzewa składają się tylko z gałęzi.
 2. Gałęzie są wykonane z kombinacji następujących znaków: _, \, |, /, i_
 3. Drzewo zaczyna się jako pojedyncza pionowa gałąź / pień ( |) na ziemi ( _):

  __________________|___________________

 4. Pokarm dla wzrostu gałęzi pochodzi ze światła.

  • Światło zaczyna się z intensywnością 2 w każdym punkcie nieba i leci prosto w dół.
  • Każda gałąź jest w stanie zjeść połowę dostępnego światła, a reszta przechodzi do niższych gałęzi.
  • Tak więc gałąź bez innych gałęzi powyżej będzie dostawać 1 jednostkę lekkiej żywności w każdym sezonie, gałąź z 1 gałęzią powyżej otrzyma 0,5 jednostki żywności w każdym sezonie, i ogólnie gałąź z n gałęziami nad nią otrzyma 1 / (2 ^ n) jednostek żywności w każdym sezonie.
 5. Na koniec każdego sezonu jedzenie jest sumowane, zaczynając od pnia i przesuwając się w górę i przekształcając w nowe gałęzie i owoce (stosuj następujące zasady, aż gałąź zmieni się w owoc lub pozostanie mniej niż 1 jednostka jedzenia):
  • Jeśli gałąź ma mniej niż 1 jednostkę żywności na koniec sezonu, cała żywność dla tej gałęzi jest przechowywana w tej gałęzi do następnego sezonu.
  • Jeśli gałąź ma co najmniej 1 jednostkę żywności i ma miejsce na wzrost, losowo wyrasta nowa gałąź, wykorzystując dostępne wzorce wzrostu (patrz poniżej) i przechowuje pozostałą żywność na następny sezon.
  • Jeśli gałąź ma> = 1 jednostkę jedzenia, nie ma gdzie rosnąć, i ma gałęzie odgałęzione, równomiernie rozprowadza jedzenie do swoich gałęzi
  • Jeśli gałąź ma> = 1 jednostkę jedzenia, nigdzie nie rośnie i nie ma gałęzi odgałęzionych, staje się owocem (reprezentowane przez O)
 6. Oto możliwe konfiguracje wzrostu

Konfiguracje wzrostu:

_  \   |   /  _   _  \  |  /  \  |  /  _ 
 |  |  |  |  |    \  \  \  \  /  /  /  /   __  \_  |_  _| _/ __
--- Vertical Branches ---   --- Diagonal Branches ---   --- Horizontal Branches ---


Przykładowe potencjalne drzewo:

        \ 
        /  /
       \/O |___//
      \_/ \//O\_/ 
       \__/|\|_/
         \|/
__________________|__________________

Wkład:

Twój program powinien być w stanie pobrać jako dane wejściowe listę migawek drzewa, które chciałbyś zobaczyć. Na przykład [10,20,50] oznacza, że ​​chcesz zobaczyć drzewo po 10 sezonach, 20 sezonach i 50 sezonach.

Wydajność:

Dla każdego sezonu wejściowego program powinien wyświetlać sezon, a następnie zdjęcie drzewa w tym sezonie. Jeśli to pomoże, możesz zdefiniować maksymalny wiek drzewa, na przykład 60, tak aby maksymalna wysokość drzewa wynosiła 61, a maksymalna szerokość 121, a następnie zawsze pokazuj drzewo w tej skali. W przeciwnym razie możesz przeskalować obraz do dowolnego drzewa wielkości. Na przykład, jeśli wartość wejściowa to [0,1,2,3], wynikiem może być:

Season 0:
_|_

Season 1:
 \
__|__

Season 2:
 _
 \| 
___|___

Season 3:

 |_/ _
  \| 
____|___


Zwycięzca

Każde rozwiązanie musi zamieścić dane wyjściowe ulubionego uruchomienia kodera w swoim programie wraz z danymi wejściowymi [10,40]wraz z kodem źródłowym. Ponadto, WSZYSTKIE powyższe kryteria muszą zostać spełnione, aby się zakwalifikować.

Zwycięzca zostanie zakwalifikowany z największą liczbą głosów.

Powodzenia i wesołego sadzenia !!!


„Pokój do wzrostu” nie wydaje się być zdefiniowany.
Peter Taylor,

Myślę, że tagi „code-challenge” i „code-golf” nie pasują do siebie („kryterium obiektywne inne niż rozmiar kodu” vs. „najmniej bajtów kodu źródłowego”).
Howard,

@Peter Taylor: Aby sprawdzić, czy jest miejsce na wzrost, musisz najpierw sprawdzić konfiguracje wzrostu dla tego typu gałęzi (np. Pionowe gałęzie mogą iść w górę-w lewo, w górę i w górę w prawo), a następnie sprawdzić, czy któreś z tych miejsc są puste. Jeśli tak, to jest miejsce na wzrost.
Briguy37,

@Howard: Tak, myślałem o tym samym, ale nie byłem pewien. Myślę, że jest to zdecydowanie trudniejsze niż większość problemów, które tu widziałem, dlatego zdecydowanie chciałem „wyzwania kodowego”. Jeśli jednak istnieje wiele rozwiązań, chciałem znaleźć sposób na wyłonienie wyraźnego zwycięzcy. Powyższe obliczenia punktacji sprzyjają głosowaniu nad punktacją golfa atomowego, więc wynik golfa atomowego jest naprawdę głównie rozstrzygający. Pozostawię to ludziom: wymagania dotyczące golfa zostaną pomniejszone, jeśli komentarz Howarda uzyska więcej głosów niż ten.
Briguy37,

Przy obecnym mechanizmie punktacji nie jest to golf golfowy . To nie jest tak naprawdę golf golfowy .
Peter Taylor

Odpowiedzi:


16

Pyton

Przyjąłem trochę wolności z tym:

 1. Dopuszczam wiele drzew
 2. Owoc poprzedza kwiat - gdy kwiat ma 1 pokarm, zamienia się w owoc.
 3. Owoce stają się dojrzałe, gdy mają 3 posiłki. Następnie spada z drzewa i zamienia się z powrotem w kwiat.
 4. Jeśli owoc spadnie co najmniej 4 miejsca z danego pnia, pączkuje w nowe drzewo. Ponieważ nie dostaje dużo światła, zasiewam je taką ilością jedzenia, jak było w owocach.

Wyjście próbki, 2 drzewa

              / 
   \/\_ | /       | 
 _ _/\|\|_\/       /|/ 
 |/ \/|/|O/       \|/ 
  \_/O|@|/        /|_ 
   \_|_|        \| 
_______|___________________|__

            _   \                  
        _/ _ \/\___/\|/         \        
       /|\|\O@|/\/|__\/ \__/_\|/\\| _ |/| _||/\\ /     
       \|_|@|\|@/O|@@/O_/@O|@/ \//\  \|\||@||@///     
      \_ \_|\|/@\\O|@||/OO//O\\O/ \@|@\||/@|\/\/|/  | / _  
    ___/  |/|/O//O|O||\\/|/O// \_O\|__| \O|/\/O|  _/\\|  
     / \_O@@_\/\O\\@|/O|/O\@\O\\@/OO/|O_@O/O|\/\/   \//|/__ 
   _|/|_| \\|O\\/O/O||_@|\O|\/O//|O|@\|/O_O\@|/O/\_@O__//_||  
  | \\|____// |O|\O\O|/\@|/ |/O/ \|O|OO|\/@_/O|_O\/O//O_//O/  
  |_O\\@O\/\\OO\|/|/\O\O\|__@\|O@/|/O|O|/\OO\/|_O/ \\|OO\/   
  / \\||_|\|||_O|\|@/OO\//OOO/|/@\|OO|\|\@|O \|\|O@O// \/\   
 _/\_/@\|\@|/ \_||/ \\@|/\\\||/ \//O|O|/|/@|\@/|/O/OO\\__/ \||/ 
 \||/ |_|O\__@ |O\O/O||\///@|O_//|/OO|@|OO|/O\|O/OO|// /|\|/\| 
  ||___O@|_/ |__\/||_||/|\\/OO/|@|O|/ \|_O||_/O/O/O|/_|\/\|_/  
  \_OO\\_O\@_|/|_\|_O|/\|//\/|/@|O\|@_O|O_O\/||\/O/|/_|/|O|   
   \_|\@\@|_|\|OO|O|/\//O\/\O\@|_/|_@\|/\O/\||/\|/|@@|@|/   
    /|//|\|O|_|O\O\O\/|O\/|@|/_|\OO@\/ \/|O/_|O//@|@/\_|    
    \O\\|/|_OO|OO\O|/\|@@\|O|/ @//|_@\_/\|//O_/|O/ \/     
    \O\|O_/|/ \|O|O\/|/OO|O|O_/ \|  \/|/|/@ |/\__/     
     |O|_O\|\O/|_|O/\|\//|/  \_/   /\@\| \_/\/       
     \OO\O|/ \ _|@\/O||@|\___/    \/|/  \/       
      |__|O\__|OO\/\@||/\/      \|O____/        
       |____|/@/\|\|O\/      _/|/O          
          |/ \/|/|@/       \|/          
          \_/O|@|/       |/|__          
      \|/    \_|_| \|_   \|/ \|  \|/ _|_     
_____________|__________|_____|________|____|_____|____|__________

Źródło

from random import choice, shuffle
format = '_\|/_@O'
directions = [(-1,0),(-1,1),(0,1),(1,1),(1,0)]
placement = [[[],[0,1,2],[]],[[],[0,1,2],[3]],[[0,1],[2],[3,4]],[[1],[2,3,4],[]],[[],[2,3,4],[]]]

def shine():
  for x in ymax:
    light = 2.
    for y in range(ymax[x],-1,-1):
      if (x,y) in tree:
        tree[x,y][1] += light/2
        light    /= 2


def grow((x,y)=(0,0),flow=0):
  type,store,children = tree[x,y]
  food = store + flow
  if type == 5:
    if food > 1:
      tree[x,y][0] = 6
      tree[x,y][1] = food-1
    return
  elif type == 6:
    if food > 3:
      tree[x,y]=[5,0,[]]
      if min(abs(x-xi) for xi in roots) > 4:
        tree[x,0] = [2,food,[]]
        roots.append(x)
    else:
      tree[x,y][1]=food
    return

  if food < 1:
    shuffle(children)
    for c in children:
      grow(c)
    return

  sites = []
  x0 = x+directions[type][0]-1
  y0 = y+directions[type][1]
  for i,t in enumerate(placement[type]):
    if t and (x0+i,y0) not in tree:
      sites.append((t,x0+i,y0))

  if sites:
    t,x1,y1 = choice(sites)
    t1 = choice(t)
    children.append((x1,y1))
    tree[x,y][1]=food-1
    tree[x1,y1]= [t1,0,[]]
    ymax[x1] = max(ymax.get(x1,0),y1)
  elif children:
    shuffle(children)
    for c in children:
      grow(c,food/len(children))
    tree[x,y][1]=0
  else:
    tree[x,y][0]=5

def output():
  X = range(min(ymax.keys())-1,max(ymax.keys())+2)
  for y in range(max(ymax.values()),-1,-1):
    s = ''
    for x in X:
      s += format[tree[x,y][0]] if (x,y) in tree else '_ '[y>0]
    print s


roots = [0,20]
seasons = [10,40]
tree = {}
ymax = {}
for r in roots:
  tree[r,0] = [2,0,[]]
  ymax[r]=0

for season in range(max(seasons)):
  shine()
  shuffle(roots)
  for r in roots:
    grow((r,0))
  if season+1 in seasons:
    output()
    print

Jestem ciekawy rozwiązania w golfa.


2
Lubię kwiaty zamieniające się w pomysł na owoce i nasiona! Jedna sugestia: dodaj regułę spacji, aby oddzielić drzewa. Na przykład, może gałęzie nie mogą wykiełkować na żadnej przestrzeni przylegającej do gałęzi z innego drzewa.
Briguy37,

7

Python, 673 znaków

Oto wersja w golfa:

import random
Z='|_\/O'
T={60:0}
F={60:0}
C={60:[]}
B=[((1j-1,1),(1j-1,2),(1j,0),(1j+1,3),(1j+1,1)),((-1,1),(-1,2),(-1,0),(1,0),(1,3),(1,1)),((1j-1,1),(1j-1,2),(1\
j-1,0),(1j,3)),((1j,2),(1j+1,0),(1j+1,3),(1j+1,1)),()]
S=input()
for s in range(61):
 if s in S:
 for y in range(60,0,-1):print''.join(Z[T[x+y*1j]]if x+y*1j in T else' 'for x in range(121))
 print'_'*60+'|'+'_'*60
 for p in T:F[p]+=.5**sum(q.real==p.real and q.imag>p.imag and T[q]<4for q in T)
 for p in[q for q in T if F[q]>=1]:
 D=[p+d,c for d,c in B[T[p]]if p+d not in T]
 if D:q,c=random.choice(D);F[p]-=1;T[q]=c;F[q]=0;C[q]=[];C[p]+=[q]
 elif C[p]:
  for q in C[p]:F[q]+=F[p]/len(C[p])
 else:T[p]=4

próbka @ 10 (obcięta do interesującej części):

      | |_  
    |_|/\_\ \| 
 |  \\/\|\/__|/  
 |/  \\O|O\__|  
 \___/O|/\/    
   \/O\/    
    \|/     
________|__________

próbka @ 40:

       _ _    \_ _ / _|            
    // _|/\|_\||_\___/ \_|_|/|/|_ | _  //     
/   _|\\|_/\/|\/_/\/O|O\OO\|\|OO\| \\/ |/|/|_/|    
\/\|OOO|//OO\O\|//OO/O_|O||\O|/|/|/OOO/ \OOO\/\| \||_| | 
 \_|/|_O\\|\O\/|/O/O\_O|/ \\|O|O|/OO\\_/\O\|\/OO/\|O_|\| 
  |_|OO/O|/O/\|\/\O|O||_OOO|\\|/ \/O_|O\/OO|/O_|\/|OO|/ 
   |/|\O|\|\/OO\O\|_|OO\|||// \OO\_O|O/ |||/_O/O|__|  
   \|O\O\|/\O\/\O|O|O\/O||/O_/|OO/\| \OO/\|/ \_|   
    |_/ O|\/O/\/\O\|\|\O|/\/OO|/ \/OO/\O\O\\__/    
     \_/O/\||/\O|\|O|O\\\/O_| \O/|/ \/O/_//   
      \O\/ \O\|_|O/\// \/OOOO|\|OO/|/|_|  
      |/\OO/O/ |O\/|\O/\O\|\O\|_|\|_|   
       \/OO\_\O__\|\|O|\/OO|/OO|___|    
       \|OOO\|O \\\|O|/|OO|OO\|     
        |/ \O|\_O\\|O|\|OO|O|/    
        \_/O|/O_//|O|/OO\|\|  
         \_|OO \\O\|\/O_|/  
          |/  \\O|O\__|  
           \___/O|/\/   
             \/O\/   
             \|/  
___________________________|______________________________

Ciekawe ... twoje drzewo wygląda bardzo płasko na szczycie, a moje wygląda na zaokrąglone. Zastanawiam się, czy któryś z nas ma błąd, czy to dlatego, że losowo losuję dzieci w celu ustalenia kolejności, w jakiej rodzą wnuki. Ponadto zauważam, że twoje owoce nie wychwytują światła ... Nie byłem pewien, czy powinienem to zrobić albo nie.
kabina

2

JavaScript

UPD: Dodano kilka nowych zasad:

 1. jeśli gałąź może rosnąć, początkowo staje się liściem, kiedy liść ma> = 1 pokarm, staje się gałęzią z pokarmem = pokarm z liści
 2. jeśli gałąź nie ma gdzie rosnąć i ma pożywienie> = 1 pożywienie, to zamienia się w kwiat
 3. jeśli kwiat ma więcej niż 1,5 pożywienia, staje się frootą z pokarmem kwiatowym / 2
 4. jeśli froot ma więcej niż 1 pokarm, spada na ziemię i wyrasta na nowe drzewo
 5. w każdym sezonie 10% szans na deszcz, który daje dodatkowe jedzenie gałęziom na ziemi, które rozdają je innym.

To nie jest najpiękniejszy kod w javascript. Może być później będzie kilka ulepszeń. Kod na JSFiddle

var leaf = function(food, branchDirection){
  this.food = food || 0;
  this.branchDirection = branchDirection;
  this.char = 'o';

  this.getHtml = function(){
    var color = "#00FF00";
    var bgColor = "#00BBEE";

    return "<span style=\"color: " + color + "; background-color: " + bgColor + "\">" + this.char + "</span>";
  };
};

var branch = function(food, direction){
  var directionChars = ["_", "\\", "|", "/"];

  this.food = food || 0;
  this.char = directionChars[direction];
  this.direction = direction;
  this.child_branches = [];

  this.getPossibleDirections = function(){
    if(this.direction === 0)
    {
      return [
          [-1, 0, [0,1,2]],
          [+1, 0, [2,3,0]]
        ];
    }
    if(this.direction == 1)
    {
      return [
          [-1, +1, [0,1,2]],
          [0, +1, [3]]
        ];
    }
    if(this.direction == 2){
      return [
          [-1, +1, [0,1]],
          [0, +1, [2]],
          [+1, +1, [3,0]]
        ];
    }
    if(this.direction == 3){
      return [
          [+1 ,+1 , [0,2,3]],
          [0 ,+1 , [1]]
        ];
    }
  };


  this.getHtml = function(){
    var color = "brown";
    var bgColor = "#00BBEE";

    return "<span style=\"color: " + color + "; background-color: " + bgColor + "\">" + this.char + "</span>";
  };
};

var froot = function(food){
  this.char = "O";
  this.food = food || 0;

  this.getHtml = function(){
    var color = "#FF0000";
    var bgColor = "#00BBEE";

    return "<span style=\"color: " + color + "; background-color: " + bgColor + "\">" + this.char + "</span>";
  }; 
};

var flower = function(food){
  this.char = "@";
  this.food = food || 0;

  this.getHtml = function(){
    var color = "#FFFF00";
    var bgColor = "#00BBEE";

    return "<span style=\"color: " + color + "; background-color: " + bgColor + "\">" + this.char + "</span>";
  };
};

var ground = function(){
  this.char = "_";

  this.getHtml = function(){
    var color = "black";
    var bgColor = "#00BBEE";

    return "<span style=\"color: " + color + "; background-color: " + bgColor + "\">" + this.char + "</span>";
  };
};

var air = function(){
  this.char = " ";

  this.getHtml = function(){
    var color = "blue";
    var bgColor = "#00BBEE";

    return "<span style=\"color: " + color + "; background-color: " + bgColor + "\">" + this.char + "</span>";
  };
};

var tree = function(){
  var me = this;
  var treeSpace = 5;


  this.treeMatrix = [];

  this.calculateFood = function(isRainy){
    //console.log(this.treeMatrix);
    var width = this.treeMatrix[0].length;
    isRainy = isRainy || false;

    for(var i in this.treeMatrix[0]){
      var food = 2;

      for(var j in this.treeMatrix){
        if(this.treeMatrix[this.treeMatrix.length - 1 - j][i] instanceof branch
         || this.treeMatrix[this.treeMatrix.length - 1 - j][i] instanceof leaf){
          this.treeMatrix[this.treeMatrix.length -1 - j][i].food += food;
          food /= 2;
        }
      }

      if(isRainy){
        var rainFood = 5;

        for(var j in this.treeMatrix){
          if(j == 0 && !(this.treeMatrix[j][i] instanceof branch))
            continue;

          if((this.treeMatrix[j][i] instanceof branch
           || this.treeMatrix[j][i] instanceof leaf)
           &&
           (j == 0 || this.treeMatrix[j-1][i] instanceof branch)){
            this.treeMatrix[j][i].food += food;
            rainFood /= 2;
          }

        }
      }
    }
  };

  this.expandMatrix = function(){
    var expandLeft = false;
    var expandRight = false;
    var expandTop = false;

    this.treeMatrix[this.treeMatrix.length - 1].forEach(function(el){
      if(el instanceof branch)
        expandTop = true;
    });

    if(expandTop)
      this.treeMatrix.push(this.treeMatrix[0].map(function(){return new air();}));


    for(var i in this.treeMatrix){
      if(this.treeMatrix[i][0] instanceof branch){
        expandLeft = true;
      }
      if(this.treeMatrix[i][this.treeMatrix.length - 1] instanceof branch){
        expandRight = true;
      }
    }

    this.treeMatrix = this.treeMatrix.map(function(row){
      if(expandLeft)
        row.unshift((row[0] instanceof ground ? new ground() : new air()));
      if(expandRight)
        row.push((row[0] instanceof ground ? new ground() : new air()));

      return row;
    });
  };

  this.calculateNewMatrix = function(){
    if(this.treeMatrix.length === 0){
      this.treeMatrix.push([new ground(), new branch(0,2), new ground()]);
    }

    var rainySeason = Math.random() > 0.9;

    this.expandMatrix();
    this.calculateFood(rainySeason);

    for(var i in this.treeMatrix){
      for(var j in this.treeMatrix[i]){
        var element = this.treeMatrix[i][j];

        // grow a branch/distribute food/set froot or just store food of not(do nothing)
        if(element instanceof branch
          && element.food >= 1
        ){
          //console.log("branch coordinates", i, j);
          var directions = element.getPossibleDirections();
          var tm = this.treeMatrix;

          var freeDirections = directions.filter(function(directionArr){
            if(tm[parseInt(i) + directionArr[1]][parseInt(j) + directionArr[0]] instanceof branch)
              return false;
            else
              return true;
          });

          if(freeDirections.length){
            var newCell = freeDirections.length > 1
              ? freeDirections[Math.floor(Math.random() * freeDirections.length)]
              : freeDirections[0];

            this.treeMatrix[parseInt(i) + newCell[1]][parseInt(j) + newCell[0]] = new leaf(element.food/2, newCell[2][Math.floor(Math.random() * newCell[2].length)]);
            element.child_branches.push(this.treeMatrix[parseInt(i) + newCell[1]][parseInt(j) + newCell[0]]);
          }
          else if(!freeDirections.length && !element.child_branches.length){
            this.treeMatrix[i][j] = new flower(element.food/2);
          }
          else if(!freeDirections.length && element.child_branches.length){
            element.child_branches.forEach(function(child){
              child.food += element.food/element.child_branches.length;
            });

            element.food = 0;
          }
        }
        if(element instanceof flower
          && element.food >= 1.5
         ){
          this.treeMatrix[i][j] = new froot(element.food/2);
        }
        if(element instanceof froot
          && element.food >= 1
         ){
          this.plantNewTree(j, element.food);
          this.treeMatrix[i][j] = new air();
        }
        if(element instanceof leaf
          && element.food >= 1
         ){
          this.treeMatrix[i][j] = new branch(element.food, element.branchDirection);
        }
      }
    }
  };

  this.plantNewTree = function(coord, food){
    var canGrow = true;

    for(var i = 0; i <= treeSpace; i++){
      if(!(this.treeMatrix[0][coord + i] instanceof ground)
        || !(this.treeMatrix[0][coord - i] instanceof ground))
        canGrow = false;
    }

    if(canGrow)
      this.treeMatrix[0][coord] = new branch(food*10, 2);
  };

  this.getTreeString = function(){
    return this.treeMatrix.reduceRight(function(prev, next){
        return (
        typeof prev == "string"
          ? prev
          : prev.map(function(el){ return el.char}).join('')
        ) + "\n" + next.map(function(el){ return el.char}).join('');
         })
  };

  this.getTreeHtml = function(){
    return "<pre>" + this.treeMatrix.reduceRight(function(prev, next){
        return (
        typeof prev == "string"
          ? prev
          : prev.map(function(el){ return el.getHtml()}).join('')
        ) + "<br/>" + next.map(function(el){ return el.getHtml()}).join('');
         }) + "</pre>";
  };
};


var seasonsTotal = 300;
var seasonsCounter = 0;
var showAt = [1,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,300];
var pageTree = new tree();

var season = function(){
  pageTree.calculateNewMatrix();
  seasonsCounter++;
  if(showAt.indexOf(seasonsCounter) >= 0){console.log(pageTree.getTreeString()); document.body.innerHTML = pageTree.getTreeHtml();}
};

window.onload = function(){
    var intervalId = setInterval(function(){
        season();
        if(seasonsCounter >= seasonsTotal)
          clearInterval(intervalId);
        }, 100);
};

Kilka przykładów (1040, 100):

      \/     
    \ |/\_/_    
   | \/\/|/0/_ _  
   |/ \/0||/|_//  
   / \0_/0/\|0|_|  
   \_/00\0\/|_|   
    \_|/00\|    
     |__|/     
  ________|__________


   /      
  _ \_     
  |/\o_| /   
o_/ \/ @|/\|  
_@\o__\_/|o/   
 \|\|\/ \|/   
 |/ \_//    
  \__/_|    
______|__________            \ \/\                   
         \  |/\/\_|/ |  | /              
       \ \@\/ \/\/\/ |/ \_/ \||_             
     _ _\\/@/\/@\/\/  \_//\__/|/\_             
      \ /\|\/|/|_o\/ __/o|\/_|_/\/__|            
     |@|\_|/_o\|/\|\__o/\\|/\_|\|//|/\__|          
    |_||/|_@|\/|\|_/|/|| \/ |\//\/o\\\\_@\|| |_|        
    |/|/\|_||/\o\|/_/\/\_/\o|/ \/|_//// \/ \\|         
   __@\|\||/\|@/|/o\/\/\/_@_\|\_/\_/|/ \_/__//         
   __\/|/_@\O|o\|@|@\/\/\_|o/|/|\|\/|_//_||_/          
 \ \ \|\|_/\|\|//|/\|_\/\//_@\/\|/|/\||//|\|o          
 / |/ _|_|@|/|/ \\|__|_o\/o\\|o\||\|\/O|/O|/o_|_|         
 \_/\|___|_| \_/_|\/ \\/@|\\|\/||/|/\_|__|@|\|___/ /       
|_||/|_@_\@\o_/o|o|/@_/\\/_//o \|/\|\/@|_o__|_|__/|/       
 |@\| /|/\_\|\|/\||_/\_|\@|\\_/|\/@/|/|__/O|_/_/_|/       
  \||@\|_@_\|/|\@|//o\||//o\||\|/\/||||o___|/ @|_| _      
  |o\/ \|@@|/ /\O\\/\|o\\|/o|/ \/|/\/\/|\@/\_/|/\_/       
   \|\o/ \/ \ \/o_|\/|\//|\/o\_/_|O/\//o_|\/@//\/        
   \\|\_@\_/_o\_/|o\|/|_|_\|/O|/|/\|||__|/o \\/        
    \|/_|@\\/\\_\|/\|\|@\|\|\_|\|O//O/o_/ \_//         
    |_@|_/@\/_/\|@_|//o/_/o//@\|/|\//||____|         
 o_______\\/\\|@\/\/__@\\\/|_o/|__|\\|/|/O|            
     \|\/ |_o\/\o|_////_/|\|_|@/@|_|\/            
     |_\_o\\/\/\o\|/|/ O|/ O|/\/\|\/             
      \||/@\/\O\_|\|@_/ \_/|O/@_|/             
       |_\|_\O|/o|/ oo\_/@/ \__|              
        \|_\|\\_|\_/_|/\|___/               
        |/\| \||/ |_|\/|/                 
         \ |_/@ \/ o|/\|                 
         |_o\\_@\_/|@/                  
          \|\|\/ \|/                  
           |/ \_//                   
           \__/_|                   
______|__________________|________________________________________                           |                                                      
                         \ /\_    \/  |   _  \                                         
                         |/ |\/_/\ |_\/\|_/\ _\ / \ |\/\ |                                      
                       / /_\_|/|__/\/|_|\/_/\/\_|\|\ \ \\|/_/|/\ \  _                                  
                      _|_//|/ |/__|\/\@\\/|/o/|//\/_/_/@/@|\|\@\/\/_ \/ __                                 
                  \   \|\|o\\|\o/\/O /\|\/|\O\|_|/_///|@\|\\|/|/@|\/\_|@\|/\\|                                
                _ \/\_o_\_/|/ \\\|/|\/ \O\/_@\/\|/|/|_/\\\|_/ \\|\|o_|_\|\|\/|\/\|_|\ /                             
               \o_\|\|\_|||\/\_/o\|o|/\_/__\/\/\/\\|o_@\/// \o/o|/|__|\o|/||||/\/|O|/|@\/                             
               \|@/|/@\|\/\/o/@\|\|_o\/_/||/\/\o\/O|/|@_\\\__/ \/|\__/|//|\/\|/\/o||@\/\/__|                            
                |O\O\|\|/o//o\//|//\|/|o/|O\|\|\|\_|@|/ \\|||\_/\|///O|// @\/O\/|/\\\/\\\/\__|                           
                \||/@/|\/\\/|\\o\\ |/|/\|@\|O|/|/ |_|__//_||O\|o|//o_|\\_//\_|\|\/_||//|\/@\|\                          
             |  \__@|/\/\|/_/|\|_\|/\\/\/\/| \|_@\/\_|o|/\|_o||o/\\|/@/_o//\@\/\|/|/\o\|\\|/ \/|/                          
           o_\|/  \|||\/\||_/\|/|@\|\/\\/\/\|_/|o_|\/o/\o\/|_|/\o\/ \\/|_|/\/_@\/| |__|/|//O\_///\o_                         
            \|\|o_/@|\\\||/\|\|o|_@|/o/O\/\_|_/_o_|O\|_/\@\||/ |/\ /|\_/|O/o/|/\|o|/|/\| \|/@/|_/|_|\ _                       
         / /\__/|/o__\_|_|\|/\/\/|/|/|_\|\/ \/\|/\@|__o||\|/o_|/\__/\/ \|/@/||o/| \/|_@\|_/___|O|_|@/|_@/|//                       
         \/\o_/\| o__|\|@|/\\o\/\|\|_@/\|/_o/o/o\/\\/\\||/|\__|\/|/_/__/ \/\|@\\|\/ @/\/ \|o_/\_|\/o\| \|/\\                      
        o_/\/|@\/ _/o|\|\/\/O\/\//\| \\/o\\|\/o_|\/@\o\||\|/O\|\\o\_|@|\_/\_|_/||/@_/_/\_/_/__/@@/|\/\__/|o//                      
         \o\|_@\___|/\\|_\/\o|\//\/o_/@\|/@|/ \|/o\|\/\@\|\o\|//@/@|/\/o\/o/OO|/\_/\o\//|o/|/|_/\|/O__o\|/ \__\                     
       \   |\|__/ \/\/\|_||/\|/|\/  \|/|o_|\__/O\\_|/_/o/|/\/ \\|\\/\/o\/\/\\_|\/ \/_|\\| \|_| \/|// \/|_o/\__\__                   
     |  |/ o_o\| o\\_/|@\/ o|/\_|\|@\_o_/|\|/@\/\\_@|\\|/o_/||_/\o//|_|\/__|\/\/ /|/O_/\/\//__/|___/_|@\_o/O|o/@/ \/|_                   
     \|/o_@\_/|\||_//@_\|_/@__|\/o|/_/\||/| \|_/_\//@\|//o\_o\||/\//\\|_ //_|o/\/\o\|_o\\|\/// @_|\_||@_|/@|\/_/\/\_/_| /                   
     |\_/|/_|\\|@ \\|o\|o\_o_|@\\|/O_//\\|_o|/\_||_|/| \\/o\/|O\/\\//_/|o\O\/\/|/|/@||//|//@\__/\|__|/\/ \|/|_|/__/||\|                   
    /_/\|\/\||/ |__@\|/o|_/_|_|\@\|\/ \/ |/_|\/_||o|/|_//\_|\|_|\/O\\/\|o/o/@|\|_|_/o_\\o\\|/_@__|_||\|\_/ \|@|\@|//\\||                   
    \|\@|/\/\_\_o\|o|\\\|_|o|/\O\_|/\o_/| |_/|/ o\|_|\|o/\/_o/o|\/o_\|\/ |_/\_|/|_||\_O\||/\|\_|@_|__o\|/_@_/__|/\|/\// |//                  
   o_\|@\|_@\//|\_/_|\\|\|\_@\\/_//\\|\|\|_@_\|\o/o|\|o|/\/O\|/@|O\_/\|/\_@\|/_|\|O||/@_/@/\/o//o__||O\/@\|\/\_||\/o\/ \_|/ _                 
    _\|_/|\|/\\ \|\O|/o\\|\||/o\/|oo\|/|@|_|_/o/ \\|/|_|\/|/O|\||\@\|/ \/||/|/o\/o_| \o_\|_/O|/@/_@/|_/_|_|/\/o\|/|_/\\/@|\_|                 
   o__|\o\|_|\@||/|@|/\|/@|/o|\_|\_\|/|/ \@\|/\/\o|\|\|/|/\|\/|_| \\|\\_/\||_|_|/\@\\_//@_\|\||_/|_|O/\|O|\/|/ \|  \_||_|/\                  
    |/_||o|_||\\|_|\/|\|o\/_/ |/ \|_|__/_//\o\/_|\|/|@ \/_/\||__/ |/_|\/|/\|o|_||//@/\_o\|/@|/@|/@/\/_/_o\|__o/o___/|_|_|o_|                 
  _ \oo\/\/\|o||\||/|@\|/_/ \o\_@\_/|/|/\|/|\@\|\_|\|/|_o/\_|_|| \__|\||o\|\/_/|_/|/_/_/_@_|@/|\/|_/\//@/o\/ \\/\/ o__|_| @/__o                 
  /\/@|\\/oo|/@|_|\\|\\|\\\_/\|\|/\\o\\\/o\|/\/|///\|\/\|o/\/ |_@_\\/|O\/|/|///|\|@_|\\@|/\/_|/\|o_//o/\|\\_//\/\_/O|/o__/\_|                 
  \/\_|/o\/\\\/|O\/||_||//@_\_|/o\/@|/@\\//\\/|o\\\/@_\/_/\|\_/|_|_//\|\/\|\|\\\|/||\_//o|\//|O\/O|\||O\/_//O|o/\/O|_|o_|@\/                  
   \O_|\_|\/\|\|_o\|_/|@\\|__|\\|/\/_\|/|\\o|\|\/@|\__|\/\/ \|\|o|//\/o \O\\|//_|\||/o_\/|/\\|//\_|_||_/\_|\||O\/\_|@/|_|_/                   
   |_|/_|@\_|_||_O||\|\\||@||/@|\/_|\|\|_|\|/|o\/|/o/|/|/O/o|/ \||\/\\_/_//|/@|\/O|o__|\o\//| \/|/__|o_/\_//@|/ /@@|\__|                    
   o |\_|_|_|O|/o/|o\|/ \\\|\\/|/_/\||o|o\\\\o\/\|_/\O\\\/ o|\_//O/\/|\|@|_o\_|/\_|/\\_/\/\\|_/O||/\_||@/_@\/|o|/\_||\/                    
   |_@\||o|_/\|\/\|\/ \_||\|\|\\\O\o||/o\/ \|\|\//@_/O_\|\_/|/o|_o\ \|/|_|o//_o\/_@\_|||/O//|/|\||_/ \|// |/O|//|/|/|/                     
    o\_|/\\@\/| \/|@\__|\o\|_|/ ||/o|o\/\\_o|/\@\\_/\_o\|/ \|/_| \|\//\|/|/o\_|/|@|o|\|o\|/\|/|/o|/\_/|\\_|/O|@\|\/\|                     
    o|o|o@\|o\|oo\|\/ \\/|_|_|\_@\\/__|\/_|\|_/_/|\_//\\|\_/\\/|_/ \\/|\|/\/o/\|_|o|/|_//\//O|//o\/|/@o|\|_/o \|/ /                      
 \_____/\|/\|O|/o\\\||/\_o|\|||/|@\|\|\/\_/o\|//@\|\|/\|o/o|/__//\|@o__//o|\|O/\//_|o|_@\|/|_//\_| \\ \||O/|_| \_/|\/                      
 o\|\_||_|__|_o\/o\||o\\||O\|/\\|\O|/\/ / \|/ \\_\|O|_/@|\|\\_\/\/_\_o|\\/\/@_\/\\/|o|/// \|@/\/o\| \|/o|_\| @__/@_|/oo                      
 /||@\\ _|\@|/ \_||_\/|||o/@\/_|/\ \ \|_o/|\o_|\||_|o__| |/@_\\/__||_/\\\|\__|\//\|_|/\\_/@|_/\/||/\||_|_/__/ \__|o/                      
 \/\\/ |@|_| \ _/@_| \\|/\/\_|\\\\/\_|O|_/\|/_@|/o__|//__/|/|_//|_|_| \o\||/o/|/@\\|/|_///@/|/\/_||_//_||@|_@___/@__|                       
 \_|\_/\oo|_/_@\_@\_@\|@/ /o\/@\|\_ \\||_/|o|\@\_/|/ \|\_|_@_\\/\|@__/\/_o\|/|O//_|\|@/||/|@\/\/|/\||@/@/|__|_@//|/                       
  |__\|\|_o\/\/_|\|\O|/\o\_|\|_|_/| \|o|\|o|/\_o\|\__|/o/_|_o\\/_/|\| \ |//o|/ \|\/|//\|@\\|\/_|\/_|/\/\|/o@/|/_|                        
    \|_||/ \/\_|_|/o|\/|/ \\|o|_||_/o/ |/ \/ |_|//o|\/_@\/\// \|_|_/o||/\|\_/@_\|\\_|_/_|/|o\//O///\_|/ \|/                         
    |_\|\_o\/O|o|_\|@\o\_o\|/|_|_@\|\@_/\_/___o|\\_| \/\o\/ \_@_|@|/ \||_/|/@__O\|//O|_||O\|_||\/ \\/o \__/|                         
     \|/|\|\|/\\\||\/||\|_|\_O|__/|/ |\__\@|\_o\|\\_/_/_/o_/\/\|_@\_@|/\_|__|\|@|/|_|| |_/|_@|/\_//o\_/ O/                          
      \\|/ |_// |/\\||O|_|o_|\\o\|\o|/__\||o\|\|/o\\||/\_/\/\_|_|\\|||/@|_o/\|/|_||/_o/\_|@\/\/_||\_@\_/                          
      \|o___o|_o_\//o|_/\\_||\||@|/|\\_@\|/\/@/|\/|||o\/o//\//|o_///O|\/|/o\o|/|_||__|\/|__|\/|/o|/ \/                           
       |\|@_\O \|\\\/_@\/_\\|_|/\o\|_|\_/@\o\/ \\| \\/\|\\/ \|/\|\\_|/_|_/_||/|O/|/o|/\|_||/\| \/\_/                            
       \|/ \__|_||\/\/O|\\|_|o/\/|/@\_\|/|/\_o/ |o_|\/|/ \_/o\_|/|\|__|@_/\|/O/_o\/ \o|__|\/ o\/                             
        |_____o|_|@\\/_o\\|\@\|\/\|\// \|\|\/_|\_/\|\/\ \_/@_|/o|/ \|____/\//\/|o_/  \|/|_/o__//                             
         oooo|_/|@|\\||\||/|/|\\//|\\_o|/|/\/\/\|o|/o/o/@_|||o\|\o/ \|O/o/\\|\|_o\___/|O|oo/ \|                              
        o__|/\|o\|/|_||/\|/\|_@\|\\|/@\\|\|\|\/o/|_|\/\/\|\_|\\\|/ \_/ \|\/O|/|_|/|_//|/_//__/oo                             
         |_// |_|\//@/ \ |__@|O||\//@|_|/|/\/\|o|/\/\_|/||/ \|o_/Oo__/_/\/|\|/|\|/ \|@_|/ooo|                              
          |_____|//@|\_/\|O|_/\||/ \/ \\\/\O\/o\/\/\/ |/ o\_/ \||_/ \| \@\|\|\|/|__/___|/|_/                              
            ooo|/ \|@\\_|o_@\/_|@_/__/_\\/o/\/o\/\/o \_//\__/|/\__/__/_o|/|_|_|__|oooo\|                               
           o__|/o\__|_//@|/\\o\o\_o\|\\O\|\/|/|_|\/|___/@|\/_|_/\/__|o_@_||\|_|@/ oo\\/\/                                
            |_|\\||@|\|@\/|\\|o|\\|o|\_|/_o\|/\|\__@/\\|/\_|\|//O/|__|/_|/|__|oo \/ \/                                
             |/ ||_|/|_@\|/\|\|_||/|_@|\/|\|_/|/|| \/o|\//\/o\\\\_o\||o|_|oo_|__@\_/                                 
              \_o\\|@|_|_|O/ |/|@\|_||/\o\|/_/\/\_/\o|/ \/|_//// \/ O\| oo\/|/@|/oo                                 
               \_||@|__@| \__@\|\O|/_|@/|/o\/\/\/_@_\|\_/\_/|/o\_/__// oo|/\|\_|@|_oo                                
                |/\\_\_|_@_|\/|/_@\\|o\|@|@\/\/\_|o/|/|\|\/|_//_||_/ooo\|\_|/o_/|_|                                
                \@|@|\\|\|\|\|_/\|\|//|/\|_\/\//_@\/\|/|/\||//|\|@|_|//|/O|o_/\|                                 
                 \|\|/ |/|@|_|@|_|/ \\|__|_o\/o\\|o\||\|\/O|/O|/@_|_| \/\/_o_\/                                  
                 |_|\_/\|O__|_| \_/_|\/ \\/@|\\|\/||/|/\_|__|@|\|___/\/|\|_/                                  
                  |_||/|_@_\@\o_/o|o|/@_/\\/_//o \|/\|\/@|_o__|_|__/|/||/|/                                   
                   |o\| /|/\_\|\|/\||_/\_|\@|\\_/|\/@/|/|__/O|_/_/_|// \|                                   
                    \||@\|_@_\|/|\@|//o\||//o\||\|/\/||||o___|/o_|@| \_/                                    
                    |o\/ \|@@|/ /\O\\/\|o\\|/o|/ \/|/\/\/|_o/\_/|/\_/                                     
                     \|\o/ \/ \ \/o_|\/|\//|\/o\_/_|O/\//o_|\/@//\/                                      
                     \\|\_@\_/_o\_/|o\|/|_|_\|/O|/|/\|||__|/o \\/                                      
                      \|/_|@\\/\\_\|/\|\|@\|\|\_|\|O//O/o_/ \_//                                       
                      |_@|_/@\/_/\|@_|//o/_/o//@\|/|\//||____|                                       
                  o________\\/\\|@\/\/__@\\\/|_o/|__|\\|/|/O|                                          
                       \|\/ |_o\/\o|_////_/|\|_|@/@|_|\/                                          
                       |_\_o\\/\/\o\|/|/ O|/ O|/\/\|\/                                           
                        \||/@\/\O\_|\|@_/ \_/|O/@_|/                                           
                         |_\|_\O|/o|/ oo\_/@/ \__|                                            
                          \|_\|\\_|\_/_|/\|___/                                             
                          |/\| \||/ |_|\/|/                                               
                           \ |_/@ \/ o|/\|                                               
        oooooooo ooo      oo       |_o\\_@\_/|@/                                                
       oo|_o\|/oo__|_oo    o_\_o_oo     \|\|\/ \|/                                                
        |/\|/| \/\|/|_o     |\|_/      |/ \_//                                                 
        \_|/  \_|_|      \|/       \__/_|                                                 
__________________|_______|_______________|__________________|____________________________________________________________________________________________________
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.