Mosty i tunele


32

Jesteś odpowiedzialny za budowę nowej autostrady. Prowadzi jednak przez górzyste ziemie i dlatego potrzebuje wielu mostów i tuneli. Sama autostrada powinna pozostać na jednym poziomie.

Wkład

Otrzymujesz przybliżony opis ASCII tego, jak wyglądają góry na standardowym wejściu, na przykład:

             /\                
            / \                
          /\ /  \               
      /\  / \/   \               
      / \ /      \         /\    
     /  \/       \        / \    
_    /           \    /\  /  \   
 \   /            \   / \ /   \ /\ 
 \  /             \  /  \/    \/ \
  \ /              \ /          
  \/               \/           

_W pierwszych znaków kolumny początkiem a poziom drogi. Pasmo górskie jest przylegające i jeśli ostatni odcinek będzie mostem, ma parzystą liczbę znaków.

Możesz założyć, że linia wejściowa nigdy nie jest dłuższa niż 100 znaków i że nie ma więcej niż 15 linii. Każda linia ma taką samą długość, która na końcu może być wypełniona spacją. Droga nigdy nie zaczyna się w obrębie góry lub mostu. Pierwszą rzeczą po kafelku drogi na wejściu jest zbocze w dół lub w górę.

Wydajność

Wyjście jest tym samym pasmem górskim, z tą różnicą, że istnieje droga, na której wcześniej był tylko jej początek. Dane wyjściowe podano na wyjściu standardowym.

W tym celu istnieje wiele zasad:

 1. Droga musi rozpoczynać się w miejscu wskazanym na wejściu i pozostawać na tym samym poziomie. Aby to ułatwić, przygotowaliśmy szereg gotowych płytek drogowych, które wyglądają następująco _:

  _______
   \  /
   \/\/
  
 2. Droga musi rozciągać się na drugi koniec pasma górskiego (tj. Długość linii wejściowych decyduje o tym, jak daleko jedzie droga).

 3. Tunele muszą być wiercone za każdym razem, gdy góra jest tam, gdzie musi iść droga. Tunele prowadzą prosto przez górę i pozostawiają dziury na początku i na końcu (tj. Tunel zastępuje zbocze góry zamykającym nawiasem na początku i nawiasem otwierającym na końcu).

 4. Tunele opuszczają, no cóż, tunel w górze, który zwykle ma sufit. Nasze wstępnie przygotowane płytki drogowe na szczęście można wykorzystać do wzmocnienia sufitu, aby tunel się nie zawalił (linia nad tunelem musi zostać użyta _do wzmocnienia tunelu):

     /\
     / \
    /____\
  ___)______(__
   \/    \/
  
 5. Tunel nie musi być wzmacniany, gdy góra nie jest wystarczająco wysoko nad nim. Brzmi również dziwnie dla mnie, ale powiedziano mi, że prefabrykowane płytki drogowe są wystarczająco mocne, aby je utrzymać, nawet gdy są w tym przypadku rozmieszczone (sufit nie jest rysowany, gdy nachylenie jest bezpośrednio nad tunelem):

      /\
    /\/__\
  ___)______(__
   \/    \/
  
 6. Mosty są potrzebne, gdy droga musi przejść przez przepaść. W przypadku krótkich mostów prefabrykowane płytki drogowe są wystarczająco mocne, ale nadal wymagają nieco wsparcia na początku i na końcu mostu (pierwsze nachylenie w dół pod mostem i ostatnie nachylenie w górę są zastąpione przez, Ytak aby istniała belka nośna dla mostu ):

  _____
   Y Y
   \/
  
 7. Dłuższe mosty wymagają dodatkowego wsparcia. Długi most to taki, który ma więcej niż sześć nieobsługiwanych płytek drogi z rzędu. Długie mosty potrzebują filaru w środku. Filary są łatwo zbudowane z naszych gotowych belek filaru, które wyglądają tak: |. Każdy filar potrzebuje dwóch z nich i rozciągają się aż do dna przepaści:

  _____________________________
   Y      ||      Y
   \    /\ || /\   /\/ 
    \ /\ / \||/ \ /\/  
    \/ \/  \/  \/    
  
 8. Ponieważ dane wejściowe stanowią tylko część całego pasma górskiego, przez który trzeba zbudować autostradę, może ona nagle zakończyć się na środku mostu lub tunelu. Reguła długiego mostu nadal obowiązuje dla ostatniego segmentu i można założyć, że pierwsza część poza danym wejściem ponownie obsługuje most.

Zgodnie z powyższymi zasadami otrzymujemy następujące informacje:

             /\                
            / \                
          /\ /  \               
      /\  / \/   \               
      / \ /      \         /\    
     /____\/______________\        /__\    
_________)______________________(________)(____)____(______
 Y   Y            Y   Y Y Y   Y YY 
 \  /             \  /  \/    \/ \
  \ /              \ /          
  \/               \/           

Wygrywa najkrótszy kod według liczby znaków. Końcowe spacje w wierszach są ignorowane podczas sprawdzania poprawności.

Przykładowe dane wejściowe 1

_                              
 \              /\              
 \             / \              
  \            /  \             
  \        /\  /   \       /\    /
   \  /\    / \ /    \   /\ /\/ \   / 
   \ / \   /  \/     \  / \/   \/\ / 
    \/  \  /         \ /       \/  
       \ /          \/          
        \/                      

Próbka wyjściowa 1

____________________________________________________________
 Y       ||       YY       ||       
 \      ||      / \      ||       
  \      ||      /  \      ||       
  \     ||  /\  /   \     || /\    /
   \  /\  ||  / \ /    \   /\ |/\/ \   / 
   \ / \ || /  \/     \  / \/   \/\ / 
    \/  \ || /         \ /       \/  
       \||/          \/          
        \/                      

Przykładowe wejście 2

                      /\ /\           
                     / \/ \          /
      /\              /    \ /\       / 
  /\  / \             /     \/ \      / 
  / \ /  \/\           /        \  /\  /  
 /  \/    \          /         \ / \ /  
_/        \         /          \/  \/   
          \        /                 
          \      /\/                  
           \ /\   /                   
           \/ \  /                    
              \ /                    
              \/                     

Przykładowe wyjście 2

                      /\ /\           
                     / \/ \          /
      /\              /    \ /\       / 
  /\  / \             /     \/ \      / 
  / \ /  \/\           /        \  /\  /  
 /____\/________\          /__________________\ /__\ /____
_)________________(__________________)____________________()____()_____
          Y    ||    Y                 
          \   ||  /\/                  
           \ /\ ||  /                   
           \/ \|| /                    
              \| /                    
              \/                     

Uwaga

Końcowe spacje na wyjściu są ignorowane w celu porównania z rozwiązaniami referencyjnymi.

Warunki wygranej

Wygrywa najkrótszy kod, jak to jest w golfie. W przypadku remisu wygrywa wcześniejsze rozwiązanie.

Przypadki testowe

Istnieją dwa skrypty testowe, zawierające identyczne przypadki testowe:

Wywołanie jest w obu przypadkach: <test script> <my program> [arguments]np . ./test ruby bridges.rbLub ./test.ps1 ./bridges.exe.

Kolejna uwaga

To zadanie było częścią konkursu golfowego, który odbył się na mojej uczelni w latach 2011-W24. Wyniki i języki naszych zawodników były następujące:

 • 304 - Perl
 • 343 - C
 • 375 - C
 • 648 - Python

Nasze własne rozwiązanie (dzięki Ventero) było

 • 262 - Rubinowy

1
Uwaga: zaktualizowałem skrypty testowe, w których niektóre przypadki testowe zawierały niezamierzoną pustą linię u góry. Powinien zostać teraz naprawiony.
Joey,

Odpowiedzi:


8

Perl, 210 195 194 193 znaków

aktualizacja

Te same pomysły, ale stosowane w bardzo różny sposób, w przeważającej części.

Uruchom z perl -p0(zliczono 4 znaki dla przełączników).

($o,$c,$r,$b)=/((.+\n)?(_.+\n)(.+\n)?)/;/\n/;$n=$-[0];$c=~s{/ }{/_}g;$r=~y{ /\\}{_)(};map{s{\\(  +) \1(/|\n)}{\\$1||$1$2}g,y{\\/}{Y}}$b;s/\Q$o/$c$r$b/;1while(s/_ /__/||s/(\|.{$n}) /$1|/s) 

Wymaga to również zmiany skryptu testowego bash, aby nie przesadzać z argumentami:

-  got=$("$cmd" "$args")
+  got=$("$cmd" $args)

BTW, naprawdę doceniam skrypty testowe, @Joey.

skomentował:

#-p : implicitly read input and print after transformations
#-0 : "slurp mode": don't break lines

# grab the roadway line, along with the lines above and below for ceiling and buttresses
# also grab the whole match in $o for replacing later
($o,$c,$r,$b)=/((.+\n)?(_.+\n)(.+\n)?)/;

# compute line length
/\n/;$n=$-[0];

# start ceilings
$c=~s{/ }{/_}g;

# build the road and tunnels
$r=~y{ /\\}{_)(};

# use map to avoid repeating $b =~
map{
 # insert the pillar tops
 s{\\(  +) \1(/|\n)}{\\$1||$1$2}g,
 # and the buttresses
 y{\\/}{Y}
} $b;

# put those 3 (or 2) lines back into the original
s/\Q$o/$c$r$b/;

# extend ceiling tiles to the right and pillars downward
1while(s/_ /__/||s/(\|.{$n}) /$1|/s)

edycja :

 • zamień „ {3,}” na 3 dosłowne spacje i +kwantyfikator, aby zapisać kolejny znak
 • użyj 1while(...)formularza, w którym mogę pominąć średnik na końcu skryptu

oryginał (zobacz historię skomentowanej wersji)

@a=map{($r=$n),y{ /\\}{_)(}if/_/;$n++;$_}<>;if($r){while($a[$r-1]=~s{(/[ _]*) }{$1_}){}}map{s{(^|\\)( {3,}) \2(/|$)}{$1$2||$2$3}g;y{\\/}{YY}}$a[$r+1];$_=join'',@a;/\n/;$n=$-[0];while(s/(\|.{$n}) /$1|/s){}print

Celowo nie patrzyłem na Perla @ Howarda, dopóki moje nie działało, ale mogłem poprawić grę w golfa, patrząc później.

W szczególności pomogły wyrażenia regularne sufitów tunelowych i wysuwanych filarów. Świetnie zrobione, Howard.

I odwrotnie, moja alternatywa dla uzyskania długości linii, użycia niejawnego $ _ do wydruku, pominięcia ostatniego średnika i usunięcia znaków nowej linii może skrócić Howarda do 222 znaków.


1
Za bashskrypt testowy podziękuj Ventero. Właśnie wziąłem to, co on stworzył i bazowałem na nim, dopóki coś nie zadziałało ;-)
Joey,

6

Perl, 234 znaki

$_=join'',<>;$l=index($_,"\n");
($w)=/(_[^\n]*)/;$w=~y/ \\\//_()/;s/_[^\n]*/$w/e;
while(s/(\/[ _]*) (?=[^\n]*\n_)/$1_/||s/(_.{$l})[\\\/]/$1Y/s){}while(s/(\n( |Y *Y)*)Y( {3,}) \3(Y| ?\n)/\1Y\3||\3\4/||s/(?<=\|.{$l}) /|/s){}
print $_;

To jest tylko perlowe wyrażenie regularne. Pomija wszystkie podane przypadki testowe.

Identyczna, ale bardziej czytelna wersja pokazuje kroki podjęte w celu uzyskania wyniku:

$_=join'',<>;          # read the input
$l=index($_,"\n");        # determine length of line

($w)=/(_[^\n]*)/;        # extract the line starting with _
$w=~y/ \\\//_()/;        # and build road there (i.e. replace all chars in line)
s/_[^\n]*/$w/e;         # put road back into string

while(s/(\/[ _]*) (?=[^\n]*\n_)/$1_/||s/(_.{$l})[\\\/]/$1Y/s){}
                 # build ceiling of tunnels
                 # build Y supports directly below the road

while(s/(\n( |Y *Y)*)Y( {3,}) \3(Y| ?\n)/\1Y\3||\3\4/||s/(?<=\|.{$l}) /|/s){}
                 # build center support in middle of bridges
                 # and extend them down to the ground

print $_;            # print result

1
Yikes. Wygląda to raczej źle we wszystkich częściach ;-). Dlaczego ludzie Perla zawsze muszą rozwiązywać wszystko za pomocą wyrażeń regularnych? : -þ
Joey

Ponieważ regimenty są bronią prawdziwego hakera Perla: ð
FUZxxl

2
Haker Perla (od dawna tak nazywałam siebie) myśli zupełnie inaczej, Joey: jeśli problem można rozwiązać za pomocą wyrażeń regularnych, po co zawracać sobie głowę czymś innym? Myślę, że to jest naprawdę idealny problem dla wyrażeń regularnych: to samo lub zaimplementuj maszynę stanu cofania.
stoisko

To nie było całkowicie poważne. Moje własne rozwiązanie referencyjne początkowo używało również wielu wyrażeń regularnych.
Joey,

4

C ++, 662 622 598 znaków, 4 linie

#include<iostream>
#include<string>
#define s for(
#define v g[t][f]
int t,f,r,q,m=-1,w,b,e,h,j,x,y,l,c=18;int main(){std::string g[19];s;r<19;h=c)getline(std::cin,g[r++]);s;c>=0;g[c--].push_back(0))(q=g[c].size())&&g[c][0]-95?0:r=c;s;c<q;y=0){x=g[r][++c];x==47?x=41,w=e=1:++y;x==92?x=40,w=0:++y;t=r-1;f=c;y>1?x=95,w?r&&v==32?v=95:0:++b:0;c-q?0:e=1;t++;s v=x;m<0;)g[h].find(47)<g[h--].npos?m=h:0;t=r+1;if(r<m){(y=v)==47?y=89,e=1:0;v=y-92?y:89;if(e){y=e=0;if((b/=2)>4){j=l=r+1;s;!y;t=j,f=c-b+1,v==32?v=124,++j:0)t=l,y=f=c-b,v==32?v=124,l++,y=0:0;}b=0;}}}s f=q,t=0;t<=m;std::cout<<g[t++]<<'\n')v=32;}

Tak powinno być, przetestowałem to za pomocą skryptu PowerShell, więc powinno być ok ...

Edytuj 1

Zastąpiłem wszystkie stałe char cyframi, usunąłem kolejne wywołania std :: cout + kilka innych drobnych zmian.

Edytuj 2

ostatnia edycja, żeby uzyskać mniej niż 600. Wziął g [t] [f] jako #define i przesunąłem kilka rzeczy.


Tak, pomyliłem kilka przypadków testowych, ale to moja wina. Teraz wygląda dobrze :-)
Joey,

Czy to pomogłoby #define std::?
FUZxxl,

@FUZxxl, nie sądzę, używam tylko „std ::” 4 razy, więc to 20 znaków, gdybym użył definicji, potrzebowałbym 2 znaków w każdym z tych miejsc (np. „Cout” używając jako standardowego : :), a definiowanie zajmie więcej niż 12 znaków, „używanie przestrzeni nazw std” też nie jest tego warte.
Scott Logan

3

Rubinowy, 382 356 353 znaków

Pomyślałem, żeby dać rozwiązanie nieregexowe.

m=$<.read;n,r,s,$e,t=(/\n/=~m)+1,/^_/=~m,m.size,(u,d=47,92),0;def j y;$e.member? y;end;(n-1).times{|i|x=r+i;c=m[x];j(c)||(m[x]=95;a,b=x-n,x+n;t<41||a<0||m[a]>32||m[a]=95;b>s||!j(m[b])||(m[b]<d||(p=(/\/|\n/=~m[b..s])/2+b;p-b<4||(w=[f=false,f];p.step(s,n){|p|2.times{|i|(w[i]||=j m[i=p+i])||m[i]='|'}}));m[b]='Y'));c!=u||t=m[x]=41;c!=d||t=m[x]=40};print m

Największą oszczędnością miejsca jest użycie ||operatora warunkowego zamiast if - elsif - end. Więc zamiast pisać if(a) lorem_ipsum endnapisałem !a||lopem_ipsum. Większe bloki można uwzględnić za pomocą nawiasów !a||(block). Jeśli warunek obejmuje &&operatorów, należy je zanegować, używając nawiasów i a !lub stosując prawa De Morgana.

I to samo z większą ilością słów

# read the STDIN to string
mountains = $<.read
line_length,road_level,size,$slopes,in_tunnel =
    (/\n/ =~ mountains) + 1, # Fint the first new line
    /^_/ =~ mountains, # Find the index of the road
    mountains.size, 
    (slope_up,slope_down=47,92),
    0

def is_slope y;$slopes.member? y;end

# For each index in the road line
(line_length - 1).times { |i|
 curindex = road_level + i
 curchar = mountains[curindex]

 # If not a slope then
 (is_slope(curchar))|| (

  # mark road as underscore
  mountains[curindex] = 95
  above, below = curindex - line_length, curindex + line_length

  # add roof to tunnel if in tunnel and the mountain
  # is high enough
  in_tunnel<41||above<0||mountains[above]>32||mountains[above]=95

  # If there's a slope character below the road
  below>size||!is_slope(mountains[below])||(

   # if there's a downward slop - start a bridge
   mountains[below]<slope_down||(

     # If bridge is longer than 6 characters
     # Add support to the middle
     support_pos = (/\/|\n/=~mountains[below..size])/2+below
     support_pos-below<4||(
      # Init collision detection
      collision_detected=[f=false,f]
      # Build supports as long as 
      # There is mountains below
      support_pos.step(size,line_length) { |support_pos|

        # Add two parallel suppports
        2.times { |i|

        # Add support if the bottom of the 
        # gap has not been reached
        (collision_detected[i]||=is_slope(mountains[i=support_pos+i]))||mountains[i] = '|'
        }
      }
     )
   )

   # Add support to the beginning and to the end
   # of the bridge
   mountains[below] = 'Y'
  )
 )

 # Add tunnel entrance and exit
 curchar!=slope_up||in_tunnel=mountains[curindex]=41
 curchar!=slope_down||in_tunnel=mountains[curindex]=40
}

print mountains

Testy są w porządku - właśnie spieprzyłem skrypt testowy podczas wklejania go ... niezręcznie.
Aleksi Yrttiaho

2

Scala, 462 znaków

object B extends App{var r="""(?s)((?:.*\n)?)((?:.*?\n)?)(_.*?\n)(.*?\n)(.*)""".r
var r(a,b,c,d,e)=io.Source.stdin.mkString
var s=a+b.replaceAll("(?<=/ {0,99}) (?=.*\\\\)","_")+c.replaceAll("\\\\","(").replaceAll("/",")").replaceAll(" ","_")+d.replaceAll("\\\\( {3,99}) \\1/","Y$1||$1Y").replaceAll("\\\\( {3,99}) \\1\\n","Y$1||$1\n").replaceAll("\\\\( {0,9})/","Y$1Y")+e
for(i<-1 to 15)s=s.replaceAll("(?s)(?<=\\|.{"+s.split("\n")(0).size+"}) ","|")
print(s)}

Niezbyt konkurencyjny, ale dzisiaj wiele się nauczyłem o wyrażeniach regularnych. :-)


2

Erlang, 1182 znaków

-module(b).
-export([t/0]).
t()->r([]).
r(R)->case io:get_line("")of eof->{_,Q}=lists:foldl(fun([$ |L],{$_,Q})->{$ ,[[$X|L]|Q]};([C|_]=L,{_,Q})->{C,[L|Q]}end,{$ ,[]},R),{_,P}=lists:foldl(fun s/2,{s,[]},lists:flatten(Q)),io:put_chars(lists:reverse(P));L->r([L|R])end.
s($X,{s,R})->{{r,s},[$ |R]};s($/,{{r,s},R})->{{r,r},[$/|R]};s($\\,{{r,r},R})->{{r,s},[$\\|R]};s($\n,{{r,_},R})->{u,[$\n|R]};s(_,{{r,r}=S,R})->{S,[$_|R]};s($_,{_,R})->{u,[$_|R]};s($\n,{u,R})->{{g,i,1,1,[]},[$\n|R]};s($\\,{u=S,R})->{S,[$(|R]};s($/,{u=S,R})->{S,[$)|R]};s(_,{u=S,R})->{S,[$_|R]};s($\\,{{g,i,X,_L,T},R})->{{g,o,X+1,X,[$Y|T]},R};s($/,{{g,o,X,L,T},R})->a(o,X,L),{{g,i,X+1,X,[$Y|T]},R};s($\n,{{g,S,X,L,T},R})->a(S,X,L),{{d,1},[$\n,f(T,X)|R]};s(C,{{g,S,X,L,T},R})->{{g,S,X+1,L,[C|T]},R};s($\n,{{d,_},R})->{{d,1},[$\n|R]};s($ ,{{d,X},R})->{{d,X+1},[case get(X)of y->$|;_->$ end|R]};s($/,{{d,X},R})->put(X,n),{{d,X+1},[$/|R]};s($\\,{{d,X},R})->put(X,n),{{d,X+1},[$\\|R]};s($\n=N,{S,R})->{S,[N|R]};s(X,{S,R})->{S,[X|R]}.
a(o,X,L)when X-L-1>6->Pos=round((X-L-1)/2+L),put(Pos,y),put(Pos+1,y);a(_,_,_)->v.
f(L,M)->{_,R}=lists:foldl(fun(C,{X,R})->case get(M-X)of y->{X+1,[$||R]};_->{X+1,[C|R]}end end,{1,[]},L),R.

W ogóle nie konkurencyjny. Szczerze mówiąc, po prostu byłem zainteresowany produkcją fajnej sztuki ascii, a nie golfem. Zauważ, że nie używa to wyrażeń regularnych, zamiast tego sam napisałem maszynę stanową. Będzie to również wymagało poprawki nadmiernego cytowania w skrypcie powłoki, wspomnianej w powyższym rozwiązaniu perla.


1

PowerShell, 300 295 287 bajtów

-8 bajtów poprawiono z odpowiedzi DCharnessa .

param($s)filter e{$r,$e=$_-split'#';$e|%{$r=$r-replace($_-split';')};$r}
$x=$s-match'(.+
)?(_.+)(
.+)?'
$o,$c,$r,$b=$Matches[0..3]
for($s=$s|% *ce $o(("$c#/ ;/_"|e)+("$r# ;_#/;)#\\;("|e)+($b+'#\\(  +) \1;\$1||$1#/|\\;Y'|e));$s-ne($x="$s#_ ;__#(?s)(?<=\|.{$($r|% Le*)}) ;|"|e)){$s=$x}$s

Skrypt testowy bez golfisty:

$f = {

param($s)
$x=$s-match'(.+
)?(_.+)(
.+)?'
$o,$c,$r,$b=$Matches[0..3]
$c=$c-replace'/ ','/_'         # we assume that road does not start as a tunnel
$r=$r-replace' ','_'
$r=$r-replace'/',')'
$r=$r-replace'\\','('
$b=$b-replace'\\(  +) \1','\$1||$1'  # we assume that road does not start as a bridge under a chasm
$b=$b-replace'/|\\','Y'
$s=$s.replace($o,"$c$r$b")       # string method replace (not operator) does not handle regexp
for(;$s-ne($x=$s-replace'_ ','__'-replace"(?s)(?<=\|.{$($r.Length)}) ",'|')){$s=$x}
$s

}

$pass = 0
$count = 0

@(
# Test 2
,(2,@'
  /\         /\         /\    
  / \        / \        / \    
 /____\       /____\       /____\   
_)______(____________)______(____________)______(_____
     Y  ||  Y    Y  ||  Y    Y  
     \  ||  /     \  ||  /     \  
      \ || /      \ || /      \ 
      \ || /       \ || /       \ 
       \||/        \||/        \
       \/         \/         
'@,@'
  /\         /\         /\    
  / \        / \        / \    
 /  \       /  \       /  \   
_/   \      /   \      /   \   
     \     /    \     /    \  
     \    /     \    /     \  
      \   /      \   /      \ 
      \  /       \  /       \ 
       \ /        \ /        \
       \/         \/         
'@)

# Test 1
,(1,@'
____________________________________________________________
 Y       ||       YY       ||       
 \      ||      / \      ||       
  \      ||      /  \      ||       
  \     ||  /\  /   \     || /\    /
   \  /\  ||  / \ /    \   /\ |/\/ \   / 
   \ / \ || /  \/     \  / \/   \/\ / 
    \/  \ || /         \ /       \/  
       \||/          \/          
        \/                      
'@,@'
_                              
 \              /\              
 \             / \              
  \            /  \             
  \        /\  /   \       /\    /
   \  /\    / \ /    \   /\ /\/ \   / 
   \ / \   /  \/     \  / \/   \/\ / 
    \/  \  /         \ /       \/  
       \ /          \/          
        \/                      
'@)

# Test 3
,(3,@'
  /\         
  / \        
 /____\/\/\/\/\/\/\/\ 
_)____________________(
'@,@'
  /\         
  / \        
 /  \/\/\/\/\/\/\/\ 
_/          \
'@)

# Test 4
,(4,@'
___________________________________________________
 Y      ||      YY     ||     Y
 \     ||     / \     |/\    / 
  \     ||     /  \    / \   / 
  \  /\ ||  /\ /   \   /  \  /  
   \ / \ ||  / \/    \  /   \ /  
   \/  \|| /       \ /    \/   
       \| /        \/        
       \/                  
'@,@'
_                         
 \            /\           /
 \           / \     /\    / 
  \          /  \    / \   / 
  \  /\    /\ /   \   /  \  /  
   \ / \   / \/    \  /   \ /  
   \/  \  /       \ /    \/   
       \ /        \/        
       \/                  
'@)

# Test 5
,(5,@'
                           /
                           / 
                          /__
___________________________________________________)___
 Y      ||      YY     ||     Y  
 \     ||     / \     |/\    /   
  \     ||     /  \    / \   /   
  \  /\ ||  /\ /   \   /  \  /    
   \ / \ ||  / \/    \  /   \ /    
   \/  \|| /       \ /    \/     
       \| /        \/          
       \/                    
'@,@'
                           /
                           / 
                          / 
_                         /  
 \            /\           /  
 \           / \     /\    /   
  \          /  \    / \   /   
  \  /\    /\ /   \   /  \  /    
   \ / \   / \/    \  /   \ /    
   \/  \  /       \ /    \/     
       \ /        \/          
       \/                    
'@)

# Test 6
,(6,@'
_______________________________)
 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
'@,@'
_               /
 \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 
'@)

# Test 7
,(7,@'
_________________________________)
 Y       ||       Y 
 \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 
'@,@'
_                /
 \               / 
 \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 
'@)

# Test 8
,(8,@'
   /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
_)(__)__(__)__(__)__(__)__(__)__(__)__(
  YY  YY  YY  YY  YY  YY  
'@,@'
   /\  /\  /\  /\  /\  /\ 
_/\ / \ / \ / \ / \ / \ / \
  \/  \/  \/  \/  \/  \/  
'@)

# Test 9
,(9,@'
 /\/\/\/\/\/\/\/\ 
_)________________(
'@,@'
 /\/\/\/\/\/\/\/\ 
_/        \
'@)

# Test 10
,(10,@'
   /\                              /\               
   / \                             / \               
  /  \                            /  \              
  /   \                           /   \              
 /________\                          /________\/\/\/\/\         
_)__________(__________________________________________________)__________________(______)(_________
       Y            ||            Y          Y  Y Y  ||  
       \           ||  /\        /           \ /  \ || /
        \  /\        ||  / \       /            \/   \ || / 
        \ / \       || /  \      /                 \||/ 
         \/  \       || /   \     /                  \/  
            \    /\ ||/    \    /                     
             \   / \ |/     \   /                      
             \  /  \/      \  /                      
              \/\/          \/\/                       
'@,@'
   /\                              /\               
   / \                             / \               
  /  \                            /  \              
  /   \                           /   \              
 /    \                          /    \/\/\/\/\         
_/     \                         /         \   /\     
       \                        /          \  / \    
       \              /\        /           \ /  \   /
        \  /\          / \       /            \/   \  / 
        \ / \         /  \      /                 \ / 
         \/  \        /   \     /                  \/  
            \    /\  /    \    /                     
             \   / \ /     \   /                      
             \  /  \/      \  /                      
              \/\/          \/\/                       
'@)

# Test 11
,(11,@'
__________________________________________________
 Y   ||   YY   ||   YY     ||     
 \  ||  / \  ||  / \    /\     
  \  ||  /  \  ||  /  \   / \  /\ 
  \ || /   \ || /   \  /  \ / \/
   \ || /    \ || /    \ /   \/   
   \||/     \||/     \/       
    \/      \/              
'@,@'
_                         
 \      /\      /\          
 \     / \     / \    /\     
  \    /  \    /  \   / \  /\ 
  \   /   \   /   \  /  \ / \/
   \  /    \  /    \ /   \/   
   \ /     \ /     \/       
    \/      \/              
'@)

# Test 12
,(12,@'
                      /\ /\           
                     / \/ \          /
      /\              /    \ /\       / 
  /\  / \             /     \/ \      / 
  / \ /  \/\           /        \  /\  /  
 /____\/________\          /__________________\ /__\ /____
_)________________(__________________)____________________()____()_____
          Y    ||    Y                 
          \   ||  /\/                  
           \ /\ ||  /                   
           \/ \|| /                    
              \| /                    
              \/                     
'@,@'
                      /\ /\           
                     / \/ \          /
      /\              /    \ /\       / 
  /\  / \             /     \/ \      / 
  / \ /  \/\           /        \  /\  /  
 /  \/    \          /         \ / \ /  
_/        \         /          \/  \/   
          \        /                 
          \      /\/                  
           \ /\   /                   
           \/ \  /                    
              \ /                    
              \/                     
'@)

# Test 13
,(13,@'
_____________)(____________)(_____________________
 Y  ||  Y Y  ||  Y Y  ||  YY  ||  
 \  ||  /  \  ||  /  \ || / \  |/\ /
  \ || /   \ || /   \ || /  \ / \/ 
  \ || /    \ || /    \||/   \/   
   \||/     \||/     \/        
   \/      \/              
'@,@'
_      /\      /\           
 \     / \     / \    /\     
 \    /  \    /  \   / \  /\ /
  \   /   \   /   \  /  \ / \/ 
  \  /    \  /    \ /   \/   
   \ /     \ /     \/        
   \/      \/              
'@)

# Test 14
,(14,@'
      /\      /\          
___________)__(__________)__(________)(_________
 Y  ||  Y  Y  ||  Y  Y   Y Y  YY 
 \ || /   \ || /   \  /  \ / \/
  \ || /    \ || /    \ /   \/   
  \||/     \||/     \/       
   \/      \/              
'@,@'
      /\      /\          
_     / \     / \    /\     
 \    /  \    /  \   / \  /\ 
 \   /   \   /   \  /  \ / \/
  \  /    \  /    \ /   \/   
  \ /     \ /     \/       
   \/      \/              
'@)

# Test 15
,(15,@'
      /\      /\          
     /__\     /__\    /\     
_________)____(________)____(______)__(____)(__
 Y   Y   Y   Y   Y  Y  Y Y YY
 \  /    \  /    \ /   \/   
  \ /     \ /     \/       
  \/      \/              
'@,@'
      /\      /\          
     / \     / \    /\     
_    /  \    /  \   / \  /\ 
 \   /   \   /   \  /  \ / \/
 \  /    \  /    \ /   \/   
  \ /     \ /     \/       
  \/      \/              
'@)

# Test 16
,(16,@'
     /\      /\          
     / \     / \    /\     
    /____\    /____\   /__\  /\ 
_______)______(______)______(____)____(__)__()
 Y  Y    Y  Y    Y Y   YY   
 \ /     \ /     \/       
  \/      \/              
'@,@'
     /\      /\          
     / \     / \    /\     
    /  \    /  \   / \  /\ 
_   /   \   /   \  /  \ / \/
 \  /    \  /    \ /   \/   
 \ /     \ /     \/       
  \/      \/              
'@)

# Test 17
,(17,@'
     /\      /\          
    / \     / \    /\     
    /  \    /  \   / \  /\ 
   /______\   /______\  /____\ /__\/
_____)________(____)________(__)______()_____
 Y Y     Y Y     YY       
 \/      \/              
'@,@'
     /\      /\          
    / \     / \    /\     
    /  \    /  \   / \  /\ 
   /   \   /   \  /  \ / \/
_  /    \  /    \ /   \/   
 \ /     \ /     \/       
 \/      \/              
'@)

# Test 18
,(18,@'
    /\      /\          
    / \     / \    /\     
   /  \    /  \   / \  /\ 
   /   \   /   \  /  \ / \/
  /________\  /________\ /______\/_____
___)__________(__)__________()______________
 YY      YY              
'@,@'
    /\      /\          
    / \     / \    /\     
   /  \    /  \   / \  /\ 
   /   \   /   \  /  \ / \/
  /    \  /    \ /   \/   
_ /     \ /     \/       
 \/      \/              
'@)

# Test 19
,(19,@'
    /\      /\          
   / \     / \    /\     
   /  \    /  \   / \  /\ 
  /   \   /   \  /  \ / \/
  /    \  /    \ /   \/   
 /__________\ /__________\/______________
_)____________()___________________________
'@,@'
    /\      /\          
   / \     / \    /\     
   /  \    /  \   / \  /\ 
  /   \   /   \  /  \ / \/
  /    \  /    \ /   \/   
 /     \ /     \/       
_/      \/              
'@)

# Test 20
,(20,@'
__________________________________________________
 Y   ||   YY   ||   YY     ||     
 \  ||  / \  ||  / \    /\     
  \  ||  /  \  ||  /  \   / \  /\ 
  \ || /   \ || /   \  /  \ / \ 
   \ || /    \ || /    \ /   \/  \
   \||/     \||/     \/       
    \/      \/              
'@,@'
_                         
 \      /\      /\          
 \     / \     / \    /\     
  \    /  \    /  \   / \  /\ 
  \   /   \   /   \  /  \ / \ 
   \  /    \  /    \ /   \/  \
   \ /     \ /     \/       
    \/      \/              
'@)

# Test 21
,(21,@'
   /\      /\          
   / \     / \    /\     
  /  \    /  \   / \  /\ 
  /   \   /   \  /  \ / \/
 /________\  /________\ /______\/_____
_)__________(__)__________()______________
       YY              
'@,@'
   /\      /\          
   / \     / \    /\     
  /  \    /  \   / \  /\ 
  /   \   /   \  /  \ / \/
 /    \  /    \ /   \/   
_/     \ /     \/       
       \/              
'@)

# Test 22
,(22,@'
   /\      /\          
  / \     / \    /\     
  /  \    /  \   / \  /\ 
 /______\   /______\  /____\ /__\/
_)________(____)________(__)______()_____
      Y Y     YY       
      \/              
'@,@'
   /\      /\          
  / \     / \    /\     
  /  \    /  \   / \  /\ 
 /   \   /   \  /  \ / \/
_/    \  /    \ /   \/   
      \ /     \/       
      \/              
'@)

# Test 23
,(23,@'
             /\                 
            / \                
          /\ /  \                
      /\  / \/   \               
      / \ /      \         /\     
     /____\/______________\        /__\    
_________)______________________(________)(____)____(_______
 Y   Y            Y   Y Y Y   Y YY 
 \  /             \  /  \/    \/ \/
  \ /              \ /           
  \/               \/           
'@,@'
             /\                 
            / \                
          /\ /  \                
      /\  / \/   \               
      / \ /      \         /\     
     /  \/       \        / \    
_    /           \    /\  /  \    
 \   /            \   / \ /   \ /\ 
 \  /             \  /  \/    \/ \/
  \ /              \ /           
  \/               \/           
'@)

# Test 24
,(24,@'
  /\      /\          
  / \     / \    /\     
 /____\    /____\   /__\  /\ 
_)______(______)______(____)____(__)__()
     Y  Y    Y Y   YY   
     \ /     \/       
      \/              
'@,@'
  /\      /\          
  / \     / \    /\     
 /  \    /  \   / \  /\ 
_/   \   /   \  /  \ / \/
     \  /    \ /   \/   
     \ /     \/       
      \/              
'@)

# Test 25
,(25,@'
  /\      /\          
 /__\     /__\    /\     
_)____(________)____(______)__(____)(__
    Y   Y   Y  Y  Y Y YY
    \  /    \ /   \/   
     \ /     \/       
     \/              
'@,@'
  /\      /\          
 / \     / \    /\     
_/  \    /  \   / \  /\ 
    \   /   \  /  \ / \/
    \  /    \ /   \/   
     \ /     \/       
     \/              
'@)

# Test 26
,(26,@'
 /\      /\          
_)__(__________)__(________)(_________
   Y  ||  Y  Y   Y Y  YY 
   \ || /   \  /  \ / \/
    \ || /    \ /   \/   
    \||/     \/       
     \/              
'@,@'
 /\      /\          
_/ \     / \    /\     
   \    /  \   / \  /\ 
   \   /   \  /  \ / \/
    \  /    \ /   \/   
    \ /     \/       
     \/              
'@)

# Test 27
,(27,@'
_)(____________)(_____________________
  Y  ||  Y Y  ||  YY  ||  
  \  ||  /  \ || / \  |/\ /
   \ || /   \ || /  \ / \/ 
   \ || /    \||/   \/   
    \||/     \/        
    \/              
'@,@'
_/\      /\           
  \     / \    /\     
  \    /  \   / \  /\ /
   \   /   \  /  \ / \/ 
   \  /    \ /   \/   
    \ /     \/        
    \/              
'@)

# Test 28
,(28,@'
____________________________________
 Y   ||   YY     ||     
 \  ||  / \    /\     
  \  ||  /  \   / \  /\ 
  \ || /   \  /  \ / \/
   \ || /    \ /   \/   
   \||/     \/       
    \/              
'@,@'
_                  
 \      /\          
 \     / \    /\     
  \    /  \   / \  /\ 
  \   /   \  /  \ / \/
   \  /    \ /   \/   
   \ /     \/       
    \/              
'@)

# Test 29
,(29,@'
_____________________________
 Y      ||      Y
 \    /\ || /\   /\/ 
  \ /\ / \||/ \ /\/  
  \/ \/  \/  \/    
'@,@'
_              
 \             /
 \    /\  /\   /\/ 
  \ /\ / \ / \ /\/  
  \/ \/  \/  \/    
'@)

# Test 30
,(30,@'
_____
 Y Y
 \/ 
'@,@'
_  
 \ /
 \/ 
'@)

# Test 31
,(31,@'
    /\  
  /\/__\  
___)______(__
 YY    YY
'@,@'
    /\  
  /\/ \  
_ /   \ 
 \/    \/
'@)

# Test 32
,(32,@'
   /\   
   / \  
  /____\  
___)______(__
 YY    YY
'@,@'
   /\   
   / \  
  /  \  
_ /   \ 
 \/    \/
'@)

# Test 33
,(33,@'
_______
 Y  Y
 \/\/ 
'@,@'
_   
 \  /
 \/\/ 
'@)

# Test 34
,(34,@'
_)()()()()()()()()()()()()()()()()()(
'@,@'
_/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
'@)

) | % {
  $num, $expected, $s = $_
  $result = &$f $s
  $passed=$result-eq$expected
  "$num : $passed"
  # $result      # uncomment this line to display results

  $pass+=$passed
  $count+=1
}

"$pass/$count passed."

Wydajność:

2 : True
1 : True
3 : True
4 : True
5 : True
6 : True
7 : True
8 : True
9 : True
10 : True
11 : True
12 : True
13 : True
14 : True
15 : True
16 : True
17 : True
18 : True
19 : True
20 : True
21 : True
22 : True
23 : True
24 : True
25 : True
26 : True
27 : True
28 : True
29 : True
30 : True
31 : True
32 : True
33 : True
34 : True
34/34 passed.

Wyjaśnienie komiksów:

Start here:
  /\         /\         /\    
  / \        / \        / \    
 /  \       /  \       /  \   
_/   \      /   \      /   \   
     \     /    \     /    \  
     \    /     \    /     \  
      \   /      \   /      \ 
      \  /       \  /       \ 
       \ /        \ /        \
       \/         \/         

Match and zoom it!
 /  \       /  \       /  \   $ceiling \
_/   \      /   \      /   \   $road  | $outline
     \     /    \     /    \  $bottom /

Start ceiling:
 /_  \       /_  \       /_  \   $ceiling \
_/   \      /   \      /   \   $road  | $outline
     \     /    \     /    \  $bottom /

Dig tunnels, build a road:
 /_  \       /_  \       /_  \   $ceiling \
_)______(____________)______(____________)______(_____$road  | $outline
     \     /    \     /    \  $bottom /

Attach to the road the top parts of pillars:
 /_  \       /_  \       /_  \   $ceiling \
_)______(____________)______(____________)______(_____$road  | $outline
     \  ||  /    \  ||  /    \  $bottom /

The road need support:
 /____\       /____\       /____\   $ceiling \
_)______(____________)______(____________)______(_____$road  | $outline
     Y  ||  Y    Y  ||  Y    Y  $bottom /

Put the road back into mountainous lands:
  /\         /\         /\    
  / \        / \        / \    
 /_  \       /_  \       /_  \   $ceiling \
_)______(____________)______(____________)______(_____$road  | $outline
     Y  ||  Y    Y  ||  Y    Y  $bottom /
     \    /     \    /     \  
      \   /      \   /      \ 
      \  /       \  /       \ 
       \ /        \ /        \
       \/         \/         

Build ceilings and build down pillars:
  /\         /\         /\    
  / \        / \        / \    
 /__ \       /__ \       /__ \   
_)______(____________)______(____________)______(_____
     Y  ||  Y    Y  ||  Y    Y  
     \  ||  /     \  ||  /     \  
      \   /      \   /      \ 
      \  /       \  /       \ 
       \ /        \ /        \
       \/         \/         

A few iterations later...
  /\         /\         /\    
  / \        / \        / \    
 /____\       /____\       /____\   
_)______(____________)______(____________)______(_____
     Y  ||  Y    Y  ||  Y    Y  
     \  ||  /     \  ||  /     \  
      \ || /      \ || /      \ 
      \ || /       \ || /       \ 
       \||/        \||/        \
       \/         \/         

Thanks. But our princess is in another castle!
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.