Ile lat ma w przybliżeniu?


29

Napisz krótki program, który zajmuje dodatnią liczbę sekund reprezentujących wiek i wyświetla przybliżony czas w języku angielskim.

Twój program musi wydać najmniej dokładny czas, który upłynął, spośród następujących wskaźników i ich długości w sekundach:

second = 1
minute = 60
hour  = 60 * 60
day  = 60 * 60 * 24
week  = 60 * 60 * 24 * 7
month = 60 * 60 * 24 * 31
year  = 60 * 60 * 24 * 365

Przykłady

input   : output
1     : 1 second
59     : 59 seconds
60     : 1 minute
119    : 1 minute
120    : 2 minutes
43200   : 12 hours
86401   : 1 day
1815603  : 3 weeks
1426636800 : 45 years

Jak widać powyżej, po upływie powiedzmy 1 dnia (60 * 60 * 24 = 86400 sekund), nie podajemy już minut (y) ani godzin (y) , a jedynie dni do przekroczenia czasu jednego tygodnia , i tak dalej.

Rozważ podany czas jako wiek. Na przykład po 119 sekundach minęła 1 minuta , a nie 2.

Zasady

 • Brak specyfikacji dla 0 lub ujemnych danych wejściowych.
 • Postępuj zgodnie z właściwą liczbą mnogą. Każdy takt większy niż 1 musi zawierać snastępujący wyraz.
 • Nie możesz używać wcześniej istniejącej biblioteki, która pełni funkcję całego programu.
 • To jest golf golfowy, najkrótszy program wygrywa punkty internetowe.
 • Baw się dobrze!

3
Nie rozumiem, jak wybieramy jednostkę lub kwotę. Czy zaokrąglamy?
xnor

1
@ xnor dzielimy liczby całkowite i używamy najmniejszej niezerowej wartości wraz z jej jednostką (być może liczbą mnogą). Stąd 59 -> „59 sekund” i 86401 -> „1 dzień”.
Jonathan Allan

5
Witamy w PPCG! Ładne pierwsze wyzwanie. Do wykorzystania w przyszłości jest piaskownica, która jest przydatna do uzyskiwania informacji zwrotnych przed wysłaniem do głównego.
Jonathan Allan

4
Zauważ, że Do X bez Y jest odradzane, podobnie jak nieobserwowalny wymóg programu .
user202729,

1
Jak powinniśmy zaokrąglać liczby? Czy 119 sekund powinno wynosić 1 minutę czy 2 minuty? Co powiesz na 90?
user202729,

Odpowiedzi:


8

Galaretka , 62 bajty

TṀị
“¢<<ð¢‘×\×€0¦7,31,365F⁸:µç“ɲþḣ⁹ḢṡṾDU¤µQƝṁ⁼ẹ»Ḳ¤ṭÇK;⁸Ç>1¤¡”s

Pełny program drukujący wynik.
(Jako monadyczny link zwraca listę liczb całkowitych, po których następują znaki)

Wypróbuj online!

W jaki sposób?

TṀị - Link 1: list of integers, K; list, V e.g. [86401,1440,24,1,0,0,0], ["second","minute","hour","day","week","month","year"]
T  - truthy indexes of K            [1,2,3,4]
 Ṁ - maximum                  4
 ị - index into V                "day"

“¢<<ð¢‘×\×€0¦7,31,365F⁸:µç“...»Ḳ¤ṭÇK;⁸Ç>1¤¡”s - Main link: integer, N e.g. 3599
“¢<<𢑠                   - list of code-page indices = [1,60,60,24,1]
    \                   - cumulative reduce with:
    ×                   - multiplication = [1,60,3600,86400,86400]
       7,31,365             - list of integers = [7,31,365]
      ¦                 - sparse application...
      0                 - ...to index: 0 (rightmost)
     ×€                  - ...of: multiplication for €ach = [1,60,3600,86400,[604800,2678400,31536000]]
           F            - flatten = [1,60,3600,86400,604800,2678400,31536000]
           ⁸            - chain's left argument, N  3599
            :           - integer divide     [3599,59,0,0,0,0,0]
            µ           - start a new monadic chain, call that X
                ¤       - nilad followed by links as a nilad:
             “...»        -  compression of "second minute hour day week month year"
                Ḳ       -  split at spaces = ["second","minute","hour","day","week","month","year"]
             ç          - call the last link (1) as a dyad - i.e. f(X,["second","minute","hour","day","week","month","year"])
                       -               "minute"
                 Ç      - call the last link (1) as a monad - i.e. f(X,X)
                       -               59
                 ṭ      - tack            [59,['m','i','n','u','t','e']]
                  K     - join with spaces      [59,' ','m','i','n','u','t','e']
                      ”s - literal character '
                     ¡  - repeat...
                     ¤  - ...number of times: nilad followed by link(s) as a nilad:
                   ⁸    -  chain's left argument, X [3599,59,0,0,0,0,0]
                   Ç    -  call the last link (1) as a monad - i.e. f(X,X)
                       -               59
                    >1   -  greater than 1?      1
                  ;     - concatenate         [59,' ','m','i','n','u','t','e','s']
                       - implicit print - smashes to print "59 minutes"

8

C, 194 180 144 128 znaków

Dzięki @gastropher za redukcje kodu. Zapomniałem, że C pozwala na niejawne parametry za pomocą funkcji w stylu K&R! Również dzięki @gmatht za pomysł umieszczenia literałów w środku zamiast tablic. Rozszerzyłem to na postacie, nadużywając korzystania z szerokich znaków / char16_tciągów! Wydaje się jednak, że kompilator nie lubi \1swojej postaci.

f(t,c,d){for(c=7;!(d=t/L"\1<ฐ\1•▼ŭ"[--c]/(c>2?86400:1)););printf("%d %.6s%s\n",d,c*6+(char*)u"敳潣摮業畮整潨牵 慤y†敷步 潭瑮h敹牡",(d<2)+"s");}

Wypróbuj online!

Oryginalne rozwiązanie

Podzieliłem tablice na osobne linie, aby łatwiej było zobaczyć resztę rozwiązania.

char *n[]={"second","minute","hour","day","week","month","year"};
int o[]={1,60,3600,86400,604800,2678400,31536000};
f(int t){int c=7,d;while(!(d=t/o[--c]));printf("%d %s%s\n",d,n[c],d>1?"s":"");}

Wypróbuj online!

Prowadząc dzielniki w kolejności od największej do najmniejszej, otrzymujemy najgrubszą jednostkę czasu. Program źle się zachowuje, jeśli dasz mu 0 sekund, ale ponieważ specyfikacja wyraźnie wyklucza tę wartość, uważam, że jest to dopuszczalne.


Można użyć niektórych sztuczek, aby sprowadzić go do 183 bajtów: Wypróbuj online!
gastropner

1
Przepraszam, ten wprowadził błąd. Właściwy z 180 bajtów: Wypróbuj online!
gastropner

@gastropner Myślę, że ostatni ma też błąd. „(d <1)” powinno być „(d <2)” ... lub „(d <= 1)”, ale nie zwariujmy.
gmatht

@gmatht Masz całkowitą rację!
gastropner

OK, ostatni, obiecuję. 164 bajty.
gastropner


5

Stax , 54 bajty

▀♂♂┼╕Qá◙à*ä∙Φò►⌠╨Ns↔║►πîÇ∙cI≡ªb?δ♪9gΓ╕┬≥‼⌡Öå01:♪EoE╘≡ë

Uruchom i debuguj

Oto rozpakowana, nie golfowa, ascii reprezentacja tego samego programu.

              stack starts with total seconds
c60/            push total minutes to stack
c60/            ... hours 
c24/            ... days
Yc7/            ... weeks
y31/            ... months
y365/            ... years
L              make a list out of all the calculated time units
`)sQP(dr'pk,oV4?_HIFD?x`j  compressed literal for singular forms of unit names
\              zip totals with names
rF             foreach pair of total and name (in reverse orer)
 h!C            skip if the current total is falsey (0)
 _J            join the total and unit name with a space
 's_1=T+          concat 's' unless the total is one

Po wykonaniu, ponieważ nie ma innych wyników, górna część stosu jest drukowana niejawnie.

Uruchom ten


5

JavaScript (ES6), 131 bajtów

n=>[60,60,24,7,31/7,365/31,0].map((v,i)=>s=n<1?s:(k=n|0)+' '+'second,minute,hour,day,week,month,year'.split`,`[n/=v,i])|k>1?s+'s':s

Wypróbuj online!


Nie byłem świadomy użytej składni (podzielonej ,). Nauczyłem się czegoś nowego. Świetne rozwiązanie.
Makotosan

1
@Makotosan Pamiętaj, że to, co faktycznie jest przekazywane, splitto tablica [',']. Dlatego działa to tylko z funkcjami, które wymuszają przymus na łańcuch.
Arnauld,

3

Java 8, 197 195 157 bajtów

n->(n<60?n+" second":(n/=60)<60?n+" minute":(n/=60)<24?n+" hour":(n/=24)<7?n+" day":n<31?(n/=7)+" week":n<365?(n/=31)+" month":(n/=365)+" year")+(n>1?"s":"")

-38 bajtów dzięki @ OlivierGrégoire .

Wyjaśnienie:

Wypróbuj online.

n->        // Method with long parameter and String return-type
 (n<60?     // If `n` is below 60:
  n       //  Output `n`
  +" second"  //  + " second"
  :(n/=60)<60?  // Else-if `n` is below 60*60
  n       //  Integer-divide `n` by 60, and output it
  +" minute"  //  + " minute"
  :(n/=60)<24?  // Else-if `n` is below 60*60*24:
  n       //  Integer-divide `n` by 60*60, and output it
  +" hour"   //  + " hour"
  :(n/=24)<7?  // Else-if `n` is below 60*60*24*7:
  n       //  Integer-divide `n` by 60*60*24, and output it
  +" day"    //  + " day"
  :n<31?     // Else-if `n` is below 60*60*24*31:
  (n/=7)    //  Integer-divide `n` by 60*60*24*7, and output it
  +" week"   //  + " week"
  :n<365?    // Else-if `n` is below 60*60*24*365:
  (n/=31)    //  Integer-divide `n` by 60*60*24*31, and output it
  +" month"   //  + " month"
  :       // Else:
  (n/=365)   //  Integer-divide `n` by 60*60*24*365, and output it
  +" year")   //  + " year"
  +(n>1?"s":"") // And add a trailing (plural) "s" if (the new) `n` is larger than 1

1
157 bajtów . Właśnie grałem w twoje liczby w numery krótsze i poruszałem się /=w razie potrzeby.
Olivier Grégoire

Ulubiony osobisty: n->{for(int t=60,d[]={1,t,t*=60,t*=24,t*7,t*31,t*365},x=7;;)if(n>=d[--x])return(n/=d[x])+" "+"second,minute,hour,day,week,month,year".split(",")[x]+(n>1?"s":"");}(162 bajty), prawdopodobnie dobra baza do gry w golfa.
Olivier Grégoire,

Zaoszczędź 9 bajtów, używając n/7+zamiast (n/=7)+itp.
Neil

@Neil Obawiam się, że to nie zadziała. Na przykład, jeśli wejście jest 2678400, wyjście powinno być 1 monthzamiast 1 months(liczba pojedyncza zamiast liczby mnogiej).
Kevin Cruijssen

Och, subtelne, dzięki za poinformowanie mnie.
Neil

2

Kotlin , 205 203 196 bajtów

x->val d=86400
with(listOf(1 to "second",60 to "minute",3600 to "hour",d to "day",d*7 to "week",d*31 to "month",d*365 to "year").last{x>=it.first}){val c=x/first
"$c ${second+if(c>1)"s" else ""}"}

Wypróbuj online!


2

T-SQL , 306 bajtów (281 bajtów bez operacji we / wy)

DECLARE @n INT=1
DECLARE @r VARCHAR(30)=TRIM(COALESCE(STR(NULLIF(@n/31536000,0))+' year',STR(NULLIF(@n/2678400,0))+' month',STR(NULLIF(@n/604800,0))+' week',STR(NULLIF(@n/86400,0))+' day',STR(NULLIF(@n/3600,0))+' hour',STR(NULLIF(@n/60,0))+' minute',STR(@n)+' second'))IF LEFT(@r,2)>1 SET @r+='s'
PRINT @r

Dwie małe literówki: TRIMnie jest zdefiniowane, prawdopodobnie powinno być LTRIM. Pomiędzy weeki day, masz + , prawdopodobnie powinien być,
Stephan Bauer

Rzeczywiście, zamiast + tego powinno być, i poprawiłem to teraz. Jednak TRIMfunkcja jest zdefiniowana od SQL Server 2017. Dzięki.
Razvan Socol

2

R , 157 bajtów

function(n,x=cumprod(c(1,60,60,24,7,31/7,365/31)),i=cut(n,x),o=n%/%x[i])cat(o," ",c("second","minute","hour","day","week","year")[i],"if"(o>1,"s",""),sep="")

Wypróbuj online!

cutjest przydatny, ponieważ dzieli zakresy na factors, które są przechowywane wewnętrznie jako integers, co oznacza, że ​​możemy ich używać również jako indeksów tablic. Prawdopodobnie możemy zrobić coś bardziej sprytnego z nazwami przedziałów czasowych, ale nie mogę jeszcze tego rozgryźć.


2

APL + WIN, 88 119 bajtów

Oryginalna wersja pominęła tygodnie i miesiące, jak zauważył Phil H; (

Monituje ekran o liczbę sekund

a←⌽<\⌽1≤b←⎕÷×\1 60 60 24 7,(31÷7),365÷31⋄b,(-(b←⌊a/b)=1)↓∊a/'seconds' 'minutes' 'hours' 'days' 'weeks' 'months' 'years'

Wyjaśnienie

b←⎕÷×\1 60 60 24 7,(31÷7),365÷31 prompts for input and converts to years, days, hours, minutes, seconds

a←⌽<\⌽1≤b identify largest unit of time and assign it to a

a/'years' 'days' 'hours' 'minutes' 'seconds' select time unit

(-(b←⌊a/b)=1)↓∊ determine if singular if so drop final s in time unit

b, concatenate number of units to time unit from previous steps

Czy ktoś jadł tygodnie i miesiące?
Phil H

@PhilH Cookie Monster? ;) Dzięki. Odpowiedź odpowiednio zmodyfikowana.
Graham

Wyglądało to zbyt schludnie, nawet jak na APL! Jak liczycie bajty? Liczę 119 znaków, a nie bajtów ...
Phil H

@ PhhH Nie rozumiem twojego komentarza najpierw uzgadniamy 119 bajtów, które zmieniłem podczas edytowania odpowiedzi, a powyżej nie mówisz, ile bajtów kwestionujesz
Graham


1

Partia, 185 bajtów

@for %%t in (1.second 60.minute 3600.hour 43200.day 302400.week, 1339200.month, 15768000.year)do @if %1 geq %%~nt set/an=%1/%%~nt&set u=%%~xt
@if %n% gtr 1 set u=%u%s
@echo %n%%u:.= %

1

Python 2 , 146 144 bajtów

lambda n,d=86400:[`n/x`+' '+y+'s'*(n/x>1)for x,y in zip([365*d,31*d,7*d,d,3600,60,1],'year month week day hour minute second'.split())if n/x][0]

Wypróbuj online!

2 bajty zapisane dzięki Jonathanowi Allanowi


1
if n/xzapisuje bajt.
Jonathan Allan

1
Odwrócenie kolejności i indeksowanie za pomocą 0zapisuje kolejną.
Jonathan Allan

1

PHP , 183 bajtów

<?$a=[second=>$l=1,minute=>60,hour=>60,day=>24,week=>7,month=>31/7,year=>365/31];foreach($a as$p=>$n){$q=$n*$l;if($q<=$s=$argv[1])$r=($m=floor($s/$q))." $p".($m>1?s:"");$l=$q;}echo$r;

Wypróbuj online!


1

Julia 0.6 , 161 bajtów

f(n,d=cumprod([1,60,60,24,7,31/7,365/31]),r=div.(n,d),i=findlast(r.>=1),l=Int(r[i]))="$l $(split("second minute hour day week month year",' ')[i])$("s"^(l>1*1))"

Wypróbuj online!0

Perl 6 / Rakudo 138 bajtów

Jestem pewien, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale na razie

{my @d=(365/31,31/7,7,24,60,60);$_/=@d.pop while @d&&$_>@d[*-1];$_.Int~" "~ <year month week day hour minute second>[+@d]~($_>1??"s"!!"")}

Rozwijać:

{ # bare code block, implicit $_ input
  my @d=(365/31,31/7,7,24,60,60); # ratios between units
  $_ /= @d.pop while @d && $_ > @d[*-1]; # pop ratios off @d until dwarfed
  $_.Int~  # implicitly output: rounded count
    " "~ # space
    <year month week day hour minute second>[+@d]~ # unit given @d
    ($_>1??"s"!!"") # plural
}

0

R 336

Praca w toku

function(x){
a=cumprod(c(1,60,60,24,7,31/7,365/31))
t=c("second","minute","hour","day","week","month")
e=as.data.frame(cbind(table(cut(x,a,t)),a,t))
y=x%/%as.integer(as.character(e$a[e$V1==1]))
ifelse(x>=a[7],paste(x%/%a[7],ifelse(x%/%a[7]==1,"year","years")),
ifelse(y>1,paste(y,paste0(e$t[e$V1==1],"s")),paste(y,e$t[e$V1==1])))}

0

R 246 bajtów

f=function(x,r=as.integer(strsplit(strftime(as.POSIXlt(x,"","1970-01-01"),"%Y %m %V %d %H %M %S")," ")[[1]])-c(1970,1,1,1,1,0,0),i=which.max(r>0)){cat(r[i],paste0(c("year","month","week","day","hour","minute","second")[i],ifelse(r[i]>1,"s","")))}

Wypróbuj online!

To używa formowania czasu zamiast arytmetyki, po prostu do diabła z tym. Może inni mogliby to zmniejszyć?

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.