Schody alfabet


30

Wyzwanie

Twoim zadaniem jest utworzenie programu lub funkcji, która generuje następujące dane bez danych wejściowych:

a
bb
ccc
dddd
eeeee
ffffff
ggggggg
hhhhhhhh
iiiiiiiii
jjjjjjjjjj
kkkkkkkkkkk
llllllllllll
mmmmmmmmmmmmm
nnnnnnnnnnnnnn
ooooooooooooooo
pppppppppppppppp
qqqqqqqqqqqqqqqqq
rrrrrrrrrrrrrrrrrr
sssssssssssssssssss
tttttttttttttttttttt
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Punktacja

To jest , więc wygrywa najkrótsza odpowiedź w każdym języku.


4
Wyjście jako lista wierszy?
całkowicieludzki

5
Czy zamiast tego możemy użyć wielkich liter?
Uriel

9
Brakowało mi wyzwań alfabetycznych! (ale nie informuj Dziurawej Zakonnicy)
Luis Mendo

9
Bardzo ciężko pracowałem, sprawdzając, czy to był dupek i najwyraźniej tak nie jest
Blue

4
@ totalniehuman, to zależy od ciebie.
SpookyGengar

Odpowiedzi:


14

05AB1E , 2 bajty

Wypróbuj online!

Zauważ, że dane wyjściowe są listą wierszy, co wyraźnie dozwolone PO. Link używa wersji z ładnym nadrukiem (połączone nowymi liniami).

Jak to działa

 • A daje małe litery alfabetu.
 • ƶ podnosi alfabet (mnoży każdy element przez jego indeks).
 • » dołącza przez nowe linie.


9

APL (Dyalog) , 12 8 5 bajtów SBCS

3 bajty zapisane dzięki @ngn

4 bajty zapisane dzięki @ Adám

⍴⍨⌸⎕A

Poprawione wielkie litery OP są poprawne, a także są wyświetlane jako tablica ciągów.

Wypróbuj online!

W jaki sposób?

daje nam każdą literę w ⎕A alfabecie z jego indeksami, przekazanymi do funkcji ⍴⍨z literą jako lewym argumentem i indeksem es jako prawym argumentem.

⍴⍨podaje prawy argument na długość podaną przez lewy argument. przełącza lewy i prawy (dlatego jego symbol, wyglądający jak twarz osoby czytającej to objaśnienie).


819⌶↑⎕A⍴¨⍨⍳26
Adám

@ Adám dzięki! Próbowałem wszystkich wariantów / i \, całkowicie ignorowałem kształt ⍨
Uriel

Możesz też usunąć .
Adám

@ Adám, ale wyglądałoby to brzydiej ⍨
Uriel

Włącz boks!
Adám

8

Haskell , 27 bajtów

[c<$['a'..c]|c<-['a'..'z']]

Wypróbuj online! Zwraca listę wierszy. (Dzięki @totallyhuman za zwrócenie uwagi, że jest to teraz dozwolone)

Wyjaśnienie:

       c<-['a'..'z'] -- for each character c from 'a' to 'z'
[      |c<-['a'..'z']] -- build the list of
[  ['a'..c]|c<-['a'..'z']] -- the lists from 'a' to c, e.g. "abcd" for c='d'
[c<$['a'..c]|c<-['a'..'z']] -- with each element replaced by c itself, e.g. "dddd"

* kłania się * Wyjaśnienie nooba? Czy <$powtarza swój pierwszy argument n razy, gdzie n jest długością drugiego argumentu?
całkowicie ludzki,

@totallyhuman Proszę bardzo. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do pytania Of Monads and Men .
Laikoni

W Preludium jest kilku bardzo interesujących operatorów ... Dziękujemy za wyjaśnienie!
całkowicie ludzki,

7

pieprzenie mózgu , 74 bajty

++++++++[>+>+++>++++++++++++<<<-]>++>++>+>+<<[->>[->+<<.>]>[-<+>]<+<+<<.>]

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

++++++++[>+>+++>++++++++++++<<<-]>++>++>+>+
TAPE:
 000
 010  C_NEWLINE
 026  V_ITERCOUNT
 097  V_ALPHA
 >001< V_PRINTCOUNT
 000  T_PRINTCOUNT

V_ITERCOUNT TIMES:   <<[-  

 V_PRINTCOUNT TIMES:   >>[-
  INC T_PRINTCOUNT    >+
  OUTPUT V_ALPHA     <<.
             >]

 RESTORE V_PRINTCOUNT  >[-<+>]
 INC V_PRINTCOUNT    <+
 INC V_ALPHA       <+
 OUTPUT C_NEWLINE    <<.
            >]

Wypróbuj online!


7

Befunge-98 (FBBI) , 27 bajtów

1+:0\::'`j'@+\k:$$>:#,_$a,

gdzie jest znakiem podstawienia (ASCII 26)

Wypróbuj online!

Używa wielkich liter i ma znak nowej linii.

Wyjaśnienie

Kod działa poprzez przechowywanie licznika (początkowo 0) i w każdej pętli:

 • 1+ - Zwiększa to o 1
 • :0\:: - Pcha rzeczy, aby stos wyglądał tak: bottom [N, 0, N, N, N] top
 • '`j'@ - Sprawdza, czy licznik jest większy niż 26
  • j'@- Jeśli tak, przeskakujemy 'i wychodzimy za pomocą@
  • j'@- Jeśli nie, wykonujemy polecenie ', które wypycha wartość ASCII @na stos

Teraz stos wygląda następująco: bottom [N, 0, N, N, 64] top

 • +\- Dodaje, a następnie przełącza górną 2: za bottom [N, 0, (N+64), N] top pierwszym razem jest to ASCII 65 lubA
 • k:- Duplikuje drugi z najwyższych (N+1)czasów - teraz są (N+2)wartości (N+64)na stosie (plus te Ni 0wcześniej)
 • $$- Wyrzuć 2 najwyższe wartości - teraz są tylko Nwartości(N+64)
 • >:#,_- Drukuje każdą najwyższą wartość, aż dojdzie do 0- oznacza to, że Nkopie (N+64)są drukowane
 • $- Wyrzuca 0- Teraz stos jest sprawiedliwyN
 • a, - Drukuje enter

I to się powtarza


Podoba mi się, jak użyłem @obu do zakończenia programu i do dodania do licznika.


@JamesHolderness Yep. Dzięki za złapanie tego!
MildlyMilquetoast

7

Rubin , 32 30 bajtów

-2 bajty dzięki @EricDuminil.

27.times{|n|puts (n+96).chr*n}

Wypróbuj online!


1
Doskonały. Zgodnie z komentarzem OP, końcowe / wiodące znaki nowej linii są dozwolone. W takim przypadku 27.times{|n|puts (n+96).chr*n}byłoby poprawne z 30 bajtami
Eric Duminil

6

JavaScript (ES6), 54 bajty

f=(n=9)=>++n<36?n.toString(36).repeat(n-9)+`
`+f(n):''

O.innerText = f()
<pre id=O></pre>


6

Excel VBA, 38 bajtów

Korzystanie z okna natychmiastowego. :)

[A1:A26]="=REPT(CHAR(96+ROW()),ROW())"

Ach Mój błąd. Myślałem, że to Excel, ponieważ użyłem Funkcji Excela za pomocą Natychmiastowego okna.
remoel

Możesz usunąć bajt, usuwając terminal"
Taylor Scott


5

Rubinowy, 38 bajtów

Zwraca tablicę ciągów

->{(a=*?a..?z).map{|x|x*-~a.index(x)}}

-5 bajtów dzięki całkowicie ludzkiemu

* -11 bajtów dzięki doskonałemu golfowi Jordana.


To tylko 48 bajtów według mojej liczby .
Jordania

1
W ogóle nie potrzebujesz "\n"; putsrobi to za ciebie (choć dla przyszłego odniesienia $/jest o 2 bajty krótszy) - ale możesz się go putscałkowicie pozbyć, jeśli zrobisz z niego lambda, która zwraca tablicę wierszy. Możesz także zmienić a=[*?a..?z];puts a.mapna puts (a=*?a..?z).mapi x*(a.index(x)+1)na x*-~a.index(x). Wszystko razem to 38 bajtów .
Jordan

38-bajtowa wersja działa dobrze na TiO (patrz link w poprzednim komentarzu). Zauważ, że (a=*?a..?z)jest w bloku, a nie w części argumentów lambda.
Jordan


4

MATL, 9 bytes

2Y2"@X@Y"

Try it online!

Wyjaśnienie

2Y2   % Push string 'abc...z'
"    % For char in that string each
 @   %  Push current char
 X@  %  Push iteration index (1-based)
 Y"  %  Run-length decoding: repeat char that many times
    % Implicit end. Implicit display

Do you know why & can't be used to duplicate and transpose 2Y2?
Stewie Griffin

@StewieGriffin & doesn't actually duplicate and transpose, although it sometimes produces the same result as that. What it does is modify the number of inputs/outputs of the next function. For example, if you use &+, the + function now takes one input instead of two, and outputs the sum of the input with itself transposed. But that's only because that's how + work with 1 input (same for =, > and some others)
Luis Mendo


4

Jelly,  5  4 bytes

sneaky Python implementation abuse

-1 byte thanks to Adám (outputting a list of lines has been allowed; as, now, has writing a function rather than a program)

Øa×J

A niladic link that returns a list of strings, the lines
(to print it with the newlines as a full program just add Y back in).

Try it online! (the footer calls the link as a nilad (¢) and gets the Python representation of the result (ŒṘ) for clarity as the default full-program behaviour would smash the result together like abbccc...)

How?

Øa×J - main link: no arguments
Øa  - yield the alphabet = ['a','b','c',...,'z']
  J - range of length  = [1,2,3,...,26]
 × - multiplication   = ["a","bb","ccc",...,"zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz"]
   - (Python multiplication lengthens chars to strings - not usually a Jelly thing)

1
Adám

hmm, maybe - we may "output" a list of lines, but we must "create a program" - when running as a program the output of the four byter is smashed to have no indication of it's list nature.
Jonathan Allan

program or function
Adám

4

MATL, 11 bytes

2Y2t!g*!YRc

Try it online!

Uses broadcast multiplication with ones to get a big square 26x26 matrix of the desired letters. Next, the lower triangular part is taken, and implicitly printed.

Also 11 bytes:

2Y2!t~!+YRc % Using broadcast addition with zeroes
2Y2!l26X"YR % Using 'repmat'

@StewieGriffin I was actually halfway commenting on your Octave answer on the coincidence of coming up with the same solution.
Sanchises

4

Javascript, 87 bytes, 72 bytes (A lot of thank to @steenbergh)

My first answer too:

for(i=1,j=97;j<123;){console.log(String.fromCharCode(j++).repeat(i++))};

Welcome! Looks like you can shorten it a bit by removing the spaces around ind=1at the start, the semicolon after i<123 and the final semicolon. also, please make your header slightly more clear by stating language - bytecount, prefixed with a #.
steenbergh

You can save six bytes by dropping j altogether: for(i=1;i<27;){console.log(String.fromCharCode(i+96).repeat(i++))}
steenbergh

@steenbergh thank you once again, your how kind you are to help me.
NTCG

4

Japt, 9 7 bytes

Outputs an array of lines

;C¬Ëp°E

Try it


Explanation

Split (¬) the lowercase alphabet (;C) to an array of characters, map over the array (Ë) and repeat (p) the current element by the current index (E) incremented (°) times.


Exactly what I had, except I used ®p°Y
ETHproductions

3

Pip, 9 bytes

FczPcX++i

Try it online!

In pseudocode, this is

For-each c in z
  Print (c string-multiply ++i)

where z is preset to the lowercase alphabet and i is preset to 0.


Map-based solutions take one extra byte because they need the -n flag to display on multiple lines:

{aX++i}Mz
B X_+1MEz

3

Acc!!, 66 bytes

Count i while 26-i {
Count j while i+1-j {
Write 97+i
}
Write 10
}

Try it online!

With comments

# Loop i from 0 to 25
Count i while 26-i {
  # Loop j from 0 to i (inclusive)
  Count j while i+1-j {
    # Print a letter
    Write 97+i
  }
  # Print a newline
  Write 10
}


3

R, 38 bytes

A relatively uninteresting answer. Iterate for i from 1 to 26, print the ith letter of the alphabet i times (with an implicit line break).

for(i in 1:26)print(rep(letters[i],i))

Try it online!

A more interesting approach might be to use something like the following:

cat(letters[(1:351*2)^.5+.5])

This gives us all the letters in the right amount, but no linebreaks. Perhaps someone smarter than me can figure out a way to use that to make a golfier answer.


2
I'm not sure how to use your second approach, either, but I know that rep(letters, 1:26) is much shorter...
Giuseppe

@Giuseppe Hah! Like I said, "someone smarter than me" is definitely needed.
rturnbull3

PHP, 47 46 bytes

for($c=a;$i<26;)echo"
",str_pad($c,++$i,$c++);

or

for($c=a;$i<26;)echo str_pad("
",++$i+1,$c++);

Run with -nr or try it online.


3

J, 18 17 bytes

a.{~(#"0+&96)i.27

Explanation:

       i.27   - list of integers 0 - 26
   (  +&96)     - adds 96 to the above list (starting offset of 'a')
   #"0        - copies the right argument left argument times 
 {~          - select items from a list (arguments reversed)
a.           - the whole alphabet


#"0 +&96 is a hook, which means that at first +96 is applied to the list i.27,
resulting in a list 96, 97, 98... 122, then #"0 is applied to this result. 
So it is evaluated as ((i.27)#"0(96+i.27)){a:

Try it online!3

Octave, 25 24 bytes

['',tril((x=65:90)'+~x)]

Try it online!

Saved one byte thanks to Giuseppe who informed me that OP allows upper case letters.

Explanation:

Create a vector x with the ASCII-values of the upper case alphabet, and transpose it. Add the negated x (thus 26 zeros, in a row vector, in order to create a grid with (the ASCII-values of):

AAAA
BBBB
CCCC

Take the lower triangular matrix and convert to characters by concatenating with the empty string.


3

C (gcc), 48 bytes 50 bytes

Re-runnable version, as per cleblanc and Steadybox in the comments below.

s[9];main(i){for(;i<27;)puts(memset(s,i+95,i++));}

Try it online!


1
Nice answer. I think your function will fail the next time it's called and according to this link it should be re-useable; codegolf.meta.stackexchange.com/questions/4939/…
cleblanc

Here's a fixed version in 50 bytes: s[9];main(i){for(;i<27;)puts(memset(s,i+95,i++));} Still beats my answer by a few bytes :)
Steadybox


3

Japt, 17 16 11 bytes

-5 bytes thanks to Oliver

In ISO-8859-1

;26ÆCgX pXÄ

Not the best score, but I'm still a novice. Any suggestions are very welcome.

Outputs list of lines, as OP allowed. Link contains 3 bytes more for newlines.

Try it online!

;           - Use string variables
 26          - Literal 26
  Æ          - For range 0..26
  C         - Alphabet
   gX        -     . character at index X
    pXÄ      - Duplicate X+1 times
            - End function (implicit)

1
Nice! 1oBÊÄ can be replaced by 26õ. You can save a couple more bytes by doing something like ;26ÆCgX pXÄ
Oliver

@Oliver How the heck I didn't see that 26 is shorter than alphabet length?! Thanks. Also, my bad I didn't found that o takes the f argument...
RedClover
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.