Sztuka ASCII dla interfejsu użytkownika torrent


30

Problem

Odtwórz interfejs użytkownika z programu torrent

Bez danych wejściowych wypisz następujące dane:

+----------+----------+----------+
|a.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|b.exe 10% |#     |leeching |
+----------+----------+----------+
|c.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|d.exe 20% |##    |leeching |
+----------+----------+----------+
|e.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|f.exe 30% |###    |leeching |
+----------+----------+----------+
|g.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|h.exe 40% |####   |leeching |
+----------+----------+----------+
|i.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|j.exe 50% |#####   |leeching |
+----------+----------+----------+
|k.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|l.exe 60% |######  |leeching |
+----------+----------+----------+
|m.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|n.exe 70% |#######  |leeching |
+----------+----------+----------+
|o.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|p.exe 80% |######## |leeching |
+----------+----------+----------+
|q.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|r.exe 90% |######### |leeching |
+----------+----------+----------+
|s.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|t.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|u.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|v.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|w.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|x.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|y.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|z.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+

postępy w programach są:

b=10% d=20% f=30% h=40% j=50% l=60% n=70% p=80% r=90%

ilość #programów dla pijawek wynosiprogress/10

reszta ma seedingpełne paski postępu.

Zasady

 • Wiodące i końcowe znaki nowej linii są dozwolone.
 • Dopuszczalne i wiodące spacje są dozwolone, o ile nie zmieniają kształtu wyniku.
 • standardowe wyjście i funkcje dla wyjścia dozwolone.
 • Najkrótszy kod w bajtach wygrywa

5
Wiesz, że pobieranie .exez torrentów nie jest najmądrzejszą rzeczą do zrobienia, co?
RobAu

14
@RobAu, jak inaczej miałbym uzyskać, f.exenie mogę znaleźć jego kopii nigdzie indziej.
LiefdeWen

9
f.exepochodzi z f_readme.txtnapisem „uruchom jako administrator”. Wydaje się legit.
Magic Octopus Urn

@RobAu Nie wiedziałem, rutynowo pobieram dystrybucje Linuksa, które zawierają pliki wykonywalne, w tym niektóre instalujące programy ładujące z torrentami!
Pascal Cuoq

Odpowiedzi:


5

Węgiel, 98 85 83 bajtów

F³B⁻³⁴×¹¹ι³M↘ .exeM⁶→×#χ|seeding⸿F²⁵C⁰¦²↗Fβ↓⁺ι-F⁹«J⁷⁺³×⁴ι⁺⁺ι¹0% |#P⁺× ⁹|leeching×#ι

Myślałem, że skopiowanie szablonu pozwoli mi zaoszczędzić sporo kodu, ale wszystko wydaje się w jakiś sposób sumować, chociaż udało mi się zapisać 13 bajtów za pomocą pojedynczej pętli, aby naprawić 9 wierszy pijawek. Wyjaśnienie:

F³B⁻³⁴×¹¹ι³       Make the top row of boxes
M↘ .exeM⁶→×#χ|seeding⸿ Print .exe, the 10 #s and seeding
F²⁵C⁰¦²         Make 25 copies of the boxes
↗Fβ↓⁺ι-         Put the letters in at the start
F⁹«           For the 9 leeching files
  J⁷⁺³×⁴ι       Move the cursor to the percentage column
  ⁺⁺ι¹0% |#      Print the percentage and the first # of progress
  P⁺× ⁹|leeching    Erase the rest of the progress and change the status
  ×#ι         Print the desired amount of progress

(Uwaga dodatkowa: Wydaje mi się, że odkryłem błąd w Charcoal; |jest postacią ASCII, ale dla celów tego też jest liczony jako strzałka Multiprint, więc nie możesz tego Multiprintzrobić).


Nie jest to błąd, możesz go uciec, jeśli chcesz
tylko ASCII,

@ Tylko ASCII Ach, prawda, niestety deverbosifier tego nie wie.
Neil

O, prawda, dziękuję za przypomnienie
tylko o ASCII

12

Perl 5 , 130 bajtów

print$e=("+"."-"x10)x3 ."+
";printf"|$_.exe%4s |%-10s|%-9s |
$e",$|--&&$@++<9?("$@0%","#"x$@,leeching):("","#"x10,seeding)for a..z

Wypróbuj online!

Oczekuję, że istnieje kilka bajtów, które można zagrać w golfa, ale zabrakło mi inspiracji.

Krótkie wyjaśnienia:
$ezawiera linię separacji ( +----------+----------+----------+); jego konstrukcja jest prosta ( ("+"."-"x10)x3 ."+\n").
Następnie przeglądam znaki od ado z:
Za każdym razem drukuj "|$_.exe%4s |%-10s|%-9s |\n$e; jest to standard printfz symbolami zastępczymi dla łańcuchów ( %s) i łańcuchów lewych ( %-9s).
jeśli $|--&&$@++<9jest prawdą ( $|jest specjalną zmienną zawierającą 0 lub 1, a jej zmniejszenie zmienia wartość), to wartość procentowa nie wynosi 100%, a trzy wartości na wydruku są "$@0%","#"x$@,leeching( $@0%tak naprawdę $@ . "0" . "%"- pamiętaj, że $@została zwiększona wcześniej) , w przeciwnym razie trzy wartości to "","#"x10,seeding).


6

Python 2 , 182 177 bajtów

Dzięki @officialaimm za golenie 5 bajtów poprzez zmianę formatu warunku.

r=("+"+10*"-")*3+"+"
for i in range(26):z=i/2+1;print r+"\n|"+chr(97+i)+".exe "+["  |"+10*"#"+"|seeding ",`10*z`+"% |"+z*"#"+(10-z)*" "+"|leeching"][i%2and i<19]+" |"
print r

Wypróbuj online!1
Miły! Widziałem to kilka razy, ale nie pomyślałem o użyciu go w tym przypadku. Czy mogę zaktualizować swoją odpowiedź o Twoje rozwiązanie?
Fedone

Oczywiście możesz to zaktualizować. ;)
officialaimm


6

SOGL V0.12 , 90 89 88 bajtów

ēz{L┌* +3ΟQķ|;o".exe ”oēI»L*"% |”e» #*lLκ@*"┌5%8'Ω⅞█≡θ¹‘++++e'³>e2\+?X"⅓m÷Ko→∆)№(¤^▒«‘}o

Wypróbuj tutaj!

Wyjaśnienie:

ē                 push variable E (default = input, which default is 0) and increase it after (next ē call will result in 1, or next e call - 2)
 z{                iterate over the lowercase alphabet
  L┌*              push 10 dashes
    +             push "+"
    3Ο            encase 3 copies of the dashes in pluses
     Q            output in a new line, without popping and without disabling auto-output
      ķ|           output in a new line "|"
       ;o          output the current iteration (the alphabet letter)
        ".exe ”o      output ".exe "
            ē     push E and increase the variable after
            I     increase it
             5*    multiply by 5 (every 2 ē calls this gets called)
              "% |” push "% |"

e»                 push (E)/2
  #*                get that mant "#"s
   l               get the length of that string
   Lκ              push 10-length
    @*             push that many spaces
     "..‘           push "|leeching |"
       ++++         add all those strings on the stack together ((e+1)*5, "% |", "#..#", " .. ", "|leeching |") (done this way to leave the "+-+-+-+" on the stack)
         e'³>       push e>19
           e2\      push e divides by 2
             +     add together (here works like OR)
             ?     if that then
              X     remove the added-together string
              "..‘   push "  |##########|seeding  |"
                }  END
                 o output POP (either the added string or full/seeding version)
implicitly output POP (since none of tTpP were called), which is the separator line

SOGL bije .... Węgiel drzewny ?!
Pan Xcoder,

1
@ Mr.Xcoder To najczęstszy scenariusz imo.
Erik the Outgolfer

Dlaczego głosowanie negatywne?
dzaima

4

JavaScript, 232 230 228 226 bajtów

(s='+----------'.repeat(3),p=0)=>[...'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'].map((c,i)=>(b=i%2,p=b?p+10:p,x=b&p<91,`${s}+'
|${c}.exe ${x?p+'%':'  '} |${'#'.repeat(x?p/10:10).padEnd(10)}|${x?'leeching':'seeding '} |`)).join`
`+`
${s}+`
 • -2 bajty dzięki @Stephen S - Korzystanie z domyślnych parametrów funkcji
 • -2 Bajty dzięki OP - Zastępowanie niektórych spacji
 • -2 bajty dzięki @Shaggy - Destrukturyzacja łańcucha alfabetu

Próbny


Brakuje ostatniego wiersza. Ponadto przesłanie i fragment kodu różnią się; Na przykład brakuje „pijawek” w zgłoszeniu.
Kudłaty

@Shaggy Odpowiedź zaktualizowana - Dziękujemy za śledzenie
Weedoze

-2 bajty, przesuwając si pustawiając domyślne parametry funkcji, eliminując potrzebę ()s wokół ciała funkcji: Fiddle
Stephen

Nie jestem pewien, ale czy nie możesz zmienić ${x?'leeching ':'seeding '}|na następujące ${x?'leeching':'seeding '} |:?
LiefdeWen

@LiefdeWen Masz rację! Dzięki
Weedoze

3

PHP , 179 bajtów

bez wkładu

for($a=a;$x<53;++$x&1?:$a++)printf($x&1?"
|$a.exe%4s |%-10s|%-10s|
":str_pad("",34,"+----------"),($y=$x%4>2&$x<36?++$z:"")?$y."0%":"",str_repeat("#",$y?:10),$y?leeching:seeding);

Wypróbuj online!

PHP , 176 bajtów

z wejściem

for($a=a;$x<53;)printf($x&1?"
|$a.exe%4s |%-10s|%-10s|
":str_pad("",34,"+----------"),($y=strstr($argn,++$x&1?:$a++)[2])?$y."0%":"",str_repeat("#",$y?:10),$y?leeching:seeding);

Wypróbuj online!


Zaoszczędź 9 bajtów z pierwszej wersji: usuń ++z ++$x&1(-2), użyj $y=++$x%4|$z>9?"":++$z."0%"jako drugiego printfparametru (-9) i wstaw $zprzed :10(+2)
Titus

2

Python 3 , 255 bajtów

Jestem pewien, że można to zagrać w golfa, aktualizacja wkrótce:

e,l='.exe ',('+'+10*'-')*3+"+";print(l)
for i in zip(['|'+chr(z)+e+'  |'+"#"*10+'|seeding  |'if z%2or z>115else'|'+chr(z)+e+str((z-96)//2*10)+'% |'+(z-96)//2*"#"+(10-(z-96)//2)*" "+"|leeching |"for z in range(97,123)],[l]*26):print(i[0],i[1],sep="\n")

Wypróbuj online!


zamiast leeching |i seeding |czy nie możesz go zmienić na leechingi seeding +" |"?
LiefdeWen

@LiefdeWen Obawiam się, że to 8 bajtów dłużej ...
Pan Xcoder

Chodź, „aktualizujesz wkrótce”? W każdym razie 246 bajtów z ikoną listy i / lub .
user202729,

Ponadto //2*10jest sprawiedliwy *5i 10-(z-96)//2sprawiedliwy 58-z//2.
user202729,


2

Java (OpenJDK 8) , 244 229 228 227 226 224 222 218 217 bajtów

o->{String x="----------+",z="+"+x+x+x,s=z;for(int c=96,p;++c<123;s+=s.format("%n|%c.exe%4s |%-10s|%-10s|%n"+z,c,p>9?"":p+"0%","##########".substring(0,p),p>9?"seeding":"leeching"))p=(p=c/2-48)>9|c%2>0?10:p;return s;}

Wypróbuj online!

-2 bajty dzięki @KevinCruijssen!


Twoje leechingi seedingsą wyrównane do prawej.
LiefdeWen

Wow, szybki komentarz! Właśnie zobaczyłem po opublikowaniu i byłem zajęty jego naprawą: p
Olivier Grégoire

Przepraszam, że jestem nuissance, po prostu jestem podekscytowany widząc dobry czytelny
LiefdeWen

Utrapienie? Nie, nie byłeś :)
Olivier Grégoire

1
Dangit .. Kiedy naprawiałem i dodawałem wyjaśnienie do mojej odpowiedzi, pobiłeś mnie do tego .. I 34 bajty krótsze, mógłbym dodać .. Widzę pewne podobieństwa, ale sprytne użycie .formati 0%, +1! Btw, możesz s=zo->{String x="----------+",z="+"+x+x+x,s=z;for(int c=96,p;++c<123;)s+=s.format("%n|%c.exe %3s |%-10s|%-10s|%n"+z,c,(p=(c%2>0|c/2-48>10)?10:c/2-48)<10?p+"0%":"","##########".substring(0,p),p<10?"leeching":"seeding");return s;}
pograć w

2

Python 2 , 172 170 162 bajtów

-8 bajtów dzięki Lynn

for i in range(2,28)+[id]:print('+'+'-'*10)*3+'+';a=i/2;b=i%2*(i<20);print('|'+'%-10s|'*3)%('%c.exe '%(95+i)+'%d0%%'%a*b,'#'*(a*b or 10),'sleeeedcihnign g'[b::2])

Wypróbuj online!


162 i wyjdź przez awarię: tio.run/…
Lynn

1

Braingolf , 673 655 bajtów

9..#+[#-]#+[#-]#+[#-]"+
|"!&@V"a.exe   |"!&@V9[##]"|seeding  |
"!&@v!&@v<1+>!&@V8##[# ]"|leeching |
"!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<$_##>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<$_##>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<$_##>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<$_##>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<$_##>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<<$_##>>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<<<$_##>>>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<<<<$_##>>>>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<<<<<$_##>>>>>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv$_!&@;

Wypróbuj online!

Powiedziałem to wcześniej i powtórzę: Braingolf jest zły w sztuce ASCII.

Przynajmniej jest to tylko 1/3 bajtów, które zajęłoby zakodowanie danych wyjściowych


1

V , 107 bajtów

¬azÓ./|&.exeò
ddÎAµ |±°#|seeding³ |
ÙÒ-4ñr+11lñddç^/P
jp4G9ñ8|R00%3l10r llRleeching4jñV{10g
çä/WylWl@"r#

Wypróbuj online!

Hexdump:

00000000: ac61 7ad3 2e2f 7c26 2e65 7865 f20a 6464 .az../|&.exe..dd
00000010: ce41 b520 7cb1 b023 7c73 6565 6469 6e67 .A. |..#|seeding
00000020: b320 7c0a d9d2 2d34 f172 2b31 316c f164 . |...-4.r+11l.d
00000030: 64e7 5e2f 500a 6a70 3447 39f1 387c 5230 d.^/P.jp4G9.8|R0
00000040: 3025 1b33 6c31 3072 206c 6c52 6c65 6563 0%.3l10r llRleec
00000050: 6869 6e67 1b34 6af1 567b 3130 6701 0ae7 hing.4j.V{10g...
00000060: e42f 5779 6c57 6c40 2272 23       ./WylWl@"r#

1

Japt , 121 bajtów

;'++(-p10 +'+ ³
1
U+R+C£W=Yv ªY>20?10:Y¥1?1:V±1"|{X}.exe {4î hW>9?S:W+"0%"}|{10î h'#pW}|{10î hW<10?`äƒÊA`:`Ð:ˆg`}|"+R+U+R

Wypróbuj online!1

T-SQL, 238 bajtów

DECLARE @ INT=1,@D CHAR(11)='+----------'L:PRINT @D+@D+@D+'+
|'+CHAR(@+96)+'.exe '+IIF(@%2=0AND
@<20,CONCAT(@/2,'0% |',REPLICATE('#',@/2),SPACE(10-@/2),'|leeching |'),'  |##########|seeding  |')SET @+=1IF @<27GOTO L
PRINT @D+@D+@D+'+'

Rozwiązanie proceduralne, sformatowane:

DECLARE @ INT=1, @D CHAR(11)='+----------'
L:
  PRINT @D + @D + @D + '+
|' + CHAR(@+96) + '.exe ' + 
  IIF(@%2=0 AND @<20, 
    CONCAT(@/2,'0% |',REPLICATE('#',@/2),SPACE(10-@/2),'|leeching |'),
    '  |##########|seeding  |')
  SET @+=1
IF @<27 GOTO L
PRINT @D + @D + @D + '+'

Wszystko w pętli (aż do SET) jest częścią tej samej instrukcji PRINT, w tym podział wiersza wewnątrz pierwszego literału łańcucha.

Pracuję nad rozwiązaniem opartym na zestawie (utwórz i wypełnij tabelę, a następnie wybierz z niej WYBIERZ), ale nie jestem pewien, czy będzie ona mniejsza, czy nie.


1

Java 8, 271 263 262 bajtów

o->{String a="+----------",b=a+a+a+"+\n",r=b;for(int c=96,t;++c<123;r+="|"+(char)c+".exe "+(t>0?(c/2-48)+"0%":"  ")+" |##########".substring(0,t>0?c/2-46:12)+"     |".substring(t>0?c/2-49:9)+(t>0?"leeching":"seeding ")+" |\n"+b)t=c<115&c%2<1?1:0;return r;}

Wszystkie te problemy za nic ..>.>;)
( Krótsza odpowiedź Java autorstwa @ OliverGrégoire .)

Wyjaśnienie:

Wypróbuj tutaj.

o->{            // Method with unused Object parameter and String return-type
 String a="+----------",b=a+a+a+"+\n",
              // Temp String "+----------+----------+----------+\n"
     r=b;       // Result-String
 for(int c=96,t;++c<123  // Loop from 'a' to 'z':
   ;          //  After every iteration:
    r+=         //   Append the result-String with:
     "|"        //   A literal "|"
     +(char)c     //   + the character
     +".exe "     //   + literal ".exe "
     +(t>0?      //   If the current character is below 's' and even unicode:
      (c/2-48)+"0%"  //    + the percentage
     :        //   Else:
      "  ")     //    + the spaces
     +" |##########"  //   + the progress bar
      .substring(0,  //    By using a substring from 0 to 
       t>0?     //    If the current character is below 's' and even unicode:
       c/2-46    //     'b' = 3; 'd' = 4; 'f' = 6; etc.
       :       //    Else:
       12)     //     12 (the entire progress bar)
     +"     |"   //   + spaces after the progress bar
      .substring(   //    By using a substring from
       t>0?     //    If the current character is below 's' and even unicode:
       c/2-49    //     'b' = 0; 'd' = 1; 'f' = 2; etc.
       :       //    Else:
       9)      //     9 (all the spaces)
     +(t>0?      //   If the current character is below 's' and even unicode:
      "leeching"   //    + literal "leeching"
     :        //   Else:
      "seeding ")   //    + literal "seeding "
     +" |\n"     //   + literal " |" + new-line
     +b)        //   + `b` ("+----------+----------+----------+\n")
 t=c<115&c%2<1?      //  If the current character is below 's' and even unicode:
   1           //  `t` = 1
  :           //  Else:
   0;          //  `t` = 0
              // End of loop
 return r;        // Return the result-String
}             // End of method

Użyj charzamiast intw pętli. Pozwala ci to nie rzucać go później. tmożna zainicjować i ponownie zainicjować do zera, a +=następnie. Powinno być jeszcze krótsze.
Olivier Grégoire

@ OlivierGrégoire To właściwie 2 bajty dłużej. inti (char)& t=...;vs char& {t=1;t*=...;}. Chyba że coś mi umknie.
Kevin Cruijssen

Nie, niczego ci nie brakuje, to był mój pomysł. Nie wziąłem pod uwagę innych części twojego kodu.
Olivier Grégoire

1

Zwykły TeX, 306 bajtów

\let\a\advance\def\b{+\r{\r-9-+}3\par}\def\s{\r~5|\r\#9\#|seeding\r~3|}\def\r#1#2{{\i0\loop#1\a\i1
\ifnum\i<#2\repeat}}\newcount\i\i`a\newcount\j\j1\tt\loop\b|\char\i.exe\ifodd\i\s\else\ifnum\i<`s\
\the\j0\%~|\r\#\j{\j-\j \a\j10 \r~\j}\a\j1|leeching\r~2|\else\s\fi\fi\endgraf\a\i1 \ifnum\i<`\{\repeat\b\bye

Ungolfed z kilkoma wyjaśnieniami:

\let\a\advance
\def\b{+\r{\r-9-+}3\par}%      The bar between rows: '+' + 3*(9*'-' + '-' + '+') + '\n'
\def\s{\r~5|\r\#9\#|seeding\r~3|}% The common part for seeding lines, similar to \b
\def\r#1#2{{%            Macro for repeating #1 #2 times
% Note the local grouping here which is needed for nested \loops and allows us to reuse the global \i
 \i0%
 \loop
  #1%
  \a\i1 %
  \ifnum\i<#2%
  \repeat%
}}%                 
\newcount\i \i`a%          Counter for ASCII values of letters, start with 'a'
\newcount\j \j1%          Counter for percentages; shorter than modulo tricks
\tt
\loop
 \b|\char\i.exe%
 \ifodd\i
  \s%               Odd lines are seeding lines
 \else
  \ifnum\i<`s\ %         Even line up to 'r'
   \the\j0\%~|\r\#\j%      Print percentage and progress bar
   {\j-\j \a\j10 \r~\j}%     10-\j spaces after the progress bar
   \a\j1%
   |leeching\r~2|%
  \else
   \s%              There's no \ifeven, hence the repetition here
  \fi
 \fi
 \endgraf%             Print '\n'. \par doesn't work here, because \loop isn't a \long macro
 \a\i1
 \ifnum\i<`\{%           Repeat until \j <= 'z'
\repeat
\b
\bye

1

05AB1E , 120 bajtów

AS".exe"«'A17×S9L‚ζJJðK€H©T*т%εD0Q_i'%«ëð3×}}‚ζεðýð«}®'#×T®-úí"leeching seeding  "Tô®TQè)ζ'|ýε'|.ø}õ.ø'-T∍'+«3×'+ì¶.øý

Wypróbuj online!


Jest o wiele za dużo gry w golfa, opublikuję wyjaśnienie, gdy będę miał mniej niż 90 bajtów.


1

Stax , 53 68 64 bajtów

â"{≤╞c~£ÿτδ¬│∙}Dgoô₧»öÖ#9▌ó♂i◘ÿkùâGCå`è╙/♠Gδb,φW0EqΔ┘δth½àJZ¿l╦#

Uruchom i debuguj

Po rozpakowaniu i bez golfa wygląda to tak.

'+'-A*+34:mQ
VaF
 '|p
 ".exe "+
 |;i^hA?X 
 $.0%+
 xA<Y*+G
 '#x*G
 `Qz/"D?d=T"`jy@G
 zP
 Q
}A(p'|p

Pamiętaj, że jeśli użyjesz przycisku „Golf” do usunięcia białych znaków i komentarzy z rozwiniętego rozwiązania, niepoprawnie podwoi to }. Jeśli usuniesz dodatkowy znak, będzie on nadal działał poprawnie.


1

C (gcc) , 217 211 bajtów

-6 bajtów dzięki pułapkowi cat

#define B"+----------"
f(p){for(char*a,*l=" bdfhjlnpr",i=97;puts(B B B"+"),i<'{';printf("|%c.exe %.*d%s |%-10.*s|%s |\n",i++,!!a,p%10,a?"0%":"  ",p=a?a-l:10,"##########",a?"leeching":"seeding "))a=index(l,i);}

Wypróbuj online!


0

/// , 264 bajtów

/~/\/\///!/---~@/!!!-~$/@+@+@~</+
|~>/|
+~(/###~*/ ~}/|leeching*~[/.exe ~;/0% |~{/[**|(((#|seeding* ~]/>$</+$<a{]b[1;# ****}]c{]d[2;##****}]e{]f[3;( ***}]g{]h[4;(#***}]i{]j[5;(## **}]k{]l[6;((**}]m{]n[7;#((* }]o{]p[8;##((*}]q{]r[9;((( }]s{]t{]u{]v{]w{]x{]y{]z{>$+

Wypróbuj online!

Działa poprzez zdefiniowanie zestawu zamienników i użycie ich do zastąpienia większej liczby znaków niż są.


0

Mathematica, 274 bajty

a=Alphabet[];n=StringPadRight;o=ToString;Column@Join[Row/@Table[{g="+----------+----------+----------+\n","|"<>o@a[[i]]<>".exe ",If[EvenQ@i&&i<20,s=o[5i]<>"% ";k="|"<>Table["#",i/2];f="leeching";,k="|##########";f="seeding";s="  "];s,n[k,11]<>"|",n[f,10],"|"},{i,26}],{g}]

0

Węgiel , 154 149 143 130 103 bajtów

A⁵δFβ«F³«+χ»+⸿A∨﹪δ²›δ⁹⁵θ|ι.exe⎇θ… ⁵⁺⁺ δ% ⁰|⎇θ…#χ⁺…#∕δχ… ⁻χ∕δχ⎇θ|seeding  |⸿↧|leeching |⸿A⁺⁵δδ»F³«+χ»+

Wypróbuj online! (Link do pełnej wersji.)

 • 27 bajtów oszczędza dzięki mistrzowskim technikom węglowym Neila.

Możesz zapisać cały ładunek bajtów, używając \\r: Wypróbuj online! . Zauważ, że wstawiłem fikcyjne operacje, ponieważ nie otrzymuję żadnych separatorów.
Neil

@ Rzeczywiście, wydaje się, że kolejne wydruki są krótsze niż sumowanie fragmentów i drukowanie całego łańcucha. Nie wspominając już o \rsztuczce, nie wiedziałem o tym.
Charlie

0

Bubblegum , 150 bajtów

00000000: e007 3d00 8c5d 0015 8b71 ec14 6414 8031 ..=..]...q..d..1
00000010: 7fc3 2b24 3568 ca81 7ab5 363e c3b7 f500 ..+$5h..z.6>....
00000020: c926 d3f0 55d9 926f 75a8 f8d0 806f 1f12 .&..U..ou....o..
00000030: d71f b824 7e75 a7f2 544f 0364 ee5e 98be ...$~u..TO.d.^..
00000040: a327 c36c 2ff1 8e6e df94 858e 82d0 d9da .'.l/..n........
00000050: 77d6 fac6 5548 64aa 7a29 78fa 6886 3c85 w...UHd.z)x.h.<.
00000060: 0494 905e 74de a209 e927 42c8 418d 8250 ...^t....'B.A..P
00000070: ee39 c16b a4c2 9add 0b17 f8b0 9984 9aa8 .9.k............
00000080: defb 2875 31a9 c136 0ec2 6f28 9f8c 9990 ..(u1..6..o(....
00000090: 10d4 0000 0d0a              ......

Wypróbuj online!


0

Perl6, 225 219

my&f={say ("+"~"-"x 10)x 3~"+"};my&g={f;my$b=$^c>9??"  "!!$c*10~"%";say "|$^a.exe $b |{'#'x$c}{' 'x(10-$c)}|$^d |"};my \s="seeding ";for 1..9 {g chr(95+2*$_),10,s;g chr(96+2*$_),$_,"leeching"};g $_,10,s for "s".."z";f

0

Lua, 380 bajtów

s=string.gsub
r=string.rep
function l(i)return".exe "..i.."0% |"..r("#",i)..r(" ",10-i).."|leeching |\n"end
print((s(s("Z|aY|b"..l(1).."Z|cY|d"..l(2).."Z|eY|f"..l(3).."Z|gY|h"..l(4).."Z|iY|j"..l(5).."Z|kY|l"..l(6).."Z|mY|n"..l(7).."Z|oY|p"..l(8).."Z|qY|r"..l(9).."Z|sY|tY|uY|vY|wY|xY|yY|zY","Y",".exe   |##########|seeding  |\nZ"),"Z","+----------+----------+----------+\n")))

Używa gsubdo tworzenia dzielników rzędów i rzędów wysiewu. lgeneruje rzędy pijawek. Zmiana nazwy gsubi repzapisywanie większej liczby bajtów.


0

Jstx , 126 bajtów

►-○EO.♥/(:►+:1►+;+₧D0%4►|22♫♥φézï2♂bdfhjlnpr♀*U!↑)☺:♣<!,♂% |♀:2&₧#=-₧#/')▬►#◙')§► ◙21♫♠~√╫WσΓÇ2◙↓♫♥¿Ç~√₧#/►#:1♫♣~√▐┬╞¿:2◙►|41%

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

►-     # Push literal -
○      # Push literal 9
E      # Push the second stack value the absolute value of the first stack value times.
O      # Collapse all stack values into a string, then push that string.
.      # Store the first stack value in the d register.
♥      # Push literal 3
/      # Enter an iteration block over the first stack value.
(      # Push the value contained in the d register.
:      # Push the sum of the second and first stack values.
►+     # Push literal +
:      # Push the sum of the second and first stack values.
1      # End an iteration block.
►+     # Push literal +
;      # Push the difference of the second and first stack values.
+      # Store the first stack value in the a register.
₧D     # Push literal abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0      # Enter an iteration block over the first stack value and push the iteration element register at the beginning of each loop.
%      # Push the value contained in the a register.
4      # Print the first stack value, then a newline.
►|     # Push literal |
2      # Print the first stack value.
2      # Print the first stack value.
♫♥φézï   # Push literal .exe 
2      # Print the first stack value.
♂bdfhjlnpr♀ # Push literal bdfhjlnpr
*      # Push the value contained in the iteration element register.
U      # Push a true if the second stack value contains the first stack value, else false.
!      # Push a copy of the first stack value.
↑      # Enter a conditional block if first stack value exactly equals true.
)      # Push the value contained in the iteration index register.
☺      # Push literal 1
:      # Push the sum of the second and first stack values.
♣      # Push literal 5
<      # Push the product of the second and first stack values.
!      # Push a copy of the first stack value.
,      # Store the first stack value in the b register.
♂% |♀    # Push literal % |
:      # Push the sum of the second and first stack values.
2      # Print the first stack value.
&      # Push the value contained in the b register.
₧#     # Push literal 10
=      # Push the quotient of the second and first stack values.
-      # Store the first stack value in the c register.
₧#     # Push literal 10
/      # Enter an iteration block over the first stack value.
'      # Push the value contained in the c register.
)      # Push the value contained in the iteration index register.
▬      # Enter a conditional block if the second stack value is less than the top stack value.
►#     # Push literal #
◙      # End a conditional block.
'      # Push the value contained in the c register.
)      # Push the value contained in the iteration index register.
§      # Enter a conditional block if the second stack value is greater than or equal to the top stack value.
►      # Push literal 
◙      # End a conditional block.
2      # Print the first stack value.
1      # End an iteration block.
♫♠~√╫WσΓÇ  # Push literal |leeching 
2      # Print the first stack value.
◙      # End a conditional block.
↓      # Enter a conditional block if first stack value exactly equals false.
♫♥¿Ç~√   # Push literal   |
₧#     # Push literal 10
/      # Enter an iteration block over the first stack value.
►#     # Push literal #
:      # Push the sum of the second and first stack values.
1      # End an iteration block.
♫♣~√▐┬╞¿  # Push literal |seeding  
:      # Push the sum of the second and first stack values.
2      # Print the first stack value.
◙      # End a conditional block.
►|     # Push literal |
4      # Print the first stack value, then a newline.
1      # End an iteration block.
%      # Push the value contained in the a register.
      # Implied println upon termination.

Jestem pewien, że może to być znacznie krótsze.


0

/// , 226 bajtów

/;/ "//:/$$$+//,/0% |//*/###//)/  //(/!
|//'/,*//&/.exe //$/+----------//"/ |leeching |
:
|//!/&) |***#|seeding)|
:/:
|a(b&1,#)) ;c(d&2,##));e(f&3'))"g(h&4'#) ;i(j&5'##);k(l&6'*)"m(n&7'*# ;o(p&8'*##;q(r&9'**"s(t(u(v(w(x(y(z!

Wypróbuj online!

Nieco bardziej wyrafinowane podejście do definiowania zamienników. Wypróbuj interaktywnie tutaj!


0

Pascal (FPC) , 294 286 266 263 bajtów

const m='----------+';Q=#10'+'+m+m+m+#10;S='.exe   |##########|seeding  |'+Q;var i:word;begin write(Q);for i:=1to 9do write('|',chr(95+i*2),S,'|',chr(96+i*2),'.exe ',i,'0% |',StringOfChar('#',i),'|leeching |':22-i,Q);for i:=115to 122do write('|',chr(i),S)end.

Wypróbuj online!

Więc ... Skończyło się na tym, że zarówno nowa, jak i ostatnia linia: D


0

PowerShell , 224 210 181 174 169 160 bajtów

$l=("+"+"-"*10)*3+"+
"
0..25|%{"$l|$([char](97+$_)).exe "+("  |$("#"*10)|seeding ",("$(++$c/2)0% |{0,-10}|leeching"-f("#"*($c/2))))[$_%2-and$_-lt18]+" |"}
$l

Wypróbuj online!

Teraz 64 bajty mniej okropne

Kilka ciekawych sztuczek: łączenie wielu „$ (rzeczy)”, aby zaoszczędzić na parens. Chcemy tylko liczb nieparzystych, co daje $ _% 2 = 1, więc nie potrzebujemy do tego -eq. Teraz używa indeksowania list zamiast if-else, aby zapisać 5 bajtów. Pozbywa się także n dla innego bajtu. Nie mogłem dostać „$ c'0%” do oddzielenia var i zero, więc bieżąca trasa była o 1 bajt krótsza niż sklejenie dwóch łańcuchów razem. Teraz z formatowaniem -f.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.