Czy mogą istnieć planety podobne do Ziemi w układach binarnych lub trójdzielnych?


15

Czy planety podobne do Ziemi (odpowiednie do zamieszkiwania przez ludzi) mogą istnieć w układach z 2 lub 3 słońcami?

W przypadku więcej niż jednej gwiazdy, czy nie jest prawdopodobne, że strefa zamieszkiwania byłaby zbyt nieregularna, siły grawitacyjne byłyby nieregularne / silne i wiele innych problemów?

Odpowiedzi:


11

Po pierwsze, odkryto kilka planet wokół układów binarnych lub trójdzielnych, w większości wielkości Neptuna lub większych. Przykładem są dwie planety opisane w artykule NASA „Kepler-47: Nasz pierwszy system podwójnych planet 2-gwiazdkowych” , gdzie są one opisane jako:

Teraz misja Keplera odkryła Kepler-47b i 47c, pierwszy tranzytowy układ krążenia - wiele planet krążących wokół dwóch słońc. Aby spotęgować emocje związane z odkryciem, jedna z tych planet znajduje się w strefie mieszkalnej układu podwójnego (gdzie może istnieć woda w stanie ciekłym)

(Przedstawienie systemu Kepler 47 jest pokazane poniżej)

Druga planeta odkryta w układzie, Kepler 47c, znajduje się w strefie zamieszkiwania gwiazd podwójnych, ale jest nieco większa od Neptuna i prawdopodobnie będzie gazowym gigantem - ale to zwiększa potencjał satelitów naziemnych.

Innym przykładem jest Kepler 16b o rozmiarze Saturna, opisany w artykule „Weird Exoplanet Discovery Orbitating Two Stars” (Klotz, 2011), który krąży wokół 2 gwiazd mniejszych od naszego Słońca, a zatem ma strefy zamieszkania bliższe ich gwiazdom macierzystym, w tym przypadku , odpowiednik orbity Wenus.

Jeśli chodzi o strefy zamieszkalne wokół wielu układów gwiezdnych, artykuł „Habitable Binary Star Systems” sugeruje, że główną zaletą układu podwójnego (w rzeczywistości trójdzielnego) jest to, że połączona energia między gwiazdami może w rzeczywistości rozszerzyć strefy zamieszkiwane, szczególnie,

Bliźniacy o niskiej masie mogą być najlepszymi gospodarzami, ponieważ ich połączona energia rozciąga region mieszkalny dalej, niż byłby wokół jednej gwiazdy.

Jednak temperatury różniłyby się znacznie, a orbity byłyby nieregularne, a symulacje przedstawione w „Układach podwójnych gwiazd mogą być niebezpieczne dla egzoplanet” (Wall, 2013) powodują takie zakłócenia, że ​​jedna lub więcej znajdujących się na nich planet może zostać wyrzucona i wysłany pędzący w przestrzeń międzygwiezdną. Ale takie zaburzenia mogą zająć sporo czasu (miliony lat).

Jest to również omówione w „Egzoplanetach podskakujących między gwiazdami podwójnymi (Moeckel i Veras, 2012), w których planeta w takim systemie opisana jest jako „odbijająca się” między gwiazdami podwójnymi, a następnie wznosząca stosunkowo regularną orbitę.

Niedawne odkrycie ziemskiej planety w systemie Alpha Centauri, jak opisano w „Discovery! Alien-Size in Earth Planet in Alpha Centauri Is Closest Ever Ever Seen” (Wall, 2012) - mimo że planeta ta nie znajduje się w strefach zamieszkiwanych przez którejkolwiek z gwiazd, rodzi to nadzieję na istnienie ziemskich planet podobnych do ziem zamieszkujących inne układy wielogwiazdkowe.

Istnieje również możliwość, że księżyc wielkości Ziemi mógłby krążyć po większych planetach, takich jak wspomniane wcześniej systemy Keplera.

systemy Keplera

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.