Czy mogę automatycznie wyświetlać kolor ls, jeśli mój TERM jest „xterm-256color”?


Odpowiedzi:


4

Jeśli używasz bash, możesz dodać export CLICOLOR="YES" dla Twojej ~/.bashrc.


GHAAAAA! Źle ustawiłem zmienną! Ustawiłem to CLICOLORS!
CyberSkull

1
Możesz również skorzystać z LS_COLORS var, aby dostosować kolory
demure

4

Dla dobra każdego, kto może przyjść i zastanowić się, jak ograniczyć to tylko do tego, gdy TERM jest pewną wartością, możesz umieścić coś takiego w pliku „rc” swojej powłoki (.zshrc lub .bashrc itp.):

case "$TERM" in 

  xterm-256color)
    export CLICOLOR="YES"
  ;;

  *color|xterm*)
    export CLICOLOR="YES"
  ;;

  vt100)
    export CLICOLOR="NO"
  ;;

esac

Zauważ, że drugi przykład pokazuje, dlaczego warto użyć „case” zamiast „if / then”: możliwość używania dopasowania wieloznacznego i używania wielu wpisów oddzielonych |

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.