Instalowanie wina z homebrew


11

Więc uruchamiam trochę inną instalację. Oto tło:

 • Wcześniej instalowałem wino z MacPorts.
 • Później zdecydowałem się zainstalować homebrew.
 • Potem wino nie działało, więc próbowałem brew install wine, ale to nie działało.

Więc próbuję brew install wine:

zsh: correct 'wine' to '.wine' [nyae]? n
Warning: It appears you have MacPorts or Fink installed.
Software installed with other package managers causes known problems for
Homebrew. If a formula fails to build, uninstall MacPorts/Fink and try again.
==> Installing wine dependency: libicns
==> Downloading http://downloads.sourceforge.net/project/icns/libicns-0.8.1.t
Already downloaded: /Library/Caches/Homebrew/libicns-0.8.1.tar.gz
==> ./configure --prefix=/usr/local/Cellar/libicns/0.8.1
==> make install
   _WritePNGImage in icns2png.o
ld: symbol(s) not found for architecture i386
clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
make[1]: *** [icns2png] Error 1
make: *** [install-recursive] Error 1

Error: libicns did not build
Logs: /Users/scott/Library/Logs/Homebrew/libicns/
Help: https://github.com/mxcl/homebrew/wiki/troubleshooting

Następnie próbuję ponownie z MacPorts:

zsh: correct 'wine' to '.wine' [nyae]? n
Password:
---> Computing dependencies for wine
---> Dependencies to be installed: apple-gcc42 cctools ld64 gcc_select bison gettext expat libiconv gperf ncurses m4 xz flex fontconfig freetype bzip2 zlib pkgconfig gst-plugins-base gnome-vfs desktop-file-utils glib2 perl5 perl5.12 gdbm popt gconf dbus-glib dbus gtk-doc docbook-xml docbook-xml-4.1.2 docbook-xml-4.2 xmlcatmgr docbook-xml-4.3 docbook-xml-4.4 docbook-xml-4.5 docbook-xml-5.0 docbook-xsl gnome-doc-utils intltool gnome-common p5.12-getopt-long p5.12-pathtools p5.12-scalar-list-utils p5.12-xml-parser iso-codes libxslt libxml2 py27-libxml2 python27 db46 libedit openssl python_select sqlite3 rarian getopt gtk2 atk gobject-introspection cairo libpixman libpng xorg-xcb-util xorg-libxcb xorg-libXau xorg-xproto xorg-libXdmcp xorg-libpthread-stubs xorg-xcb-proto xrender xorg-libX11 xorg-bigreqsproto xorg-inputproto xorg-kbproto xorg-xcmiscproto xorg-xextproto xorg-xf86bigfontproto xorg-xtrans xorg-renderproto gdk-pixbuf2 jasper jpeg tiff hicolor-icon-theme pango Xft2 shared-mime-info xorg-libXcomposite xorg-compositeproto xorg-libXext autoconf help2man p5.12-locale-gettext automake libtool xorg-util-macros xorg-libXfixes xorg-fixesproto xorg-libXcursor xorg-libXdamage xorg-damageproto xorg-libXi xorg-libXinerama xorg-xineramaproto xorg-libXrandr xorg-randrproto orbit2 libidl policykit eggdbus gnome-mime-data gstreamer gzip texinfo libtheora libvorbis libogg orc xorg-libice xorg-libsm lcms mesa makedepend xorg-dri2proto xorg-glproto xorg-libXmu xorg-libXt xorg-libXxf86vm xorg-xf86vidmodeproto
Error: Requested variants "+llvm31+universal" do not match original selection "+llvm31".
Please use the same variants again, perform 'port clean ld64' or specify the force option (-f).
Error: Failed to install ld64
Please see the log file for port ld64 for details:
  /opt/local/var/macports/logs/_opt_local_var_macports_sources_rsync.macports.org_release_tarballs_ports_devel_ld64/ld64/main.log
Error: The following dependencies were not installed: apple-gcc42 cctools ld64 gcc_select bison gettext expat libiconv gperf ncurses m4 xz flex fontconfig freetype bzip2 zlib pkgconfig gst-plugins-base gnome-vfs desktop-file-utils glib2 perl5 perl5.12 gdbm popt gconf dbus-glib dbus gtk-doc docbook-xml docbook-xml-4.1.2 docbook-xml-4.2 xmlcatmgr docbook-xml-4.3 docbook-xml-4.4 docbook-xml-4.5 docbook-xml-5.0 docbook-xsl gnome-doc-utils intltool gnome-common p5.12-getopt-long p5.12-pathtools p5.12-scalar-list-utils p5.12-xml-parser iso-codes libxslt libxml2 py27-libxml2 python27 db46 libedit openssl python_select sqlite3 rarian getopt gtk2 atk gobject-introspection cairo libpixman libpng xorg-xcb-util xorg-libxcb xorg-libXau xorg-xproto xorg-libXdmcp xorg-libpthread-stubs xorg-xcb-proto xrender xorg-libX11 xorg-bigreqsproto xorg-inputproto xorg-kbproto xorg-xcmiscproto xorg-xextproto xorg-xf86bigfontproto xorg-xtrans xorg-renderproto gdk-pixbuf2 jasper jpeg tiff hicolor-icon-theme pango Xft2 shared-mime-info xorg-libXcomposite xorg-compositeproto xorg-libXext autoconf help2man p5.12-locale-gettext automake libtool xorg-util-macros xorg-libXfixes xorg-fixesproto xorg-libXcursor xorg-libXdamage xorg-damageproto xorg-libXi xorg-libXinerama xorg-xineramaproto xorg-libXrandr xorg-randrproto orbit2 libidl policykit eggdbus gnome-mime-data gstreamer gzip texinfo libtheora libvorbis libogg orc xorg-libice xorg-libsm lcms mesa makedepend xorg-dri2proto xorg-glproto xorg-libXmu xorg-libXt xorg-libXxf86vm xorg-xf86vidmodeproto
To report a bug, follow the instructions in the guide:
  http://guide.macports.org/#project.tickets
Error: Processing of port wine failed

Jak uzyskać wino do zainstalowania na komputerze Mac, najlepiej z Homebrew?


Złożyłem problem z twórcami piwa, aby rozwiązać ten problem.
Christopher

Odpowiedzi:


7

Wygląda na to, że mają już obejście:

brew rm libpng
brew install libpng --universal

Potem brew install wine. Pracował dla mnie kilka chwil temu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz powiązany problem z githubem.


4

Może to również powiedzieć, że JPEG nie został zainstalowany --universal. Możesz po prostu: brew rm jpeg... a następnie: brew install jpeg --universalponownie zainstalować uniwersalnie. Nie jestem pewien, czy istnieją inne zależności, czy nie ... Ale to właśnie ja mam.


3

Zauważ, że może być kilka zależności, które musisz usunąć i ponownie zainstalować --universal, aby się skompilować, w zależności od tego, ile z nich już zainstalowałeś bez flagi uniwersalnej (musiałem usunąć / ponownie zainstalować jpeg, libtool, libusb, libpng, i libtiff).

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.