Aktywacja wygaszacza ekranu z AppleScript w Mountain Lion


9

Miałem skrypt, którego użyłem do aktywacji wygaszacza ekranu, i nie działa już w Mountain Lion.

Był to skrypt powłoki, który wywołał skrypt AppleScript:

#!/bin/bash
osascript /Users/lorin/scripts/lockscreen.scpt

Tak lockscreen.scptwygląda plik:

tell application "ScreenSaverEngine" 
        activate 
end tell

Jeśli uruchomię się lockscreen.scptw edytorze AppleScript, pojawi się okno dialogowe „Wybierz aplikację” z pytaniem „Gdzie jest ScreenSaverEngine?”

Czy ktoś zna sposób Mountain Lion-y, aby włączyć wygaszacz ekranu?

Odpowiedzi:


15

To dobry sposób na uruchomienie losowego wygaszacza ekranu. Jeśli jednak chcesz po prostu uruchomić aktywny wygaszacz ekranu, możesz użyć tego w Mountain Lion:

tell application "System Events" 
    start current screen saver
end tell

7

Działa to w ML:

tell application "System Events"
    set ss to screen saver "Random"
    start ss
end tell

„Losowy” można zastąpić wybranym przez siebie „Flurry” lub „Shell” i tak dalej.

Ujawnienie źródła: http://hintsforums.macworld.com/showthread.php?t=111478


Jak sprawić, by zatrzymał wygaszacz ekranu? Próbowałemtell application "System Events" to stop screen saver
Jayen

@Jayentell application "System Events" to quit current screen saver
wrtsprt

3

tell application "ScreenSaverEngine" to run


Miałem problemy z tell application "System Events" to start current screen saver. gdybym uruchomił ten skrypt wiele razy, używając skrótu klawiszowego, ułożyłbym w stos wiele wygaszaczy ekranu, tylko pierwszy zamknąłby się. Ta odpowiedź jednak działała dla mnie idealnie.
Tom Kay
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.