Jak zautomatyzować naciskanie klawiszy w AppleScript?


81

Czy można zautomatyzować naciskanie klawiszy (np. „A” lub „<”) w Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari (w tej kolejności)? Chciałbym zautomatyzować naciskanie klawisza „a” na przykład w Mozilla Firefox 100 razy co xsekundę. Z xoznacza wartość w zakresie od 1 sekundy do 10 sekund, wybranych losowo na każdym naciśnięciu klawisza. Jaki skrypt jabłkowy może załatwić sprawę?

Ponadto, gdzie mogę znaleźć listę wszystkich kodów dla każdego klawisza klawiatury?


Nie rozumiem części „wybieranej losowo przy każdym naciśnięciu klawisza”.
Nicolas Barbulesco

@NicolasBarbulesco - przed każdym naciśnięciem klawisza losowo wybrane opóźnienie, od 1 do 10 sekund. Więc za każdym razem inaczej.
ToolmakerSteve

Odpowiedzi:


139

Uruchom taki skrypt w edytorze AppleScript:

activate application "Firefox"
repeat 100 times
  tell application "System Events" to keystroke "a" using command down
  delay (random number from 0.5 to 5)
end repeat

Więcej przykładów:

tell application "System Events"
  key code 123 using {shift down, command down} -- shift-command-left
end
set old to (path to frontmost application as text)
tell application "Notes"
  reopen
  activate
end tell
tell application "System Events" to keystroke "f" using {control down, command down}
delay 1
activate application old
delay 0.5 -- time to release modifier keys if for example the script is run with command-R
tell application "System Events" to tell process "Notification Center"
  try
    key down option
    delay 0.1
    click menu bar item 1 of menu bar 1
  end try
  key up option
end tell

Zobacz Events.hlistę kluczowych kodów.

$ grep '^ * kVK' /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Headers/Events.h|tr -d, | podczas odczytu xyz; do printf ' % d% s% s \ n '$ z $ z $ {x # kVK _}; gotowe | sort -n
0 0x00 ANSI_A
1 0x01 ANSI_S
2 0x02 ANSI_D
3 0x03 ANSI_F
4 0x04 ANSI_H
5 0x05 ANSI_G
6 0x06 ANSI_Z
7 0x07 ANSI_X
8 0x08 ANSI_C
9 0x09 ANSI_V
10 0x0A ISO_Section
11 0x0B ANSI_B
12 0x0C ANSI_Q
13 0x0D ANSI_W
14 0x0E ANSI_E
15 0x0F ANSI_R
16 0x10 ANSI_Y
17 0x11 ANSI_T
18 0x12 ANSI_1
19 0x13 ANSI_2
20 0x14 ANSI_3
21 0x15 ANSI_4
22 0x16 ANSI_6
23 0x17 ANSI_5
24 0x18 ANSI_Equal
25 0x19 ANSI_9
26 0x1a ANSI_7
27 0x1B ANSI_Minus
28 0x1C ANSI_8
29 0x1D ANSI_0
30 0x1E ANSI_RightBracket
31 0x1F ANSI_O
32 0x20 ANSI_U
33 0x21 ANSI_LeftBracket
34 0x22 ANSI_I
35 0x23 ANSI_P
36 0x24 Powrót
37 0x25 ANSI_L
38 0x26 ANSI_J
39 0x27 ANSI_Quote
40 0x28 ANSI_K
41 0x29 ANSI_Semicolon
42 0x2A ANSI_Backslash
43 0x2B ANSI_Comma
44 0x2C ANSI_Slash
45 0x2D ANSI_N
46 0x2E ANSI_M
47 0x2F ANSI_okres
48 0x30 Tab
49 0x31 Spacja
50 0x32 ANSI_Grave
51 0x33 Usuń
53 0x35 Escape
55 0x37 Polecenie
56 0x38 Shift
57 0x39 CapsLock
58 0x3A Opcja
59 0x3B Sterowanie
60 0x3C RightShift
61 0x3D RightOption
62 0x3E RightControl
63 0x3F Funkcja
64 0x40 F17
65 0x41 ANSI_KeypadDecimal
67 0x43 ANSI_KeypadMultiply
69 0x45 ANSI_KeypadPlus
71 0x47 ANSI_KeypadClear
72 0x48 VolumeUp
73 0x49 VolumeDown
74 0x4A Mute
75 0x4B ANSI_KeypadDivide
76 0x4C ANSI_KeypadEnter
78 0x4E ANSI_KeypadMinus
79 0x4F F18
80 0x50 F19
81 0x51 ANSI_KeypadEquals
82 0x52 ANSI_Keypad0
83 0x53 ANSI_Keypad1
84 0x54 ANSI_Keypad2
85 0x55 ANSI_Keypad3
86 0x56 ANSI_Keypad4
87 0x57 ANSI_Keypad5
88 0x58 ANSI_Keypad6
89 0x59 ANSI_Keypad7
90 0x5A F20
91 0x5B ANSI_Keypad8
92 0x5C ANSI_Keypad9
93 0x5D JIS_Yen
94 0x5e JIS_Underscore
95 0x5F JIS_KeypadComma
96 0x60 F5
97 0x61 F6
98 0x62 F7
99 0x63 F3
100 0x64 F8
101 0x65 F9
102 0x66 JIS_Eisu
103 0x67 F11
104 0x68 JIS_Kana
105 0x69 F13
106 0x6A F16
107 0x6B F14
109 0x6D F10
111 0x6F F12
113 0x71 F15
114 0x72 pomocy
115 0x73 strona
116 0x74 PageUp
117 0x75 ForwardDelete
118 0x76 F4
119 0x77 Koniec
120 0x78 F2
121 0x79 PageDown
122 0x7A F1
123 0x7B Strzałka w lewo
124 0x7C Strzałka w prawo
125 0x7D Strzałka w dół
126 0x7E Strzałka w górę

Możesz także użyć AppleScript, aby klikać elementy menu:

tell application "System Events" to tell (process 1 where frontmost is true)
  click menu item "Minimize" of menu 1 of menu bar item "Window" of menu bar 1
end tell
tell application "System Events" to tell process "Finder"
  set frontmost to true
  tell menu bar item 3 of menu bar 1
    click
    click menu item "Open With" of menu 1
  end tell
end tell

Jakieś przykłady przy użyciu Automatora?
Ahmed Fasih

Jeśli chcesz tylko wpisać klucze bez modyfikatora, po prostu usuń using command downz tego wiersza.
Flimm,

Jak można to zrobić dla wielu klawiszy z modyfikatorem? Przykład: Command + Opcja + H + M
Mort

@Mort Wystarczy zrobić wiele key down <key>instrukcji
daviesgeek

4
UWAGA: upewnij się, że masz cały kod w blokach próbnych i kluczach bezpieczeństwa po blokach! Utknąłem controlna chwilę z powodu nieprzechwyconego wyjątku i byłem całkiem sfrustrowany.
mVChr
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.