Dodawanie makr do paska Touch Bar w Terminal.app


9

Za każdym razem, gdy wpisujesz polecenie, na pasku dotykowym znajduje się makro, które wyświetla stronę podręczną dla dowolnego wpisywanego polecenia.

Czy można dodać (np.) Makro w celu skompilowania projektu lub odświeżyć serwer WWW Pythona?


iTerm 2 obsługuje dodawanie niestandardowych przycisków paska dotykowego i całą masę innych świetnych rzeczy
Alexander - Przywróć Monikę

Odpowiedzi:


8

BetterTouchTool ma możliwość tworzenia widżetów na pasku dotykowym. BTT nie może dodawać widżetów do istniejących kontrolek aplikacji, ale może zapewnić dodatkowy układ paska Touch Bar, który można przełączyć na własny zdefiniowany skrót lub inny wyzwalacz.

BTT zapewnia normalne przyciski, które mogą wykonywać dowolną akcję po stuknięciu (niezależnie od tego, czy są to standardowe akcje dostarczane przez BTT, niestandardową powłokę lub AppleScript). BTT zapewnia widżety, które mogą uruchamiać skrypty AppleScript lub powłoki, wyświetlając wynik na pasku w przycisku i odpowiednio kolorując przycisk lub podejmując inne działania.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.