Dlaczego Launchpad nie utworzy pliku .db? Ponownie uruchamia reset Launchpad


2

Launchpad nie utworzy pliku .db w ~ / Library / Application Support / Dock, aby zapisać stan Launchpad.

Zawsze resetuje się do wartości domyślnych po ponownym uruchomieniu. Próbowałem wielu poleceń terminalu, z których najnowszym jest:

rm ~/Library/Application\ Support/Dock/*.db ; killall Dock

defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool true; killall Dock

Jak zmusić Launchpad do utworzenia tego pliku?

Odpowiedzi:


1

Sprawdź uprawnienia do /Dockfolderu. Jeśli to wszystko dobrze, wypróbuj ten problem u nowego użytkownika administratora w Preferencjach systemowych> Użytkownicy i grupy.


Uprawnienia to: ja (administrator) mam do odczytu i zapisu. Utworzyłem nowego administratora i przetestowałem to. Zmieniłem układ Launchpada i uruchomiłem ponownie. Nowy układ zostaje zapisany, ale jak na ironię żaden plik .db nie jest tworzony w folderze / Dock. Musi zapisywać plik w innym miejscu.
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.