Czy można zmienić sposób, w jaki Terminal wyświetla zgodę na pliki?


1

Example image

Jak widać, są -rw-r--r-- i tak dalej. Chciałbym to zmienić 644 lub 755. Jak mogę to zmienić? (Proszę, nie chodzi o pytanie sudo chown.)


Nie dodawaj odpowiedzi bezpośrednio do pytania, zamiast tego opublikuj je jako odpowiedź poniżej.
nohillside

Odpowiedzi:


4

Aby zmienić wyświetlanie uprawnień do plików na system ósemkowy, musisz zmodyfikować polecenie ls. Jest tu miły tutorial: http://agileadam.com/2011/02/755-style-permissions-with-ls/

w skrócie: edytuj profil swojej powłoki, f.e.

nano ~/.profile

i wejdź

alias lso="ls -alG | awk '{k=0;for(i=0;i<=8;i++)k+=((substr(\$1,i+2,1)~/[rwx]/)*2^(8-i));if(k)printf(\" %0o \",k);print}'"

przeładuj plik konfiguracyjny za pomocą

source ~/.profile

i masz nowy typ wyświetlania z poleceniem lso


Odkryłem tę odpowiedź, aby wskazać na ograniczenie tego sposobu askubuntu.com/a/152005/558622
Sang Đặng

Co jest sud nano miał być?
user3439894

przepraszam, powinienem wpisać „sudo”. Pełne wyjaśnienie tutaj: pl.wikipedia.org/wiki/Sudo Nie powinno to być konieczne, ponieważ edytujesz plik w swoim własnym profilu użytkownika. Cóż, był ranek i Coffein nie kopnął ;-)
J.C.

Nie każdy użytkownik może działać sudo, więc używając go do edycji własnych .profile nigdy nie powinno być konieczne.
nohillside

3

Oto kolejne rozwiązanie, które wymienia numeryczny typ pliku, bity uprawnień w formacie ósemkowym, liczbę łączy, użytkownika, grupę, rozmiar w bajtach, rozszerzoną datę modyfikacji i nazwę pliku.

stat -f '%2Hp  %Mp%Lp %4l  %10Su  %8Sg %12z %22Sm  %N' ./*

jako alias

alias lss="stat -f '%2Hp  %Mp%Lp %4l  %10Su  %8Sg %12z %22Sm  %N'"

lss /*
 4  0775  41     root   admin     1462  Jun 6 08:29:33 2016  /Applications
 4  0775  14     root   admin     578  Jun 17 12:23:47 2012  /Developer
 4  1775  55     root   admin     1938  May 9 16:52:58 2013  /Library
 4  0755  2     root   wheel      68  Apr 7 21:08:43 2010  /Network
 4  0755  3     root   wheel     136  Dec 19 10:51:54 2011  /System
 4  0755  4     root   admin     170  Sep 22 08:02:08 2013  /Users
 4  1777  2     root   admin     136  Jul 31 06:30:19 2016  /Volumes
 4  0755  2     root   wheel     1394  Oct 2 14:54:37 2014  /bin
 4  1775  2     root   admin      68  Apr 7 21:08:43 2010  /cores
 4  0555  3     root   wheel     4233  Jul 31 06:29:57 2016  /dev
12  0755  1     root   admin      12  Jun 28 09:52:06 2014  /etc
 4  0555  2     root   wheel      1  Jul 31 06:30:18 2016  /home
10  0644  1     root   wheel   20828964  Jun 7 19:35:53 2011  /mach_kernel
 4  0555  2     root   wheel      1  Jul 31 06:30:18 2016  /net
 4  0755  4     root   wheel     136  Aug 19 17:49:09 2013  /opt
 4  0755  6     root   wheel     204  Dec 19 08:59:57 2011  /private
 4  0755  2     root   wheel     2278  Sep 13 15:51:09 2013  /sbin
12  0755  1     root   admin      12  Jun 28 09:51:05 2014  /tmp
 4  0755  13     root   admin     476  Aug 2 11:26:46 2016  /usr
12  0755  1     root   admin      12  Jun 28 09:50:08 2014  /var 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.