Przekazywanie argumentów do „Run Shell Script” w Automatorze


14

Chcę wprowadzić przepływ pracy Automatora, aby uruchomić polecenie powłoki. Na przykład chcę odbierać dane tekstowe od użytkownika i traktować je jako polecenie powłoki zamiast tekstu. Próbowałem przekazać argument, ponieważ stdinnadal nie mogę go uruchomić. Oto prosty przykład tego, co próbuję zrobić:

Użytkownik wprowadza tekst, powiedzmy „xyz”. Chcę przekazać ten tekst do skryptu powłoki w następujący sposób

echo "$1/"

aby otrzymać xyzjako wynik skryptu powłoki, aby pokazać w akcji wynik działania programu Automator.

Odpowiedzi:


13

Po przejściu wejście na uruchamianie skryptów powłoki w Automator trzeba zmienić wejście pass: do stdin do wejścia pass: jako argumenty , jak pokazano w poniższym przykładzie obiegu.

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.