Próbuję uruchomić Sublime Text 3 z terminala


2

Próbuję przekonać Sublime Text do współpracy z Git z następujących samouczków http://www.sublimetext.com/docs/3/osx_command_line.html i https://help.github.com/articles/associating-text- editors-with-git # using-sublime-text-as-your-editor

Utworzyłem katalog bin mkdir ~/bini uruchomiłem wiersz. ln -s "/Applications/Sublime Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl" ~/bin/sublNastępnie wypróbowałem polecenie, subl --helpale pojawia się następujący błąd

-bash: subl: command not found

Jeśli przejdę do mojego Findera, widzę subl w folderze bin w mojej nazwie użytkownika. Co ja robię źle?

Odpowiedzi:


2

Musisz dodać ~/bindo swojej PATHzmiennej. W Terminalu wpisz, cdaby powrócić do katalogu domowego. Następnie wpisz, bin/subl .profileaby otworzyć ~/.profileplik. Jeśli nie istnieje, Sublime po prostu utworzy pusty plik. Dodaj do tego ten wiersz:

export PATH=$HOME/bin:$PATH

i zapisz plik. Zamknij Sublime i uruchom ponownie Terminal. Powinieneś teraz móc korzystać z sublpolecenia z dowolnego katalogu.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.