Nie rozpoznano dysku flash - Nieznane urządzenie: „Voyager Mini 3.0”


0

Mam Retina Macbook Pro i właśnie otrzymałem 6 x dyski Voyager Mini USB 3.0 64 GB (jako prezenty dla kolegów). Wypróbowałem 3 dyski i pracują w systemie Windows 7 i Linux (Ubuntu 12.04.3), ale nie pojawiają się w Finderze lub Disk Util na OS X. Próbowałem ich na kilku komputerach:

1) MacBook Pro Retina, 13-calowy, początek 2013 r. (MacbookPro10,2) - OS X 10.8 5 2) MacBook Pro (MacbookPro8,1) - OS X 10.6.8 3) MacBook Pro (MacbookPro5,5) - OS X 10.8.3

Próbowałem zmienić formatowanie na FAT32, aby zobaczyć, czy to coś zmieniło, ale otrzymuję ten sam wynik. Próbowałem także formatowania za pomocą narzędzia SDFormat w systemie Windows (chociaż exfat, a nie ntfs) i nie miało to żadnego wpływu.

Pobrałem i zainstalowałem IOUSBFamily z włączonym rejestrowaniem. Korzystając z „USB Prober.app” udało mi się uzyskać poniższe informacje. Wydaje się, że system operacyjny widzi dysk, ale nie wie, co z tym zrobić.

Każda pomoc byłaby doceniana. Dzięki.

Odpowiednia sekcja z „USB Bus Probe”:

Super Speed device @ 3 (0x15300000): .............................................  Unknown device: "Voyager Mini 3.0"
  Port Information:  0x101a
      Not Captive
      Attached to Root Hub
      External Device
      Connected
      Enabled
      Connected to External Port
  Number Of Endpoints (includes EP0):  
    Total Endpoints for Configuration 1 (unconfigured):  3
  Device Descriptor  
    Descriptor Version Number:  0x0300
    Device Class:  8  (Unknown)
    Device Subclass:  6
    Device Protocol:  80
    Device MaxPacketSize:  9
    Device VendorID/ProductID:  0x1B1C/0x1A0C  (CORSAIR MEMORY INC.)
    Device Version Number:  0x0110
    Number of Configurations:  1
    Manufacturer String:  1 "Corsair"
    Product String:  2 "Voyager Mini 3.0"
    Serial Number String:  3 "07083BCC9F560866"
  BOS Descriptor  
    Length (and contents):  22
      Raw Descriptor (hex)  0000: 05 0F 16 00 02 07 10 02 02 00 00 00 0A 10 03 00 
      Raw Descriptor (hex)  0010: 0E 00 02 0A FF 07 
    Number of Capability Descriptors:  2
      USB 2.0 Extension:  2
        bmAttributes:  0x00000002
          Bit 1: Link Power Management supported
      SuperSpeed USB Device:  3
        bmAttributes:  0x00000000
        wSpeedsSupported:  0x000e
          Bit 1: Full Speed supported
          Bit 2: High Speed supported
          Bit 3: Super Speed (5Gbps) supported
        bFunctionalitySupport:  0x0002: Full Speed and above
        bU1ExitLat:  Less than 10 µs
        wU2ExitLat:  Less than 2047 µs
  Current configuration:  0 (unconfigured)
  Configuration Descriptor  
    Length (and contents):  44
      Raw Descriptor (hex)  0000: 09 02 2C 00 01 01 00 80 3F 09 04 00 00 02 08 06 
      Raw Descriptor (hex)  0010: 50 00 07 05 81 02 00 04 00 06 30 03 00 00 00 07 
      Raw Descriptor (hex)  0020: 05 02 02 00 04 00 06 30 03 00 00 00 
    Number of Interfaces:  1
    Configuration Value:  1
    Attributes:  0x80 (bus-powered)
    MaxPower:  504 mA
    Interface #0 - Mass Storage/SCSI  
      Alternate Setting  0
      Number of Endpoints  2
      Interface Class:  8  (Mass Storage)
      Interface Subclass;  6  (SCSI)
      Interface Protocol:  80  (Bulk Only)
      Endpoint 0x81 - Bulk Input  
        Address:  0x81 (IN)
        Attributes:  0x02 (Bulk)
        Max Packet Size:  1024
        SuperSpeed Endpoint Companion  
          bMaxBurst:  3
          bmAttributes:  0 (1 MaxStreams)
      Endpoint 0x02 - Bulk Output  
        Address:  0x02 (OUT)
        Attributes:  0x02 (Bulk)
        Max Packet Size:  1024
        SuperSpeed Endpoint Companion  
          bMaxBurst:  3
          bmAttributes:  0 (1 MaxStreams)

Dziennik poziomu 3 podczas podłączania dysku:

Dec 11 11:15:53.166 [2]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::PollInterrupts - deferring checking for RHStatus until we are running again
Dec 11 11:15:53.166 [2]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::WakeControllerFromDoze _myPowerState: 3
Dec 11 11:15:53.166 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::DecrementOutstandingIO(638), outstandingIO(0), _interruptReadPending(false) - rearming read
Dec 11 11:15:53.166 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateInterruptTransfer - root hub interrupt transfer - clearing unneeded memDesc (0xffffff803ad44300) from dmaCommand (0xffffff803acdb180)
Dec 11 11:15:53.166 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::GetRootHubPortStatus port: 7, portSC: 0x00021203, status: 0x8203, change: 0x0000, portIsDebouncing: 1
Dec 11 11:15:53.166 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac87000]::DecrementOutstandingIO(639), outstandingIO(0), _interruptReadPending(false) - rearming read
Dec 11 11:15:53.166 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateInterruptTransfer - root hub interrupt transfer - clearing unneeded memDesc (0xffffff803adafe00) from dmaCommand (0xffffff803acdb000)
Dec 11 11:15:53.199 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::InterruptReadHandler error kIOReturnAborted. Try again.
Dec 11 11:15:53.199 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::DecrementOutstandingIO(640), outstandingIO(0), _interruptReadPending(false) - rearming read
Dec 11 11:15:53.199 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateInterruptTransfer - root hub interrupt transfer - clearing unneeded memDesc (0xffffff803ad44300) from dmaCommand (0xffffff803acdb180)
Dec 11 11:15:53.199 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac87000]::InterruptReadHandler error kIOReturnAborted (expected)
Dec 11 11:15:53.298 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::GetRootHubPortStatus port: 7, portSC: 0x00021203, status: 0x8203, change: 0x0001, portIsDebouncing: 1
Dec 11 11:15:53.299 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMRootHubStatusChange got bitmap (0x80)
Dec 11 11:15:53.299 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::ChangeRaisedPowerState(+) now (1)
Dec 11 11:15:53.299 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::GetRootHubPortStatus port: 7, portSC: 0x00001203, status: 0x0203, change: 0x0000, portIsDebouncing: 0
Dec 11 11:15:53.299 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac87000]::DecrementOutstandingIO(648), outstandingIO(0), _interruptReadPending(false) - rearming read
Dec 11 11:15:53.299 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateInterruptTransfer - root hub interrupt transfer - clearing unneeded memDesc (0xffffff803adafe00) from dmaCommand (0xffffff803acdb180)
Dec 11 11:15:53.332 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::HubAreAllPortsDisconnectedOrSuspended - port 3 still initing, status changing, or adding a device (0/1/0)
Dec 11 11:15:53.332 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac87000]::InterruptReadHandler error kIOReturnAborted (expected)
Dec 11 11:15:53.400 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::ChangeRaisedPowerState(+) now (2)
Dec 11 11:15:53.400 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::ChangeRaisedPowerState(-) now (1)
Dec 11 11:15:53.400 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::DecrementOutstandingIO(651), outstandingIO(0), _interruptReadPending(false) - rearming read
Dec 11 11:15:53.400 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateInterruptTransfer - root hub interrupt transfer - clearing unneeded memDesc (0xffffff803ad44300) from dmaCommand (0xffffff803acdb180)
Dec 11 11:15:53.400 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::ChangeRaisedPowerState(+) now (2)
Dec 11 11:15:53.400 [2]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::AbandonPortCheck - waking up commandSleep
Dec 11 11:15:53.400 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::event type == kXHCITRB_PSCE, calling RootHubStartTimer32
Dec 11 11:15:53.400 [2]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::AbandonPortCheck - waking up commandSleep
Dec 11 11:15:53.400 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac87000]::DecrementOutstandingIO(654), outstandingIO(0), _interruptReadPending(false) - rearming read
Dec 11 11:15:53.400 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateInterruptTransfer - root hub interrupt transfer - clearing unneeded memDesc (0xffffff803adafe00) from dmaCommand (0xffffff803acdb000)
Dec 11 11:15:53.432 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::GetRootHubPortStatus port: 7, portSC: 0x00201203, status: 0x0203, change: 0x0010, portIsDebouncing: 0
Dec 11 11:15:53.432 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMRootHubStatusChange got bitmap (0x80)
Dec 11 11:15:53.432 [2]  AppleUSBHub[0xffffff803ac87000]::AbandonPortCheck - waking up commandSleep
Dec 11 11:15:53.432 [2]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::AbandonPortCheck - waking up commandSleep
Dec 11 11:15:53.432 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::ChangeRaisedPowerState(+) now (3)
Dec 11 11:15:53.433 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::ChangeRaisedPowerState(-) now (2)
Dec 11 11:15:53.467 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac87000]::InterruptReadHandler error kIOReturnAborted (expected)
Dec 11 11:15:53.533 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::GetRootHubPortStatus port: 7, portSC: 0x00001203, status: 0x0203, change: 0x0000, portIsDebouncing: 0
Dec 11 11:15:53.544 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIM **** - ConfigureDeviceZero maxPacketSize:9, speed:3, hub:128, adj port:7
Dec 11 11:15:53.544 [2]  -AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::AllocateAppleXHCIAsyncEndpoint 0xffffff8047c0fc00 maxPacketSize 512 maxBurst 0 mult 0
Dec 11 11:15:53.544 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateControlEndpoint - inc ConfiguredEpCount (ring0)
Dec 11 11:15:53.544 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateControlEndpoint 2 - Output context - pPhysical[0x23f000] pLogical[0xffffff8117eb5000]
Dec 11 11:15:53.544 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::AddressDevice - _devZeroPort: 7, _devZeroHub:128
Dec 11 11:15:53.544 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::AddressDevice - Port 7 speed is: 4, device speed is: 3
Dec 11 11:15:53.545 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::AddressDevice - _devZeroPort: 7, _devZeroHub:128
Dec 11 11:15:53.545 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::AddressDevice - Port 7 speed is: 4, device speed is: 3
Dec 11 11:15:53.547 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::ChangeRaisedPowerState(-) now (1)
Dec 11 11:15:53.547 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMDeleteEndpoint - fn:0, ep:0, dir:3
Dec 11 11:15:53.547 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::GetSlotID - functionNumber disabled: 0
Dec 11 11:15:53.547 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateControlEndpoint 2 - currMPS == maxPacketSize: 512
Dec 11 11:15:53.548 [3]  IOUSBControllerV3(AppleUSBXHCI)[0xffffff80f9c9a000]::ChangeExternalDeviceCount - got first external device, changing assertion to ON
Dec 11 11:15:53.548 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::ChangeRaisedPowerState(-) now (0)
Dec 11 11:15:53.548 [3]  AppleUSBHub[0xffffff803ac74000]::DecrementOutstandingIO(663), outstandingIO(0), _interruptReadPending(false) - rearming read
Dec 11 11:15:53.548 [3]  AppleUSBXHCI[0xffffff80f9c9a000]::UIMCreateInterruptTransfer - root hub interrupt transfer - clearing unneeded memDesc (0xffffff803ad44300) from dmaCommand (0xffffff803acdb000)

Odpowiedzi:


0

Serwis Corsair stwierdził, że jest to błąd w oprogramowaniu sprzętowym (v1.1) na tych dyskach. Najwyraźniej poprawka została zaimplementowana, ale dyski z nowym oprogramowaniem układowym nie są dostępne na tym etapie.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.