Jak dodać przycisk shortcode do edytora TinyMCE?


34

Jak zrobić dowolną ikonę wtyczki w poście WordPress? Kod, który chcę wstawić do kodu wtyczki, pojawi się na pasku postów [wp-admin / post.php].

Polub ten obraz:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Dane wyjściowe: jeśli kliknę ikonę, zostanie ona automatycznie zapisana [plugin]w treści postu w następujący sposób:

wprowadź opis zdjęcia tutaj


Dodaj zrzut ekranu z rezultatem, który chcesz uzyskać. Nie jest jasne, czego chcesz.
fuxia

Myślę, że chcesz stworzyć wtyczkę, która dodaje przycisk TinyMCE do edytora, który wstawia krótki kod WordPress, prawda?
developdaly

Odpowiedzi:


65

Aby dodać nasz przycisk do edytora TinyMCE, musimy zrobić kilka rzeczy:

 1. Dodaj nasz przycisk do paska narzędzi
 2. Zarejestruj wtyczkę TinyMCE
 3. Utwórz wtyczkę TinyMCE, która powie TinyMCE, co ma robić po kliknięciu naszego przycisku.

Kroki 1 i 2

W tych krokach rejestrujemy naszą wtyczkę TinyMCE, która będzie znajdować się w pliku javascript w 'path/to/shortcode.js'(patrz wpse72394_register_tinymce_plugin()poniżej)

 // init process for registering our button
 add_action('init', 'wpse72394_shortcode_button_init');
 function wpse72394_shortcode_button_init() {

   //Abort early if the user will never see TinyMCE
   if ( ! current_user_can('edit_posts') && ! current_user_can('edit_pages') && get_user_option('rich_editing') == 'true')
      return;

   //Add a callback to regiser our tinymce plugin  
   add_filter("mce_external_plugins", "wpse72394_register_tinymce_plugin"); 

   // Add a callback to add our button to the TinyMCE toolbar
   add_filter('mce_buttons', 'wpse72394_add_tinymce_button');
}


//This callback registers our plug-in
function wpse72394_register_tinymce_plugin($plugin_array) {
  $plugin_array['wpse72394_button'] = 'path/to/shortcode.js';
  return $plugin_array;
}

//This callback adds our button to the toolbar
function wpse72394_add_tinymce_button($buttons) {
      //Add the button ID to the $button array
  $buttons[] = "wpse72394_button";
  return $buttons;
}

Krok 3

Teraz musimy utworzyć naszą wtyczkę TinyMCE. To przejdzie do pliku 'path/to/shortcode.js'(jak określono we wczesnych krokach).

jQuery(document).ready(function($) {

  tinymce.create('tinymce.plugins.wpse72394_plugin', {
    init : function(ed, url) {
        // Register command for when button is clicked
        ed.addCommand('wpse72394_insert_shortcode', function() {
          selected = tinyMCE.activeEditor.selection.getContent();

          if( selected ){
            //If text is selected when button is clicked
            //Wrap shortcode around it.
            content = '[shortcode]'+selected+'[/shortcode]';
          }else{
            content = '[shortcode]';
          }

          tinymce.execCommand('mceInsertContent', false, content);
        });

      // Register buttons - trigger above command when clicked
      ed.addButton('wpse72394_button', {title : 'Insert shortcode', cmd : 'wpse72394_insert_shortcode', image: url + '/path/to/image.png' });
    },  
  });

  // Register our TinyMCE plugin
  // first parameter is the button ID1
  // second parameter must match the first parameter of the tinymce.create() function above
  tinymce.PluginManager.add('wpse72394_button', tinymce.plugins.wpse72394_plugin);
});

1
W kroku 1 zmiana initzaczepu na admin_initzaczep może również zaoszczędzić trochę dodatkowej obróbki na interfejsie.
Tim Malone

To zależy, możesz mieć TinyMCE również z przodu. Ale tak, jeśli jest to tylko strona administracyjna, admin_initbyłoby lepiej.
Stephen Harris,

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.