Kopiowanie wideo h.264 z TS do MP4 zmienia częstotliwość klatek i czas


10

Mam duży plik MPEG-TS, który konwertuję do MP4 za pomocą poniższego polecenia. Jeśli szukam tego samego czasu w filmie zarówno w pliku MP4, jak i TS, MP4 będzie kilka klatek za plikiem TS. To staje się coraz gorsze w miarę szukania filmu.

c:\>ffmpeg -y -r 30 -i full-ts.ts -c:v copy -r 30 -an full.mp4
ffmpeg version N-69040-gb23a866 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
 built on Jan 12 2015 22:02:37 with gcc 4.9.2 (GCC)
 configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --
enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinge
r --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-
libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-lzma --enable-decklink --enable-zlib
 libavutil   54. 16.100 / 54. 16.100
 libavcodec   56. 20.100 / 56. 20.100
 libavformat  56. 18.101 / 56. 18.101
 libavdevice  56. 4.100 / 56. 4.100
 libavfilter   5. 7.100 / 5. 7.100
 libswscale   3. 1.101 / 3. 1.101
 libswresample  1. 1.100 / 1. 1.100
 libpostproc  53. 3.100 / 53. 3.100
Input #0, mpegts, from 'full-ts.ts':
 Duration: 00:11:25.75, start: 1.424000, bitrate: 3407 kb/s
 Program 1
  Metadata:
   service_name  : Service01
   service_provider: FFmpeg
  Stream #0:0[0x100]: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 30 fps, 30 tbr, 90k tbn, 60 tbc
  Stream #0:1[0x101]: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 125 kb/s
Output #0, mp4, to 'full.mp4':
 Metadata:
  encoder     : Lavf56.18.101
  Stream #0:0: Video: h264 ([33][0][0][0] / 0x0021), yuv420p, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 30 fps, 30 tbr, 15360 tbn, 30 tbc
Stream mapping:
 Stream #0:0 -> #0:0 (copy)
Press [q] to stop, [?] for help
frame=20419 fps=0.0 q=-1.0 Lsize= 251660kB time=00:11:25.59 bitrate=3007.0kbits/s
video:251446kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.084929%

Jestem zdezorientowany, dlaczego TBN jest tak duży w strumieniu wyjściowym. Wypróbowałem -copyts, -copytb, wszystkie opcje -vsynch, ale nie mogę znaleźć czasów szukania pasujących do MP4. Ponadto MP4 pokazuje szybkość klatek 29,78, podczas gdy plik TS jest pełny 30/1 przy użyciu ffprobe.

ffprobe -v error -of flat=s=_ -select_streams v:0 -show_entries stream=avg_frame_rate full.mp4
streams_stream_0_avg_frame_rate="5227264/175529"

ffprobe -v error -of flat=s=_ -select_streams v:0 -show_entries stream=avg_frame_rate full-ts.ts
programs_program_0_streams_stream_0_avg_frame_rate="30/1"
streams_stream_0_avg_frame_rate="30/1" 

Masz pomysł, w jaki sposób mogę uzyskać wyszukiwanie na obu kontenerach, aby pokazać tę samą ramkę? Proszę pomóż!


1
Co się stanie, jeśli usuniesz dane wejściowe -r 30? Jaki jest tego powód? Ponadto włączasz tryb kopiowania strumieniowego , dzięki -c:v copyczemu dane wyjściowe -r 30są ignorowane.
llogan

@ LordNeckbeard - zmienia kilka rzeczy w danych wyjściowych, ale nadal mam problem z wyszukiwaniem. Zobacz log @ gist.github.com/andypryor/3b1f123b4c8d6ed3975c , Dziękujemy za wyjaśnienie, że -r 30 nie jest potrzebny, źle zrozumiałem jego użycie, myślałem, że mogę wymusić szybkość klatek mp4.
Andy,

1
Jak rozumiem, mp4 nigdzie nie przechowuje klatek na sekundę, tylko razy pomiędzy poszczególnymi klatkami. Więc ffprobe sprawdza czasy klatek pierwszych kilku klatek i zakłada, że ​​reszta wideo jest taka sama. Nie mam jednak żadnych pomysłów na rozwiązanie twojego problemu. Z wyjątkiem może spróbuj czegoś innego niż ffmpeg, takiego jak MP4Box. Lub nawet mkvmerge do .mkv, aby sprawdzić, czy działa to inaczej. (i może spróbuj multipleksowania ffmpeg z czymś innym niż mp4. Multiplekser mf4 ffmpeg może nie być idealny.)
Peter Cordes

Standardowa liczba klatek na sekundę to 29,97, jeśli przekonwertujesz na 30 klatek na sekundę, w końcu zobaczysz dryf: filmdoctor.net/2010/06/drop-frame-vs-non-drop-frame
krzyki

tbn strumienia wyjściowego jest za małe 15k. powinno być 90k. Wydaje się, że źródłem problemu jest odrzucenie strumienia audio.
Dimitri Podborski

Odpowiedzi:


3

Zgodnie z komentarzem tutaj, usunięcie flagi -r powinno zrobić to poprawnie. Masz także inną flagę -r dla danych wejściowych. Usuń oba i powinien poprawnie skopiować strumień, tak jak jest w nowym kontenerze; być może trzeba również usunąć ten przełącznik -an (wyłączyć dźwięk). Nie jestem tego pewien:

ffmpeg -y -i full-ts.ts -c:v copy full.mp4

Jeśli to się nie powiedzie, również tutaj w komentarzu, możesz wypróbować inny format pojemnika wyjściowego.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.