Dlaczego nie mogę utworzyć „twardego łącza” do pliku z katalogu „mount --bind” w tym samym systemie plików?


9

Oryginalny problem

Mam plik w jednym systemie plików: /data/src/file

i chcę na stałe połączyć go z: /home/user/proj/src/file

ale /homejest na jednym dysku i /datana innym, więc pojawia się błąd:

$ cd /home/user/proj/src
$ ln /data/src/file .
ln: failed to create hard link './file' => '/data/src/file': Invalid cross-device link

Okej, więc dowiedziałem się, że nie mogę na stałe połączyć się między urządzeniami Ma sens.

Problem pod ręką

Pomyślałem więc, że zrobię coś fantazyjnego i powiążę zamontowanie srcfolderu w /datasystemie plików:

$ mkdir -p /data/other/src
$ cd /home/user/proj
$ sudo mount --bind /data/other/src src/
$ cd src
$ # (now we're technically on `/data`'s file system, right?)
$ ln /data/src/file .
ln: failed to create hard link './file' => '/data/src/file': Invalid cross-device link

Dlaczego to nadal nie działa?

Obejście

Wiem, że mam prawidłową konfigurację, ponieważ mogę utworzyć twardy link, dopóki jestem w katalogu „prawdziwym” /datazamiast w powiązanym.

$ cd /data/other/src
$ ln /data/src/file .
$ # OK
$ cd /home/user/proj/src
$ ls -lh
total 35M
-rw------- 2 user user 35M Jul 17 22:22 file

$

Niektóre informacje o systemie

$ uname -a
Linux <host> 4.10.0-24-generic #28-Ubuntu SMP Wed Jun 14 08:14:34 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

$ findmnt
.
.
.
├─/home                /dev/sdb8  ext4    rw,relatime,data=ordered
│ └─/home/usr/proj/src       /dev/sda2[/other/src]
│                         ext4    rw,relatime,data=ordered
└─/data                /dev/sda2  ext4    rw,relatime,data=ordered

$ mountpoint -d /data
8:2

$ mountpoint -d /home/usr/proj/src/
8:2

Uwaga : ręcznie zmieniłem nazwy plików i katalogów, aby sytuacja była bardziej przejrzysta, więc może być literówka lub dwie w odczytach poleceń.


2
Nie ma znaczenia, gdzie montujesz folder. Są fizycznie na różnych partycjach. Każda partycja ma własną tabelę plików, a hardlink jest po prostu zapisywany w tej tabeli.
user996142,

2
Chodzi o to, że pliki NIE znajdują się na fizycznie różnych partycjach. To ten sam system plików z tej samej partycji. Różnica polega na zamontowaniu opraw.
roaima

Bindowanie to tylko fikcja. Nie zmienia struktur danych na dyskach. Systemy plików są nadal fizycznie oddzielne.
Bob Eager

Ale kiedy tworzę łącze twarde, /datamogę uzyskać dostęp do i-węzła z katalogu podłączenia mount, więc albo połączenie bind musi znajdować się na tej samej partycji co /data, albo łącze twarde działa na różnych urządzeniach, co powinno być nielegalne, ale i tak działa. czego mi brakuje?
jdk1.0,

Odpowiedzi:


6

W kodzie jest rozczarowujący brak komentarzy . To tak, jakby nikt nigdy nie uważał tego za użyteczne, ponieważ montowania powiązań czasowych zostały zaimplementowane w wersji 2.4. Z pewnością wszystko, co musisz zrobić, to zastąpić .mnt->mnt_sbtam, gdzie jest napisane .mnt...

Ponieważ daje to granicę bezpieczeństwa wokół poddrzewa.

PS: zostało to omówione kilka razy, ale aby uniknąć wyszukiwania: rozważ np. Mount --bind / tmp / tmp; teraz masz sytuację, w której użytkownicy nie mogą tworzyć linków do innych plików bez rootowania, nawet jeśli mają zapis / tmp do nich zapisywalny. Podobne techniki działają w przypadku innych potrzeb związanych z izolacją - w zasadzie możesz ograniczyć nazwę / link do danego poddrzewa. IOW, to celowa funkcja. Pamiętaj, że możesz powiązać wiązkę drzew w chroot i uzyskać przewidywalne ograniczenia, niezależnie od tego, jak rzeczy mogą zostać uporządkowane rok później w głównym drzewie itp.

- Al Viro

Poniżej jest konkretny przykład

Ilekroć otrzymujemy mount -r --bind działający poprawnie (którego używam do umieszczania kopii niezbędnych bibliotek współdzielonych w więzieniach chroot, jednocześnie umożliwiając współdzielenie pamięci podręcznej strony), funkcja ta naruszyłaby bezpieczeństwo.

mkdir /usr/lib/libs.jail
for i in $LIST_OF_LIBRARIES; do
ln /usr/lib/$i /usr/lib/libs.jail/$i
done
mount -r /usr/lib/libs.jail /jail/lib
chown prisoner /usr/log/jail
mount /usr/log/jail /jail/usr/log
chrootuid /jail prisoner /bin/untrusted &

Chociaż zabezpieczenia powinny wystarczyć, ale wolałbym unikać linku więźnia /jail/lib/libfoo.so (zapis zwraca EROFS) do / jail / usr / log, gdzie jest potencjalnie zapisywalny.


-1

Powodem, dla którego nie możesz łączyć między urządzeniami, jest wprowadzanie niejednoznaczności. Pozycja katalogu dla pliku zawiera (w prostych systemach) numer i-węzła dla danego pliku. Dowiązanie twarde (tylko kolejny wpis w katalogu) musi również zawierać ten sam numer i-węzła. To dobrze, ale numery i-węzłów są unikalne tylko w jednym systemie plików (zwykle są gęstym zestawem od 1).

Twój bind mount nie rozwiązuje tego problemu. Tak, konstruuje swoistą „fikcję” struktury, ale nie wykonuje ponownej numeracji wszystkich i-węzłów w jednym systemie plików, aby upewnić się, że wszystkie są unikalne w obu systemach plików! To byłoby głupie.

To ograniczenie zawsze obowiązywało w systemach UNIX. Link symboliczny został wynaleziony częściowo w celu rozwiązania tego. Wiem, że nie są funkcjonalnie takie same, ale zazwyczaj są OK.

Spróbuj dowiązania symbolicznego? ( ln -s)


Nie byłoby tutaj nazwy dla żadnej numeracji i-węzła. Istnieje tylko jeden podstawowy system plików z dwoma widokami.
Gilles 'SO - przestań być zły'

Jednym z powodów, dla których nie chciałem symbolicznego linku, było to, że moje ścieżki były długie, a robienie tego było nieuporządkowane ls -l. Na początku trochę głupie rozumowanie, ale potem doprowadziło to do króliczej nory i zacząłem się zastanawiać, co się dzieje z twardymi linkami ...
jdk1.0,

@Gilles, tak mówiłem. Chodziło mi o to, że zmiana numeracji i-węzłów byłaby śmieszna. Nie mam pojęcia, dlaczego poprawna odpowiedź została odrzucona.
Bob Eager

Wniosek jest słuszny, ale twoje wyjaśnienie jest błędne w tak wielu miejscach, że twoja odpowiedź jako całość jest bardzo myląca. Dobre wyjaśnienie znajduje się w odpowiedzi na źródłojedjedi.
Gilles 'SO - przestań być zły'

Nie widzę żadnych błędów, chociaż przyznaję, że mógłbym być jaśniejszy.
Bob Eager
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.