Jak zainstalować MS Office 2016 na PlayOnLinux


14

Jak uzyskać Playonlinux do zainstalowania pakietu Microsoft Office 2016. Opcje z menu instalacji są dostępne tylko do 2013 roku.

Czy jest dostępna nowsza wersja PlayOnLinux (lub rzeczywiście Wine ), którą mogę pobrać, aby umożliwić instalację MS Office 2016?

Kroki, które podejmuję to:

 1. otwórz PlayOnLinux
 2. kliknij Zainstaluj
 3. Kliknij Office
  zwraca listę kilku pakietów oprogramowania, w tym MS Office 2007, 2010 i 2013 (ale niestety 2016)

1
Możliwy duplikat instalacji pakietu Office 2016 przy użyciu PlayOnLinux askubuntu.com/questions/777142/…
lapisdecor

Niestety MS Office 2016 obecnie nie działa na Wine ani PlayOnLinux. Najlepszą opcją, jeśli absolutnie potrzebujesz tej wersji, jest utworzenie instancji Windows VirtualBox i zainstalowanie jej tam.
Gladen

Odpowiedzi:


5

Poniżej znajduje się pierwsza wersja skryptu Office 2016 dla PlayOnLinux (oparta na pakiecie Office 2013 jeden ).

Używa Wine 3.0, ale czasami zawiesza się na ekranie powitalnym pakietu Office podczas próby wywołania niezaimplementowanej funkcji KERNEL32.dll.FindNLSStringEx wywołanej w kodzie 32-bitowym .
Potrzebujemy więc Wine 3.4+, ale nie mogę uruchomić tego skryptu na moim Ubuntu 16.04 LTS.

Naprawdę potrzebne są testy i pomoc bardziej doświadczonych użytkowników.

Scenariusz:

#!/bin/bash

# CHANGELOG
# Version 0.0.1 by N0rbert - with Wine 3.0 it crashes on Welcome screen when trying
# to call "unimplemented function KERNEL32.dll.FindNLSStringEx called in 32-bit code"
# So we need Wine 3.4+ here, but I can't run this script with it on my Ubuntu 16.04 LTS.
#
# based on Version 1.1.0.0 [Quentin Pâris and Eduardo Lucio (Questor)] (2018-02-17 15-24) - Paris/Brazil
# for office2007pro (playonlinux://www.playonlinux.com/repository/download.php?id=2665)

# >>>>>>>>>>
# Under BSD License!

# Copyright (c) 2018, Quentin Pâris, Eduardo Lucio and N0rbert
# All rights reserved.

# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions are met:
#   * Redistributions of source code must retain the above copyright
#    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
#   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
#    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
#    documentation and/or other materials provided with the distribution.
#   * Neither the name of the free software community nor the
#    names of its contributors may be used to endorse or promote products
#    derived from this software without specific prior written permission.

# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
# ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
# WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
# DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Quentin Pâris and Eduardo Lucio BE LIABLE FOR ANY
# DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
# (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
# LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
# ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
# (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
# SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# <<<<<<<<<<

# NOTE: Complete liste of references! By Questor
# https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/master/lib/wine.lib
# https://www.playonlinux.com/en/app-2665-Microsoft_Office_2016.html
# http://wiki.playonlinux.com/index.php/Scripting_-_Chapter_11:_List_of_Functions
# http://wiki.playonlinux.com/index.php/Components_and_Functions
# https://www.playonlinux.com/repository/source.php?script=822
# https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/367e50865168b5b931611fa33b0c1d8426143a90/lib/scripts.lib
# https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/367e50865168b5b931611fa33b0c1d8426143a90/lib/wine.lib
# /ubuntu/879304/wine-2-0-says-it-supports-office-2016-how-do-i-actually-install-it
# https://github.com/RobertJames/playonlinux/blob/75ef37523f299255a539a89b63dc87d7afc096d4/template.POL

# N0rbert's links:
# https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=41911 (really we need Wine 3.4+ to fix FindNLSStringEx errors)

# >>>>>>>>>>
# Initialization!

[ "$PLAYONLINUX" = "" ] && exit 0
source "$PLAYONLINUX/lib/sources"

PREFIX="office2016"

WINEVERSION="3.4"

TITLE="Microsoft Office 2016"

# NOTE: Images to use! By Questor
POL_GetSetupImages "https://i.imgur.com/licFVuF.png" "https://i.imgur.com/ff6PkEZ.png" "$TITLE"

POL_SetupWindow_Init
POL_SetupWindow_SetID 3064

POL_SetupWindow_presentation "$TITLE" "Microsoft" "http://www.microsoft.com" "Quentin Pâris, Eduardo Lucio and N0rbert" "$PREFIX"

POL_Debug_Init

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Perform some validations!

POL_RequiredVersion 4.2.10 || POL_Debug_Fatal "$TITLE won't work with $APPLICATION_TITLE $VERSION!\nPlease update!"

if [ "$POL_OS" = "Linux" ]; then
  wbinfo -V || POL_Debug_Fatal "Please install winbind before installing $TITLE!"
fi

if [ "$POL_OS" = "Mac" ]; then

  # NOTE: Samba support! By Quentin Pâris
  POL_Call POL_GetTool_samba3
  source "$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init"

fi

POL_Wine_WaitBefore "$TITLE"
[ "$CDROM" ] && cd "$CDROM"

if [ ! "$(file $SetupIs | grep 'x86-64')" = "" ]; then
  POL_Debug_Fatal "$(eval_gettext "The 64bits version is not compatible! Sorry!")";
fi

# NOTE: Check if "winetricks" is present! By Questor
winetricks -V || POL_Debug_Fatal "Please install winetricks before installing $TITLE!"

POL_System_SetArch "x86"
POL_SetupWindow_InstallMethod "LOCAL,DVD"

if [ "$INSTALL_METHOD" = "DVD" ]; then
  POL_SetupWindow_cdrom
  POL_SetupWindow_check_cdrom "x86/setup.exe" "setup.exe"
  SetupIs="$CDROM_SETUP"
  cd "$CDROM"
else
  POL_SetupWindow_browse "$(eval_gettext 'Please select the setup file to run!')" "$TITLE"
  SetupIs="$APP_ANSWER"
fi

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Prepare resources for installation!

# NOTE: Install wine version if isn't available. This is necessary because
# even though "POL_Wine_PrefixCreate" solves this, we end up having
# problems when the required version is not available and it tries to
# install it! Questor
# [Ref.: https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/master/lib/wine.lib]
POL_Wine_InstallVersion "$WINEVERSION"

POL_Wine_SelectPrefix "$PREFIX"
POL_Wine_PrefixCreate "$WINEVERSION"

Set_OS "win7"

# Fix black windows (added by N0rbert)
POL_Wine_Direct3D "MaxVersionGL" "30002"

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Install!

# NOTE: Installs office! By Questor
POL_Wine "$SetupIs"
POL_Wine_WaitExit "$TITLE"

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Prepare resources for applications!

# NOTE: Uses native special version of "riched20" installed by Office 2016!
# Fix the "black fields" issue! By Questor
# [Ref.: http://forum.winehq.org/viewtopic.php?f=8&t=23126&p=95555#p95555]
POL_Wine_OverrideDLL "native,builtin" "riched20"

# NOTE: Fix "move and change the window size (maximize/minimize/restore/resize
# etc...) bugs"! By Questor
# [Ref.: https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=44552]
Set_Managed "Off"

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Create shortcuts, entries to extensions and finalize!

# NOTE: Create shortcuts! By Questor
POL_Shortcut "WINWORD.EXE" "Microsoft Word 2016" "" "" "Office;WordProcessor;"
POL_Shortcut "EXCEL.EXE" "Microsoft Excel 2016" "" "" "Office;Spreadsheet;"
POL_Shortcut "POWERPNT.EXE" "Microsoft Powerpoint 2016" "" "" "Office;Presentation;"

# NOTE: No category for collaborative work? By Quentin Pâris
POL_Shortcut "ONENOTE.EXE" "Microsoft OneNote 2016" "" "" "Network;InstantMessaging;"

# NOTE: "Calendar;ContactManagement;"? By Quentin Pâris
POL_Shortcut "OUTLOOK.EXE" "Microsoft Outlook 2016" "" "" "Network;Email;"

# NOTE: Add an entry to PlayOnLinux's extension file. If the entry already
# exists, it will replace it! By Questor
# [Ref.: https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/master/lib/playonlinux.lib]
POL_Extension_Write doc "Microsoft Word 2016"
POL_Extension_Write docx "Microsoft Word 2016"
POL_Extension_Write xls "Microsoft Excel 2016"
POL_Extension_Write xlsx "Microsoft Excel 2016"
POL_Extension_Write ppt "Microsoft Powerpoint 2016"
POL_Extension_Write pptx "Microsoft Powerpoint 2016"

if [ "$POL_OS" = "Mac" ]; then
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft Word 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft Excel 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft Powerpoint 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft OneNote 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft Outlook 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
fi

POL_SetupWindow_message "$(eval_gettext '$TITLE has been installed successfully!\n\nThanks!\nBy Quentin Pâris, Eduardo Lucio and N0rbert')" "$TITLE"
POL_SetupWindow_Close

# <<<<<<<<<<

exit 0

Należy zapisać go jako pol-mso2016.sh, a następnie załadować do PlayOnLinux, wybierając Narzędzia -> Uruchom skrypt lokalny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Czy oficjalne PPA Wine nie obsługuje Wine 3.4 na Ubuntu 16.04? Jeśli tak, możesz użyć tej wersji Wine i ustawić skrypt tak, aby używał wersji „System” Wine zamiast definiować określony numer wersji. Możesz także upewnić się, że PlayOnLinux jest najnowszą wersją za pośrednictwem PPA, na wypadek, gdyby była to wersja POL uniemożliwiająca korzystanie z Wine 3.4 w Ubuntu 16.04.
Dominic Hayes,

Mógłbyś go hostować w mgnieniu oka czy coś takiego? Tutaj trochę trudno jest skopiować ze strony internetowej.
retorquere,

1
Testy w wersji 18.10 z POL 4.3.2 i wine 3.4, instalacja setup.exe nie powiodła się

3

To, co zadziałało, to tłumaczenie intruzji z WineHQ ( tutaj ) i tutaj do użycia z PlayonLinux z Wine 3.4.

 1. Utwórz nowy dysk wirtualny
 2. Zainstaluj msxml6 i riched20 z zakładki „Zainstaluj składniki”
 3. Skonfiguruj wine, aby używało msxml6 i riched20 (natywne, wbudowane)
 4. Skopiuj AppvIsvSubsystems32.dll i C2R32.dll z: / Program Files / Common Files / Microsoft Shared / ClickToRun / do: / Program Files / Microsoft Office / root / Office16 /
 5. Edytuj rejestr, dodając DWORD o nazwie HKCU / Software / Wine / Direct2D / max_version_factory, ustawiony na zero.

1
Nie działało to dla mnie w 18.10. Podejrzewam, że krok 4 należy wykonać po instalacji msoffice, w przeciwnym razie plik do przeniesienia jest nieobecny. Ale wykonanie msoffice setup.exe kończy się niepowodzeniem.

Musiałem również skopiować plik „AppvIsvStream32.dll” również w kroku 4. Ponadto, jak wskazał użytkownik 47206, uruchomienie instalatora musi zostać wykonane przed krokiem 4.
Mohamed Y.

2

Dla mnie skrypt z góry (pierwotnie Quentin Pâris, Eduardo Lucio i N0rbert) działał, aby zainstalować Office 2016 Pro Plus pod Ubuntu 18.04 , z jedynymi zmianami:

 • wersja wina 3.0
 • msxml6 oprócz riched20 jako overrideDLL

Do tej pory działały Word, Excel i Powerpoint, podczas gdy OneNote i Outlook ulegały awariom (nie używaj ich, więc nawet nie próbowałem naprawić). Aktywacja również działała, dla tego otwartego programu Word -> Plik -> Konto i wprowadź klucz licencyjny. Tutaj skrypt postępuj zgodnie z powyższym opisem (zapisz jako .sh i uruchom w PlayOnLinux -> Narzędzia -> Uruchom skrypt lokalny):

#!/bin/bash

# CHANGELOG
# Version 0.0.1 by N0rbert - with Wine 3.0 it crashes on Welcome screen when trying
# to call "unimplemented function KERNEL32.dll.FindNLSStringEx called in 32-bit code"
# So we need Wine 3.4+ here, but I can't run this script with it on my Ubuntu 16.04 LTS.
#
# based on Version 1.1.0.0 [Quentin Pâris and Eduardo Lucio (Questor)] (2018-02-17 15-24) - Paris/Brazil
# for office2007pro (playonlinux://www.playonlinux.com/repository/download.php?id=2665)

# >>>>>>>>>>
# Under BSD License!

# Copyright (c) 2018, Quentin Pâris, Eduardo Lucio and N0rbert
# All rights reserved.

# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions are met:
#   * Redistributions of source code must retain the above copyright
#    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
#   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
#    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
#    documentation and/or other materials provided with the distribution.
#   * Neither the name of the free software community nor the
#    names of its contributors may be used to endorse or promote products
#    derived from this software without specific prior written permission.

# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
# ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
# WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
# DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Quentin Pâris and Eduardo Lucio BE LIABLE FOR ANY
# DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
# (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
# LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
# ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
# (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
# SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# <<<<<<<<<<

# NOTE: Complete liste of references! By Questor
# https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/master/lib/wine.lib
# https://www.playonlinux.com/en/app-2665-Microsoft_Office_2016.html
# http://wiki.playonlinux.com/index.php/Scripting_-_Chapter_11:_List_of_Functions
# http://wiki.playonlinux.com/index.php/Components_and_Functions
# https://www.playonlinux.com/repository/source.php?script=822
# https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/367e50865168b5b931611fa33b0c1d8426143a90/lib/scripts.lib
# https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/367e50865168b5b931611fa33b0c1d8426143a90/lib/wine.lib
# /ubuntu/879304/wine-2-0-says-it-supports-office-2016-how-do-i-actually-install-it
# https://github.com/RobertJames/playonlinux/blob/75ef37523f299255a539a89b63dc87d7afc096d4/template.POL

# N0rbert's links:
# https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=41911 (really we need Wine 3.4+ to fix FindNLSStringEx errors)

# >>>>>>>>>>
# Initialization!

[ "$PLAYONLINUX" = "" ] && exit 0
source "$PLAYONLINUX/lib/sources"

PREFIX="office2016"

WINEVERSION="3.0"

TITLE="Microsoft Office 2016"

# NOTE: Images to use! By Questor
POL_GetSetupImages "https://i.imgur.com/licFVuF.png" "https://i.imgur.com/ff6PkEZ.png" "$TITLE"

POL_SetupWindow_Init
POL_SetupWindow_SetID 3064

POL_SetupWindow_presentation "$TITLE" "Microsoft" "http://www.microsoft.com" "Quentin Pâris, Eduardo Lucio and N0rbert" "$PREFIX"

POL_Debug_Init

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Perform some validations!

POL_RequiredVersion 4.2.10 || POL_Debug_Fatal "$TITLE won't work with $APPLICATION_TITLE $VERSION!\nPlease update!"

if [ "$POL_OS" = "Linux" ]; then
  wbinfo -V || POL_Debug_Fatal "Please install winbind before installing $TITLE!"
fi

if [ "$POL_OS" = "Mac" ]; then

  # NOTE: Samba support! By Quentin Pâris
  POL_Call POL_GetTool_samba3
  source "$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init"

fi

POL_Wine_WaitBefore "$TITLE"
[ "$CDROM" ] && cd "$CDROM"

if [ ! "$(file $SetupIs | grep 'x86-64')" = "" ]; then
  POL_Debug_Fatal "$(eval_gettext "The 64bits version is not compatible! Sorry!")";
fi

# NOTE: Check if "winetricks" is present! By Questor
winetricks -V || POL_Debug_Fatal "Please install winetricks before installing $TITLE!"

POL_System_SetArch "x86"
POL_SetupWindow_InstallMethod "LOCAL,DVD"

if [ "$INSTALL_METHOD" = "DVD" ]; then
  POL_SetupWindow_cdrom
  POL_SetupWindow_check_cdrom "x86/setup.exe" "setup.exe"
  SetupIs="$CDROM_SETUP"
  cd "$CDROM"
else
  POL_SetupWindow_browse "$(eval_gettext 'Please select the setup file to run!')" "$TITLE"
  SetupIs="$APP_ANSWER"
fi

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Prepare resources for installation!

# NOTE: Install wine version if isn't available. This is necessary because
# even though "POL_Wine_PrefixCreate" solves this, we end up having
# problems when the required version is not available and it tries to
# install it! Questor
# [Ref.: https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/master/lib/wine.lib]
POL_Wine_InstallVersion "$WINEVERSION"

POL_Wine_SelectPrefix "$PREFIX"
POL_Wine_PrefixCreate "$WINEVERSION"

Set_OS "win7"

# Fix black windows (added by N0rbert)
POL_Wine_Direct3D "MaxVersionGL" "30002"

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Install!

# NOTE: Installs office! By Questor
POL_Wine "$SetupIs"
POL_Wine_WaitExit "$TITLE"

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Prepare resources for applications!

# NOTE: Uses native special version of "riched20" installed by Office 2016!
# Fix the "black fields" issue! By Questor
# [Ref.: http://forum.winehq.org/viewtopic.php?f=8&t=23126&p=95555#p95555]
POL_Wine_OverrideDLL "native,builtin" "riched20"
POL_Wine_OverrideDLL "native,builtin" "msxml6"

# NOTE: Fix "move and change the window size (maximize/minimize/restore/resize
# etc...) bugs"! By Questor
# [Ref.: https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=44552]
Set_Managed "Off"

# <<<<<<<<<<

# >>>>>>>>>>
# Create shortcuts, entries to extensions and finalize!

# NOTE: Create shortcuts! By Questor
POL_Shortcut "WINWORD.EXE" "Microsoft Word 2016" "" "" "Office;WordProcessor;"
POL_Shortcut "EXCEL.EXE" "Microsoft Excel 2016" "" "" "Office;Spreadsheet;"
POL_Shortcut "POWERPNT.EXE" "Microsoft Powerpoint 2016" "" "" "Office;Presentation;"

# NOTE: No category for collaborative work? By Quentin Pâris
POL_Shortcut "ONENOTE.EXE" "Microsoft OneNote 2016" "" "" "Network;InstantMessaging;"

# NOTE: "Calendar;ContactManagement;"? By Quentin Pâris
POL_Shortcut "OUTLOOK.EXE" "Microsoft Outlook 2016" "" "" "Network;Email;"

# NOTE: Add an entry to PlayOnLinux's extension file. If the entry already
# exists, it will replace it! By Questor
# [Ref.: https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4/blob/master/lib/playonlinux.lib]
POL_Extension_Write doc "Microsoft Word 2016"
POL_Extension_Write docx "Microsoft Word 2016"
POL_Extension_Write xls "Microsoft Excel 2016"
POL_Extension_Write xlsx "Microsoft Excel 2016"
POL_Extension_Write ppt "Microsoft Powerpoint 2016"
POL_Extension_Write pptx "Microsoft Powerpoint 2016"

if [ "$POL_OS" = "Mac" ]; then
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft Word 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft Excel 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft Powerpoint 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft OneNote 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
  POL_Shortcut_InsertBeforeWine "Microsoft Outlook 2016" "source \"$POL_USER_ROOT/tools/samba3/init\""
fi

POL_SetupWindow_message "$(eval_gettext '$TITLE has been installed successfully!\n\nThanks!\nBy Quentin Pâris, Eduardo Lucio and N0rbert')" "$TITLE"
POL_SetupWindow_Close

# <<<<<<<<<<

exit 0

1. Uruchomiłem skrypt - błąd instalatora msoffice „coś poszło nie tak”; zamknięcie; 2. zainstaluj biblioteki msxml6 i riched20 w nowo utworzonym dysku office2016 wine3.0 (Konfiguruj); 3. Skonfiguruj dysk office2016 - skonfiguruj wino - Biblioteki - aby używać obu; 4. ponownie uruchom skrypt w POL, wybierając nadpisywanie zawartości; 5. wybierając setup.exe (32x), instalator działa (kliknięcie ikony na pasku zadań, aby zobaczyć postęp), na końcu naciśnij Enter; 6. Utwórz skrót z dysku. - Ale żaden nie działa - „Błąd w głównej”

0

Musiałem użyć POL wina 3.14 (ostatnie 3.19 lub 3.0 / 3.0 nie działały dla mnie) na Ubuntu 18.04 i kroki 1-5 po Kevinie, aby uruchomić MS Office 2016 (Word / Excel / Powerpoint). Po pobraniu pełnego pliku IMG pakietu Office 2016 instalacja obejmuje osobistą licencję i jest już aktywowana przy starcie.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.