Czy można uruchomić instalator .msi dla systemu Windows?


51

Czy można zainstalować program Windows z instalatora MSI, aby zainstalowany program można było uruchomić za pomocą programu ładującego Wine?

Odpowiedzi:


79

Według oficjalnego FAQ WineHQ :

Pliki MSI nie mogą być uruchamiane bezpośrednio, musisz użyć programu msiexec . msiexec to narzędzie do instalowania pakietów .msi. Pliki MSI można zainstalować w Wine z terminala w następujący sposób:

wine msiexec / i cokolwiek-nazwa_pliku.msi

Alternatywnie:

wine start what-filename.msi

Spowoduje to uruchomienie programu MSI tak samo, jakbyś kliknął go dwukrotnie w systemie Windows.

Pierwsze polecenie można zmienić, jeśli to konieczne, w zależności od okoliczności. Na przykład:

WINEPREFIX=/path/to/wineprefix wine msiexec /i /path/to/filename.msi  

lub używając wine64 zamiast wina:

WINEPREFIX=/path/to/wineprefix wine64 msiexec /i /path/to/filename.msi 

Prefiks WINE to folder, który zawiera wszystkie konfiguracje WINE, a także wszystkie elementy systemu Windows, których WINE używa do kompatybilności, w tym biblioteki i rejestr.


3
/iOpcja jest dla instalacji, jeśli chcesz odinstalować później uruchom: wine msiexec /uninstall whatever-filename.msilub równowartość krótka forma tego samego polecenia:wine msiexec /x whatever-filename.msi
Karel
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.