Udostępnij dysk USB przez sieć


8

Szukam darmowej metody udostępniania urządzenia USB przez sieć. Mam RaspberryPi (raspbian) z podłączonym urządzeniem USB. Chcę mieć możliwość odbierania i wysyłania poleceń do tego urządzenia z mojego serwera Linux.

Próbowałem, remserialale nie mogę połączyć klienta z serwerem. też próbowałem, VirtualHereale rozbił się

Czy znasz jakieś bezpłatne rozwiązanie?

EDYTOWAĆ :

Dzięki za ten samouczek, wypróbowałem go, ale mam pewne problemy:

pi@raspberrypi /boot $ zcat /proc/config.gz |grep USBIP
CONFIG_USBIP_CORE=m
CONFIG_USBIP_VHCI_HCD=m
CONFIG_USBIP_HOST=m
# CONFIG_USBIP_DEBUG is not set
pi@raspberrypi /boot $ sudo modprobe usbip-core
pi@raspberrypi /boot $ sudo modprobe usbip-host
pi@raspberrypi /boot $ sudo usbipd -D

pi@raspberrypi /boot $ usbip list -l
Local USB devices
=================
- busid 1-1 (0424:9514)
   1-1:1.0 -> hub
- busid 1-1.1 (0424:ec00)
   1-1.1:1.0 -> smsc95xx
- busid 1-1.3 (0403:6010)
   1-1.3:1.0 -> unknown
   1-1.3:1.1 -> unknown
- busid 1-1.4 (04f2:1126)
   1-1.4:1.0 -> usbhid
- busid 1-1.5 (04f2:1125)
   1-1.5:1.0 -> usbhid
   1-1.5:1.1 -> usbhid

pi@raspberrypi /boot $ sudo usbip --debug bind -b 1-1.3
usbip: debug: /build/linux-tools-TqR1ks/linux-tools-3.2.17/drivers/staging/usbip/userspace/src/usbip.c:134:[run_command]
running command: `bind'
usbip: debug: /build/linux-tools-TqR1ks/linux-tools-3.2.17/drivers/staging/usbip/userspace/src/usbip_bind.c:162:[unbind_other]
1-1.3:1.0 -> unknown
usbip: debug: /build/linux-tools-TqR1ks/linux-tools-3.2.17/drivers/staging/usbip/userspace/src/usbip_bind.c:162:[unbind_other]
1-1.3:1.1 -> unknown
usbip: debug: /build/linux-tools-TqR1ks/linux-tools-3.2.17/drivers/staging/usbip/userspace/src/utils.c:65:[modify_match_busid]
write "add 1-1.3" to /sys/bus/usb/drivers/usbip-host/match_busid
usbip: debug: /build/linux-tools-TqR1ks/linux-tools-3.2.17/drivers/staging/usbip/userspace/src/usbip_bind.c:101:[bind_usbip]
bind driver at 1-1.3:1.0 failed
usbip: debug: /build/linux-tools-TqR1ks/linux-tools-3.2.17/drivers/staging/usbip/userspace/src/usbip_bind.c:101:[bind_usbip]
bind driver at 1-1.3:1.1 failed
usbip: error: could not bind device to usbip-host
usbip: debug: /build/linux-tools-TqR1ks/linux-tools-3.2.17/drivers/staging/usbip/userspace/src/utils.c:65:[modify_match_busid]
write "del 1-1.3" to /sys/bus/usb/drivers/usbip-host/match_busid
 pi@raspberrypi /boot $ sudo usbip --debug bind -b 1-1.3:1.1
usbip: debug: /build/linux-tools-TqR1ks/linux-tools-3.2.17/drivers/staging/usbip/userspace/src/usbip.c:134:[run_command]
 running command: `bind'
usbip: debug: /build/linux-tools-TqR1ks/linux-tools-3.2.17/drivers/staging/usbip/userspace/src/usbip_bind.c:143:[unbind_other]
 problem getting device attributes: No such file or directory
usbip: error: could not unbind driver from device on busid 1-1.3:1.1
pi@raspberrypi /boot $

co to mogło być ?

Odpowiedzi:


3

możesz użyć tego oprogramowania usbip, a oto jak skonfigurować oprogramowanie i używać go zarówno po stronie serwera, jak i klienta

Uwagi:

 1. W tym samouczku użyj server server1.example.com with IP 192.168.0.100i client client1.example.com with IP 192.168.0.101, zarówno z systemem Ubuntu Te ustawienia mogą się dla Ciebie różnić, więc musisz je w razie potrzeby zastąpić.

 2. Również konto użyte w tym samouczku jest takie, rootże jeśli polecenie nie działa, użyj rootalbo użyj sudoprzed poleceniem

Instalowanie i używanie USB / IP na serwerze

Możemy zainstalować usbip w następujący sposób:

apt-get install usbip

Następnie ładujemy moduły jądra usbip:

modprobe usbip

modprobe usbip_common_mod

Aby sprawdzić, czy naprawdę zostały załadowane, uruchom:

lsmod | grep usbip

Wynik powinien być podobny do tego:

root@server1:~# lsmod | grep usbip
usbip         15124 0
usbip_common_mod    13605 1 usbip
root@server1:~#

Aby upewnić się, że oba moduły są ładowane automatycznie przy każdym uruchomieniu systemu, możesz dodać je do / etc / modules:

vi /etc/modules

[...]
usbip
usbip_common_mod

Teraz możemy uruchomić demona usbip:

root@server1:~# usbipd -D
Bind usbip.ko to a usb device to be exportable!

Teraz podłącz urządzenie USB, które chcesz wyeksportować na serwer - używam tutaj dysku flash USB SanDisk.

Wykonaj polecenie lsusb

znaleźć odpowiedni identyfikator dostawcy / urządzenia, który ma postać:

Bus XXX Device YYY: ID VendorID:DeviceID

Dane wyjściowe na moim serwerze są następujące:

root@server1:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0781:5151 SanDisk Corp. Cruzer Micro Flash Drive
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Identyfikator dostawcy / urządzenia mojego dysku flash USB SanDisk to 0781: 5151.

Teraz biegnij

usbip_bind_driver --list
root@server1:~# usbip_bind_driver --list
List USB devices
 - busid 1-1 (0781:5151)
   1-1:1.0 -> usb-storage

Jak widać, identyfikator dostawcy / urządzenia mojego dysku flash USB SanDisk (0781: 5151) odpowiada BUSID 1-1. Potrzebujemy tego, BUSIDaby podłączyć urządzenie USB do serwera:

root@server1:~# usbip_bind_driver --usbip 1-1
** (process:765): DEBUG: 1-1:1.0    -> usb-storage
** (process:765): DEBUG: unbinding interface
** (process:765): DEBUG: write "add 1-1" to /sys/bus/usb/drivers/usbip/match_busid
** Message: bind 1-1 to usbip, complete!

To wszystko, możemy teraz używać dysku flash USB SanDisk na zdalnym kliencie USB.

BTW, jeśli uruchomisz ...

netstat -tap

... powinieneś zobaczyć, że demon usbip nasłuchuje port 3240

więc upewnij się, że ten port nie jest blokowany przez zaporę:

root@server1:~# netstat -tap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0   0 *:ssh          *:*           LISTEN   537/sshd
tcp    0   0 *:3240         *:*           LISTEN   762/usbipd
tcp    0   52 server1.example.com:ssh 192.168.0.199:4024   ESTABLISHED 667/0
tcp6    0   0 [::]:ssh        [::]:*         LISTEN   537/sshd

Instalowanie i używanie USB / IP na kliencie

Musimy również zainstalować usbip na kliencie:

sudo apt-get install usbip

Następnie ładujemy vhci-hcdmoduł jądra:

modprobe vhci-hcd

Aby sprawdzić, czy naprawdę został załadowany, uruchom:

root@client1:~# lsmod | grep vhci_hcd
vhci_hcd        19800 0
usbip_common_mod    13605 1 vhci_hcd

Aby mieć pewność, że moduł zostanie załadowany automatycznie przy każdym uruchomieniu systemu, możesz dodać go do /etc/modules:

vi /etc/modules

[...]
vhci-hcd

Teraz połącz się z serwerem usbip i uzyskaj listę dostępnych urządzeń USB:

  usbip -l 192.168.0.100
(192.168.0.100 is the IP address of the usbip server.)

Powinieneś znaleźć dysk flash USB SanDisk na wyjściu (BUSID 1-1):

root@client1:~# usbip -l 192.168.0.100
- 192.168.0.100
   1-1: SanDisk Corp. : Cruzer Micro Flash Drive (0781:5151)
    : /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-1
    : (Defined at Interface level) (00/00/00)
    : 0 - Mass Storage / SCSI / Bulk (Zip) (08/06/50)

Aby podłączyć to urządzenie do klienta, uruchom:

root@client1:~# usbip -a 192.168.0.100 1-1
8 ports available
port 0 attached

Teraz uruchom lsusbi powinieneś znaleźć zdalne urządzenie USB na wyjściu klienta:

root@client1:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0781:5151 SanDisk Corp. Cruzer Micro 256/512MB Flash Drive
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Możesz teraz używać zdalnego urządzenia USB tak, jakby to było lokalne urządzenie USB (np. Zamontuj je, sformatuj, napisz do niego, przeczytaj z niego itp.).

Odłączanie zdalnego urządzenia USB

Zdalne urządzenie USB można odłączyć w następujący sposób:

klient1:

Biegać...

usbip --port

... aby dowiedzieć się, jakiego portu używa zdalne urządzenie USB na kliencie - w tym przypadku jest to port 00:

root@client1:~# usbip --port
8 ports available

Port 00: <Port in Use> at High Speed(480Mbps)
    SanDisk Corp. : Cruzer Micro 256/512MB Flash Drive (0781:5151)
    1-1 -> usbip://192.168.0.100:3240/1-1 (remote devid 00010002 (bus/dev 001/002))
    1-1:1.0 used by usb-storage
      /sys/class/bsg/1:0:0:0/device
      /sys/class/scsi_device/1:0:0:0/device
      /sys/class/scsi_disk/1:0:0:0/device
      /sys/class/scsi_host/host1/device
      /sys/class/usb_endpoint/usbdev1.4_ep02/device
      /sys/class/usb_endpoint/usbdev1.4_ep81/device
      /sys/block/sdb/device
Port 01: <Port Available>
Port 02: <Port Available>
Port 03: <Port Available>
Port 04: <Port Available>
Port 05: <Port Available>
Port 06: <Port Available>
Port 07: <Port Available>

Potrzebujemy numeru portu, aby odłączyć urządzenie:

usbip -d 00

root@client1:~# usbip -d 00
8 ports available

port 0 detached

Na serwerze używamy BUSID (1-1)do powiązania urządzenia USB z systemem lokalnym (przełącznik --inne wiąże urządzenie z systemem lokalnym, dzięki czemu nie jest już dostępne w sieci):

serwer 1:

usbip_bind_driver --other 1-1

root@server1:~# usbip_bind_driver --other 1-1
** (process:7333): DEBUG: write "del 1-1" to /sys/bus/usb/drivers/usbip/match_busid
** Message: bind 1-1 to other drivers than usbip, complete!

Teraz wróć do klienta i sprawdź, czy zdalne urządzenie USB jest nadal dostępne:

klient1:

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie powinno być już na liście:

root@client1:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 

Spinki do mankietów

http://usbip.sourceforge.net

Źródło samouczka (po stronie serwera)

Źródło samouczka (po stronie klienta)


Uwaga dla użytkowników Ubuntu Trusty (14.04): będziesz potrzebował jądra zportowanego z Utopic lub nowszego i bawiąc się plikami binarnymi. Zobacz więcej informacji bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/usbip/+bug/898003 . Każda starsza obsługiwana wersja Ubuntu niestety była wadliwa i zawierała niedziałający usbip.
gertvdijk

Sprawdź tę odpowiedź przed użyciem: askubuntu.com/a/647071/187689
iman
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.