Nie można zainstalować wtyczki icedtea w Utopic Unicorn 14.10


8

Próba instalacji icedtea-7-plugin na 14.10 x64 daje błąd.

apt-get install icedtea-7-plugin
. . .
Selecting previously unselected package icedtea-netx:amd64.
. . .
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-2) ...
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Wydaje się, że jest problem z uzależnienia icedtea-netx. Więc próbowałem zainstalować icedtea-netxsam, a błąd pokazano poniżej.

Wyglądało na to, że szuka java-8-openjdk-amd64 . Zainstalowałem openjdk-7-jre z repozytoriów, więc odinstalowałem to i zainstalowałem zarówno openjdk-8-jre, jak i openjdk-8-jdk. Nie rozwiązało to jednak problemu z icedtea-netx.

(Chcę użyć icedtea i otworzyć JDK, a nie zastrzeżoną Javę Oracle).

Czy ktoś tego doświadczył i czy istnieje rozwiązanie tego problemu?

Oto wyniki apt-get install icedtea-netx...

apt-get install icedtea-netx
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 icedtea-netx-common
The following NEW packages will be installed:
 icedtea-netx icedtea-netx-common
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Inst icedtea-netx-common (1.5.1-1ubuntu1 Ubuntu:14.10/utopic [all])
Inst icedtea-netx (1.5.1-1ubuntu1 Ubuntu:14.10/utopic [amd64])
Conf icedtea-netx-common (1.5.1-1ubuntu1 Ubuntu:14.10/utopic [all])
Conf icedtea-netx (1.5.1-1ubuntu1 Ubuntu:14.10/utopic [amd64])
root@PS001:/etc/apt/sources.list.d# apt-get install icedtea-netx
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 icedtea-netx-common
The following NEW packages will be installed:
 icedtea-netx icedtea-netx-common
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/1138 kB of archives.
After this operation, 1505 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Selecting previously unselected package icedtea-netx-common.
(Reading database ... 314900 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../icedtea-netx-common_1.5.1-1ubuntu1_all.deb ...
Unpacking icedtea-netx-common (1.5.1-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package icedtea-netx:amd64.
Preparing to unpack .../icedtea-netx_1.5.1-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking icedtea-netx:amd64 (1.5.1-1ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu2) ...
Processing triggers for bamfdaemon (0.5.1+14.10.20140925-0ubuntu1) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Processing triggers for mime-support (3.55ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-2) ...
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@PS001:/etc/apt/sources.list.d# apt-get -f install       
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up icedtea-netx:amd64 (1.5.1-1ubuntu1) ...
update-alternatives: warning: forcing reinstallation of alternative /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/itweb-settings because link group itweb-settings is broken
update-alternatives: warning: not replacing /usr/share/man/man1/itweb-settings.1.gz with a link
update-alternatives: warning: forcing reinstallation of alternative /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/itweb-settings because link group itweb-settings is broken
update-alternatives: warning: not replacing /usr/share/man/man1/itweb-settings.1.gz with a link
update-alternatives: error: alternative path /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/javaws doesn't exist
dpkg: error processing package icedtea-netx:amd64 (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
 icedtea-netx:amd64
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Odpowiedzi:


6

Z powodzeniem wypróbowałem inne tymczasowe obejście.

Komunikat o błędzie mówi: „aktualizacja-alternatywy: błąd: alternatywna ścieżka / usr / lib / jvm / java-8-openjdk-amd64 / jre / bin / javaws nie istnieje”. Stworzyłem symboliczne łącze, następnie odinstalowałem pakiety jeden po drugim (icedtea-plugin, następnie icedtea-7-plugin, następnie icedtea-netx (nie jest to konieczne w przypadku icedtea-netx-common)), a następnie ponownie zainstaluj icedtea-plugin.

cd /usr/lib/jvm
ln -s java-1.7.0-openjdk-amd64 java-8-openjdk-amd64
apt-get purge icedtea-plugin
apt-get purge icedtea-7-plugin
apt-get purge icedtea-netx
apt-get install icedtea-plugin

Giles


Dzięki. Wydawało mi się, że to działa. Nie bardzo lubię bałagan za pomocą tego rodzaju brudnych poprawek, ale zrobi to do czasu, aż Canonical naprawi problem. :)
Gladen,


1

0

Jeśli masz zainstalowany zarówno Openjdk 7, jak i 8, możesz po prostu dowiązać javaws i ustawienia itweb, a następnie ponownie zainstalować icedtea-plugin, icedtea-7-plugin i icedtea-netx

sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/javaws /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/javaws$
sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/itweb-settings /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/itweb-settings
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.