Jak usunąć słowa z pliku txt, który istnieje w innym pliku txt?


8

Plik a.txtma około 100 000 słów, każde słowo znajduje się w nowej linii

july.cpp
windows.exe
ttm.rar
document.zip

Plik b.txtzawiera 150 000 słów, jedno słowo po wierszu - niektóre słowa pochodzą z pliku a.txt, ale niektóre są nowe:

july.cpp  
NOVEMBER.txt  
windows.exe  
ttm.rar  
document.zip  
diary.txt

Jak mogę scalić te pliki w jeden, usunąć wszystkie zduplikowane linie i zachować nowe linie (linie, które istnieją, a.txtale nie istnieją b.txti odwrotnie)?


Czy chętnie użyjesz Pythona?
Tim

2
@ MikołajBartnicki Unix.SE prawdopodobnie byłby lepszym miejscem do zapytania
Glutanimate

1
Kasiu, popełniłem błąd w odpowiedzi, dlatego ją usunąłem. Pracuję nad nowym.

2
@Glutanimate To pytanie jest tutaj w porządku.
Seth

1
@ Glutanimate Ach, przepraszam, jakoś przegapiłem ten komentarz.
Seth

Odpowiedzi:


13

Jest to polecenie, aby to zrobić: comm. Jak stwierdzono w man comm, jest to po prostu proste:

  comm -3 file1 file2
     Print lines in file1 not in file2, and vice versa.

Pamiętaj, że commoczekuje ona sortowania zawartości plików, dlatego musisz je posortować przed ich wywołaniem comm:

sort unsorted-file.txt > sorted-file.txt

Więc by podsumować:

sort a.txt > as.txt

sort b.txt > bs.txt

comm -3 as.txt bs.txt > result.txt

Po powyższych poleceniach będziesz mieć oczekiwane linie w result.txtpliku.


dziękuję, działa jak urok. PS. do zdjęcia z tłuczkiem na Twoim profilu jest fajne ;-)
Kate-Kasia

2

Oto krótki skrypt python3, oparty na odpowiedzi Germara , który powinien to zrobić, zachowując b.txtnieposortowaną kolejność.

#!/usr/bin/python3

with open('a.txt', 'r') as afile:
  a = set(line.rstrip('\n') for line in afile)

with open('b.txt', 'r') as bfile:
  for line in bfile:
    line = line.rstrip('\n')
    if line not in a:
      print(line)
      # Uncomment the following if you also want to remove duplicates:
      # a.add(line)

1
#!/usr/bin/env python3

with open('a.txt', 'r') as f:
  a_txt = f.read()
a = a_txt.split('\n')
del(a_txt)

with open('b.txt', 'r') as f:
  while True:
    b = f.readline().strip('\n ')
    if not len(b):
      break
    if not b in a:
      print(b)

2
Człowieku, strzelasz do komara z armaty morskiej!

:-) Masz rację. Brakowało mi „k” na 100 tys.
Germar

1

Spójrz na commkomendę coreutils -man comm

NAME
    comm - compare two sorted files line by line

SYNOPSIS
    comm [OPTION]... FILE1 FILE2

DESCRIPTION
    Compare sorted files FILE1 and FILE2 line by line.

    With no options, produce three-column output. Column one contains
    lines unique to FILE1, column two contains lines unique to FILE2, and
    column three contains lines common to both files.

    -1   suppress column 1 (lines unique to FILE1)

    -2   suppress column 2 (lines unique to FILE2)

    -3   suppress column 3 (lines that appear in both files)

Na przykład możesz to zrobić

$ comm -13 <(sort a.txt) <(sort b.txt)
diary.txt
NOVEMBER.txt

(linie unikalne dla b.txt)

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.