Nie można zsynchronizować czasu za pomocą `ntpdate`, błąd:„ nie znaleziono serwera odpowiedniego do synchronizacji ”


15

Mój plik ntp.conf:

user@pc[0][07:37:40]:/etc$ cat /etc/ntp.conf
idriftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
server 0.pool.ntp.org
server 1.pool.ntp.org
server 2.pool.ntp.org
server pool.ntp.org

Dane wyjściowe polecenia:

user@pc[0][07:37:24]:/etc$ sudo ntpdate -dv pool.ntp.org
18 Jun 07:37:35 ntpdate[10737]: ntpdate 4.2.4p8@1.1612-o Tue Apr 19 07:15:05 UTC 2011 (1)
Looking for host pool.ntp.org and service ntp
host found : conquest.kjsl.com
transmit(198.137.202.16)
transmit(216.45.57.38)
transmit(64.6.144.6)
transmit(198.137.202.16)
transmit(216.45.57.38)
transmit(64.6.144.6)
transmit(198.137.202.16)
transmit(216.45.57.38)
transmit(64.6.144.6)
transmit(198.137.202.16)
transmit(216.45.57.38)
transmit(64.6.144.6)
transmit(198.137.202.16)
transmit(216.45.57.38)
transmit(64.6.144.6)
198.137.202.16: Server dropped: no data
216.45.57.38: Server dropped: no data
64.6.144.6: Server dropped: no data
server 198.137.202.16, port 123
stratum 0, precision 0, leap 00, trust 000
refid [198.137.202.16], delay 0.00000, dispersion 64.00000
transmitted 4, in filter 4
reference time:  00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 0:28:16.000
originate timestamp: 00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 0:28:16.000
transmit timestamp: d1a71a93.1f16c1e3 Sat, Jun 18 2011 7:37:39.121
filter delay: 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
     0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
filter offset: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
     0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
delay 0.00000, dispersion 64.00000
offset 0.000000

server 216.45.57.38, port 123
stratum 0, precision 0, leap 00, trust 000
refid [216.45.57.38], delay 0.00000, dispersion 64.00000
transmitted 4, in filter 4
reference time:  00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 0:28:16.000
originate timestamp: 00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 0:28:16.000
transmit timestamp: d1a71a93.524a05dd Sat, Jun 18 2011 7:37:39.321
filter delay: 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
     0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
filter offset: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
     0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
delay 0.00000, dispersion 64.00000
offset 0.000000

server 64.6.144.6, port 123
stratum 0, precision 0, leap 00, trust 000
refid [64.6.144.6], delay 0.00000, dispersion 64.00000
transmitted 4, in filter 4
reference time:  00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 0:28:16.000

transmitted 4, in filter 4
reference time:  00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 0:28:16.000
originate timestamp: 00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 0:28:16.000
transmit timestamp: d1a71a93.524a05dd Sat, Jun 18 2011 7:37:39.321
filter delay: 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
     0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
filter offset: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
     0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
delay 0.00000, dispersion 64.00000
offset 0.000000

server 64.6.144.6, port 123
stratum 0, precision 0, leap 00, trust 000
refid [64.6.144.6], delay 0.00000, dispersion 64.00000
transmitted 4, in filter 4
reference time:  00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 0:28:16.000
originate timestamp: 00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 0:28:16.000
transmit timestamp: d1a71a93.857c6fbd Sat, Jun 18 2011 7:37:39.521
filter delay: 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
     0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
filter offset: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
     0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
delay 0.00000, dispersion 64.00000
offset 0.000000

18 Jun 07:37:40 ntpdate[10737]: no server suitable for synchronization found

mam ten sam problem z ntpdate :(
krumpelstiltskin

2
NTP używa UDP, a nie TCP. Czy możesz sprawdzić, czy zapora sieciowa zezwala na wychodzące pakiety UDP na porcie 123?
Tim Howland,

Kiedy wymyślisz serwer, spróbuj dodać -b do ntpdate, aby ustawić czas, zamiast próbować 40-letniego zabicia!
ubfan1

Odpowiedzi:


6

mój ntp (/etc/ntp.conf) mówi

server 0.ubuntu.pool.ntp.org
server 1.ubuntu.pool.ntp.org
server 2.ubuntu.pool.ntp.org
server 3.ubuntu.pool.ntp.org

zmień swój na to i zrób to jako root ( sudo -i)

service ntp stop

wykonaj zmiany:

service ntp start

Sprawdź to

date

AKTUALIZACJA: ostatniej nocy muszę skonfigurować maszynę i znalazłem to, co może być pomocne

~# dpkg-reconfigure tzdata

Można ustawić strefę czasową i wyjście (jako root: sudo -i)

:~# dpkg-reconfigure tzdata


Current default time zone: 'America/Montevideo'
Local time is now:   Tue Mar 6 13:18:00 UYST 2012.
Universal Time is now: Tue Mar 6 15:18:00 UTC 2012.

:~# 

1

Przede wszystkim nie potrzebujesz ntpserwera do synchronizacji czasu (widzę, że masz go /etc/ntp.confz pakietu ntp, udostępniając serwer), a jeśli używasz tego serwera, nie musisz go używać ntpdateręcznie.

Aby być bardziej szczegółowym w odniesieniu do faktu, że ntppakiet nie jest wymagany, czas jest synchronizowany za każdym razem, gdy używasz połączenia sieciowego ntpdate-debian, co następuje w instalacji domyślnej.

Aby spróbować ręcznej synchronizacji, zatrzymaj serwer

sudo service ntp stop

następnie uruchomić

sudo ntpdate-debian

jest to aplikacja pomocnicza Debiana do uruchomienia ntpdatebez kłopotów, które masz teraz.


Synchronizowałem ręcznie, ponieważ usługa NTTP nie była uruchomiona, a czas serwera był wyłączony o ~ 90 minut. Otrzymuję taki sam komunikat o błędzie sudo ntpdate-debianjak powyżej.
wting 18.06.11

Dokładnie ten sam komunikat o błędzie? ntp.confPlik nie jest domyślnym, czy go modyfikować? Występuje również błąd składniowy, powinno być pierwsze słowo driftfile.
enzotib

Dzięki za złapanie dodatkowego ja. Usunąłem go i pobiegłem sudo ntpdate-debian. Wyniki: użytkownik @ pc [0] [11:06:06]: ~ $ sudo ntpdate-debian 19 czerwca 11:06:23 ntpdate [4087]: nie znaleziono serwera nadającego się do synchronizacji
wtorek

Nie rozumiem, co jest złego w twoim ntp.conf, to bezpośrednie wezwanie do ntpdatepracy dla mnie, daj mi znać:sudo ntpdate 0.ubuntu.pool.ntp.org 1.ubuntu.pool.ntp.org 2.ubuntu.pool.ntp.org 3.ubuntu.pool.ntp.org ntp.ubuntu.com
enzotib

@enzotib: Właśnie wypróbowałem twoje polecenie, nadal wyświetla błąd „brak odpowiedniego serwera ...”.
wting

1

Użyj go z opcją -ui niezawodnym serwerem. Na przykładsudo ntpdate -u pool.ntp.org


To nie zadziała. -uOpcja jest już nakazywałby -dopcji. Przeczytaj stronę podręcznika użytkownika ntpdate.
gertvdijk

1

Upewnij się, że zapora zezwala na połączenie wychodzące.

Za pomocą poleceń:

sudo ntpdate ntp.ubuntu.com

i:

sudo ntpdate-debian

Otrzymałem podobny błąd „ntpdate [14593]: nie znaleziono serwera odpowiedniego do synchronizacji” przed zmianą zapory routera, aby zezwolić na port 123, protokół UDP, wychodzące.


1

Ntp faq na University of Delaware (powiedziałbym, że jest to dom NTP) wspomina o tym błędzie. Link to http://www.eecis.udel.edu/~ntp/ntpfaq/NTP-s-trouble.htm#AEN4972 .

Możesz spróbować uruchomić ntpdate przy użyciu ntpdate -d servernamelub ntpdate -u servername. Stock ntpdate nie pobiera nazwy serwera z pliku konfiguracyjnego ntp. Sądzę, że rozsądnie jest zbliżyć swój czas do poprawienia ręcznie przed wypróbowaniem tych poleceń, jak sugeruje William Ting w komentarzach tutaj.

Dwie powyższe komendy ntpdate wysyłają i oczekują odpowiedzi UDP na losowy numer portu publicznego, a nie na port 123, na twoim komputerze, aby uniknąć potencjalnych komplikacji przy korzystaniu z tego portu uprzywilejowanego. Oczywiście filtry wychodzące mogą nadal stanowić problem.


Często zadawane pytania sugerują filtrowanie pakietów jako przyczynę, ponieważ może to eliminować konieczność przekazywania pakietów UDP do i z portu 123 na komputerze. W razie potrzeby należy dostosować filtry pakietów w systemach i routerach.

Zauważ, że ntpdate pobiera argument serwera. ntpdate-debian używa serwera określonego w / etc / default / ntpdate. Użycie ntpdate bez argumentu może spowodować błąd wymieniony w pytaniu (pytający określa go jednak poprawnie).0

Ten sam problem napotkałem podczas próby synchronizacji czasu na Raspberry Pi w mojej sieci w miejscu pracy. Wygląda na to, że zewnętrzne pakiety NTTP były blokowane w mojej sieci. Aby to naprawić, usunąłem serwery wymienione w domyślnym ntp.confpliku i dodałem mój wewnętrzny serwer sieciowy. Jeśli nie jesteś pewien dokładnej nazwy serwera, której chcesz użyć, możesz ją znaleźć w /etc/resolv.conf.

Ponieważ ntpdate-debianużywa tylko ntp.confpliku, to tylko to naprawi ntpdate-debian(nie ntpdate).

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.