Gdzie znajduje się zainstalowane źródło jądra?


Odpowiedzi:


19

Kod źródłowy jądra zainstalowany przez pakiet linux-source Zainstaluj Linux-Source jest instalowany w formie skompresowanego archiwum w /usr/srckatalogu. Na przykład, jeśli używasz Ubuntu 14.04 LTS, archiwum źródłowe jądra będzie w /usr/src/linux-source-3.13.0.tar.bz2. Możesz rozpakować kod źródłowy w bieżącym katalogu, gdziekolwiek chcesz go wyświetlić

tar jxf /usr/src/linux-source-3.13.0.tar.bz2

Jeśli zamiast tego chcesz wiedzieć, jak uzyskać i przygotować źródło jądra do budowania własnego niestandardowego jądra, zapoznaj się z dokumentem pomocy Ubuntu na temat kompilacji własnego jądra lub tymi innymi pytaniami i odpowiedziami:


6

Ogólnie, aby znaleźć pliki zainstalowane przez pakiet, użyj dpkg -L <packagename>

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.