Nie można usunąć migawki btrfs


8

Nie mogę usunąć migawki „apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00: 52: 26” btrfs. Oto szczegóły:

root@cioco:~# btrfs subvolume list -s /
ID 261 gen 246 cgen 245 top level 5 otime 2013-10-19 00:52:26 path @apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26
root@cioco:~# btrfs subvolume list /
ID 256 gen 334584 top level 5 path @
ID 258 gen 334134 top level 5 path @home
ID 261 gen 246 top level 5 path @apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26
ID 267 gen 334580 top level 256 path var/lib/lxc/mythtv/rootfs
ID 268 gen 334584 top level 256 path var/lib/lxc/jira/rootfs
ID 278 gen 279278 top level 256 path var/lib/lxc/michele/rootfs
root@cioco:~# grep btrfs /proc/self/mountinfo
20 1 0:16 /@ / rw,relatime - btrfs /dev/sda2 rw,compress=zlib,space_cache
39 20 0:16 /@home /home rw,relatime - btrfs /dev/sda2 rw,compress=zlib,space_cache

root@cioco:~# btrfs subvolume delete /@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26
ERROR: error accessing '/@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26' 

Jednak mogę usunąć utworzoną przeze mnie migawkę:

root@cioco:~# btrfs subvolume snapshot / root-snap
Create a snapshot of '/' in './root-snap'
root@cioco:~# btrfs subvolume list -s /
ID 261 gen 246 cgen 245 top level 5 otime 2013-10-19 00:52:26 path @apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26
ID 309 gen 334592 cgen 334592 top level 256 otime 2014-03-31 02:19:08 path root/root-snap
root@cioco:~# btrfs subvolume delete /root/root-snap
Delete subvolume '/root/root-snap'

EDYCJA 1: W dzienniku jądra nie ma nic zarejestrowanego:

root@cioco:~# dmesg -c >/dev/null
root@cioco:~# btrfs subvolume delete /@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26
ERROR: error accessing '/@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26'
root@cioco:~# dmesg
root@cioco:~#

Ale strace daje podpowiedź:

root@cioco:~# strace btrfs subvolume delete /@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26
...
stat("/@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26", 0x7fffe88ebb60) = -1 ENOENT (No such file or directory)
write(2, "ERROR: error accessing '/@apt-sn"..., 82ERROR: error accessing '/@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26'
) = 82

Edycja2: Zainstalowałem wolumin ...

root@cioco:~# mkdir /snapshot
root@cioco:~# mount /dev/sda2 /snapshot -o subvol=/@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26
root@cioco:~# grep btrfs /proc/self/mountinfo
20 1 0:16 /@ / rw,relatime - btrfs /dev/sda2 rw,compress=zlib,space_cache
39 20 0:16 /@home /home rw,relatime - btrfs /dev/sda2 rw,compress=zlib,space_cache
61 20 0:16 /@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26 /snapshot rw,relatime - btrfs /dev/sda2 rw,compress=zlib,space_cache
root@cioco:~# btrfs subvolume delete /snapshot/
Delete subvolume '//snapshot'
ERROR: cannot delete '//snapshot' - Invalid argument

root@cioco:~# strace btrfs subvolume delete /snapshot/
...
stat("/snapshot", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=230, ...}) = 0
brk(0)                 = 0x2206000
brk(0x2228000)             = 0x2228000
lstat("/snapshot", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=230, ...}) = 0
stat("/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=242, ...}) = 0
openat(AT_FDCWD, "/", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_DIRECTORY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(136, 23), ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fd8ad2ae000
write(1, "Delete subvolume '//snapshot'\n", 30Delete subvolume '//snapshot'
) = 30
ioctl(3, BTRFS_IOC_SNAP_DESTROY, 0x7fff5f1e5878) = -1 EINVAL (Invalid argument)
close(3)                = 0
write(2, "ERROR: cannot delete '//snapshot"..., 53ERROR: cannot delete '//snapshot' - Invalid argument
) = 53
...

root@cioco:~# dmesg
[3172764.459166] device label cioco-root devid 1 transid 336213 /dev/sda2

Edycja3: Rozwiązanie

root@cioco:~# mount /dev/sda2 /btrfs-root/
root@cioco:~# ls -l /btrfs-root/
total 0
drwxr-xr-x 1 root root 262 Apr 1 08:31 @
drwxr-xr-x 1 root root 230 Oct 16 22:53 @apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26
drwxr-xr-x 1 root root  6 Oct 16 22:13 @home
root@cioco:~# btrfs subvolume delete /btrfs-root/@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00\:52\:26/
Delete subvolume '/btrfs-root/@apt-snapshot-release-upgrade-saucy-2013-10-19_00:52:26'
root@cioco:~# dmesg
[41113.537617] device label cioco-root devid 1 transid 337615 /dev/sda2

Każda pomoc będzie mile widziana.


Czy możesz usunąć go z sesji na żywo? Może nadal jest w użyciu. grepping /proc/self/mountinfonie wystarczy, na przykład może być użyty jako mount bind lub jeśli został odmontowany za pomocą umount -l(leniwy odmontowanie) i nie wiem, czy mogą być inne przypadki.
ignis

W ogóle nie jest zamontowany. System jest moim serwerem domowym. I myślę, że migawka została zrobiona po aktualizacji Ubuntu.
Uruchomiam

Co rozumiesz przez „sesję na żywo”?
Mircea Vutcovici

Mam na myśli Live DVD lub Live USB.
ignis

Proszę opublikować wyjście dmesg | tailpo tym, jak się btrfs subvolume deletenie powiedzie.
ignis

Odpowiedzi:


15

Migawka istnieje w prawdziwym katalogu głównym systemu plików, który nie jest tym, co zostało zamontowane w /. Podwolumin / @ jest zamontowany w /, więc nie ma takiego pliku o takiej nazwie. Musisz gdzieś zamontować prawdziwy wolumin główny i użyć tej ścieżki do odwołania do migawki.

Lub możesz użyć apt-btrfs-snapshot deletezamiast tego.


2
W przeszłości miałem wiele problemów z montowaniem i usuwaniem, ale nigdy nie miałem żadnych problemów z uruchomieniemapt-btrfs-snapshot delete
mchid

W przeciwieństwie do normalnego zarządzania migawkami btrfs, migawkę apt-btrfs-snapshot należy uruchamiać z działającego systemu, a nie z zamontowanej partycji.
mchid

3
@mchid, co? Normalne zarządzanie migawkami btrfs jest uruchamiane z działającego systemu ... apt-btrfs-snapshot to tylko apt apt, który automatycznie uruchamia normalne migawki btrfs za każdym razem, gdy masz apt install / upgrade / remove.
psusi

Mój problem polega na tym, że jestem w stanie zapełnienia dysku z powodu migawek, dlatego nie mogę zainstalować apt-btrfs-snapshot.
fccoelho

Musisz uruchomić z USB, aby usunąć rzeczy, gdy zabraknie miejsca. Myślę też, że możesz usunąć z działającego systemu, jeśli podłączysz wolumin do / mnt .
mchid
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.