Ustaw limity czasowe dla określonych aplikacji (takich jak gry)


8

Chciałbym ustawić limity czasowe dla niektórych konkretnych aplikacji (takich jak gry) na Ubuntu. Istnieją różne aplikacje Windows, które mogą to zrobić, w tym program blokujący program HomeGuard, który może ograniczyć użycie niektórych aplikacji do określonych pór dnia lub ograniczyć użycie aplikacji do określonych okresów czasu. Czy jest jakieś podobne oprogramowanie dla Ubuntu?


Istnieje program o nazwie Kontrola rodzicielska dla Ubuntu, ale nie wiem, czy umożliwia blokowanie wszystkich aplikacji.
Anderson Green,

Jak dotąd jest to jedyna istotna dyskusja, którą znalazłem na forach Ubuntu: ubuntuforums.org/showthread.php?t=977836 Ktoś wspomniał o aplikacjach o nazwie „Cyborg” i „Cybercafe”, a ja wciąż próbuję znaleźć im.
Anderson Green,

Istnieje również program o nazwie timekpr, ale nie wiem, czy może blokować dostęp do określonych aplikacji.
Anderson Green,

Jeśli mam opracować aplikację, która to robi, muszę znaleźć sposób na wykrycie uruchomionych procesów: cyberciti.biz/faq/show-all-running-processes-in-linux
Anderson Green

Możliwe jest również ograniczenie dostępu do aplikacji za pomocą wiersza poleceń - informacje te mogą być również przydatne dla programistów. askubuntu.com/questions/8149/…
Anderson Green,

Odpowiedzi:


6

Właśnie stworzyłem następujący skrypt w tym celu. Nazwałem to timelimit:

#!/bin/bash

#timelimit - Set daily time limits for specific applications

#Licensed under the standard MIT license:
#Copyright 2013 Radu Rădeanu (https://askubuntu.com/users/147044/).
#Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
#The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
#THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE

if [ $# -ne 1 ];then
  echo "Usage: `basename $0` APP_NAME"
  exit 1
fi

export DISPLAY=:0

app_name=$@
time_to_play_daily="2:30:00" # channge as you wish; the format is: H[:M[:S]]
file="$HOME/.count_time_$app_name"

if [ -a $file ]; then
  if [ "$(head -1 $file)" != "$(date +%D)" ]; then
    echo $(date +%D) > $file
    echo $time_to_play_daily >> $file
  fi
else 
  touch $file
  echo $(date +%D) >> $file
  echo $time_to_play_daily >> $file
fi

time_to_play_left=$(sed -n '2p' $file)

sec_left=$(echo $time_to_play_left | awk -F: '{ print ($1 * 3600) + ($2 * 60) + $3 }')

function countdown
{
  sec_left=$(echo $time_to_play_left | awk -F: '{ print ($1 * 3600) + ($2 * 60) + $3 }')
  local start=$(date +%s)
  local end=$((start + sec_left))
  local cur=$start

  while [[ $cur -lt $end ]]; do
    pid=$(pgrep -x $app_name)
    if [ "$pid" != "" ]; then
      cur=$(date +%s)
      sec_left=$((end-cur))
      time_to_play_left="$((sec_left/3600)):$(((sec_left/60)%60)):$((sec_left%60))"
      sed -i "2s/.*/$time_to_play_left/" $file
      # next line is useful only when you test from terminal
      printf "\rTime left to play with %s: %02d:%02d:%02d" $app_name $((sec_left/3600)) $(((sec_left/60)%60)) $((sec_left%60))
      sleep 1
    else
      break
    fi
  done
}

while : ; do
  pid=$(pgrep -x $app_name)
  sleep 1
  if [ "$pid" != "" ]; then
    if [ $sec_left -gt 0 ]; then
      notify-send -i $app_name "Time left to play with $app_name for today: $time_to_play_left"
    else
      notify-send -i "error" "Your time to play with $app_name has finished for today!"
    fi
    countdown $time_to_play_left
    pid=$(pgrep -x $app_name)
    if [ "$pid" != "" ]; then kill $pid; fi
  fi
done

Nie zapomnij, aby był wykonywalny:

chmod +x timelimit

Składnia:

timelimit APP_NAME

Ważny:

 • Możesz przetestować ten skrypt w terminalu, ale powinien on być uruchamiany podczas uruchamiania systemu. Aby uruchomić go przy starcie, zobacz Jak uruchamiać skrypty przy uruchamianiu?
 • Ten skrypt należy uruchomić ponownie o północy, jeśli nie wyłączysz komputera w nocy. Aby to zrobić, możesz dodać zadanie crona, takie jak:

  00 00 * * * kill `pgrep -x timelimit` && timelimit APP_NAME
  

  Więcej informacji o: https://help.ubuntu.com/community/CronHowto


Łał! Miły! Czy ponowne uruchomienie komputera pomija ograniczenie czasowe? Jeśli tak, to czy możliwe byłoby utrzymanie trwałości limitu czasu (na przykład w pliku tylko do odczytu)?
don.joey

@Prywatne Możesz to przetestować. Limit czasu jest przechowywany w pliku, więc tak, komputer omija limit czasu przy ponownym uruchomieniu.
Radu Rădeanu,

Myślę, że można to spakować i stać się częścią repozytoriów. Piękne umiejętności bash! Dzięki i cieszę się, że mogę zaoferować tę nagrodę.
don.joey

Fajnie, że wyświetla małe okienko z komunikatem ubuntu, że czas na grę
dobiega końca

@Prywatne Z jaką aplikacją ją przetestowałeś? Ta aplikacja prawdopodobnie chce się ciągle otwierać.
Radu Rădeanu

0

Ogranicz do każdego uruchomienia
Prosty i łatwy do zhakowania. Ale użyj go do kontrolowania siebie
timeout 15 totem , wyjdzie z programu po 15 sekundach. Ale można uruchomić ponownie. Edytuj i dodaj timeout <sec>do exec pola pliku „.desktop” aplikacji

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.