Jak zainstalować czcionki MS na Ubuntu?


8

Zrobiłem sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installeri wydaje się, że się udało. Ale dlaczego nie widzę nowych czcionek? (np. kiedy muszę wybrać czcionkę w moim profilu dla mojego terminala)?

$ sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
[sudo] password for cheungs: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 ttf-mscorefonts-installer
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 387 not upgraded.
Need to get 0 B/27.4 kB of archives.
After this operation, 133 kB of additional disk space will be used.
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package ttf-mscorefonts-installer.
(Reading database ... 198874 files and directories currently installed.)
Unpacking ttf-mscorefonts-installer (from .../ttf-mscorefonts-installer_3.4ubuntu3_all.deb) ...
mscorefonts-eula license has already been accepted
Processing triggers for fontconfig ...
Processing triggers for update-notifier-common ...
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/andale32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/arial32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/arialb32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/comic32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/courie32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/georgi32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/impact32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/times32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/trebuc32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/verdan32.exe
ttf-mscorefonts-installer: downloading http://downloads.sourceforge.net/corefonts/webdin32.exe

These fonts were provided by Microsoft "in the interest of cross-
platform compatibility". This is no longer the case, but they are
still available from third parties.

You are free to download these fonts and use them for your own use,
but you may not redistribute them in modified form, including changes
to the file name or packaging format.

Extracting cabinet: /tmp/tmpKiZJn9.exe
 extracting fontinst.inf
 extracting andale.inf
 extracting fontinst.exe
 extracting AndaleMo.TTF
 extracting ADVPACK.DLL
 extracting W95INF32.DLL
 extracting W95INF16.DLL

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmpscRkMp.exe
 extracting FONTINST.EXE
 extracting fontinst.inf
 extracting Ariali.TTF
 extracting Arialbd.TTF
 extracting Arialbi.TTF
 extracting Arial.TTF

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmpbj6o_K.exe
 extracting fontinst.exe
 extracting fontinst.inf
 extracting AriBlk.TTF

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmpPcR86z.exe
 extracting fontinst.inf
 extracting Comicbd.TTF
 extracting Comic.TTF
 extracting fontinst.exe

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmpOhqPyy.exe
 extracting cour.ttf
 extracting courbd.ttf
 extracting courbi.ttf
 extracting fontinst.inf
 extracting couri.ttf
 extracting fontinst.exe

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmp4d_sD6.exe
 extracting fontinst.inf
 extracting Georgiaz.TTF
 extracting Georgiab.TTF
 extracting Georgiai.TTF
 extracting Georgia.TTF
 extracting fontinst.exe

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmpWCFmAL.exe
 extracting fontinst.exe
 extracting Impact.TTF
 extracting fontinst.inf

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmpdBzrJ6.exe
 extracting fontinst.inf
 extracting Times.TTF
 extracting Timesbd.TTF
 extracting Timesbi.TTF
 extracting Timesi.TTF
 extracting FONTINST.EXE

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmpu_gD4C.exe
 extracting FONTINST.EXE
 extracting trebuc.ttf
 extracting Trebucbd.ttf
 extracting trebucbi.ttf
 extracting trebucit.ttf
 extracting fontinst.inf

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmpLiBv4G.exe
 extracting fontinst.exe
 extracting fontinst.inf
 extracting Verdanab.TTF
 extracting Verdanai.TTF
 extracting Verdanaz.TTF
 extracting Verdana.TTF

All done, no errors.
Extracting cabinet: /tmp/tmp_4WDyE.exe
 extracting fontinst.exe
 extracting Webdings.TTF
 extracting fontinst.inf
 extracting Licen.TXT

All done, no errors.
All fonts downloaded and installed.
Setting up ttf-mscorefonts-installer (3.4ubuntu3) ...

Czy w libreoffice widzisz te czcionki? Wydaje mi się, że aplikacja Terminal nie obsługuje czcionek microsoft ttf. Ponieważ nie widzę tych czcionek, kiedy muszę wybrać czcionkę w moim profilu dla mojego terminala.
Hckr

czcionki są również dostępne po rozpakowaniu w Internecie: wyszukiwanie czcionek w Google
Janus Troelsen

Odpowiedzi:


9

Czcionki zostały zdecydowanie poprawnie zainstalowane, mówi dziennik.

Twój problem prawdopodobnie nie polega jednak na tym, że czcionek nie ma na liście, ale na tym, że próbujesz użyć niewłaściwych czcionek. GUI Terminal menedżer profil pozwala tylko na wyborze szerokości stałych lub stałej szerokości czcionki domyślnie. Oznacza to, że czcionką, dzięki której można zobaczyć (jeśli na pewno chcesz to na terminalu), czy msfontssą dostępne z poziomu Ubuntu, byłaby Courier New.

Powinny być także dostępne w LibreOffice.

Może istnieć sposób na wymuszenie wyświetlania czcionek innych niż monospace w terminalu poprzez zmianę plików profilu w celu wskazania właściwej czcionki, ale jest to odradzane, ponieważ czcionki monospace mają na celu formatowanie tylko tekstu (np. Rysunki ASCII, znak na podstawie tabel) możliwe.


Może być konieczne wylogowanie się i ponowne zalogowanie, aby zobaczyć nowe czcionki w LibreOffice, jeśli właśnie je zainstalowałeś ... Nowe czcionki nie są dostępne od razu w bieżącej sesji. Tylko
mówię

0

W LibreOffice Writer przejdź do Narzędzia -> Opcje -> Czcionki Zaznacz pole wyboru Zastosuj tabelę zastępczą. Zamień czcionkę, której nie chcesz, na inną. Wydaje się, że Writer udostępnia wszystkie nowe czcionki w tym czasie.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.