Ubuntu 12.04 zmienia rozdzielczość / częstotliwość odświeżania po zalogowaniu


8

Poniższy dziennik X11 pokazuje problem: Po pierwsze, ustawiana jest rozdzielczość, 1920x1080@50pktóra jest świetna.

Okno dialogowe logowania wydaje się być w porządku 1920x1080@50p. Po zalogowaniu rozdzielczość zmienia się na 1920x1080_60. Tryb 1920x1080_60NIE jest nawet zdefiniowany w moim xorg.conf. Mam zdefiniowane tylko ModeLine i Mode 1920x1080@50p.

Zastanawiam się, kto ustawia inny tryb 1920x1080_60? Wyłączyłem już funkcję nvidia-settingsuruchamiania. Ale to niczego nie zmieniło.

xorg.conf:
# nvidia-xconfig: plik konfiguracyjny X wygenerowany przez nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: wersja 295.40 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-06.nvidia.com) czw. 5 kwietnia 22:40:54 PDT 2012

Sekcja „Układ serwera”
  Identyfikator „Układ 0”
  Ekran 0 „Ekran0”
  InputDevice „Keyboard0” „CoreKeyboard”
  InputDevice „Mouse0” „CorePointer”
EndSection

Sekcja „Pliki”
EndSection

Sekcja „InputDevice”
  # wygenerowane z domyślnych
  Identyfikator „Mouse0”
  „Mysz” sterownika
  Opcja „Protokół” „auto”
  Opcja „Device” „/ dev / psaux”
  Opcja „Emuluj 3 przyciski” „nie”
  Opcja „ZAxisMapping” „4 5”
EndSection

Sekcja „InputDevice”
  # wygenerowane z domyślnych
  Identyfikator „Keyboard0”
  Sterownik „kbd”
EndSection

Sekcja „Monitor”
  Identyfikator „Monitor0”
  Nazwa dostawcy „Nieznany”
  Nazwa modelu „Nieznany”
  HorizSync 28,0 - 33,0
  VertRefresh 43,0 - 72,0
  Opcja „DPMS”
  Opcja „ExactModeTimingsDVI” „TRUE”
  ModeLine „1920x1080 @ 50p” 148,50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 + hsync + vsync
EndSection

Sekcja „Urządzenie”
  Identyfikator „Device0”
  Sterownik „NVIDIA”
  Nazwa dostawcy „NVIDIA Corporation”
  Opcja „DynamicTwinView” „0”
EndSection

Sekcja „Ekran”
  Identyfikator „Screen0”
  Urządzenie „Urządzenie 0”
  Monitor „Monitor0”
  DefaultDepth 24
  #Option „NoLogo” „True”
  #Option „DynamicTwinView” „False”
  #Option „NoFlip” „False”
  #Option „FlatPanelProperties” „Scaling = Native”
  Podsekcja „Wyświetlanie”
    Głębokość 24
    Tryby „1920x1080 @ 50p”
  EndSubSection
EndSection

#Sekcja „Rozszerzenia”
# Opcja „Kompozyt” „Wyłącz”
#EndSection
Xorg.0.log:
[15.707] 
X.Org X Server 1.11.3
Data wydania: 16.12.2011
[15.707] X Protocol Version 11, Revision 0
[15.707] Kompiluj system operacyjny: Linux 2.6.42-26-generic x86_64 Ubuntu
[15.707] Obecny system operacyjny: Serwer Linux 3.2.0-30-generic # 48-Ubuntu SMP Pt 24 sierpnia 16:52:48 UTC 2012 x86_64
[15.707] Wiersz polecenia jądra: BOOT_IMAGE = / boot / vmlinuz-3.2.0-30-generic root = UUID = 26612709-c6f0-49dc-8389-527bd572ab4b ro quiet splash vt.handoff = 7
[15.707] Data kompilacji: 04 sierpnia 2012 01:51:23 AM
[15.707] xorg-server 2: 1.11.4-0ubuntu10.7 (Aby uzyskać pomoc techniczną, zobacz http://www.ubuntu.com/support) 
[15.707] Aktualna wersja pixman: 0.24.4
[15.707] Przed zgłoszeniem problemów sprawdź http://wiki.x.org
  aby upewnić się, że masz najnowszą wersję.
[15.707] Markery: (-) sondowane, (**) z pliku konfiguracyjnego, (==) ustawienie domyślne,
  (++) z wiersza poleceń, (!!) zawiadomienie, (II) informacja,
  Ostrzeżenie (WW), błąd (EE), (NI) nie zaimplementowane, (??) nieznany.
[15.712] (==) Plik dziennika: „/var/log/Xorg.0.log”, czas: śro 19 września 23:03:41 2012
[15.712] (==) Przy użyciu pliku konfiguracyjnego: „/etc/X11/xorg.conf”
[15.712] (==) Korzystanie z katalogu konfiguracji systemu „/usr/share/X11/xorg.conf.d”
[15.712] (==) ServerLayout „Układ 0”
[15.712] (**) | -> Ekran „Screen0” (0)
[15.712] (**) | | -> Monitor „Monitor0”
[15.712] (**) | | -> Urządzenie „Device0”
[15.712] (**) | -> Urządzenie wejściowe „Keyboard0”
[15.712] (**) | -> Urządzenie wejściowe „Mysz0”
[15.712] (==) Automatyczne dodawanie urządzeń
[15.712] (==) Automatyczne włączanie urządzeń
[15.712] (WW) Katalog „/ usr / share / fonts / X11 / cyrillic” nie istnieje.
[15.712] Wpis został usunięty ze ścieżki czcionki.
[15.713] (WW) Katalog „/ usr / share / fonts / X11 / 100dpi /” nie istnieje.
[15.713] Wpis został usunięty ze ścieżki czcionki.
[15.714] (WW) Katalog „/ usr / share / fonts / X11 / 100dpi” nie istnieje.
[15.714] Wpis został usunięty ze ścieżki czcionki.
[15.714] (WW) Katalog „/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType” nie istnieje.
[15.714] Wpis został usunięty ze ścieżki czcionki.
[15.714] (==) FontPath ustawiony na:
  / usr / share / fonts / X11 / misc,
  / usr / share / fonts / X11 / 75dpi /: unscaled,
  / usr / share / fonts / X11 / Type1,
  / usr / share / fonts / X11 / 75dpi,
  wbudowane
[15.714] (==) ModulePath ustawione na „/ usr / lib / x86_64-linux-gnu / xorg / extra-modules, / usr / lib / xorg / extra-modules, / usr / lib / xorg / modules”
[15.714] (WW) Hotplugging jest włączony, urządzenia korzystające ze sterowników „kbd”, „mouse” lub „vmmouse” zostaną wyłączone.
[15.714] (WW) Wyłączanie klawiatury0
[15.714] (WW) Wyłączanie myszy0
[15.714] (II) Magia modułu ładującego: 0x7f6b7167eb00
[15.714] (II) Wersje modułu ABI:
[15.714] Emulacja X.Org ANSI C: 0,4
[15.714] Sterownik wideo X.Org: 11.0
[15.714] Sterownik X.Org XInput: 16,0
[15.714] Rozszerzenie serwera X.Org: 6.0
[15.715] (-) PCI: * (0: 5: 0: 0) 10de: 08a4: 106b: 00c0 rev 162, Mem @ 0xd2000000 / 16777216, 0xc0000000 / 268435456, 0xd0000000 / 33554432, I / O @ 0x00001000 / 128 , BIOS @ 0x ???????? / 131072
[15.717] (II) Udane otwarcie ACPI powiodło się (/var/run/acpid.socket)
[15.717] (II) LoadModule: „extmod”
[16.170] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[16.175] (II) Moduł extmod: vendor = "X.Org Foundation"
[16.175] skompilowany dla 1.11.3, wersja modułu = 1.0.0
[16.175] Klasa modułu: Rozszerzenie serwera X.Org
[16.175] Klasa ABI: X.Org Server Extension, wersja 6.0
[16.175] (II) Ładowanie rozszerzenia MIT-SCREEN-SAVER
[16.175] (II) Ładowanie rozszerzenia XFree86-VidModeExtension
[16.175] (II) Ładowanie rozszerzenia XFree86-DGA
[16.175] (II) Ładowanie rozszerzenia DPMS
[16.175] (II) Ładowanie rozszerzenia XVideo
[16.175] (II) Ładowanie rozszerzenia XVideo-MotionCompensation
[16.175] (II) Ładowanie rozszerzenia X-Resource
[16.175] (II) LoadModule: „dbe”
[16.175] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[16.175] (II) Moduł dbe: vendor = "X.Org Foundation"
[16.175] skompilowany dla 1.11.3, wersja modułu = 1.0.0
[16.175] Klasa modułu: Rozszerzenie serwera X.Org
[16.175] Klasa ABI: X.Org Server Extension, wersja 6.0
[16.175] (II) Ładowanie rozszerzenia DOUBLE-BUFFER
[16.175] (II) LoadModule: „glx”
[16.175] (II) Ładowanie /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/libglx.so
[16.188] (II) Moduł glx: vendor = „NVIDIA Corporation”
[16.188] skompilowany dla 4.0.2, wersja modułu = 1.0.0
[16.188] Klasa modułu: Rozszerzenie serwera X.Org
[16.188] (II) NVIDIA GLX Module 295.40 Czw 5 kwietnia 21:57:38 PDT 2012
[16.188] (II) Ładowanie rozszerzenia GLX
[16.188] (II) LoadModule: „zapis”
[16.189] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[16.189] (II) Rekord modułu: vendor = „X.Org Foundation”
[16.189] skompilowany dla 1.11.3, wersja modułu = 1.13.0
[16.189] Klasa modułu: Rozszerzenie serwera X.Org
[16.189] Klasa ABI: Rozszerzenie X.Org Server, wersja 6.0
[16.189] (II) Ładowanie rozszerzenia RECORD
[16.189] (II) LoadModule: „dri”
[16.189] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[16.189] (II) Moduł dri: vendor = "X.Org Foundation"
[16.189] skompilowany dla 1.11.3, wersja modułu = 1.0.0
[16.189] Klasa ABI: Rozszerzenie X.Org Server, wersja 6.0
[16.189] (II) Ładowanie rozszerzenia XFree86-DRI
[16.189] (II) LoadModule: „dri2”
[16.189] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[16.190] (II) Moduł dri2: vendor = "X.Org Foundation"
[16.190] skompilowany dla 1.11.3, wersja modułu = 1.2.0
[16.190] Klasa ABI: Rozszerzenie X.Org Server, wersja 6.0
[16.190] (II) Ładowanie rozszerzenia DRI2
[16.190] (II) LoadModule: „nvidia”
[16.190] (II) Ładowanie /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so
[16.190] (II) Moduł NVIDIA: vendor = „NVIDIA Corporation”
[16.190] skompilowany dla 4.0.2, wersja modułu = 1.0.0
[16.190] Klasa modułu: Sterownik wideo X.Org
[16.190] (II) NVIDIA dlloader X Driver 295.40 Czw 5 kwietnia 21:38:35 PDT 2012
[16.190] (II) Zunifikowany sterownik NVIDIA dla wszystkich obsługiwanych procesorów graficznych NVIDIA
[16.190] (++) przy użyciu VT numer 7

[16.190] (II) Ładowanie modułu podrzędnego „fb”
[16.190] (II) LoadModule: „fb”
[16.191] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[16.191] (II) Moduł fb: vendor = "X.Org Foundation"
[16.191] skompilowany dla 1.11.3, wersja modułu = 1.0.0
[16.191] Klasa ABI: Emulacja X.Org ANSI C, wersja 0.4
[16.191] (II) Ładowanie modułu podrzędnego „wfb”
[16.191] (II) LoadModule: „wfb”
[16.191] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[16.191] (II) Moduł wfb: vendor = "X.Org Foundation"
[16.191] skompilowany dla 1.11.3, wersja modułu = 1.0.0
[16.191] Klasa ABI: Emulacja X.Org ANSI C, wersja 0.4
[16.191] (II) Ładowanie modułu podrzędnego „ramdac”
[16.191] (II) LoadModule: „ramdac”
[16.191] (II) Moduł „ramdac” jest już wbudowany
[16.191] (II) Ładowanie /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so
[16.191] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[16.191] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[16.191] (**) NVIDIA (0): Głębokość 24, (-) bufor bufora bpp 32
[16.191] (==) NVIDIA (0): waga RGB 888
[16.191] (==) NVIDIA (0): Domyślny wygląd to TrueColor
[16.191] (==) NVIDIA (0): Korzystanie z korekcji gamma (1.0, 1.0, 1.0)
[16.191] (**) NVIDIA (0): Opcja „ExactModeTimingsDVI” „TRUE”
[16.191] (**) NVIDIA (0): Opcja „DynamicTwinView” „0”
[16.191] (**) NVIDIA (0): Włączanie akceleracji 2D
[16.851] (II) NVIDIA (GPU-0): Wyświetlacz (PANASONIC-TV (DFP-1)) nie obsługuje NVIDIA 3D
[16.851] (II) NVIDIA (GPU-0): Vision stereo.
[16.853] (II) NVIDIA (0): NVIDIA GPU GeForce 320M (C89) przy PCI: 5: 0: 0 (GPU-0)
[16.853] (-) NVIDIA (0): Pamięć: 262144 kB
[16.853] (-) NVIDIA (0): VideoBIOS: 70.89.05.00.00
[16.853] (-) NVIDIA (0): Tryby wideo z przeplotem są obsługiwane na tym GPU
[16.855] (-) NVIDIA (0): Podłączone urządzenia wyświetlające w GeForce 320M w PCI: 5: 0: 0
[16.855] (-) NVIDIA (0): PANASONIC-TV (DFP-1)
[16.855] (-) NVIDIA (0): PANASONIC-TV (DFP-1): maksymalny zegar pikseli 165,0 MHz
[16.855] (-) NVIDIA (0): PANASONIC-TV (DFP-1): Wewnętrzny pojedynczy link TMDS
[16.855] (**) NVIDIA (0): Używanie HorizSync / VertRefresh do wyświetlania z EDID
[16.855] (**) NVIDIA (0): urządzenie PANASONIC-TV (DFP-1) (Korzystanie z częstotliwości EDID ma
[16.855] (**) NVIDIA (0): został włączony na wszystkich urządzeniach wyświetlających.)
[16.879] (II) NVIDIA (0): Przypisane urządzenie wyświetlające: DFP-1
[16.879] (II) NVIDIA (0): Zatwierdzone tryby:
[16.879] (II) NVIDIA (0): „1920x1080 @ 50p”
[16.879] (II) NVIDIA (0): Rozmiar wirtualnego ekranu określono na 1920 x 1080
[16.917] (WW) NVIDIA (0): EDID firmy PANASONIC-TV (DFP-1) nie zawiera maksymalnego obrazu
[16.917] (WW) NVIDIA (0): size; nie można obliczyć DPI z PANASONIC-TV (DFP-1)
[16.917] (WW) NVIDIA (0): EDID.
[16.917] (==) NVIDIA (0): DPI ustawione na (75, 75); obliczone z wbudowanych domyślnych
[16.917] (-) Głębokość formatu 24 pikseli na mapie wynosi 32 pz
[16.918] (II) NVIDIA: Wykorzystanie 768,00 MB pamięci wirtualnej do pośredniego dostępu do pamięci.
[16.935] (II) NVIDIA (0): Tryb ustawiania „1920x1080 @ 50p”
[17.013] (II) Ładowanie rozszerzenia NV-GLX
[17.046] (==) NVIDIA (0): Wyłączanie map pikseli z pamięci współużytkowanej
[17.046] (==) NVIDIA (0): Sklep z zapleczem wyłączony
[17.046] (==) NVIDIA (0): włączona mysz Silken
[17.046] (**) NVIDIA (0): DPMS włączony
[17.046] (II) Ładowanie rozszerzenia NV-CONTROL
[17.047] (II) Ładowanie rozszerzenia XINERAMA
[17.047] (II) Ładowanie modułu podrzędnego „dri2”
[17.047] (II) LoadModule: „dri2”
[17.047] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[17.047] (II) Moduł dri2: vendor = "X.Org Foundation"
[17.047] skompilowany dla 1.11.3, wersja modułu = 1.2.0
[17.047] Klasa ABI: X.Org Server Extension, wersja 6.0
[17.047] (II) NVIDIA (0): Konfiguracja [DRI2] zakończona
[17.047] (II) NVIDIA (0): [DRI2] Sterownik VDPAU: nvidia
[17.047] (==) Włączone RandR
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia Ogólne rozszerzenie zdarzenia
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia SHAPE
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia MIT-SHM
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia XInputExtension
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia XTEST
[17.047] (II) Inicjalizacja wbudowanego rozszerzenia DUŻE WNIOSKI
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia SYNC
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia XKEYBOARD
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia XC-MISC
[17.047] (II) Inicjalizacja wbudowanego rozszerzenia SECURITY
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia XINERAMA
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia XFIXES
[17.047] (II) Inicjalizacja wbudowanego rozszerzenia RENDER
[17.047] (II) Inicjalizacja wbudowanego rozszerzenia RANDR
[17.047] (II) Inicjowanie wbudowanego rozszerzenia COMPOSITE
[17.047] (II) Inicjalizacja wbudowanego rozszerzenia USZKODZENIE
[17.049] (II) Inicjowanie rozszerzenia GLX
[17.069] (II) XKB: ponownie użyj pliku xkm /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[17.072] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Przycisk zasilania (/ dev / input / event2)
[17.072] (**) Przycisk zasilania: zastosowanie InputClass „evdev keyboard catchall”
[17.072] (II) LoadModule: „evdev”
[17.072] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[17.072] (II) Moduł evdev: vendor = "X.Org Foundation"
[17.072] skompilowany dla 1.11.3, wersja modułu = 2.7.0
[17.072] Klasa modułu: X.Org XInput Driver
[17.072] Klasa ABI: sterownik X.Org XInput, wersja 16.0
[17.072] (II) Korzystanie ze sterownika wejściowego „evdev” dla „przycisku zasilania”
[17.072] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[17.072] (**) Przycisk zasilania: zawsze zgłasza kluczowe zdarzenia
[17.072] (**) evdev: Przycisk zasilania: Urządzenie: „/ dev / input / event2”
[17.072] (-) evdev: Przycisk zasilania: Dostawca 0 Produkt 0x1
[17.072] (-) evdev: Przycisk zasilania: Znaleziono klucze
[17.072] (II) evdev: Przycisk zasilania: Konfigurowanie jako klawiatura
[17.072] (**) Opcja „config_info” „udev: / sys / devices / LNXSYSTM: 00 / LNXPWRBN: 00 / input / input2 / event2”
[17.072] (II) XINPUT: Dodawanie rozszerzonego urządzenia wejściowego „Przycisk zasilania” (typ: KLAWIATURA, id 6)
[17.072] (**) Opcja „xkb_rules” „evdev”
[17.072] (**) Opcja „xkb_model” „pc105”
[17.072] (**) Opcja „xkb_layout” „ch”
[17.072] (**) Opcja „xkb_variant” „de_nodeadkeys”
[17.074] (II) XKB: ponownie użyj pliku xkm /var/lib/xkb/server-F924D37780F51C7D73983061B02A58BFD335116F.xkm
[17.075] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Magistrala wideo (/ dev / input / event3)
[17.075] (**) Magistrala wideo: zastosowanie InputClass „evdev keyboard catchall”
[17.075] (II) Korzystanie ze sterownika wejściowego „evdev” dla „Video Bus”
[17.075] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[17.075] (**) Magistrala wideo: zawsze zgłasza kluczowe zdarzenia
[17.075] (**) evdev: Magistrala wideo: Urządzenie: „/ dev / input / event3”
[17.075] (-) evdev: Magistrala wideo: Dostawca 0 Produkt 0x6
[17.075] (-) evdev: Magistrala wideo: Znaleziono klucze
[17.075] (II) evdev: Magistrala wideo: Konfigurowanie jako klawiatura
[17.075] (**) Opcja „config_info” „udev: / sys / devices / LNXSYSTM: 00 / device: 00 / PNP0A08: 00 / device: 31 / LNXVIDEO: 00 / input / input3 / event3”
[17.075] (II) XINPUT: Dodawanie rozszerzonego urządzenia wejściowego „Video Bus” (typ: KEYBOARD, id 7)
[17.075] (**) Opcja „xkb_rules” „evdev”
[17.075] (**) Opcja „xkb_model” „pc105”
[17.075] (**) Opcja „xkb_layout” „ch”
[17.075] (**) Opcja „xkb_variant” „de_nodeadkeys”
[17.075] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Przycisk zasilania (/ dev / input / event0)
[17.075] (**) Przycisk zasilania: zastosowanie InputClass „evdev keyboard catchall”
[17.075] (II) Korzystanie ze sterownika wejściowego „evdev” dla „przycisku zasilania”
[17.075] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[17.076] (**) Przycisk zasilania: zawsze zgłasza kluczowe zdarzenia
[17.076] (**) evdev: Przycisk zasilania: Urządzenie: „/ dev / input / event0”
[17.076] (-) evdev: Przycisk zasilania: Dostawca 0 Produkt 0x1
[17.076] (-) evdev: Przycisk zasilania: Znaleziono klucze
[17.076] (II) evdev: Przycisk zasilania: Konfigurowanie jako klawiatura
[17.076] (**) Opcja „config_info” „udev: / sys / devices / LNXSYSTM: 00 / device: 00 / PNP0C0C: 00 / input / input0 / event0”
[17.076] (II) XINPUT: Dodawanie rozszerzonego urządzenia wejściowego „Przycisk zasilania” (typ: KLAWIATURA, id 8)
[17.076] (**) Opcja „xkb_rules” „evdev”
[17.076] (**) Opcja „xkb_model” „pc105”
[17.076] (**) Opcja „xkb_layout” „ch”
[17.076] (**) Opcja „xkb_variant” „de_nodeadkeys”
[17.076] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Przycisk uśpienia (/ dev / input / event1)
[17.076] (**) Przycisk uśpienia: zastosowanie InputClass „evdev keyboard catchall”
[17.076] (II) Korzystanie ze sterownika wejściowego „evdev” dla „Przycisk uśpienia”
[17.076] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[17.076] (**) Przycisk uśpienia: zawsze zgłasza kluczowe zdarzenia
[17.076] (**) evdev: Przycisk uśpienia: Urządzenie: „/ dev / input / event1”
[17.076] (-) evdev: Przycisk uśpienia: Dostawca 0 Produkt 0x3
[17.076] (-) evdev: Przycisk uśpienia: Znaleziono klucze
[17.076] (II) evdev: Przycisk uśpienia: Konfigurowanie jako klawiatura
[17.076] (**) Opcja „config_info” „udev: / sys / devices / LNXSYSTM: 00 / device: 00 / PNP0C0E: 00 / input / input1 / event1”
[17.076] (II) XINPUT: Dodawanie rozszerzonego urządzenia wejściowego „Przycisk uśpienia” (typ: KLAWIATURA, id 9)
[17.076] (**) Opcja „xkb_rules” „evdev”
[17.076] (**) Opcja „xkb_model” „pc105”
[17.076] (**) Opcja „xkb_layout” „ch”
[17.076] (**) Opcja „xkb_variant” „de_nodeadkeys”
[17.077] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Media Center Ed. Zdalny nadajnik-odbiornik podczerwieni eHome (0471: 0815) (/ dev / input / event5)
[17.077] (**) Media Center Ed. Zdalny nadajnik-odbiornik podczerwieni eHome (0471: 0815): Zastosowanie InputClass „evdev keyboard catchall”
[17.077] (II) Korzystanie ze sterownika wejściowego „evdev” dla „Media Center Ed. Zdalny nadajnik-odbiornik podczerwieni eHome (0471: 0815) ”
[17.077] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[17.077] (**) Media Center Ed. Zdalny nadajnik-odbiornik podczerwieni eHome (0471: 0815): zawsze zgłasza kluczowe zdarzenia
[17.077] (**) evdev: Media Center Ed. Zdalny nadajnik-odbiornik podczerwieni eHome (0471: 0815): Urządzenie: „/ dev / input / event5”
[17.077] (-) evdev: Media Center Ed. Zdalny nadajnik-odbiornik podczerwieni eHome (0471: 0815): sprzedawca 0x471 produkt 0x815
[17.077] (-) evdev: Media Center Ed. Zdalny nadajnik-odbiornik podczerwieni eHome (0471: 0815): Znaleziono klucze
[17.077] (II) evdev: Media Center Ed. Zdalny nadajnik-odbiornik podczerwieni eHome (0471: 0815): Konfigurowanie jako klawiatura
[17.077] (**) Opcja „config_info” „udev: / sys / devices / pci0000: 00/0000: 00: 04.0 / usb3 / 3-4 / 3-4: 1.0 / rc / rc1 / input7 / event5”
[17.077] (II) XINPUT: Dodawanie rozszerzonego urządzenia wejściowego „Edycja Media Center Ed. EHome Infrared Remote Transceiver (0471: 0815)” (typ: KEYBOARD, id 10)
[17.077] (**) Opcja „xkb_rules” „evdev”
[17.077] (**) Opcja „xkb_model” „pc105”
[17.077] (**) Opcja „xkb_layout” „ch”
[17.077] (**) Opcja „xkb_variant” „de_nodeadkeys”
[17.078] (II) config / udev: Dodawanie odbiornika IR urządzenia wejściowego do odbiornika USB DVB (/ dev / input / event4)
[17.078] (**) Odbiornik podczerwieni wewnątrz odbiornika USB DVB: Zastosowanie InputClass „evdev keyboard catchall”
[17.078] (II) Korzystanie ze sterownika wejściowego „evdev” dla „Odbiornika IR wewnątrz odbiornika USB DVB”
[17.078] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[17.078] (**) Odbiornik IR wewnątrz odbiornika USB DVB: zawsze zgłasza kluczowe zdarzenia
[17.078] (**) evdev: Odbiornik IR wewnątrz odbiornika USB DVB: Urządzenie: „/ dev / input / event4”
[17.078] (-) evdev: Odbiornik IR wewnątrz odbiornika USB DVB: Producent 0x14f7 Produkt 0x500
[17.078] (-) evdev: Odbiornik IR wewnątrz odbiornika USB DVB: Znaleziono klucze
[17.078] (II) evdev: Odbiornik IR wewnątrz odbiornika USB DVB: Konfigurowanie jako klawiatura
[17.078] (**) Opcja „config_info” „udev: / sys / devices / pci0000: 00/0000: 00: 06.1 / usb2 / 2-2 / rc / rc0 / input5 / event4”
[17.078] (II) XINPUT: Dodanie rozszerzonego urządzenia wejściowego „Odbiornik IR wewnątrz odbiornika USB DVB” (typ: KLAWIATURA, id 11)
[17.078] (**) Opcja „xkb_rules” „evdev”
[17.078] (**) Opcja „xkb_model” „pc105”
[17.078] (**) Opcja „xkb_layout” „ch”
[17.078] (**) Opcja „xkb_variant” „de_nodeadkeys”
[17.078] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego HDA ​​NVidia HDMI / DP, pcm = 7 (/ dev / input / event9)
[17.078] (II) Nie określono sterownika wejściowego, ignorując to urządzenie.
[17.078] (II) To urządzenie mogło zostać dodane z innym plikiem urządzenia.
[17.079] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego HDA ​​NVidia HDMI / DP, pcm = 3 (/ dev / input / event10)
[17.079] (II) Nie określono sterownika wejściowego, ignorując to urządzenie.
[17.079] (II) To urządzenie mogło zostać dodane z innym plikiem urządzenia.
[17.079] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Słuchawki HDA NVidia (/ dev / input / event11)
[17.079] (II) Nie określono sterownika wejściowego, ignorując to urządzenie.
[17.079] (II) To urządzenie mogło zostać dodane z innym plikiem urządzenia.
[17.079] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego HDA ​​NVidia HDMI / DP, pcm = 8 (/ dev / input / event8)
[17.079] (II) Nie określono sterownika wejściowego, ignorując to urządzenie.
[17.079] (II) To urządzenie mogło zostać dodane z innym plikiem urządzenia.
[17.081] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2) (/ dev / input / event6)
[17.081] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Zastosowanie InputClass „evdev pointer catchall”
[17.081] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Zastosowanie InputClass „evdev keyboard catchall”
[17.081] (II) Korzystanie ze sterownika wejściowego „evdev” dla „Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2)”
[17.081] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[17.081] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): zawsze zgłasza kluczowe zdarzenia
[17.081] (**) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Urządzenie: „/ dev / input / event6”
[17.081] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Producent 0 Produkt 0
[17.081] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Znaleziono 3 przyciski myszy
[17.081] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Znaleziono względne osie
[17.081] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Znaleziono osie względne xiy
[17.081] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Znaleziono klucze
[17.081] (II) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Konfigurowanie jako mysz
[17.081] (II) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): Konfigurowanie jako klawiatury
[17.081] (**) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): YAxisMapping: przyciski 4 i 5
[17.081] (**) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[17.081] (**) Opcja „config_info” „udev: / sys / devices / virtual / input / input6 / event6”
[17.081] (II) XINPUT: Dodawanie rozszerzonego urządzenia wejściowego „Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2)” (typ: KLAWIATURA, id 12)
[17.081] (**) Opcja „xkb_rules” „evdev”
[17.081] (**) Opcja „xkb_model” „pc105”
[17.081] (**) Opcja „xkb_layout” „ch”
[17.081] (**) Opcja „xkb_variant” „de_nodeadkeys”
[17.081] (II) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): zainicjowana dla osi względnych.
[17.081] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): (przyspieszenie) utrzymanie schematu przyspieszenia 1
[17.081] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): (przyspiesz) profil przyspieszenia 0
[17.081] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): (accel) współczynnik przyspieszenia: 2.000
[17.081] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2): (przyspieszenie) próg przyspieszenia: 4
[17.082] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Klawiatura / mysz MCE IR (technisat-usb2) (/ dev / input / mouse0)
[17.082] (II) Nie określono sterownika wejściowego, ignorując to urządzenie.
[17.082] (II) To urządzenie mogło zostać dodane z innym plikiem urządzenia.
[17.082] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb) (/ dev / input / event7)
[17.082] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Zastosowanie InputClass „evdev pointer catchall”
[17.082] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Zastosowanie InputClass „evdev keyboard catchall”
[17.082] (II) Korzystanie ze sterownika wejściowego „evdev” dla „Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb)”
[17.082] (II) Ładowanie /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[17.082] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): zawsze zgłasza kluczowe zdarzenia
[17.082] (**) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Urządzenie: „/ dev / input / event7”
[17.082] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Dostawca 0 Produkt 0
[17.082] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Znaleziono 3 przyciski myszy
[17.082] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Znaleziono względne osie
[17.082] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Znaleziono osie względne xiy
[17.082] (-) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Znaleziono klucze
[17.082] (II) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Konfigurowanie jako myszy
[17.082] (II) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): Konfigurowanie jako klawiatury
[17.082] (**) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): YAxisMapping: przyciski 4 i 5
[17.082] (**) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[17.082] (**) Opcja „config_info” „udev: / sys / devices / virtual / input / input8 / event7”
[17.082] (II) XINPUT: Dodawanie rozszerzonego urządzenia wejściowego „Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb)” (typ: KLAWIATURA, id 13)
[17.082] (**) Opcja „xkb_rules” „evdev”
[17.082] (**) Opcja „xkb_model” „pc105”
[17.082] (**) Opcja „xkb_layout” „ch”
[17.082] (**) Opcja „xkb_variant” „de_nodeadkeys”
[17.082] (II) evdev: Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): zainicjowana dla osi względnych.
[17.082] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): (przyspieszenie) utrzymanie schematu przyspieszenia 1
[17.082] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): (przyspieszenie) profil przyspieszenia 0
[17.083] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): (przyspieszenie) współczynnik przyspieszenia: 2.000
[17.083] (**) Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb): (przyspieszenie) próg przyspieszenia: 4
[17.083] (II) config / udev: Dodawanie urządzenia wejściowego Klawiatura / mysz MCE IR (mceusb) (/ dev / input / mouse1)
[17.083] (II) Nie określono sterownika wejściowego, ignorując to urządzenie.
[17.083] (II) To urządzenie mogło zostać dodane z innym plikiem urządzenia.
[21.018] (II) NVIDIA (0): Tryb ustawień „1920x1080_60”
[21.255] (II) XKB: ponownie użyj pliku xkm /var/lib/xkb/server-03AF3717FF3AB439A4BAABA686CCB40771CDF520.xkm

1
spróbuję zaktualizować ci sterownik 295.40 jest trochę stary. Polecam sterownik 310, a także nie polecam częstotliwości 50 Hz jako częstotliwości odświeżania. proponuję ci perm. przełącz na 60 Hz, nie zobaczysz różnicy i możesz uzyskać jeszcze kilka klatek w grach.
Spilt_Blood

Odpowiedzi:


1

Z mojego doświadczenia wynika:

Wiele razy instalowałem Ubuntu i inne dystrybucje na moim Macbooku 6,1 i napotkałem ten sam problem.

Zawsze muszę edytować plik / etc / default / grub, aby uwzględnić rozdzielczość.

Po zaktualizowaniu programu grub i ponownym uruchomieniu komputer wydaje się, że rozdzielczość pozostaje tam, gdzie chcesz.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.