Jak mam reagować na błędy 404 w Winetricks?


8

Występują błędy 404 przy użyciu winetricks:

user@host:~$ bash winetricks gdiplus
Executing w_do_call gdiplus
Executing load_gdiplus
Executing mkdir -p /home/user/.cache/winetricks/gdiplus
Downloading http://download.microsoft.com/download/a/b/c/abc45517-97a0-4cee-a362-1957be2f24e1/WindowsXP-KB975337-x86-ENU.exe to /home/user/.cache/winetricks/gdiplus
--2012-08-10 10:29:24-- http://download.microsoft.com/download/a/b/c/abc45517-97a0-4cee-a362-1957be2f24e1/WindowsXP-KB975337-x86-ENU.exe
Resolving download.microsoft.com (download.microsoft.com)... 23.66.230.90, 23.66.230.8, 23.66.230.74, ...
Connecting to download.microsoft.com (download.microsoft.com)|23.66.230.90|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2012-08-10 10:29:24 ERROR 404: Not Found.

------------------------------------------------------
Downloading http://download.microsoft.com/download/a/b/c/abc45517-97a0-4cee-a362-1957be2f24e1/WindowsXP-KB975337-x86-ENU.exe failed
------------------------------------------------------

 

user@host:~$ bash winetricks tahoma
Executing w_do_call tahoma
Executing load_tahoma
Executing mkdir -p /home/user/.cache/winetricks/tahoma
Downloading http://download.microsoft.com/download/office97pro/fonts/1/w95/en-us/tahoma32.exe to /home/user/.cache/winetricks/tahoma
--2012-08-10 10:39:23-- http://download.microsoft.com/download/office97pro/fonts/1/w95/en-us/tahoma32.exe
Resolving download.microsoft.com (download.microsoft.com)... 23.66.230.81, 23.66.230.90, 23.66.230.74, ...
Connecting to download.microsoft.com (download.microsoft.com)|23.66.230.81|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2012-08-10 10:39:24 ERROR 404: Not Found.

------------------------------------------------------
Downloading http://download.microsoft.com/download/office97pro/fonts/1/w95/en-us/tahoma32.exe failed
------------------------------------------------------

Jak mam na nie zareagować? Czy istnieje sposób, aby wyciągnąć to z mojej instalacji Windows (podwójny rozruch)? Czy są lustra, które mogę wskazać winetricks, aby uzyskać te pliki?

Odpowiedzi:


7

Oto jak zainstalować go ręcznie, gdy pojawi się błąd 404:

 1. Google dla nazwy pakietu tutaj WindowsXP-KB975337-x86-ENU.exe
 2. Pobierz to.
 3. Z terminala wystarczy uruchomić wine ~/Downloads/WindowsXP-KB975337-x86-ENU.exe(lub podobny), aby zainstalować w domyślnym prefiksie Wine.

  • Może być konieczne kliknięcie umów EULA, naciśnięcie jednego lub dwóch przycisków Dalej itp .; winetricks zwykle wykonuje cichą instalację.

Uwaga: możesz również spróbować zaktualizować Winetricks do najnowszej najnowszej wersji z ich github ( winetricksjest skryptem)


Niesamowite possum jak zawsze;)
Bruno Pereira

1

Jak powiedział Bruno,

1.) Google, spróbuj także wyszukiwarek ftp (najpierw Google dla nich, a potem wyszukaj ten plik).

2.) Pobierz.

Więc albo

3 a.) (Zalecane!) Skopiuj go do winetrickskatalogu pamięci podręcznej w odpowiednim podfolderze.

 • Aby to zrobić: cd do ~/.cache/winetricks/ (pamiętaj, że katalogi zaczynające się od. Nie są domyślnie widoczne! Jeśli używasz, nautilusmożesz spróbować nacisnąć Ctrl + L i ręcznie wpisać adres lub lepiej użyć konsoli)

 • Tam powinieneś znaleźć odpowiedni podfolder (jak crypt32lub corefonts). Skopiuj pobrany plik do tego podfolderu. Jeśli plik już istnieje, zastąp go lub najpierw usuń.

 • Następnie uruchom winetricksponownie. Twoja paczka powinna być teraz wyświetlana jako „buforowana”. Po prostu wybierz go, tak jak za pierwszym razem. Teraz zainstaluje się, jeśli nie zabraknie innego wymaganego pakietu (w takim przypadku musisz również Google, skopiuj ten plik i uruchom winetricksponownie).

LUB

3 b.) Alternatywnie możesz wypróbować Bruno i wykonać plik z winem, ale:

 • Najpierw sprawdź szasum pobierania, aby upewnić się, że masz odpowiednią wersję (ponieważ czasami istnieją różne wersje używające tej samej nazwy pliku i aby uniknąć zmanipulowanych plików).

 • Spójrz na winetrickszastosowane skrypty , niektóre pakiety mogą nie zostać zainstalowane natychmiast po wyjęciu z pudełka bez pewnych (winnych) sztuczek, takich jak włamanie do wersji Windows.

 • Aby to zrobić, musisz rzucić okiem na skrypt Winetricks (wskazówka: spróbuj otworzyć go za pomocą przyjemnego edytora tekstu, takiego jak gedit).


Na twoje pytanie „Czy istnieje sposób, aby wyciągnąć te rzeczy z mojej instalacji Windows (z podwójnym uruchomieniem)?”: Cóż, teoretycznie tak, ale (!) Pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Znana jest wersja pliku, z której korzysta Winetricks. W zależności od wersji i architektury systemu Windows plik może działać lub nie działać. Winetricks używa plików z różnych wersji systemu Windows.

 • Winetricks czasami używa specjalnych sztuczek ;-), aby sprawić, by działały, takie jak ustawienia rejestru i tak dalej. Musisz więc spojrzeć na źródło winetricks, aby dowiedzieć się, co robi winetricks.

 • Trzeba ręcznie zarejestrować zastąpienie pliku DLL.

 • Powinieneś być świadomy potencjalnych problemów licencyjnych z Microsoft!

Lub krótka odpowiedź na Twoje pytanie: Nie sądzę, że naprawdę chcesz :-)


1

Miałem ten sam problem i rozwiązałem go, zastępując gdiplus.dll w systemie Windows / system32 pobranym z tej strony: http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?gdiplus Raz w wybierz witrynę gdiplus.zip. Rozpakuj i rozpakuj do home / .wine / drive_c / windows / system32. Po wykonaniu tej czynności sprawdź uruchamiając Winetricks, wybierz domyślne prefiksy wine, zainstaluj dll lub komponent systemu Windows, wybierz gdiplus i ......... powinno być zainstalowane.


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.