Dlaczego Python3 nie może importować pliku gi.repository?


8

Python2 nie ma tego samego problemu.

greg@greg-precise:~$ python3

Python 3.2.3 (default, May  3 2012, 15:51:42) 
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> from gi.repository import Gtk

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named gi.repository

(dla zachowania przejrzystości dodano podział linii)

Odpowiedzi:


13

Powinieneś zainstalować poprawne pakiety Python 3, są one poprzedzone pakietem python3-zamiast python-.

To załatwi sprawę:

sudo apt-get install python3-gi

Lub wyszukaj ten pakiet w swoim ulubionym menedżerze pakietów.


Pamiętaj również, że wszystko, czego chcesz użyć, może nie mieć wszystkich niezbędnych elementów do użycia z Python 3 dostępnych w opakowaniu 12.04. Niektóre biblioteki mają specjalne przesłonięcia w języku Python, które należy zainstalować w katalogach Python 3, aby Python3-gi mógł poprawnie korzystać z tych powiązań.
dobey,
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.