cmake kończy się niepowodzeniem z „CMake Error: Twój kompilator CXX:” CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND „nie znaleziono”.


52
jonquil@jonquil-Satellite-L755D:~/Downloads/akonadi-googledata-1.2.0/build$ cmake ..
-- The C compiler identification is GNU
-- The CXX compiler identification is unknown
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found.  Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
CMake Error at /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindKDE4.cmake:98 (MESSAGE):
 ERROR: cmake/modules/FindKDE4Internal.cmake not found in
 /home/jonquil/.kde/share/apps;/usr/share/kubuntu-default-settings/kde4-profile/default/share/apps;/usr/share/kde4/apps
Call Stack (most recent call first):
 CMakeLists.txt:6 (find_package)


CMake Warning (dev) in CMakeLists.txt:
 No cmake_minimum_required command is present. A line of code such as

  cmake_minimum_required(VERSION 2.8)

 should be added at the top of the file. The version specified may be lower
 if you wish to support older CMake versions for this project. For more
 information run "cmake --help-policy CMP0000".
This warning is for project developers. Use -Wno-dev to suppress it.

-- Configuring incomplete, errors occurred!

Dzięki autotools otrzymuję to:

jonquil@jonquil-Satellite-L755D:~/Downloads/akonadi-googledata-1.2.0/build/build$ autoreconf -i -f
Can't exec "libtoolize": No such file or directory at /usr/bin/autoreconf line 196.
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/bin/autoreconf line 196.
autoreconf: `configure.ac' or `configure.in' is required

co which g++powiesz Oczywiście w systemie nie ma działającego kompilatora c ++.
Thomas

Nic nie mówi. Mam zainstalowaną GCC, jeśli to pomaga.
xjonquilx,

Odpowiedzi:17

gcc nie zawiera g ++, są to różne pakiety. Zainstaluj g ++Zainstaluj g ++ :

apt-get install g++

Teraz otrzymuję to: CMake Błąd w /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindKDE4.cmake:98 (MESSAGE): ERROR: cmake / modules / FindKDE4Internal.cmake nie znaleziono w /home/jonquil/.kde/ share / apps; / usr / share / kubuntu-default-settings / kde4-profile / default / share / apps; / usr / share / kde4 / apps Stos połączeń (ostatnie połączenie najpierw): CMakeLists.txt: 6 (find_package)
xjonquilx

brakuje Ci środowiska kompilacji, to coś więcej niż tylko kompilatory, potrzebujesz bibliotek i tak dalej. Spójrz tutaj, aby dowiedzieć się, czego potrzebujesz: help.ubuntu.com/community/CompilingEasyHowTo
Thomas

WIEDZIAŁEM, że istnieje pakiet, który mogę zainstalować w Ubuntu, który da mi wszystkie niezbędne pakiety do kompilacji, po prostu nie pamiętam jego nazwy. Dzięki!
xjonquilx,

Nadal jednak pojawia się ten sam błąd. :(
xjonquilx

Wskazówki dotyczące komunikatów o błędach w kde - rozwój kde nie jest zawarty w niezbędnym do kompilacji. Nie wiem, czy jest na to pakiet meta.
Thomas,

4

Wiem, że jest to „Zapytaj Ubuntu”, ale jeśli ktoś z Fedorą rozwiąże ten problem, następujące pomogły mi:

sudo dnf install gcc-c++

Masz rację co do celu tego konkretnego forum. Należy pamiętać, że pytania - i odpowiedzi - dotyczące dystrybucji innych niż Ubuntu Linux powinny być publikowane na unix.stackexchange.com
Centaurus
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.