Brak klucza gpg zza zapory ogniowej


13

Właśnie natknąłem się na ten zamknięty wątek tutaj: Błąd GPG podczas uruchamiania apt-get

Ten sam problem tutaj, Ubuntu 12.04 za firewallem i proxy.

Nie sądzę, że materia jest duplikatem danego tematu. Więc ponownie otwieram tę sprawę w tym wątku.

Moja produkcja:

root@musik-Aspire-7741:~# apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 58B98E87
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret- keyring /tmp/tmp.tWVMhyIMYh --trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg --keyring   /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver   hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 58B98E87
gpg: Key 58B98E87 of hkp Server keyserver.ubuntu.com request
?: keyserver.ubuntu.com: Connection refused
gpgkeys: HTTP fetch error 7: couldn't connect: Connection refused
gpg: No valid OpenPGP data found.
gpg: Total number processed: 0

Wniosek: gpg nie działa z hkp://keyserver.ubuntu.com:80http.


Jeśli musisz przejść przez serwer proxy, musisz powiedzieć GPG, aby użyło serwera proxy. Ustawiłeś http_proxy? ( echo $http_proxy)
tumbleweed

Odpowiedzi:


9

Za proxy http_proxypowinna być ustawiona zmienna środowiskowa . Można to zrobić na dwa sposoby.

1. Utwórz apt.confplik w katalogu / etc / apt, jeśli go nie ma, i dodaj do niego następujący wiersz. Acquire::http::Proxy "http://user:password@server:port";
2. Po prostu ustaw zmienną środowiskową za pomocą następującego polecenia z terminala.
export http_proxy=http://user:password@server:port

Na koniec drobna poprawka, dodaj opcję -E do polecenia, aby zmienne środowiskowe były używane w następujący sposób
sudo -E apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 58B98E87


2
-E wykonał lewę
alexandre1985

3

Jeśli jesteś za serwerem proxy, musisz ustawić http_proxyzmienną środowiskową w Bash. Najlepszym sposobem na to jest otwarcie powłoki roota sudo bash.

Po tym:

export http_proxy="http://xxx.yyy.zzz.www:abcd"

Następnie dodaj repozytorium.


1

Spędziłem prawie dwa dni, aby zainstalować najnowszą wersję MongoDB. Ale napotkałem ten sam problem, jak pokazano poniżej:

$ apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10

Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /tmp/tmp.pvb8fwe4Rs --trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//nsa-keyring.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
gpg: requesting key 7F0CEB10 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: keyserver timed out
gpg: keyserver receive failed: keyserver error

W końcu zainstalowałem mongoDB za pomocą kroków udostępnionych przez „ellore”.

 1. Dodano serwer proxy HTTP i https w apt.confpliku.
 2. Dodano zmienne env za pomocą poleceń export httpi https.
 3. Dodano „-E” w wierszu poleceń:

   sudo -E apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
  

Następnie otrzymałem poniższą odpowiedź:

gpg: requesting key 7F0CEB10 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 7F0CEB10: "Richard Kreuter <richard@10gen.com>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:       unchanged: 1

I pomyślnie zainstalowałem MongoDB 3.0.7, jak pokazano poniżej,

$ mongo --version
MongoDB shell version: 3.0.7
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.