apt-get nie może zaktualizować, zainstalować, usunąć itp


8

Uaktualniłem z 11.10 do 12.04, nie zauważyłem żadnych problemów. Ostatnio próbowałem zainstalować coś za pośrednictwem centrum oprogramowania, ale zgłaszało się błędy. sudo apt-get installZamiast tego zmieniono na próbę, ale znów nie ma szczęścia. Naprawdę próbowałem to naprawić, ale nie mogę, więc pomyślałem, że zapytam tutaj.

Udało mi się, sudo apt-get updateale sudo apt-get upgradenie udało mi się ...

You might want to run ‘apt-get -f install’ to correct these.
The following packages have unmet dependencies.
 ia32-libs-multiarch:i386 : Depends: libqtcore4:i386 but it is not installed
 libqt4-dbus:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-declarative:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-designer:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-network:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-opengl:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-qt3support:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-script:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-scripttools:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-sql:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-sql-mysql:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-svg:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-test:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-xml:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqt4-xmlpatterns:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqtgui4:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not installed
 libqtwebkit4:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (>= 4:4.8.0~) but it is not installed
 libssl1.0.0 : Breaks: libssl1.0.0:i386 (!= 1.0.1-4ubuntu5.2) but 1.0.0e-2ubuntu4.6 is installed
 libssl1.0.0:i386 : Breaks: libssl1.0.0 (!= 1.0.0e-2ubuntu4.6) but 1.0.1-4ubuntu5.2 is installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.

Korzystanie z sudo apt-get -f install...

The following packages were automatically installed and are no longer required:
 libgtkmm-2.4-1c2a libgtkhtml3.14-19 libglade2-0
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
 libqtcore4:i386 libssl1.0.0:i386
The following NEW packages will be installed
 libqtcore4:i386
The following packages will be upgraded:
 libssl1.0.0:i386
1 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
20 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/3,063 kB of archives.
After this operation, 9,044 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
E: Internal Error, No file name for libssl1.0.0

Próbowałem sudo apt-get remove libssl1.0.0isudo apt-get remove libssl1.0.0:i386

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies.
 ia32-libs-multiarch:i386 : Depends: libqtcore4:i386 but it is not going to be installed
              Depends: libssl1.0.0:i386 but it is not going to be installed
 libcurl3:i386 : Depends: libssl1.0.0:i386 (>= 1.0.0) but it is not going to be installed
 libqt4-dbus:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-declarative:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-designer:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-network:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-opengl:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-qt3support:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-script:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-scripttools:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-sql:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-sql-mysql:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-svg:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-test:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-xml:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-xmlpatterns:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqtgui4:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqtwebkit4:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (>= 4:4.8.0~) but it is not going to be installed
 libsasl2-modules:i386 : Depends: libssl1.0.0:i386 (>= 1.0.0) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).

Próbowałem zostały również sudo apt-get dist-upgrade, sudo apt-get autoremoveetc bez powodzenia.

Próbowałem również pobrać .debi używać dpkg -i, ale to nie powiodło się i nie do końca zrozumiałem metodę, mówiąc szczerze.

Edytuj Jest to odpowiedź na komentarze

ref: sudo apt-get install -f nie naprawia uszkodzonych pakietów. I teraz? sudo dpkg --configure -a --force-all

dpkg: error processing libssl1.0.0 (--configure):
 libssl1.0.0:amd64 1.0.1-4ubuntu5.2 cannot be configured because libssl1.0.0:i386 is in a different version (1.0.0e-2ubuntu4.6)
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: also configuring `libssl1.0.0:i386' (required by `ia32-libs-multiarch:i386')
dpkg: error processing libssl1.0.0:i386 (--configure):
 libssl1.0.0:i386 1.0.0e-2ubuntu4.6 cannot be configured because libssl1.0.0:amd64 is in a different version (1.0.1-4ubuntu5.2)
dpkg: too many errors, stopping
Errors were encountered while processing:
 libssl1.0.0
 libssl1.0.0:i386
 ...
 libssl1.0.0:i386
Processing was halted because there were too many errors.

Ref: Menedżer pakietów nie działa już w ruchu/var/lib/kpkg/info/libssl..

kieran@kieran-EX58-UD3R:~$ sudo mv /var/lib/dpkg/info/libssl1.0.0:i386.postinst /var/lib/dpkg/info/libssl1.0.0:i386.postinst.bad
kieran@kieran-EX58-UD3R:~$ sudo mv /var/lib/dpkg/info/libssl1.0.0:amd64.postinst /var/lib/dpkg/info/libssl1.0.0:amd64.postinst.bad
kieran@kieran-EX58-UD3R:~$ sudo apt-get --reinstall install libssl
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Package libssl is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

E: Package 'libssl' has no installation candidate
kieran@kieran-EX58-UD3R:~$ sudo apt-get --reinstall install libssl1.0.0
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies.
 ia32-libs-multiarch:i386 : Depends: libqtcore4:i386 but it is not going to be installed
 libqt4-dbus:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-declarative:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-designer:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-network:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-opengl:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-qt3support:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-script:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-scripttools:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-sql:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-sql-mysql:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-svg:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-test:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-xml:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-xmlpatterns:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqtgui4:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqtwebkit4:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (>= 4:4.8.0~) but it is not going to be installed
 libssl1.0.0 : Breaks: libssl1.0.0:i386 (!= 1.0.1-4ubuntu5.2) but 1.0.0e-2ubuntu4.6 is to be installed
 libssl1.0.0:i386 : Breaks: libssl1.0.0 (!= 1.0.0e-2ubuntu4.6) but 1.0.1-4ubuntu5.2 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
kieran@kieran-EX58-UD3R:~$ sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 libgtkmm-2.4-1c2a libgtkhtml3.14-19 libglade2-0
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
 libqtcore4:i386 libssl1.0.0:i386
The following NEW packages will be installed
 libqtcore4:i386
The following packages will be upgraded:
 libssl1.0.0:i386
1 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 58 not upgraded.
20 not fully installed or removed.
Need to get 3,063 kB of archives.
After this operation, 9,044 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/main libssl1.0.0 i386 1.0.1-4ubuntu5.2 [1,002 kB]
Get:2 http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/main libqtcore4 i386 4:4.8.1-0ubuntu4.1 [2,061 kB]
Fetched 3,063 kB in 4s (731 kB/s)     
E: Internal Error, No file name for libssl1.0.0

ref: libssl Zależności usuwające libssl1.0.0: i386

kieran@kieran-EX58-UD3R:~$ sudo apt-get remove libssl1.0.0:i386
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies.
 ia32-libs-multiarch:i386 : Depends: libqtcore4:i386 but it is not going to be installed
              Depends: libssl1.0.0:i386 but it is not going to be installed
 libcurl3:i386 : Depends: libssl1.0.0:i386 (>= 1.0.0) but it is not going to be installed
 libqt4-dbus:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-declarative:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-designer:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-network:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-opengl:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-qt3support:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-script:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-scripttools:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-sql:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-sql-mysql:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-svg:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-test:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-xml:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqt4-xmlpatterns:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqtgui4:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1) but it is not going to be installed
 libqtwebkit4:i386 : Depends: libqtcore4:i386 (>= 4:4.8.0~) but it is not going to be installed
 libsasl2-modules:i386 : Depends: libssl1.0.0:i386 (>= 1.0.0) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).

1
Witamy w AskUbuntu! Dzięki za opublikowanie tak szczegółowej listy tego, czego próbowałeś z towarzyszącym wyjściem, oszczędza to dużo czasu :). Na dole powiedziałeś, że nie w pełni rozumiesz metodę, czy miałeś na myśli metodę instalacji programu przy użyciu dpkg -i? Czy możesz również dołączyć dane wyjściowe z próby zainstalowania programu przy użyciu dpkg -i?
Jeff Welling


1
Prawdopodobnie powiązane, a najlepsze rozwiązanie wygląda obiecująco: askubuntu.com/questions/26389/...
Jeff Welling

Kieran, używasz 64-bitowej wersji Ubuntu? Zwykle nie widzę: i386 na pakietach, chyba że korzystasz z Ubuntu i instalujesz: i386.
Thomas Ward

Dzięki za odpowiedzi, niestety nadal nie ma szczęścia. Zredagowałem ten post, aby wprowadzić to, co mam od wypróbowania tych. Jeff, miałem na myśli, że nie jestem do końca pewien, który plik .deb muszę pobrać, aby móc go używać dpkg -i. Korzystam z wersji 64-bitowej, nie jestem pewien, dlaczego: i386 istnieje: / może być tak, że pomyliłem się, próbując rozwiązać problem i użyłem pakietu i386 zamiast amd64.
Kieran Torf

Odpowiedzi:


4

Niedawno miałem do czynienia z podobną sytuacją, próbując zainstalować ia32-libs(i wsp.) I wierzę, że możesz cierpieć z powodu podobnego problemu do tego, czym byłem, nawet jeśli jest nieco inny.

 • Dawno temu dodałem PPA-edgery PPA. Zawiera cały ładunek najnowocześniejszych śmieci dla wszystkich rodzajów opakowań. Dlatego w tym momencie te pakiety, których używałem, były nowsze.

 • Po pewnym czasie nudziły mnie codzienne aktualizacje X i różnych sterowników. Wyłączyłem PPA.

 • Nawet później próbowałem zainstalować ia32-libsi znalazłem się w piekle zależności.

Działało się tak, że miałem nowszą wersję jakiegoś pakietu, którego oczekiwał dpkg. Zamiast obniżyć liczbę tych kilku pakietów (jak powinno to sugerować), zalecił usunięcie większości systemu, aby mógł pozostać w najnowszej wersji pakietów X.

Naprawienie go w moim przypadku było w rzeczywistości dziwnie proste: właśnie dodałem PPA, które wyłączyłem. Potem mogłem zainstalować cokolwiek mi się podoba. To może nie być dokładnie takie samo dla ciebie, więc bądź ostrożny.


Natknąłem się na tę poprawkę całkowicie przypadkowo. Zapomniałem, że mogę mieć nowsze (i teraz niedostępne) wersje niektórych pakietów. Gdybym myślał z wyprzedzeniem, przypomniałbym sobie inną odpowiedź, której udzieliłem przed chwilą: Jak przywrócić wszystkie pakiety do ich oficjalnych wersji?

Skrypt jest powolny, ale nie jest kompletny. Wyłącz wszystkie KDT apt-get update, apt-get dist-upgradea następnie użyć skryptu do generowania listy rzeczy, które odbiegają od oficjalnych wersjach. Wyczyść je / zainstaluj ponownie i powinieneś być w stanie prowadzić szczęśliwe, wolne od uzależnień życie.


2

Miałem podobny problem z zepsutymi zależnościami podczas próby zainstalowania wina i acroread, a także skargę podczas próby zainstalowania ia32-libs-multiarch, zaraz po aktualizacji do wersji 12.04 z 11.04 (pomijając 11.10). Wygląda na to, że niektóre ppa, które miałem w 11.04, zainstalowały nowsze wersje aplikacji w systemie. Po aktualizacji resztki tych aplikacji wydawały się robić bałagan w zależnościach.

Rozwiązanie, które wydaje się działać (do tej pory), zostało znalezione na niemieckiej płycie Ubuntu ( http://forum.ubuntuusers.de , posty od użytkownika Lasall):

Najpierw wymagana jest zmiana wersji na niższą i wykonaj następujące czynności: utwórz plik „preferencji”:

sudo vi /etc/apt/preferences

i wstaw następujące linie:

Package: *    
Pin: release a=precise*
Pin-Priority: 2012

Priorytet PIN musi być większy niż 1000.

Następnie możesz obniżyć liczbę szkodliwych aplikacji za pomocą:

sudo apt-get dist-upgrade

Następnie możesz zainstalować pakiety, które narzekały na zależności, takie jak sudo apt-get install ia32-libs-multiarchlub sudo apt-get install ia32-libs.

Na koniec powinieneś usunąć właśnie utworzony plik:

sudo rm /etc/apt/preferences

ponieważ w przeciwnym razie nie zostaną znalezione nowe aktualizacje.

Mam nadzieję, że to również pomoże!


2

Otrzymałem podobny błąd:

libqt4-scripttools: i386 4: 4.8.1-0ubuntu4.3 nie może zostać skonfigurowany, ponieważ libqt4-scripttools: amd64 jest w innej wersji

Następujące polecenia naprawiły błąd:

sudo apt-get download libqt4-scripttools:i386
sudo dpkg -i libqt4-scripttools:i386
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.