Konwertuj PDF na obraz


20

Próbuję przekonwertować plik PDF (jest to książka) na obraz.

Kiedy używam konwersji w ten sposób

convert book.pdf book.jpg

lub tak

convert book.pdf book.png

wtedy dostaję to ostrzeżenie

Warning: Short look-up table in the Indexed color space was padded with 0's

dla każdej strony.

Czy jest jakieś inne narzędzie, którego mogę użyć do konwersji, aby uzyskać kilka zdjęć do tego, czy może ktoś pokaże mi inny sposób rozwiązania tego problemu?


1
Zobacz tę odpowiedź: askubuntu.com/a/50180/19053
dAnjou

Lub użyj GIMP zgodnie z sugestią zawartą
LiveWireBT

Odpowiedzi:


16
convert -geometry 1600x1600 -density 200x200 -quality 100 file.pdf file.jpg

Podczas konwersji do formatu jpg można użyć opcji -quality. „Najlepsza” jakość to -100.

There is a much simpler way to split multipage pdfs into a jpg:

convert -quality 100 -density 600x600 multipage.pdf single%d.jpg

    The -density option defines the quality the pdf is rendered before the convert > here 600dpi. For high quality prints you can increase that number.
    The %d just before the jpg suffix is for automatic numbering of the output pages 0,1,2...
    The -quality option defines the compression quality of the output jpg (0 min ... 100 max)
    The .jpg suffix defines the output format. You could use .png/.jpg/.pdf

16

Innym sposobem może być GhostScript:

gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=jpeg -r96 -sOutputFile='page-%00d.jpg' input.pdf

gdzie -r96pożądana jest rozdzielczość dpi

Dane wyjściowe to wiele obrazów JPEG.

Możesz generować przezroczyste pliki PNG, jeśli chcesz:

gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pngalpha -r96 -sOutputFile='page-%00d.png' input.pdf

Bardzo dobra metoda
Sabacon

2
+1 za nieużywanie
imagemagick

Jak sprawić, by tło obrazów było białe zamiast przezroczystego?
Rasoul

Nie używasz urządzenia pngalptha?
zetah

Jak w tym zdefiniować szerokość? Szerokość musi zostać zdefiniowana, a wysokość musi być automatyczna na podstawie proporcji.
Vivek Sancheti
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.