Co oznacza pi w tym pseudokodzie algorytmu BFS?


9

Mam następujący pseudokod dla pierwszego algorytmu wyszukiwania

BFS(G,s)
 1 for each vertex uV(G) \ {s}
 2   color[u] = white
 3   d[u] = ∞
 4   π[u] = nil
 5 color[s] = gray
 6 d[s] = 0
 7 π[s] = nil
 8 Q = ∅
 9 Enqueue(Q,s)
10 while q ≠ ∅
11   u = Dequeue(Q)
12   for each vAdj[u]
13     if color[v] == white
14       color[v] = gray
15       d[v] = d[u] + 1
16       π[v] = u
17       Enqueue(Q,v)
18   color[u] = black

Oryginalny obraz

Nie rozumiem, co litera π wskazuje w tym kontekście. Nie znam tego algorytmu i trudno go zgadnąć.

Myślę, że dwskazuje odległość, colorto oczywiście kolor, ale to π... wydaje się być jakąś zmienną, ale nie rozumiem jej funkcji w tym pseudokodzie.


2
@ Snowman wybrałbym styl używany w informatyce i publikacjach akademickich, a nie matematykę , ale zgadzam się z ogólną ideą. To pytanie dotyczy tego użycia, na które można było odpowiedzieć, czytając stronę wikipedii , a π nie jest czymś powszechnie używanym, ale raczej specyficznym dla tego, jak autor pisze algorytm. Martwię się, że istnieje wiele odmian pseudokodu i pytam o to, co każda postać w każdym stylu może wymknąć się spod kontroli.

1
Czy litera π jest często używana w pseudokodzie? Czasami, ale znaczenie będzie się różnić w zależności od kontekstu.
Rufflewind

1
@Snowman: π tutaj nie jest funkcją. Jest to zmienna tablica wierzchołków indeksowana wierzchołkami.
Rufflewind

1
W tym kontekście π jest tylko symbolem stosowanym w algorytmie, podobnym do d i koloru. Czasami autorzy algorytmów lubią używać symboli jednoliterowych zamiast uroczych nazw, takich jak „parentVertices” lub czegoś, co może być używane w języku programowania.
Brandin,

@Snowman Żartujesz? To nie jest pytanie matematyczne. Chodzi o interpretację pseudokodu do napisania programu, dlaczego nie miałoby to dotyczyć tworzenia oprogramowania, naprawdę nie rozumiem.
nbro

Odpowiedzi:


17

Uważam, że użycie π tutaj jest faktycznym „rodzicem”. Więc w tym przypadku „rodzicem” v   jest u, ponieważ patrzymy na wszystkie węzły sąsiadujące z u .


0

Wektor π z pewnością utrzymuje węzeł u, z którym przyszedłeś do węzła v. Pomaga to w budowaniu drzewa BFS wykresu. Chociaż nie jest to konieczne, ta technika znacznie zmniejsza złożoność, gdy trzeba wykonać więcej czasu BFS (np. Algorytm Edmondsa – Karpa do obliczania maksymalnego przepływu między dwoma węzłami na wykresie). W takim przypadku nie musisz uruchamiać BFS więcej razy, ponieważ masz już zbudowane drzewo BFS i przechodzisz z liści do katalogu głównego.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.