Serwer pocztowy Postfix odrzuca wysyłanie poczty ze strony wordpress


10

Niedawno skonfigurowałem serwer pocztowy na linode przy użyciu Postfix, Dovecot i MySQL. Mogę wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z klienta pocztowego (Outlook), ale za każdym razem, gdy próbuję wysłać pocztę z użytkownikiem z witryny Wordpress, zaprojektowałem to nie działa. Oto dane wyjściowe z dziennika błędów:

Oct 27 18:36:52 hostname postfix/master[29738]: reload -- version 2.11.0, configuration /etc/postfix
Oct 27 18:37:00 hostname postfix/master[29738]: terminating on signal 15
Oct 27 18:37:00 hostname postfix/master[8304]: daemon started -- version 2.11.0, configuration /etc/postfix
Oct 27 18:37:12 hostname postfix/smtpd[8309]: warning: hostname mydomain.com does not resolve to address 2a01:7e00::f03c:91ff:fecf:e7a6
Oct 27 18:37:12 hostname postfix/smtpd[8309]: connect from unknown[2a01:7e00::f03c:91ff:fecf:e7a6]
Oct 27 18:37:12 hostname postfix/smtpd[8309]: lost connection after UNKNOWN from unknown[2a01:7e00::f03c:91ff:fecf:e7a6]
Oct 27 18:37:12 hostname postfix/smtpd[8309]: disconnect from unknown[2a01:7e00::f03c:91ff:fecf:e7a6]

Mój plik main.cf jest skonfigurowany, więc:

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no

append_dot_mydomain = no

readme_directory = no

smtpd_tls_cert_file=/etc/dovecot/dovecot.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/dovecot/private/dovecot.pem
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_auth_only = yes
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_security_level = may

dovecot
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes

smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = hostname.mydomain.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = mydomain.com, hostname.mydomain.com, localhost.mydomain.com, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all

message_size_limit = 20480000
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-email2email.cf

Odpowiedzi:


10

Wyłącz IPv6

inet_protocols = ipv4

Powinien załatwić sprawę

Otwórz /etc/postfix/main.cf za pomocą edytora tekstu

Znajdź linię inet_protocols = all

Zamień wszystko na ipv4

Uruchom ponownie postfiks

https://clientarea.ramnode.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=108


Zrobiłem to, ale pokazuje mi teraz ten błądOct 28 11:34:22 hostname postfix/smtpd[14321]: warning: hostname mydomain.com does not resolve to address 139.162.209.129 Oct 28 11:34:22 hostname postfix/smtpd[14321]: connect from unknown[139.162.209.129] Oct 28 11:34:22 hostname postfix/smtpd[14321]: lost connection after UNKNOWN from unknown[139.162.209.129] Oct 28 11:34:22 hostname postfix/smtpd[14321]: disconnect from unknown[139.162.209.129]
Fanan Dala

Odkryłem, że błąd „nazwa hosta mojadomena.com nie rozwiązuje adresu 139.162.209.129” był spowodowany pomieszaniem moich rekordów DNS. Poprawiłem to, ale teraz otrzymuję ten błąd. postfix/smtpd[20609]: connect from localhost[127.0.0.1] lost connection after UNKNOWN from localhost[127.0.0.1] disconnect from localhost[127.0.0.1]Nie mogę zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, ponieważ ip „127.0.0.1” znajduje się na liście dozwolonych sieci.
Fanan Dala

W końcu znalazłem, co było nie tak. Z witryny wordpress ustawiłem port na 25, ale zmieniłem go na 465 i teraz działa idealnie dobrze.
Fanan Dala
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.