Proces Linux został zabity, mimo że dostępna jest wystarczająca ilość pamięci


9

Badam, dlaczego dwa z naszych procesów zostały zabite przez zabójcę Linux OOM - nawet jeśli wydaje się, że w tym czasie było wystarczająco dużo pamięci RAM i dużo SWAP.

Kiedy interpretuję to jako tę odpowiedź, pierwsze żądanie pamięci poprosiło o 2 ^ 2 = 4 strony (16KB) pamięci (flaga zamówienia) i chciałem, aby pochodziło ze strefy „Normalnej”.

Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652706] java invoked oom-killer: gfp_mask=0x26000c0, order=2, oom_score_adj=0

A jeśli poprawnie przeanalizuję dane wyjściowe, będzie więcej niż wystarczająco miejsca:

Node 0 Normal free:178144kB min:55068kB low:68832kB high:82600kB 

Drugi raz ma tę samą prośbę kilka minut później - i wydaje się, że jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

Dlaczego uruchomiono wówczas zabójcę OOM? Czy źle analizuję informacje?

 • System to Ubuntu 14.04 z jądrem 4.4.0-59 x64
 • vm.overcommit_memoryJest ustawiona na „0” ( heurystyczny ), który może nie być optymalna.

Instancja pierwsza:

Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652706] java invoked oom-killer: gfp_mask=0x26000c0, order=2, oom_score_adj=0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652711] java cpuset=/ mems_allowed=0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652716] CPU: 5 PID: 2152 Comm: java Not tainted 4.4.0-59-generic #80~14.04.1-Ubuntu
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652717] Hardware name: VMware, Inc. VMware Virtual Platform/440BX Desktop Reference Platform, BIOS 6.00 06/22/2012
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652719] 0000000000000000 ffff88041a963b38 ffffffff813dbd6c ffff88041a963cf0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652721] 0000000000000000 ffff88041a963bc8 ffffffff811fafc6 0000000000000000
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652722] 0000000000000000 0000000000000000 ffff88042a6d1b88 0000000000000015
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652724] Call Trace:
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652731] [<ffffffff813dbd6c>] dump_stack+0x63/0x87
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652736] [<ffffffff811fafc6>] dump_header+0x5b/0x1d5
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652741] [<ffffffff813766f1>] ? apparmor_capable+0xd1/0x180
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652746] [<ffffffff81188b35>] oom_kill_process+0x205/0x3d0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652747] [<ffffffff8118916b>] out_of_memory+0x40b/0x460
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652749] [<ffffffff811fba7f>] __alloc_pages_slowpath.constprop.87+0x742/0x7ad
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652752] [<ffffffff8118e167>] __alloc_pages_nodemask+0x237/0x240
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652754] [<ffffffff8118e32d>] alloc_kmem_pages_node+0x4d/0xd0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652758] [<ffffffff8107c125>] copy_process+0x185/0x1ce0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652763] [<ffffffff810fd0b4>] ? do_futex+0xf4/0x520
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652766] [<ffffffff810a71c9>] ? resched_curr+0xa9/0xd0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652768] [<ffffffff8107de1a>] _do_fork+0x8a/0x310
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652769] [<ffffffff8107e149>] SyS_clone+0x19/0x20
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652775] [<ffffffff81802c76>] entry_SYSCALL_64_fastpath+0x16/0x75
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652776] Mem-Info:
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652780] active_anon:1596719 inactive_anon:281182 isolated_anon:0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652780] active_file:953586 inactive_file:952370 isolated_file:0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652780] unevictable:0 dirty:7358 writeback:0 unstable:0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652780] slab_reclaimable:217903 slab_unreclaimable:12162
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652780] mapped:40068 shmem:34861 pagetables:8261 bounce:0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652780] free:71705 free_pcp:0 free_cma:0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652783] Node 0 DMA free:15892kB min:64kB low:80kB high:96kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15992kB managed:15908kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:16kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652787] lowmem_reserve[]: 0 2951 16005 16005 16005
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652789] Node 0 DMA32 free:92784kB min:12448kB low:15560kB high:18672kB active_anon:1094416kB inactive_anon:368444kB active_file:579188kB inactive_file:561504kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:3129216kB managed:3048784kB mlocked:0kB dirty:1188kB writeback:0kB mapped:32604kB shmem:27372kB slab_reclaimable:336288kB slab_unreclaimable:7196kB kernel_stack:1520kB pagetables:3964kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652793] lowmem_reserve[]: 0 0 13054 13054 13054
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652795] Node 0 Normal free:178144kB min:55068kB low:68832kB high:82600kB active_anon:5292460kB inactive_anon:756284kB active_file:3235156kB inactive_file:3247976kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:13631488kB managed:13367448kB mlocked:0kB dirty:28244kB writeback:0kB mapped:127668kB shmem:112072kB slab_reclaimable:535324kB slab_unreclaimable:41436kB kernel_stack:3968kB pagetables:29080kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:128 all_unreclaimable? no
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652798] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652800] Node 0 DMA: 1*4kB (U) 0*8kB 1*16kB (U) 0*32kB 2*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15892kB
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652807] Node 0 DMA32: 18127*4kB (UME) 2601*8kB (UME) 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 93316kB
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652814] Node 0 Normal: 32943*4kB (UMEH) 5702*8kB (UMEH) 19*16kB (H) 13*32kB (H) 9*64kB (H) 2*128kB (H) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 178940kB
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652820] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652821] 1949078 total pagecache pages
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652822] 8225 pages in swap cache
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652824] Swap cache stats: add 1131771, delete 1123546, find 7366438/7540102
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652824] Free swap = 4080988kB
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652825] Total swap = 4194300kB
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652826] 4194174 pages RAM
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652826] 0 pages HighMem/MovableOnly
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652827] 86139 pages reserved
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652828] 0 pages cma reserved
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652828] 0 pages hwpoisoned
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652829] [ pid ]  uid tgid total_vm   rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652834] [ 424]   0  424   4909   388   14    3    68       0 upstart-udev-br
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652836] [ 439]   0  439  13075   456   29    3   322     -1000 systemd-udevd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652839] [ 724]   0  724   3816   226   13    3    53       0 upstart-socket-
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652840] [ 813]   0  813   5856   449   16    3    57       0 rpcbind
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652842] [ 865]  108  865   5386   456   16    3   113       0 rpc.statd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652844] [ 1034]   0 1034   3820   281   12    3    35       0 upstart-file-br
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652846] [ 1041]  102 1041   9817   366   23    3    50       0 dbus-daemon
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652847] [ 1045]  101 1045  65018   1203   31    3   384       0 rsyslogd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652849] [ 1056]   0 1056  10870   525   26    4    49       0 systemd-logind
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652851] [ 1063]   0 1063   5870    0   16    3    53       0 rpc.idmapd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652852] [ 1153]   0 1153   2558   371    9    3   517       0 dhclient
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652854] [ 1374]   0 1374   3955   401   13    3    40       0 getty
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652855] [ 1377]   0 1377   3955   406   13    3    38       0 getty
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652857] [ 1383]   0 1383   3955   406   13    3    39       0 getty
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652858] [ 1384]   0 1384   3955   418   13    3    37       0 getty
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652859] [ 1386]   0 1386   3955   418   12    3    38       0 getty
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652861] [ 1403]   0 1403  15346   735   34    3   142     -1000 sshd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652863] [ 1436]   0 1436   4825   408   13    3    28       0 irqbalance
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652864] [ 1440]   0 1440   1093   379    8    3    35       0 acpid
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652866] [ 1442]   0 1442   4785   176   14    3    38       0 atd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652867] [ 1443]   0 1443   5914   466   17    3    43       0 cron
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652869] [ 1464]  105 1464  61957   3600   59    3   273     -900 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652870] [ 1561]  107 1561   7864   657   21    3   113       0 ntpd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652872] [ 1762]  105 1762  62036  35419   117    3   264       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652873] [ 1763]  105 1763  61957  35051   117    3   266       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652875] [ 1764]  105 1764  61957   1773   52    3   306       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652877] [ 1765]  105 1765  62166   4999   116    3   374       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652878] [ 1766]  105 1766  25910   617   48    3   274       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652880] [ 1834] 1004 1834 2002886  692615  1549   10  12707       0 java
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652881] [ 1921]  106 1921   5835   452   16    3   112       0 nrpe
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652883] [ 1943]   0 1943  175986   420   41    4    50       0 nscd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652884] [ 1978]  109 1978  111112   309   48    4   213       0 nslcd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652886] [ 2007]   8 2007   3172   326   11    3    52       0 nullmailer-send
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652887] [ 2092]   0 2092  34005   1947   70    3   3067       0 /usr/bin/monito
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652889] [ 2110]   0 2110   1901   367    9    3    25       0 getty
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652891] [ 2146] 65534 2146  34005   1101   67    3   3810       0 monitorix-httpd
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652893] [24525]  105 24525 1826264 1151331  3568   10   299       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652895] [20380]  105 20380  62511  36514   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652897] [21273]  105 21273  62532  36508   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652898] [22133]  105 22133  62610  36827   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652900] [22135]  105 22135  62541  34994   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652901] [22428]   0 22428  15436   739   35    4    11       0 cron
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652903] [22429]   0 22429  15489   749   35    4    12       0 cron
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652904] [22442]   0 22442   1112   198    8    3    0       0 sh
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652906] [22443] 1004 22443   1112   191    8    3    0       0 sh
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652908] [22444] 1004 22444   3102   748   11    3    0       0 syncDaily.sh
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652909] [22445]   0 22445   1112   420    8    3    0       0 cron-apt
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652911] [22465] 1004 22465  55074  10532   113    3    0       0 rsync
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652912] [22466]   0 22466   1087   171    8    3    0       0 sleep
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652914] [22467] 1004 22467  29820   9151   62    3    0       0 rsync
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652915] [22468] 1004 22468  61770   7168   125    3    0       0 rsync
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652917] [22990]  105 22990  62490  35099   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652919] [23138]  105 23138  62491  35578   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652920] [23139]  105 23139  62690  36657   121    3   236       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652922] [23140]  105 23140  62455  32973   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652923] [23631]  105 23631  62518  34978   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652925] [23635]  105 23635  62506  35193   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652927] [23636]  105 23636  62455  30085   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652928] [23637]  105 23637  62470  33106   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652930] [23639]  105 23639  62511  34295   120    3   237       0 postgres
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652940] Out of memory: Kill process 24525 (postgres) score 224 or sacrifice child
Jan 27 04:26:14 kernel: [639964.652975] Killed process 24525 (postgres) total-vm:7305056kB, anon-rss:4460244kB, file-rss:145080kB

Instancja druga

Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131656] java invoked oom-killer: gfp_mask=0x26000c0, order=2, oom_score_adj=0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131660] java cpuset=/ mems_allowed=0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131665] CPU: 7 PID: 2152 Comm: java Not tainted 4.4.0-59-generic #80~14.04.1-Ubuntu
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131666] Hardware name: VMware, Inc. VMware Virtual Platform/440BX Desktop Reference Platform, BIOS 6.00 06/22/2012
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131668] 0000000000000000 ffff88041a963b38 ffffffff813dbd6c ffff88041a963cf0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131670] 0000000000000000 ffff88041a963bc8 ffffffff811fafc6 0000000000000000
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131671] 0000000000000000 0000000000000000 ffff88042a6d1b88 0000000000000015
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131673] Call Trace:
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131698] [<ffffffff813dbd6c>] dump_stack+0x63/0x87
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131712] [<ffffffff811fafc6>] dump_header+0x5b/0x1d5
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131721] [<ffffffff813766f1>] ? apparmor_capable+0xd1/0x180
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131728] [<ffffffff81188b35>] oom_kill_process+0x205/0x3d0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131730] [<ffffffff8118916b>] out_of_memory+0x40b/0x460
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131732] [<ffffffff811fba7f>] __alloc_pages_slowpath.constprop.87+0x742/0x7ad
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131734] [<ffffffff8118e167>] __alloc_pages_nodemask+0x237/0x240
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131736] [<ffffffff8118e32d>] alloc_kmem_pages_node+0x4d/0xd0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131745] [<ffffffff8107c125>] copy_process+0x185/0x1ce0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131755] [<ffffffff810fd0b4>] ? do_futex+0xf4/0x520
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131761] [<ffffffff810a71c9>] ? resched_curr+0xa9/0xd0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131763] [<ffffffff8107de1a>] _do_fork+0x8a/0x310
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131765] [<ffffffff8107e149>] SyS_clone+0x19/0x20
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131779] [<ffffffff81802c76>] entry_SYSCALL_64_fastpath+0x16/0x75
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131781] Mem-Info:
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131784] active_anon:463046 inactive_anon:339934 isolated_anon:0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131784] active_file:1074992 inactive_file:1398029 isolated_file:0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131784] unevictable:0 dirty:1307 writeback:0 unstable:0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131784] slab_reclaimable:626085 slab_unreclaimable:26239
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131784] mapped:40618 shmem:35429 pagetables:4038 bounce:0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131784] free:161367 free_pcp:0 free_cma:0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131788] Node 0 DMA free:15892kB min:64kB low:80kB high:96kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15992kB managed:15908kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:16kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131792] lowmem_reserve[]: 0 2951 16005 16005 16005
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131794] Node 0 DMA32 free:112056kB min:12448kB low:15560kB high:18672kB active_anon:465908kB inactive_anon:478436kB active_file:620808kB inactive_file:963844kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:3129216kB managed:3048784kB mlocked:0kB dirty:844kB writeback:0kB mapped:11132kB shmem:5644kB slab_reclaimable:390764kB slab_unreclaimable:8488kB kernel_stack:1408kB pagetables:2304kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131798] lowmem_reserve[]: 0 0 13054 13054 13054
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131800] Node 0 Normal free:517520kB min:55068kB low:68832kB high:82600kB active_anon:1386276kB inactive_anon:881300kB active_file:3679160kB inactive_file:4628272kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:13631488kB managed:13367448kB mlocked:0kB dirty:4384kB writeback:0kB mapped:151340kB shmem:136072kB slab_reclaimable:2113576kB slab_unreclaimable:96452kB kernel_stack:3904kB pagetables:13848kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131803] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131805] Node 0 DMA: 1*4kB (U) 0*8kB 1*16kB (U) 0*32kB 2*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15892kB
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131812] Node 0 DMA32: 20157*4kB (UME) 4165*8kB (UME) 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 113948kB
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131817] Node 0 Normal: 119665*4kB (UMEH) 4706*8kB (UMEH) 12*16kB (H) 13*32kB (H) 10*64kB (H) 2*128kB (H) 1*256kB (H) 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 518068kB
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131824] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131825] 2516698 total pagecache pages
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131826] 8199 pages in swap cache
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131828] Swap cache stats: add 1131970, delete 1123771, find 7374629/7548428
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131828] Free swap = 4085700kB
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131829] Total swap = 4194300kB
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131830] 4194174 pages RAM
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131830] 0 pages HighMem/MovableOnly
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131831] 86139 pages reserved
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131832] 0 pages cma reserved
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131832] 0 pages hwpoisoned
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131833] [ pid ]  uid tgid total_vm   rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131838] [ 424]   0  424   4909   388   14    3    68       0 upstart-udev-br
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131841] [ 439]   0  439  13075   456   29    3   322     -1000 systemd-udevd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131843] [ 724]   0  724   3816   226   13    3    53       0 upstart-socket-
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131845] [ 813]   0  813   5856   449   16    3    57       0 rpcbind
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131846] [ 865]  108  865   5386   456   16    3   113       0 rpc.statd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131848] [ 1034]   0 1034   3820   281   12    3    35       0 upstart-file-br
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131850] [ 1041]  102 1041   9817   366   23    3    50       0 dbus-daemon
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131852] [ 1045]  101 1045  65018   1255   31    3   362       0 rsyslogd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131854] [ 1056]   0 1056  10870   525   26    4    49       0 systemd-logind
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131855] [ 1063]   0 1063   5870    0   16    3    53       0 rpc.idmapd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131857] [ 1153]   0 1153   2558   371    9    3   517       0 dhclient
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131858] [ 1374]   0 1374   3955   401   13    3    40       0 getty
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131860] [ 1377]   0 1377   3955   406   13    3    38       0 getty
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131861] [ 1383]   0 1383   3955   406   13    3    39       0 getty
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131863] [ 1384]   0 1384   3955   418   13    3    37       0 getty
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131864] [ 1386]   0 1386   3955   418   12    3    38       0 getty
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131866] [ 1403]   0 1403  15346   735   34    3   142     -1000 sshd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131868] [ 1436]   0 1436   4825   408   13    3    28       0 irqbalance
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131869] [ 1440]   0 1440   1093   379    8    3    35       0 acpid
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131871] [ 1442]   0 1442   4785   176   14    3    38       0 atd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131872] [ 1443]   0 1443   5914   466   17    3    43       0 cron
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131874] [ 1464]  105 1464  61957   4409   59    3   254     -900 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131876] [ 1561]  107 1561   7864   657   21    3   113       0 ntpd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131877] [ 1834] 1004 1834 2002886  692883  1549   10  12598       0 java
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131879] [ 1921]  106 1921   5835   452   16    3   112       0 nrpe
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131880] [ 1943]   0 1943  175986   420   41    4    50       0 nscd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131882] [ 1978]  109 1978  111112   309   48    4   213       0 nslcd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131883] [ 2007]   8 2007   3172   326   11    3    52       0 nullmailer-send
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131885] [ 2092]   0 2092  34005   1947   70    3   3067       0 /usr/bin/monito
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131887] [ 2110]   0 2110   1901   367    9    3    25       0 getty
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131888] [ 2146] 65534 2146  34005   1101   67    3   3810       0 monitorix-httpd
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131891] [22428]   0 22428  15436   739   35    4    11       0 cron
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131892] [22429]   0 22429  15489   749   35    4    12       0 cron
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131894] [22442]   0 22442   1112   198    8    3    0       0 sh
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131895] [22443] 1004 22443   1112   191    8    3    0       0 sh
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131897] [22444] 1004 22444   3102   748   11    3    0       0 syncDaily.sh
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131899] [22445]   0 22445   1112   420    8    3    0       0 cron-apt
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131900] [22465] 1004 22465  54754  27012   113    3    0       0 rsync
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131902] [22466]   0 22466   1087   171    8    3    0       0 sleep
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131903] [22467] 1004 22467  34234  26953   72    3    0       0 rsync
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131905] [22468] 1004 22468  62154  15613   126    3    0       0 rsync
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131907] [24170]  105 24170  61990  34251   117    3   237       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131908] [24171]  105 24171  61957  33191   115    3   238       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131910] [24172]  105 24172  61957   1190   52    3   238       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131911] [24173]  105 24173  62166   1333   54    3   239       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131913] [24174]  105 24174  25876   642   48    3   242       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131915] [24175]  105 24175  62464  35199   120    3   232       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131916] [24203]  105 24203  62467  22296   120    3   232       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131918] [24266]  105 24266  62475  36452   120    3   232       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131920] [24317]  105 24317  62424  17702   119    3   232       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131921] [24318]  105 24318  62449  24858   120    3   232       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131923] [24320]  105 24320  62485  24779   120    3   232       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131925] [24321]  105 24321  62449  27595   120    3   232       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131926] [24452]  105 24452  62484  16118   120    3   232       0 postgres
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.131928] Out of memory: Kill process 1834 (java) score 137 or sacrifice child
Jan 27 04:34:36 kernel: [640466.132070] Killed process 1834 (java) total-vm:8011544kB, anon-rss:2763340kB, file-rss:8192kB

Zobacz doskonałą odpowiedź Matthew Ife na dupe serverfault.com/a/762327/9517
user9517

@istheEnglishway Czy to naprawdę dupe? Nasze zapytanie dotyczy „strefy normalnej” (gfp kończy się na zero), a dane wyjściowe zawierają taką strefę. Podczas gdy w dupe, do którego się odwołujesz, oba odnoszą się do innej strefy pamięci (HighMem), która nie jest obecna w danych wyjściowych ...
Patrick

1
Warto zauważyć, że nawet jeśli jest wystarczająca ilość wolnej pamięci, nie ma gwarancji, że będzie 16KB ciągłych. Nie jestem pewien, czy dotyczy to tutaj, czy nie.
kasperd

Prawidłowo, ale jeśli poprawnie przeanalizuję dane wyjściowe, powinno być dostępnych kilka bloków 16 KB: „19 * 16 kB (H)” dla pierwszego wystąpienia. Mogłem znaleźć odpowiedni błąd jądra, opublikuję go jako (możliwą) odpowiedź.
Patrick

Odpowiedzi:


5

Jednym z możliwych powodów wydaje się być błąd jądra Ubuntu. Występuje problem ze starterem, który opisuje sytuacje OOM dla tego jądra: 1655842

Po powrocie do starszego jądra (4.4.0-57) problem nie pojawił się ponownie w ciągu dwóch tygodni, kiedy monitorowaliśmy system.

Alternatywne wyjaśnienia / odpowiedzi są nadal bardzo mile widziane!


Wszelkie pomysły, czy najnowsza wersja 4.4.0naprawia ten błąd?
Elad Nava,

1
O ile mi wiadomo, tak. Od tego czasu zaktualizowaliśmy do nowszych jąder 4.4.0 i ten problem już nie występuje.
Patrick
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.