Skonfiguruj wiele certyfikatów SSL w Haproxy


28

Moja instancja haproxy obsługuje 2 domeny (głównie w celu uniknięcia XSS na głównej stronie).

Zasady wyglądają mniej więcej tak

bind :443 ssl crt /etc/ssl/haproxy.pem

acl is_static  hdr_end(Host) -i example.com
acl is_api   hdr_end(Host) -i api.example.com
acl is_files  hdr_end(Host) -i example.io

redirect scheme https if !{ ssl_fc } is_static is_api

Teraz SSL używa /etc/ssl/haproxy.pemjako domyślnego certyfikatu, który jest certyfikatem, example.coma nie certyfikatem example.io.

Jak mogę określić certyfikaty dla wielu nazw domen?

Odpowiedzi:


60

Możesz połączyć wszystkie swoje certyfikaty w pliki, powiedz haproxy1.pemi haproxy2.pemlub możesz określić katalog zawierający wszystkie pliki pem.

cat cert1.pem key1.pem > haproxy1.pem 
cat cert2.pem key2.pem > haproxy2.pem

Zgodnie z dokumentami haproxy

Następnie w konfiguracji użyj czegoś takiego:

defaults
 log 127.0.0.1 local0
 option tcplog

frontend ft_test
 mode http
 bind 0.0.0.0:443 ssl crt /certs/haproxy1.pem crt /certs/haproxy2.pem 
 use_backend bk_cert1 if { ssl_fc_sni my.example.com } # content switching based on SNI
 use_backend bk_cert2 if { ssl_fc_sni my.example.org } # content switching based on SNI

backend bk_cert1
 mode http
 server srv1 <ip-address2>:80

backend bk_cert2
 mode http
 server srv2 <ip-address3>:80

Przeczytaj więcej o SNI

Należy pamiętać, że obsługa protokołu SSL jest w fazie projektowania dla haproxy, a także, że najwyraźniej ma znaczny spadek wydajności.

W tym wątku omówiono inne rozwiązania: /programming/10684484/haproxy-with-multiple-https-sites

Mam nadzieję że to pomoże.


Czy kolejność certyfikatu / klucza jest ważna podczas konkatenacji?
Erik Aigner,

Nie sądzę, że powinno to mieć znaczenie, na przykład jeśli podasz katalog, kolejność jest dowolna. Upewniam się, że jeśli podasz certyfikat, to dołącz odpowiedni klucz.
Rico,

I ustawić go tak, jak sugerowane, ale haproxy tylko trzyma przy użyciu pierwszego cert dla każdej domeny :(
Erik Aigner

Próbowałem także crt-listz tym samym rezultatem
Erik Aigner,

1
O tak! To załatwiło sprawę!
Erik Aigner,

9

Nie musisz już konkatować ani określać listy certyfikatów, po prostu określ folder:

frontend public
  bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/ssl/

Uwaga: upewnij się, że folder nie jest pusty i że obecne są prawidłowe pliki PEM, w przeciwnym razie HAProxy nie uruchomi się.


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.